برای سینمای ایران
@cinema.of.iran


معرفی فیلم های ممتاز و مهم تاریخ سینمای کشورمان برای کسانی که آن‌ها را ندیده‌اند و یا باید دوباره ببینند. گرداننده: شهریار

Images by cinema.of.iran