an online Instagram web viewer
  • ganadhyaksh
    गणाध्यक्ष ढोल ताशा ध्वज पथक
    @ganadhyaksh

Images by ganadhyaksh

गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक : स्वप्निल माने .
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक : स्वप्निल माने .
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक : निलेश जाधव .
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक : निलेश जाधव .
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक : रोहन निराळे....
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक : रोहन निराळे....
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक - संदीप पेठकर .
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक - संदीप पेठकर .
आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा........
वादक : Omkar Patil
आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक हार्दिक शुभेच्छा........ वादक : Omkar Patil
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक - stella Jadhav
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक - stella Jadhav
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक - शुभांगी क्षिरसागर....
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक - शुभांगी क्षिरसागर....
गणाध्यक्षाय मोरया ....
गणाध्यक्षाय मोरया ....
गणाध्यक्षाय मोरया....
वादक -साक्षी माळी.
गणाध्यक्षाय मोरया.... वादक -साक्षी माळी.
#गणाध्यक्षाय मोरया ......
#आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.......
#वादक - मयुरी शहा.
#गण ाध्यक्षाय मोरया ...... #आपण ास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा....... #व ादक - मयुरी शहा.
गणाध्यक्षाय मोरया....
वादक - हर्षदा नर्लेकर.
गणाध्यक्षाय मोरया.... वादक - हर्षदा नर्लेकर.
#गणाध्यक्षाय मोरया ......
#आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा.......
#वादक - सिद्धी करांडे.
#उत्कृष्ट वादक 2017
#गण ाध्यक्षाय मोरया ...... #आपण ास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या मनःपूर्वक शुभेच्छा....... #व ादक - सिद्धी करांडे. #उत ्कृष्ट वादक 2017
गणाध्यक्षाय मोरया ....
वादक - सिद्धी करांडे , शैलेंद्र करांडे .
गणाध्यक्षाय मोरया .... वादक - सिद्धी करांडे , शैलेंद्र करांडे .
आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा........
वादक - Tanveer Jamadar
आपणास गणाध्यक्ष परिवाराकडून जन्मदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा........ वादक - Tanveer Jamadar
गणाध्यक्षाय मोरया .....
वादक -श्रीसाई पतंगे.
गणाध्यक्षाय मोरया ..... वादक -श्रीसाई पतंगे.
शिवजन्मोत्सव
शिवजन्मोत्सव
गणाध्यक्ष ढोल ताशा पथक , इस्लामपूर
वादक : श्रेयस बारटक्के .
गणाध्यक्ष ढोल ताशा पथक , इस्लामपूर वादक : श्रेयस बारटक्के .
स्वतंत्र भारताच्या सार्वभौम  राज्यघटनचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.....
स्वतंत्र भारताच्या सार्वभौम राज्यघटनचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती निमित्त विनम्र अभिवादन.....