an online Instagram web viewer
 • charcoli.y
  Charles.Q.Duong 小楊
  @charcoli.y

Images by charcoli.y

[ CN-ENG-VN ]
捨 不 得 就 別 放 棄 ,放 棄 不 了 就 繼 續 喜 歡 著 吧 !
-
If can't let's go, then shouldn't give up. If you can't give up, please continue to love it.
-
Nếu không nỡ thì đừng bỏ cuộc, nếu không bỏ cuộc được thì hãy tiếp tục yêu thích đi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #minimalism #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #staybrokeshootfilm #magazine #streetphotograhy #usa #sanfrancisco #photography
[ CN-ENG-VN ] 捨 不 得 就 別 放 棄 ,放 棄 不 了 就 繼 續 喜 歡 著 吧 ! - If can't let's go, then shouldn't give up. If you can't give up, please continue to love it. - Nếu không nỡ thì đừng bỏ cuộc, nếu không bỏ cuộc được thì hãy tiếp tục yêu thích đi. . . . . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #minimalism  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #staybrokeshootfilm  #magazine  #streetphotograhy  #usa  #sanfrancisco  #photography 
[ CN-ENG-VN ]
其 實 他 可 以 不 用 那 麼 堅 強 。
-
In fact, he doesn't have to be strong.
-
Thật ra anh ấy không cần phải quá kiên cường.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #beach #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞 #sandiego #missionbeach
[ CN-ENG-VN ] 其 實 他 可 以 不 用 那 麼 堅 強 。 - In fact, he doesn't have to be strong. - Thật ra anh ấy không cần phải quá kiên cường. . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #beach  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞  #sandiego  #missionbeach 
[ CN-ENG-VN ]
他 所 度 過 的 每 一 個 日 常 ,也 許 就 是 連 續 發 生 的 奇 蹟 。
-
Everyday he spend is perhaps a continuous miracle day for him.
-
Mỗi ngày anh ấy trải qua, đều có thể là một điều kì diệu xảy ra.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #minimalism #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #pellicolamag #chinatown #indies_gram #indy_photolife #staybrokeshootfilm #magazine #streetphotograhy #usa #sanfrancisco #photography
[ CN-ENG-VN ] 他 所 度 過 的 每 一 個 日 常 ,也 許 就 是 連 續 發 生 的 奇 蹟 。 - Everyday he spend is perhaps a continuous miracle day for him. - Mỗi ngày anh ấy trải qua, đều có thể là một điều kì diệu xảy ra. . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #minimalism  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #pellicolamag  #chinatown  #indies_gram  #indy_photolife  #staybrokeshootfilm  #magazine  #streetphotograhy  #usa  #sanfrancisco  #photography 
[ CN-ENG-VN ]
因 為 他 真 的 很 喜 歡 吃 甜 的 。
-
Because he likes sweet, a lot.
-
Bởi vì anh ấy thật sự rất thích đồ ngọt.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #minimalism #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #staybrokeshootfilm #magazine #dessert #usa #sanfrancisco #photography
[ CN-ENG-VN ] 因 為 他 真 的 很 喜 歡 吃 甜 的 。 - Because he likes sweet, a lot. - Bởi vì anh ấy thật sự rất thích đồ ngọt. . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #minimalism  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #staybrokeshootfilm  #magazine  #dessert  #usa  #sanfrancisco  #photography 
[ CN-ENG-VN ]
他 依 然 很 喜 歡 一 個 人 的 旅 行 ,雖 然 是 有 點 孤 獨 。在 夏 日 的 陽 光 下 ,一 個 人 的 溫 暖 ,已 經 很 足 夠 了 。
-
He is still loving travel alone a lot, eventho it might be lonely. However, under that hot summer day, he is feeling warmed enough.
-
Anh ấy vẫn rất thích đi du lịch một mình, tuy là có chút hơi cô độc. Nhưng dưới ánh nắng của mùa hè này thì một người cũng đã đủ áp rồi. .
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #vietnam #hoian #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #beach #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞 #streetphotography
[ CN-ENG-VN ] 他 依 然 很 喜 歡 一 個 人 的 旅 行 ,雖 然 是 有 點 孤 獨 。在 夏 日 的 陽 光 下 ,一 個 人 的 溫 暖 ,已 經 很 足 夠 了 。 - He is still loving travel alone a lot, eventho it might be lonely. However, under that hot summer day, he is feeling warmed enough. - Anh ấy vẫn rất thích đi du lịch một mình, tuy là có chút hơi cô độc. Nhưng dưới ánh nắng của mùa hè này thì một người cũng đã đủ áp rồi. . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #vietnam  #hoian  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #beach  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞  #streetphotography 
[ CN-ENG-VN ]
他 變 得 越 來 越 沉 默 ,只 是 為 了 要 反 意 自 己 的 不 足 。
-
He is becoming more and more silent, just because he is trying to look for the insufficient of oneself, once again.
