an online Instagram web viewer
  • vouli_sot
    ᴠᴏᴜʟɪ sᴏᴛ
    @vouli_sot

Images by vouli_sot

View from the top. Breathing 🖤 athenα
View from the top. Breathing 🖤 athenα
Η καλύτερη ώρα της ημέρας ❤️ 🌙
Η καλύτερη ώρα της ημέρας ❤️ 🌙
Ένα απλό και καθημερινό outfit για να μπαινοβγαίνει κάνεις στο μετρό 😅
Ένα απλό και καθημερινό outfit για να μπαινοβγαίνει κάνεις στο μετρό 😅
ᗩᑌ丅ᑌᗰᑎ Ꭵᔕ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ 🍁 ᗴᑎᒎᗝƳ Ꭵ丅
ᗩᑌ丅ᑌᗰᑎ Ꭵᔕ ᗷᗴᗩᑌ丅Ꭵᖴᑌᒪ 🍁 ᗴᑎᒎᗝƳ Ꭵ丅
ᑎᗩTIOᑎᗩᒪ OᑭEᖇᗩ Oᖴ GᖇEEᑕE 🎻
ᑎᗩTIOᑎᗩᒪ OᑭEᖇᗩ Oᖴ GᖇEEᑕE 🎻
Wearing the bubble cardigan from @handmade_by_vouli ♡
Wearing the bubble cardigan from @handmade_by_vouli ♡
ᗰE ᗩᑎᗪ ᗰY ᗷIᖇTᕼᗪᗩY ᑕᗩKE ♡ 25♡
Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σας💜

Thank you @capcapgr 😍 my bday cake was unbelievable 💜🔝💜
ᗰE ᗩᑎᗪ ᗰY ᗷIᖇTᕼᗪᗩY ᑕᗩKE ♡ 25♡ Σας ευχαριστώ πολύ για τις όμορφες ευχές σας💜 Thank you @capcapgr 😍 my bday cake was unbelievable 💜🔝💜
ᴀꜱ ᴀ "ꜱᴜɴꜱᴇᴛ-ʟᴏᴠᴇʀ" I'ᴍ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ғɪɴᴅ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴘʟᴀᴄᴇꜱ ᴛᴏ ᴇɴᴊᴏʏ ɪᴛ ♡
ᴀꜱ ᴀ "ꜱᴜɴꜱᴇᴛ-ʟᴏᴠᴇʀ" I'ᴍ ᴛʀʏɪɴɢ ᴛᴏ ғɪɴᴅ ᴛʜᴇ ʙᴇꜱᴛ ᴘʟᴀᴄᴇꜱ ᴛᴏ ᴇɴᴊᴏʏ ɪᴛ ♡
Athens is a state of mind ● ○
Athens is a state of mind ● ○
T̶h̶e̶ m̶o̶s̶t̶ w̶a̶s̶t̶e̶d̶ o̶f̶ a̶l̶l̶ d̶a̶y̶s̶ i̶s̶ o̶n̶e̶ w̶i̶t̶h̶o̶u̶t̶ l̶a̶u̶g̶h̶t̶e̶r̶ ♡
T̶h̶e̶ m̶o̶s̶t̶ w̶a̶s̶t̶e̶d̶ o̶f̶ a̶l̶l̶ d̶a̶y̶s̶ i̶s̶ o̶n̶e̶ w̶i̶t̶h̶o̶u̶t̶ l̶a̶u̶g̶h̶t̶e̶r̶ ♡
".....Στα ταραγμένα σου νερά
Εγώ ο βράχος"
♡ 🐚
".....Στα ταραγμένα σου νερά Εγώ ο βράχος" ♡ 🐚
ꜱᴇᴇᴋ ᴡʜᴀᴛ ꜱᴇᴛꜱ ʏᴏᴜʀ ꜱᴏᴜʟ ᴏɴ ғɪʀᴇ
♡

ՏմղՏҽԵ -вeѕт тιмe oғ тнe day
ꜱᴇᴇᴋ ᴡʜᴀᴛ ꜱᴇᴛꜱ ʏᴏᴜʀ ꜱᴏᴜʟ ᴏɴ ғɪʀᴇ ♡ ՏմղՏҽԵ -вeѕт тιмe oғ тнe day
now ι'м gonna тell мy мoммa
тнaт ι'м a тraveller 
ι'м gonna ғollow тнe ѕυn 🌻
now ι'м gonna тell мy мoммa тнaт ι'м a тraveller ι'м gonna ғollow тнe ѕυn 🌻