an online Instagram web viewer
  • meysam_ghareh
    meysam
    @meysam_ghareh

Images by meysam_ghareh

آرامش
آرامش
بلاک شدم
بلاک شدم
خدابیامرزداشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد
خدابیامرزداشت به خانمش پارک کردن رو یاد میداد
خوشبختی را تعقیب نکنید 
ودر جدال برای بدست آوردن خوشبختی نباشید
زندگی را زندگی کنید 
خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت شماست
خوشبختی را تعقیب نکنید ودر جدال برای بدست آوردن خوشبختی نباشید زندگی را زندگی کنید خوشبختی پاداش مهربانی و گذشت شماست
کاخ موزه سعدآباد
کاخ موزه سعدآباد
عاشورای 97،فرجام شرقی،هیئت دیلمی های مقیم تهران
عاشورای 97،فرجام شرقی،هیئت دیلمی های مقیم تهران
منو پسر خاله
منو پسر خاله
بهار خانم دایی
بهار خانم دایی
قوی کسی است که،
نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند،
و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!!
هر گاه زندگی را جهنم دیدی، سعی کن پخته از آن بیرون آیی...
سوختن را همه بلدند!!
زندگی هیچ نمیگوید،نشانت میدهد
با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد،
یکی رفت و،
یکی موندو،
یکی از غصه هاش خوندو،
یکی بردو،
یکی باخت و،
یکی با قسمتش ساختو،
یکی رنجید،
یکی بخشید،
یکی از آبروش ترسید،
یکی بد شد،
یکی رد شد،
یکی پابند مقصد شد،
تو اما باش
""""خدا اینجاست....!!
با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم فقط زیباییهای زندگی ارزش دیدن دارد
و با خود تکرار میکنم که یادم باشد هر آن ممکن است شبی فرا رسد و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد 
پس هرگز به امید فردا محبتهایمان را ذخیره نکنیم
و این عهد به من جسارت میدهد که به عزیزترینهایم ساده بگویم:
خوشحالم که هستید.
قوی کسی است که، نه منتظر میماند کسی خوشبختش کند، و نه اجازه میدهد کسی بدبختش کند!! هر گاه زندگی را جهنم دیدی، سعی کن پخته از آن بیرون آیی... سوختن را همه بلدند!! زندگی هیچ نمیگوید،نشانت میدهد با زندگی قهر نکن... دنیا منت هیچکس را نمیکشد، یکی رفت و، یکی موندو، یکی از غصه هاش خوندو، یکی بردو، یکی باخت و، یکی با قسمتش ساختو، یکی رنجید، یکی بخشید، یکی از آبروش ترسید، یکی بد شد، یکی رد شد، یکی پابند مقصد شد، تو اما باش """"خدا اینجاست....!! با خود عهد بستم که به چشمانم بیاموزم فقط زیباییهای زندگی ارزش دیدن دارد و با خود تکرار میکنم که یادم باشد هر آن ممکن است شبی فرا رسد و آنچنان آرام گیرم که دیدار صبحی دیگر برایم ممکن نگردد پس هرگز به امید فردا محبتهایمان را ذخیره نکنیم و این عهد به من جسارت میدهد که به عزیزترینهایم ساده بگویم: خوشحالم که هستید.
پسر ملانصرالدین از او پرسید،پدر فقر چند روز طول میکشه؟
ملا گفت چهل روز
پسرش گفت پدر یعنی بعد از چهل روز ثروتمند میشویم؟
ملا گفت نه پسرم،بعد از چهل روز عادت میکنیم.
پسر ملانصرالدین از او پرسید،پدر فقر چند روز طول میکشه؟ ملا گفت چهل روز پسرش گفت پدر یعنی بعد از چهل روز ثروتمند میشویم؟ ملا گفت نه پسرم،بعد از چهل روز عادت میکنیم.
و دلهای خوش در چنین دورانی به تاریخ پیوستن.یاد باد ان روزگاران
و دلهای خوش در چنین دورانی به تاریخ پیوستن.یاد باد ان روزگاران
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت میبرد،
محو طبیعت میشود،
کمتر سخت میگیرد
میبخشد
میخندد
میخنداند..
و با خودش در یک صلح درونی است
او نه بی مشکل است نه دیوانه! 
او طوفانهای هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته ...
و قدر آنچه امروز دارد را می داند
او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد
همین الان به اطرافت نگاه کن حتما چیزهایی داری که فراموششون کردی!
قدر داشته هامون رو بدونیم..
اگر کسی را دیدید که از کوچکترین چیزها لذت میبرد، محو طبیعت میشود، کمتر سخت میگیرد میبخشد میخندد میخنداند.. و با خودش در یک صلح درونی است او نه بی مشکل است نه دیوانه! او طوفانهای هولناکی را در زندگی پشت سر گذاشته ... و قدر آنچه امروز دارد را می داند او یاد گرفته است که لحظه به لحظه ی زندگی را در آغوش بگیرد همین الان به اطرافت نگاه کن حتما چیزهایی داری که فراموششون کردی! قدر داشته هامون رو بدونیم..