an online Instagram web viewer
  • rezvan_javanmardi
    Architecture
    @rezvan_javanmardi

Images by rezvan_javanmardi

خانواده بزرگ پشتیبانی شرکت هنرنمای ماندگار
خانواده بزرگ پشتیبانی شرکت هنرنمای ماندگار
گردهمایی تیم پشتیبانی شرکت هنرنمای ماندگار
مهر 97
تهران

سپاس از استاد مشایخی عزیز
بخاطر این روز به یادماندنی و تاثیر گذار... بدون شک یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین کسانی که دیدم 
کسی که به زندگی انسانهای زیادی هدف و مسیر داد و راه موفقیت رو برای جوان های زیادی هموار کرد... @3d.artist.mashayekhi
گردهمایی تیم پشتیبانی شرکت هنرنمای ماندگار مهر 97 تهران سپاس از استاد مشایخی عزیز بخاطر این روز به یادماندنی و تاثیر گذار... بدون شک یکی از موفق ترین و تاثیرگذارترین کسانی که دیدم کسی که به زندگی انسانهای زیادی هدف و مسیر داد و راه موفقیت رو برای جوان های زیادی هموار کرد... @3d.artist.mashayekhi
My new Render
With 3dmax & vray
My new Render With 3dmax & vray
نمایشگاه اصفهان
در کنار استاد مشایخی عزیز و همکاران گرامی❤🌹
نمایشگاه اصفهان در کنار استاد مشایخی عزیز و همکاران گرامی❤🌹
My new Render
3dArtist: Rezvan javanmardi
My new Render 3dArtist: Rezvan javanmardi
3dArtist: Rezvan Javanmardi
With: 3dmax & vray
3dArtist: Rezvan Javanmardi With: 3dmax & vray
My new Render
3dArtist: Rezvan Javanmardi
With: 3dmax & vray
My new Render 3dArtist: Rezvan Javanmardi With: 3dmax & vray
My new render
3dArtist: Rezvan javanmardi
With: 3dmax & vray
My new render 3dArtist: Rezvan javanmardi With: 3dmax & vray
هر سال تولدم... حس متفاوتی از تجربه و نگاه به زندگی در خودم احساس میکنم... و امسال بسیار متفاوت تر...
تلفیقی از آسودگی و رضایت

از خودم سپاسگذارم
بخاطر همه تلاش ها و اراده و پشتکاری که برای رسیدن به هدف ها و زندگی بهتر انجام دادم و تمام بی خوابی و خستگی ها در شرایط سخت😊

آفرین من ؛ از خودم راضی بودم امسال😁

97/06/06
هر سال تولدم... حس متفاوتی از تجربه و نگاه به زندگی در خودم احساس میکنم... و امسال بسیار متفاوت تر... تلفیقی از آسودگی و رضایت از خودم سپاسگذارم بخاطر همه تلاش ها و اراده و پشتکاری که برای رسیدن به هدف ها و زندگی بهتر انجام دادم و تمام بی خوابی و خستگی ها در شرایط سخت😊 آفرین من ؛ از خودم راضی بودم امسال😁 97/06/06
My new Render
3d artist: Rezvan javanmardi
With 3dmax & vray
My new Render 3d artist: Rezvan javanmardi With 3dmax & vray
3d artist : Rezvan javanmardi
With : 3dmax & vray
3d artist : Rezvan javanmardi With : 3dmax & vray
باعث افتخارمه😍😊
دریافت مدرک بین المللی ویری از کشور بلغارستان
کمپانی chaosgroup سازنده ویری
باعث افتخارمه😍😊 دریافت مدرک بین المللی ویری از کشور بلغارستان کمپانی chaosgroup سازنده ویری
Love...💗
Love...💗
3d artist: Rezvan javanmardi
With : 3d Max & Vray
مدلسازی توسط نرم افزار مکس و ویری
3d artist: Rezvan javanmardi With : 3d Max & Vray مدلسازی توسط نرم افزار مکس و ویری
3d artist: Rezvan javanmardi
With : 3dmax & Vray 3.6
مدلسازی توسط نرم افزار مکس و ویری
3d artist: Rezvan javanmardi With : 3dmax & Vray 3.6 مدلسازی توسط نرم افزار مکس و ویری
همایش فوق العاده رندر رئال
مجری شرکت هنرنمای ماندگار-تهران
استاد حسین مشایخی
تالار استاد فرشچیان
همایش فوق العاده رندر رئال مجری شرکت هنرنمای ماندگار-تهران استاد حسین مشایخی تالار استاد فرشچیان
مدلسازی رئال
3d artist: Rezvan javanmardi
With 3dMax & vray
مدلسازی رئال 3d artist: Rezvan javanmardi With 3dMax & vray
روز معمار بر اساتید و مهندسین مبارک🌷
روز معمار بر اساتید و مهندسین مبارک🌷