an online Instagram web viewer
  • meysam_ghareh
    meysam.gharehbaghi62
    @meysam_ghareh

Images by meysam_ghareh

کهگلوییه و بویراحمد
روستای بنه پیر
کهگلوییه و بویراحمد روستای بنه پیر
تقدیم به مادرم و همه مهربانوان سرزمینم
تقدیم به مادرم و همه مهربانوان سرزمینم
در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودن
شخصی از صاحب عزا پرسید: چه شده است؟
 صاحب عزا گفت الاغ جفتک زده و زنم را کشت
شخص پرسید: این جمعیت برای تسلیت آمده اند؟
گفت نه،برای خرید الاغ آمده اند..
در مراسم ختمی مردان زیادی جمع شده بودن شخصی از صاحب عزا پرسید: چه شده است؟ صاحب عزا گفت الاغ جفتک زده و زنم را کشت شخص پرسید: این جمعیت برای تسلیت آمده اند؟ گفت نه،برای خرید الاغ آمده اند..
فردی به حکیمی گفت:
خبر داری که فلانی درباره ات چقد غیبت کرده؟؟
حکیم گفت:
او تیری به سویم پرتاب کرد که نرسید،تو چرا آن را برداشتی و درون قلبم فرو کردی؟!
قاصد غیبت و عامل دلخوری نباشیم.
فردی به حکیمی گفت: خبر داری که فلانی درباره ات چقد غیبت کرده؟؟ حکیم گفت: او تیری به سویم پرتاب کرد که نرسید،تو چرا آن را برداشتی و درون قلبم فرو کردی؟! قاصد غیبت و عامل دلخوری نباشیم.
اگر زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود میدانند!!!
حق دارند
کاملا حق دارند
زنده باد مادر زنده باد خواهر زنده باد همسر زنده باد دختر زنده باد هر زنی که شکوه خودش راقدر بداند. 
هر زنی حق دارد سن خود را نصف یا ثلث یا کمتر اعلام کند،چون روزهایی که منتظر تولد کودکش بوده فقط با دلواپسی انتظار کشیده،واقعا زندگی نکرده،،
چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده تا لحظه ورودش فقط به در چشم دوخته،زندگی نکرده
چون بارها بخاطر راحتی سایر اعضای خانواده خاسته ها و نیازهای خود را نادیده گرفته،زندگی نکرده
او همه اینها را از زندگی کم کرده و سپس سن خود را حساب کرده!!!
حق با اوست و منصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب عمر او بگذاریم.
اگر زنان سن خود را کمتر از سن شناسنامه ای خود میدانند!!! حق دارند کاملا حق دارند زنده باد مادر زنده باد خواهر زنده باد همسر زنده باد دختر زنده باد هر زنی که شکوه خودش راقدر بداند. هر زنی حق دارد سن خود را نصف یا ثلث یا کمتر اعلام کند،چون روزهایی که منتظر تولد کودکش بوده فقط با دلواپسی انتظار کشیده،واقعا زندگی نکرده،، چون زمانی که فرزندش بیرون از خانه بوده تا لحظه ورودش فقط به در چشم دوخته،زندگی نکرده چون بارها بخاطر راحتی سایر اعضای خانواده خاسته ها و نیازهای خود را نادیده گرفته،زندگی نکرده او همه اینها را از زندگی کم کرده و سپس سن خود را حساب کرده!!! حق با اوست و منصفانه نیست زمانی را که برای دیگران زندگی کرده به حساب عمر او بگذاریم.
آرامش
آرامش
خدابیامرزداشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد
خدابیامرزداشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد
خوشبختی را تعقیب نکنید 
ودر جدال برای بدست آوردن خوشبختی نباشید
زندگی را زندگی کنید 
خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت شماست
خوشبختی را تعقیب نکنید ودر جدال برای بدست آوردن خوشبختی نباشید زندگی را زندگی کنید خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت شماست
بهار خانم دایی
بهار خانم دایی
پسر ملانصرالدین از او پرسید،پدر فقر چند روز طول میکشه؟
ملا گفت چهل روز
پسرش گفت پدر یعنی بعد از چهل روز ثروتمند میشویم؟
ملا گفت نه پسرم،بعد از چهل روز عادت میکنیم.
پسر ملانصرالدین از او پرسید،پدر فقر چند روز طول میکشه؟ ملا گفت چهل روز پسرش گفت پدر یعنی بعد از چهل روز ثروتمند میشویم؟ ملا گفت نه پسرم،بعد از چهل روز عادت میکنیم.
و دلهای خوش در چنین دورانی به تاریخ پیوستن.یاد باد ان روزگاران
و دلهای خوش در چنین دورانی به تاریخ پیوستن.یاد باد ان روزگاران
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت میبرد،
محو طبیعت میشود،
کمتر سخت میگیرد
میبخشد
میخندد
میخنداند..
و با خودش در یک صلح درونی است
او نه بی مشکل است نه دیوانه! 
او طوفانهای هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته ...
و قدر آنچه امروز دارد را می داند
او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد
همین الان به اطرافت نگاه کن حتما چیزهایی داری که فراموششون کردی!
قدر داشته هامون رو بدونیم..
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت میبرد، محو طبیعت میشود، کمتر سخت میگیرد میبخشد میخندد میخنداند.. و با خودش در یک صلح درونی است او نه بی مشکل است نه دیوانه! او طوفانهای هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته ... و قدر آنچه امروز دارد را می داند او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد همین الان به اطرافت نگاه کن حتما چیزهایی داری که فراموششون کردی! قدر داشته هامون رو بدونیم..