an online Instagram web viewer

#theboxmarket medias

Photos

🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #120k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #120k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #125k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #125k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Nịt
➖ Giá: #115k ➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #115k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
Shirt Grown-Black Line ❌ Love,Hate You Shorts ❌ T Shirt Bear 📍 113 Nguyễn Thượng Hiền P5 Q3 TPHCM
☎️ 090 7483 090
💥💥💥Nhận bỏ sỉ và ship COD toàn quốc #bombmenswear #menswear #vietnam #summercollection #summer #thoitrangnam #aothunnam #aosomi #unisex #bomb #bombmenswear #menswear #vietnam #quanaonam #thoitrangnam #aothun #aothununisex #aothunteen #aothungiare #aothunnamnu #aothunin #aothuninhinh #aothunintheoyeucau #thenewplayground #thenewdistrict #theboxmarket #thebox #helloweekendmarket #saigonmarket #sock#sock#vớ#vớhànquốc
Shirt Grown-Black Line ❌ Love,Hate You Shorts ❌ T Shirt Bear 📍 113 Nguyễn Thượng Hiền P5 Q3 TPHCM ☎️ 090 7483 090 💥💥💥Nhận bỏ sỉ và ship COD toàn quốc #bombmenswear  #menswear  #vietnam  #summercollection  #summer  #thoitrangnam  #aothunnam  #aosomi  #unisex  #bomb  #bombmenswear  #menswear  #vietnam  #quanaonam  #thoitrangnam  #aothun  #aothununisex  #aothunteen  #aothungiare  #aothunnamnu  #aothunin  #aothuninhinh  #aothunintheoyeucau  #thenewplayground  #thenewdistrict  #theboxmarket  #thebox  #helloweekendmarket  #saigonmarket  #sock #sock #vớ #vớhànquốc 
🦄 Nịt
➖ Giá: #125k
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingnit 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🦄 Nịt ➖ Giá: #125k  ➖ Màu: như hình #sugarblingblingnit  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
#aothundep xuất xắc luôn nhé, ko chê đc luôn. Màu lên rất tôn da nè 
Giá: 280k
------------------------------------
👉Direct để đặt hàng cũng như nhận được sự tư vấn, tránh cmt shop sẽ ko nhìn thấy do bị trôi bài.
⚠️ HÀNG ORDER 10 - 12 ngày
💢Cam kết hàng chuẩn hình 100% 🔆🔆🔆'' Catris - Catching Trendy Is Easy '' 🔆🔆🔆
------------------------------------
#catrisclothes #aoformdai #aothun4chieu #aothungiare #outfitoftheday #quansoc #aothungiaresaigon #helloweekendmarket #theboxmarket #thenewdistrict 
#thenewplayground #unisexclothing #vietnambazaar 
#aothuntaylo #áounisex #quanunisex #unisexstyle #thoitrangunisex #aothundep #aothun #aofreesize #aokieunu #aoformrong #aofreesize #aothungiasi
#aothundep  xuất xắc luôn nhé, ko chê đc luôn. Màu lên rất tôn da nè Giá: 280k ------------------------------------ 👉Direct để đặt hàng cũng như nhận được sự tư vấn, tránh cmt shop sẽ ko nhìn thấy do bị trôi bài. ⚠️ HÀNG ORDER 10 - 12 ngày 💢Cam kết hàng chuẩn hình 100% 🔆🔆🔆'' Catris - Catching Trendy Is Easy '' 🔆🔆🔆 ------------------------------------ #catrisclothes  #aoformdai  #aothun4chieu  #aothungiare  #outfitoftheday  #quansoc  #aothungiaresaigon  #helloweekendmarket  #theboxmarket  #thenewdistrict  #thenewplayground  #unisexclothing  #vietnambazaar  #aothuntaylo  #áounisex  #quanunisex  #unisexstyle  #thoitrangunisex  #aothundep  #aothun  #aofreesize  #aokieunu  #aoformrong  #aofreesize  #aothungiasi 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Váy
🎈Price 340
🎈Freesize- 2 colors : white and black
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ
Hình ảnh được thực hiện bởi DSD✨❤️
Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Váy 🎈Price 340 🎈Freesize- 2 colors : white and black Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Hình ảnh được thực hiện bởi DSD✨❤️ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
Vòng tay Vintage Handmade khắc tên theo yêu cầu ✨✨✨
.
💢Giá ONLY: 110.000
❌ Charm trang trí: 15k/charm
.
📞 Tư vấn đặt hàng: 0938939291 (sms/viber/imessage)
➖
📦 Các bạn order 1 ngày sau sẽ có nha 😃
#helloweekendmarket #theboxmarket #saigon #hanoi #vietnam #thankinhgiay #followforfollowback #sontungmtp #handmade #travelblogger #travel #photography #thenewplayground #thenewdistrict #saigonese #hochiminh #follower #follow #vongtay #trangsucbac #khacchu #foodporn #hongocha
