an online Instagram web viewer
  • hadi.5640
    هادی نظری
    @hadi.5640

Images by hadi.5640

کسب ۳۰ مقام از سی و پنج شرکت کننده در مسابقات استانی که اقدار و توانایی باشگاه تختی را باز به اثبات رساند و نیز تشکر از تمامی دوستان و فایترهای عزیزم که همیشه باعث سرافرازی و سربلندیمان هستند اوس
کسب ۳۰ مقام از سی و پنج شرکت کننده در مسابقات استانی که اقدار و توانایی باشگاه تختی را باز به اثبات رساند و نیز تشکر از تمامی دوستان و فایترهای عزیزم که همیشه باعث سرافرازی و سربلندیمان هستند اوس
تولد شما بی شک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوانتان . تولدتان را تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.
تولد شما بی شک بهانه ای شد برای تشکر از زحمات فراوانتان . تولدتان را تبریک می گویم و برایتان آرزوی موفقیت می کنم.
ای خدا😂😂😂
مربیان خارجی هم از دست جوجه مربیانی که دنبال شاگرد دزدی اندتاباهاش توانیستا مانور بدهند شاکی اند👌👆
ای خدا😂😂😂 مربیان خارجی هم از دست جوجه مربیانی که دنبال شاگرد دزدی اندتاباهاش توانیستا مانور بدهند شاکی اند👌👆