-
Anh ta trở nên ngày càng trầm lặng, chỉ đơn là vì đang mong chờ tìm lại được sự không đầy đủ ở chính mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #minimalism #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #staybrokeshootfilm #magazine #streetphotograhy #usa #sanfrancisco #photography
[ CN-ENG-VN ] 他 變 得 越 來 越 沉 默 ,只 是 為 了 要 反 意 自 己 的 不 足 。 - He is becoming more and more silent, just because he is trying to look for the insufficient of oneself, once again. - Anh ta trở nên ngày càng trầm lặng, chỉ đơn là vì đang mong chờ tìm lại được sự không đầy đủ ở chính mình. . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #minimalism  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #staybrokeshootfilm  #magazine  #streetphotograhy  #usa  #sanfrancisco  #photography 
[ CN-ENG-VN ]
還 好,他 也 剛 好 生 活 在 這 錯 漏 百 出 的 青 春 裡 。
-
Fortunately, he is living in the same chaotic world.
-
Thật may mắn, anh ấy cũng đang sống trong một thanh xuân sai trái này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #taipei #写真好き #indies_gram #beach #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞 #taiwan #taipei
[ CN-ENG-VN ] 還 好,他 也 剛 好 生 活 在 這 錯 漏 百 出 的 青 春 裡 。 - Fortunately, he is living in the same chaotic world. - Thật may mắn, anh ấy cũng đang sống trong một thanh xuân sai trái này. . . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #taipei  #写真好き  #indies_gram  #beach  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞  #taiwan  #taipei 
[ CN-ENG-VN ] 
在 六 月 份 的 夏 天 裡 ,他 在 期 待 著 一 些 什 麼 ?
-
In the Summer days of June, what is he looking for?
-
Ngày Hạ trong tháng 6, anh ấy đang mong chờ nhất một điều gì nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #vietnam #hoian #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #beach #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞 #travel
[ CN-ENG-VN ] 在 六 月 份 的 夏 天 裡 ,他 在 期 待 著 一 些 什 麼 ? - In the Summer days of June, what is he looking for? - Ngày Hạ trong tháng 6, anh ấy đang mong chờ nhất một điều gì nhỉ? . . . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #vietnam  #hoian  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #beach  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞  #travel 
[ CN-ENG-VN ]
他 說 過 好 多 東 西 ,特 別 是 “ 你 喜 歡 就 好 了 。 ”
-
He said a lot things, especially is "as long as you like it."
-
Anh ấy từng nói qua rất nhiều thứ, đặc biệt là" chỉ cần bạn thích là được rồi."
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #guangzhou #写真好き #indies_gram #中国 #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #china #35mmfilm #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞
[ CN-ENG-VN ] 他 說 過 好 多 東 西 ,特 別 是 “ 你 喜 歡 就 好 了 。 ” - He said a lot things, especially is "as long as you like it." - Anh ấy từng nói qua rất nhiều thứ, đặc biệt là" chỉ cần bạn thích là được rồi." ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #guangzhou  #写真好き  #indies_gram  #中国  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #china  #35mmfilm  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞 
[ CN-ENG-VN ]
他 說 “ 從 你 照 片 裡 ,我 看 到 ,你 的 心 還 年 青 著 。”
-
He said, "From your photos, I see that your heart is still young."
