Νίκη Οικονομίδου
@nikieconomidou


Musician (Българска държавна консерватория) | Wardrobe Stylist | Mamma Mia | Μπρούσκο | Ο Κ🌎ΣΜΟΣ ΝΑ 🛠ΑΛΑΣΕΙ Kill 'em with kindness

Images by nikieconomidou