نهضت جهانی عاشقان حضرت محسن ع
@mohseniyoon


یا مُحسِن بن علی . دنیا نیامده دل ما را ربود و بُرد! دلبر ندیده در پی بازار محسنیم . کانال جهانی حضرت محسن علیه السلام 👇👇👇
https://t.me/mohsen_ibn_ali

Images by mohseniyoon