-
Anh ấy nói " Từ trong hình ảnh của bạn, tôi thấy được rằng, thanh xuân vẫn còn ở trong tim bạn. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #saigon #写真好き #indies_gram #vietnam #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #日常 #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #staybrokeshootfilm #135film #vscocam #summer
[ CN-ENG-VN ] 他 說 “ 從 你 照 片 裡 ,我 看 到 ,你 的 心 還 年 青 著 。” - He said, "From your photos, I see that your heart is still young." - Anh ấy nói " Từ trong hình ảnh của bạn, tôi thấy được rằng, thanh xuân vẫn còn ở trong tim bạn. " . . . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #saigon  #写真好き  #indies_gram  #vietnam  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #日常  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #staybrokeshootfilm  #135film  #vscocam  #summer 
[ CN-ENG-VN ]
他 问 她,“ 妳 特 別 懷 念 哪 種 感 覺 呢 ?我 真 的 很 想 念 雪 花 吹 到 臉 上 的 时 候 。”
-
He asked her " What do you miss the most? I really miss the feeling of those snowflakes touched my face. "
-
Anh ấy hỏi, " Bạn nhớ nhất là cái cảm giác nào ấy? Tôi nhớ nhất là khi cũng bông tuyết rơi chạm vào da mặt. "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #beijing #写真好き #indies_gram #中国 #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #china #35mmfilm #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞
[ CN-ENG-VN ] 他 问 她,“ 妳 特 別 懷 念 哪 種 感 覺 呢 ?我 真 的 很 想 念 雪 花 吹 到 臉 上 的 时 候 。” - He asked her " What do you miss the most? I really miss the feeling of those snowflakes touched my face. " - Anh ấy hỏi, " Bạn nhớ nhất là cái cảm giác nào ấy? Tôi nhớ nhất là khi cũng bông tuyết rơi chạm vào da mặt. " . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #beijing  #写真好き  #indies_gram  #中国  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #china  #35mmfilm  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞 
[ CN-ENG-VN ]
他 什 麼 都 不 說 ,但 表 情 和 距 離 感 足 以 使 對 方 明 白 一 切 都 已 經 結 束 了 。
-
He didn't say anything, but the expression on his face and distance were enough to make the other person understand that everything was over.
-
Anh ta không nói gì cả, từ biểu cảm và khoảng cách của anh ấy đã đủ làm cho mọi người hiểu được rằng. Mọi thứ đã kết thúc rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #guangzhou #写真好き #indies_gram #中国 #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #china #35mmfilm #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞
[ CN-ENG-VN ] 他 什 麼 都 不 說 ,但 表 情 和 距 離 感 足 以 使 對 方 明 白 一 切 都 已 經 結 束 了 。 - He didn't say anything, but the expression on his face and distance were enough to make the other person understand that everything was over. - Anh ta không nói gì cả, từ biểu cảm và khoảng cách của anh ấy đã đủ làm cho mọi người hiểu được rằng. Mọi thứ đã kết thúc rồi. . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #guangzhou  #写真好き  #indies_gram  #中国  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #china  #35mmfilm  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞 
回味一下畢業那天寫得文章。
那時候中文水平真差,哈哈!
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
「 劉同老師:
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
您好!我都不知道怎樣開始頭寫這一封信。您應該在想我是誰?我只想告訴您,我是您的小粉絲。寫這封信的時候是非常真心的想跟您說一句:“謝謝您!”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
我是一位來自越南,在澳洲就讀的留學生。今天,我畢業了,是中文系的學生,學習中文有4年多,開始學習的時候根本沒想到自己會這麼喜歡語言專業。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
去年,我去中國南京當了6個星期的交流生,我跟朋友逛書店的時候、偶然中我在書架上看到了您的書。我還記得我看到您書的地方,是在南京的先鋒書店。當時時候,我就問自己“為什麼在浩瀚書海中,我看到並且買下了您的書?這是不是一種緣分?”您可能不知道在看你您書的時候,裡面有很多我不懂的詞語。可我並沒有放棄閱讀您的書、我一邊看著您的書一邊查字典。每當我讀懂了您寫的文章時、我就特別開心。自己忍不住哭了,不是因為我都把一切都看懂了,而是我感到您 的文字裡,好像說出了我的心聲。我感到非常的奇妙、就好像遇到一位陌生的熟悉人一樣。因為崇拜您寫的作品,我開始學習用中文寫日記了,不是自己想成為跟您一樣的作家,只是想能跟您一樣,用文字把生活上的點滴記錄下來 。因為它的存在,我終於找到自己的方向,找到屬於自己的光。
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
我真的很想對您說一聲:“劉同老師,非常感謝您。如果沒有您的出現,我還在迷茫中找不到自己的路。”
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Charles Quy Duong - 小楊」
