an online Instagram web viewer
  • itz_raj_gowda
    King_of_The_Hell...
    @itz_raj_gowda

Images by itz_raj_gowda

💪ತೋಳು ತುಂಬಾ #ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ತಕರಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲಾ#
🙎ಎದೆ ತುಂಬಾ #ನೇಯತ್ತಿದ್ರು ಗುಲಾಮನಾಗಲ್ಲಾ#
🐂ಗೂಳಿ #Śilint ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಚಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ#
👊ಗುದ್ದು ಏಟಗೆ #ģoogleನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು #tritment ಸಿಗಲ್ಲಾ#
💪ತೋಳು ತುಂಬಾ #ತ ಾಕತ್ತಿದ್ರು ತಕರಾರ್ ಮಾಡಲ್ಲಾ# 🙎ಎದೆ ತುಂಬಾ #ನ ೇಯತ್ತಿದ್ರು ಗುಲಾಮನಾಗಲ್ಲಾ# 🐂ಗೂಳಿ #Śilint  ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗಾಂಚಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ# 👊ಗುದ್ದು ಏಟಗೆ #ģoogleನಲ ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದ್ರು #tritment  ಸಿಗಲ್ಲಾ#
With friends tredishanal day in clg
With friends tredishanal day in clg
. . . #ಗುರಿಯಲಿ ಇವನೇ #ಸ್ನೈಪರ್. . . . . . . #ರಣರಂಗಕೆ ಇವನೇ #ಪೈಟರ್. . . . . . . #ಎಲ್ಲೆ ಇದ್ದರು ಇವನೇ #ಲೀಡರ್. . . .#photo
. . . #ಗ ುರಿಯಲಿ ಇವನೇ #ಸ ್ನೈಪರ್. . . . . . . #ರಣರ ಂಗಕೆ ಇವನೇ #ಪ ೈಟರ್. . . . . . . #ಎಲ ್ಲೆ ಇದ್ದರು ಇವನೇ #ಲ ೀಡರ್. . . .#photo 
#ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚುವರನ್ನಾ #ನಂಬು #But
#ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋರನ್ನಾ #ನಂಬಬೇಡ  #Happy  Holli#
#ಬಣ ್ಣ ಹಚ್ಚುವರನ್ನಾ #ನ ಂಬು #But  #ಬಣ ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸೋರನ್ನಾ #ನ ಂಬಬೇಡ #Happy  Holli#
#ಬರಿಯಾಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ  #status #ಇಲ್ಲಾ #ಅಂದ್ರೇನು ಹಾಕೋ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ #ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು #ದುಶ್ಮನ್ಗಳೇ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ #status #ಬರೀಬೇಕು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 🚩🚩🚩
#ಬರ ಿಯಾಕ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ #status  #ಇಲ ್ಲಾ #ಅ ಂದ್ರೇನು ಹಾಕೋ ಫೋಟೊದಲ್ಲಿ #ಒ ಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಲುಕ್ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು #ದ ುಶ್ಮನ್ಗಳೇ ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ #status  #ಬರ ೀಬೇಕು ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ 🚩🚩🚩
#ಬಯಾ ಅನ್ನೋದು ಗುಂಪ್ಪನಾಗಿರೊ🐪 ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೊ ಹೊರತಾಗಿ śïńğĺë ಆಗಿರೊ🐯 ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ😃😃😃
#ಬಯ ಾ ಅನ್ನೋದು ಗುಂಪ್ಪನಾಗಿರೊ🐪 ಜಿಂಕೆಗಳಿಗೊ ಹೊರತಾಗಿ śïńğĺë ಆಗಿರೊ🐯 ಸಿಂಹಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ😃😃😃
#ನನ್ನತ್ರಾ ದುರಹಂಕಾರ ಅನ್ನೊ Plastar #ಬಿಚ್ಚೊದೃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅನ್ನೊ postar #ಆಗೋಗತಿರಾ ನೆನಪಿರಲಿ
#ನನ ್ನತ್ರಾ ದುರಹಂಕಾರ ಅನ್ನೊ Plastar #ಬ ಿಚ್ಚೊದೃ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಅನ್ನೊ postar #ಆಗ ೋಗತಿರಾ ನೆನಪಿರಲಿ
🚩ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ🚩
🚩ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ🚩
Royal Raj
Royal Raj
Royal ಹುಡುಗ 😃😃
Royal ಹುಡುಗ 😃😃
Royal ಹುಡುಗ
Royal ಹುಡುಗ
Royal ಹುಡುಗ
Royal ಹುಡುಗ
ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ
ದೊಡ್ಡಮ್ಮನೆ ಹುಡುಗ
Attitude is my habbit😎😎
Attitude is my habbit😎😎
Royal ಹುಡುಗ Rajesh
Royal ಹುಡುಗ Rajesh
Our clg
Our clg
Today's our birthday friends 🎂 🎂 🎂
Today's our birthday friends 🎂 🎂 🎂
Our clg saround 👈👌👌
Our clg saround 👈👌👌