an online Instagram web viewer
  • liannarakelyan
    Traveling/exploring life!
    @liannarakelyan

Images by liannarakelyan

The beauty is always there, we just need to see it ❤❤🇦🇲🇦🇲
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood #vsco
There is only one way to go through it all: taking the obstacles as life, because the difficulties they are here for us to fully dive into the rhytm of the life. They do not distract our attention from life- they get us concentrated on it. ©L.A.
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood #vsco
There are always certain reasons to set yourself free. It is to feel the sun, get the beauty of mountains, breath the fresh air, hug the nature. It is always worth trying, worth opening up yourself to the nature and smiling as if the storms in your life will soon calm down. Smile through it!
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
There are always certain reasons to set yourself free. It is to feel the sun, get the beauty of mountains, breath the fresh air, hug the nature. It is always worth trying, worth opening up yourself to the nature and smiling as if the storms in your life will soon calm down. Smile through it! #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
Take the time you want. Don't rush up the things. Don't torture yourself with the idea that you have only one life and you have to only enjoy the life and have the Ups your whole life. Because life is also about the Downs, it is also about the stops, it is also for the breathing. You don't have to run all the time. Stop for a moment if you need that. Come to the peace and then only continue your marathon. 
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
Take the time you want. Don't rush up the things. Don't torture yourself with the idea that you have only one life and you have to only enjoy the life and have the Ups your whole life. Because life is also about the Downs, it is also about the stops, it is also for the breathing. You don't have to run all the time. Stop for a moment if you need that. Come to the peace and then only continue your marathon. #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
There are so many questions and whenever you want to find the answers you just go to mountains. You won't find the answers there but you will find the peace of mind there ❤❤🇦🇲
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
The edge of the mountain is always there to remind that there is always an end to a road. But it also reminds that every end is the begining of something new. You gotta breath the air standing on that edge and move on to new heights, climbing new picks, setting new goals, reaching better dreams...❤❤
#traveling #motivation #travel #france #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
The edge of the mountain is always there to remind that there is always an end to a road. But it also reminds that every end is the begining of something new. You gotta breath the air standing on that edge and move on to new heights, climbing new picks, setting new goals, reaching better dreams...❤❤ #traveling  #motivation  #travel  #france  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
I have always loved the big cities, but have always found myself tired after visiting them. Most of the times it is the nature and the silence that give me peace and freedom. Which one do you prefer?👉 Big and noisy cities or nature and silence?
Մեծ քաղաքներից հետո միշտ էլ հաճելի է լինել բնության գրկում ու նրա լռության մեջ վայելել մեծ քաղաքներին հատուկ աղմուկի բացակայությունը։ Իսկ դուք ո՞րն եք նախընտրում՝ մեծ քաղաքները թե՞ անաղմուկ բնությունը։
#traveling #motivation #travel #france #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
I have always loved the big cities, but have always found myself tired after visiting them. Most of the times it is the nature and the silence that give me peace and freedom. Which one do you prefer?👉 Big and noisy cities or nature and silence? Մեծ քաղաքներից հետո միշտ էլ հաճելի է լինել բնության գրկում ու նրա լռության մեջ վայելել մեծ քաղաքներին հատուկ աղմուկի բացակայությունը։ Իսկ դուք ո՞րն եք նախընտրում՝ մեծ քաղաքները թե՞ անաղմուկ բնությունը։ #traveling  #motivation  #travel  #france  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
The time comes to let it all go. The time has an amazing role of healing, letting you forget and forgive. If you haven't come to the place you wanted to be, then it is just not the right time. You need a little bit more - one more step, one more idea, one more day and you will be there. Don't stop there! The time will come!
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
The time comes to let it all go. The time has an amazing role of healing, letting you forget and forgive. If you haven't come to the place you wanted to be, then it is just not the right time. You need a little bit more - one more step, one more idea, one more day and you will be there. Don't stop there! The time will come! #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
Listen the sounds of nature. Feel it. Dive into the peace that it brings to you. Forget about the problems that you have somewhere far in the city. Enjoy the moment. 
Ավելի շատ լսեք բնությանը ձայները։ Զգացեք բնությունը։ խորասուզվեք նրա բերած խաղաղության մեջ։ մոռացեք խնդիրների մասին։ թողեք դրանք մնան հեռու քաղաքում։ վայելեք բնության հետ ապրած պահերը։
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
Listen the sounds of nature. Feel it. Dive into the peace that it brings to you. Forget about the problems that you have somewhere far in the city. Enjoy the moment. Ավելի շատ լսեք բնությանը ձայները։ Զգացեք բնությունը։ խորասուզվեք նրա բերած խաղաղության մեջ։ մոռացեք խնդիրների մասին։ թողեք դրանք մնան հեռու քաղաքում։ վայելեք բնության հետ ապրած պահերը։ #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
Nature is always so beautiful. We just need to see it 🇦🇲🇦🇲
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
Sometimes the trees can stand better then mountains. Right the same way as people: standing straight against the sadness, disappointement, failure, weakness and depression, lack of motivation, problems, anything. All that it takes is standing firmly: 💪don't give up. Keep on the fight. Keep on standing and living 🙌
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
Sometimes the trees can stand better then mountains. Right the same way as people: standing straight against the sadness, disappointement, failure, weakness and depression, lack of motivation, problems, anything. All that it takes is standing firmly: 💪don't give up. Keep on the fight. Keep on standing and living 🙌 #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
When you are living in a small country, sometimes it feels like the walls are closing your air, there is no option to breath, to be free, to move... but it is just what is felt in one second. And when you travel to see the infinity beyond the mountains, the sky and the clouds - you understand there can be no walls to chain your freedom. Because there is always only you and the nature. And nature... it is what gives you freedom: freedom of soul. 
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood
When you are living in a small country, sometimes it feels like the walls are closing your air, there is no option to breath, to be free, to move... but it is just what is felt in one second. And when you travel to see the infinity beyond the mountains, the sky and the clouds - you understand there can be no walls to chain your freedom. Because there is always only you and the nature. And nature... it is what gives you freedom: freedom of soul. #traveling  #motivation  #travel  #armenia  #armenians  #hayastan  #dilijan  #forest  #hiking  #mountains  #top  #love  #food  #foodlover  #foodphotography  #green  #likeforlikes  #instagram  #instadaily  #instagood 
Տեղեր կան որտեղ անսահման հաճելի է ու հանգիստ❤
 There are some places you feel yourself at home right from the entrance!❤❤
#traveling #motivation #travel #armenia #armenians #hayastan #dilijan #forest #hiking #mountains #top #love #food #foodlover #foodphotography #green #likeforlikes #instagram #instadaily #instagood