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #guangzhou #写真好き #indies_gram #中国 #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #coffeegram #coffeelover #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞
回味一下畢業那天寫得文章。 那時候中文水平真差,哈哈! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 「 劉同老師: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 您好!我都不知道怎樣開始頭寫這一封信。您應該在想我是誰?我只想告訴您,我是您的小粉絲。寫這封信的時候是非常真心的想跟您說一句:“謝謝您!” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 我是一位來自越南,在澳洲就讀的留學生。今天,我畢業了,是中文系的學生,學習中文有4年多,開始學習的時候根本沒想到自己會這麼喜歡語言專業。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 去年,我去中國南京當了6個星期的交流生,我跟朋友逛書店的時候、偶然中我在書架上看到了您的書。我還記得我看到您書的地方,是在南京的先鋒書店。當時時候,我就問自己“為什麼在浩瀚書海中,我看到並且買下了您的書?這是不是一種緣分?”您可能不知道在看你您書的時候,裡面有很多我不懂的詞語。可我並沒有放棄閱讀您的書、我一邊看著您的書一邊查字典。每當我讀懂了您寫的文章時、我就特別開心。自己忍不住哭了,不是因為我都把一切都看懂了,而是我感到您 的文字裡,好像說出了我的心聲。我感到非常的奇妙、就好像遇到一位陌生的熟悉人一樣。因為崇拜您寫的作品,我開始學習用中文寫日記了,不是自己想成為跟您一樣的作家,只是想能跟您一樣,用文字把生活上的點滴記錄下來 。因為它的存在,我終於找到自己的方向,找到屬於自己的光。 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 我真的很想對您說一聲:“劉同老師,非常感謝您。如果沒有您的出現,我還在迷茫中找不到自己的路。” ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Charles Quy Duong - 小楊」 . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #guangzhou  #写真好き  #indies_gram  #中国  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #coffeegram  #coffeelover  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞 
[ CN-ENG-VN ]
也 許 是 他 們 還 有 一 些 界 線 ,無 能 看 到 全 面 的 風 景 。但 是 ,感 覺 依 然 存 在 的 。
-
Maybe, the boundaries are still exist. Those beautiful sceneries stil cannot be seen, however the feeling is still obtaining around.
-
Có thể, giữa hai người vẫn tồn tại một giới hạn gì đấy. Cảnh đẹp phía trước vẫn còn rất là mơ hồ đấy, nhưng cảm giác ấy vẫn còn quanh quẩn ở đây.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #vietnam #hoian #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #beach #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #hueart_life #pics_jp #エビプリ#ふぃるむ寫眞 #vietnam
[ CN-ENG-VN ] 也 許 是 他 們 還 有 一 些 界 線 ,無 能 看 到 全 面 的 風 景 。但 是 ,感 覺 依 然 存 在 的 。 - Maybe, the boundaries are still exist. Those beautiful sceneries stil cannot be seen, however the feeling is still obtaining around. - Có thể, giữa hai người vẫn tồn tại một giới hạn gì đấy. Cảnh đẹp phía trước vẫn còn rất là mơ hồ đấy, nhưng cảm giác ấy vẫn còn quanh quẩn ở đây. . . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #vietnam  #hoian  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #beach  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #hueart_life  #pics_jp  #エビプリ #ふぃるむ寫眞  #vietnam 
[ CN-ENG-VN ]
原 來 他 依 然 那 麼 喜 歡 坐 在 窗 邊 ,走 著 ,看 看 書 ,活 在 自 己 的 世 界 裡 。
-
It turned out that, he still likes to sit close to the window on a moving tram, reading the book, and live in his own world.
-
Thì ra là, anh ấy vẫn còn thích ngồi gần cửa sổ trên chiếc xe đang chạy, đọc một quyển sách và sống trong thế giới riêng của anh ấy.
.
.
.
.
.
.
.
.
#filmisnotdead #filmlife #saigon #filmphotography #filmshooters #35mm #keepfilmalive #team_film #filmfeed #analoguephotography #analogue #写真 #写真好き #indies_gram #minimalism #底片相機 #thefilmcommunity #底片 #theanalogueproject #artfilm #accidentalzine #reco_ig #indies_gram #indy_photolife #staybrokeshootfilm #magazine #streetphotograhy #usa #sanfrancisco #photography
[ CN-ENG-VN ] 原 來 他 依 然 那 麼 喜 歡 坐 在 窗 邊 ,走 著 ,看 看 書 ,活 在 自 己 的 世 界 裡 。 - It turned out that, he still likes to sit close to the window on a moving tram, reading the book, and live in his own world. - Thì ra là, anh ấy vẫn còn thích ngồi gần cửa sổ trên chiếc xe đang chạy, đọc một quyển sách và sống trong thế giới riêng của anh ấy. . . . . . . . . #filmisnotdead  #filmlife  #saigon  #filmphotography  #filmshooters  #35mm  #keepfilmalive  #team_film  #filmfeed  #analoguephotography  #analogue  #写真  #写真好き  #indies_gram  #minimalism  #底片相機  #thefilmcommunity  #底片  #theanalogueproject  #artfilm  #accidentalzine  #reco_ig  #indies_gram  #indy_photolife  #staybrokeshootfilm  #magazine  #streetphotograhy  #usa  #sanfrancisco  #photography