Tiệm Trà Bánh Hà Nội 🥤🍰 (1997)
@kloudteahomemade


🥤 Tiệm Trà Bánh và Đồ ăn nhà làm 🍵 Since 2017 ⏰ 9h30 - 21h 👉🏻 Đặt trước ít nhất 1-2 tiếng 👉🏻 Ship từ 1 đồ, có thể qua lấy 📲 0869227697
https://app.now.vn/Om5vmbK2iT

Images by kloudteahomemade