แทน
@t_2539


นำเสนอเรื่องราวประวัติศาสตร์ ในมุมมองแบบเข้าใจง่าย ความรู้ทั่วไปที่ได้รับรู้ร่ำเรียนมา ค้าขายของไทยๆน้ำปรุง ถ้าผิดพลาดประการใด กราบขออภัยไว้ด้วยนะครับ

Images by t_2539