an online Instagram web viewer
  • nguyenthituyet4465
    Nguyễn Thị Tuyết Ngân
    @nguyenthituyet4465

Images by nguyenthituyet4465

Tôi muốn tắt nắng đi 
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi.
XD💓
Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. XD💓
Chỉ đơn giản là họ cho tôi động lực sống💋
Chỉ đơn giản là họ cho tôi động lực sống💋