Vòng tay Vintage Handmade khắc tên theo yêu cầu ✨✨✨ . 💢Giá ONLY: 110.000 ❌ Charm trang trí: 15k/charm . 📞 Tư vấn đặt hàng: 0938939291 (sms/viber/imessage) ➖ 📦 Các bạn order 1 ngày sau sẽ có nha 😃 #helloweekendmarket  #theboxmarket  #saigon  #hanoi  #vietnam  #thankinhgiay  #followforfollowback  #sontungmtp  #handmade  #travelblogger  #travel  #photography  #thenewplayground  #thenewdistrict  #saigonese  #hochiminh  #follower  #follow  #vongtay  #trangsucbac  #khacchu  #foodporn  #hongocha 
Couple mickey&minnie
Mẫu ốp bóng, có 2 mẫu couple như hình, viền nhựa đục dẻo
🌟Giá 100k/cái🌟
Ip6/6s -#caseip6jc
Ip6+/6s+ -#caseip6plusjc
Ip7 -#caseip7jc
Ip7plus -#caseip7plusjc
Ip8 -#caseip8jc
Ip8plus -#caseip8plusjc
IpX -#caseipxjc
⭕️Hàng k có sẵn order 8-12 ngày về hàng và chốt đơn thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần nha khách
⭕️Khách mua 2 ốp trở lên vui lòng chuyển khoản cho mình nha
⭕️Thông tin tài khoản
Số tk 0511000449364
Chủ tk Vương Gia Hân
Vietcombank chi nhánh Sài Thành
#junecase1508#case#mickey#minnie#couple#l4l#phukiendienthoai#theboxmarket#opdienthoai#vodienthoai
Couple mickey&minnie Mẫu ốp bóng, có 2 mẫu couple như hình, viền nhựa đục dẻo 🌟Giá 100k/cái🌟 Ip6/6s -#caseip6jc  Ip6+/6s+ -#caseip6plusjc  Ip7 -#caseip7jc  Ip7plus -#caseip7plusjc  Ip8 -#caseip8jc  Ip8plus -#caseip8plusjc  IpX -#caseipxjc  ⭕️Hàng k có sẵn order 8-12 ngày về hàng và chốt đơn thứ 2 hoặc thứ 3 hàng tuần nha khách ⭕️Khách mua 2 ốp trở lên vui lòng chuyển khoản cho mình nha ⭕️Thông tin tài khoản Số tk 0511000449364 Chủ tk Vương Gia Hân Vietcombank chi nhánh Sài Thành #junecase1508 #case #mickey #minnie #couple #l4l #phukiendienthoai #theboxmarket #opdienthoai #vodienthoai 
Trốn nóng sành điệu với trà Lipton vị xoàiii!!!
🌿🌿🌿
Đến #theboxmarket không lo vì nóng!!
_________________________________________
Art - Fashion - handmade market
_________________________________________
Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30
Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30
.
Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ )
_________________________________________
#theboxmarket #artmarket #saigon #vietnam #tripadvisor #vintage #fashion #fleamarket #weekend #travel #handmade
_________________________________________
Trốn nóng sành điệu với trà Lipton vị xoàiii!!! 🌿🌿🌿 Đến #theboxmarket  không lo vì nóng!! _________________________________________ Art - Fashion - handmade market _________________________________________ Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30 Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30 . Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ ) _________________________________________ #theboxmarket  #artmarket  #saigon  #vietnam  #tripadvisor  #vintage  #fashion  #fleamarket  #weekend  #travel  #handmade  _________________________________________
❤️Bodysuit trái 320, size 32-34, ko mút, ko gọng
❤️Set phải áo 180, size 32-34, mút mỏng tháo rời dc, ko gọng. Quần 80, size vòng 3 từ 75-95cm
❤️ 114/3 YERSIN P NG THÁI BÌNH Q1, 10-22H HÀNG NGÀY
❤️DIRECT ĐỂ MUA ONLINE
❤️SHIP COD TOÀN QUỐC
#aolotren #aolotkhonggong #aonguckhonggong #aobra #aolotsexy #congaithichgi #dolotdep #noiy #noiydep #dolotren #dolotthietke #dolotsexy #bralettesaigon #helloweekendmarket #thenewdistrict #thenewplayground #enrose #1spot #theboxmarket #saigonstationmarket #nhaga3a #foodie #foodysaigon #saigonholidaymarket #junvu #lozisaigon #lozihanoi #foodysaigon #diadiemanuong #ncchanoi
❤️Bodysuit trái 320, size 32-34, ko mút, ko gọng ❤️Set phải áo 180, size 32-34, mút mỏng tháo rời dc, ko gọng. Quần 80, size vòng 3 từ 75-95cm ❤️ 114/3 YERSIN P NG THÁI BÌNH Q1, 10-22H HÀNG NGÀY ❤️DIRECT ĐỂ MUA ONLINE ❤️SHIP COD TOÀN QUỐC #aolotren  #aolotkhonggong  #aonguckhonggong  #aobra  #aolotsexy  #congaithichgi  #dolotdep  #noiy  #noiydep  #dolotren  #dolotthietke  #dolotsexy  #bralettesaigon  #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #thenewplayground  #enrose  #1spot  #theboxmarket  #saigonstationmarket  #nhaga3a  #foodie  #foodysaigon  #saigonholidaymarket  #junvu  #lozisaigon  #lozihanoi  #foodysaigon  #diadiemanuong  #ncchanoi 
Chất ngất như thế này đã hài lòng bạn chưa ??😝😝😝😝😝
Hàng đang có sẵn ở shop nhá ❤️❤️
Mua trực tiếp tại đây:
💁226 Nguyễn Công Trứ, Q1 (lầu 3 - SAIGON WAO)
💁35 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận

Mua online tại đây:
💁Facebook: fb.com/tobanvo
💁Instagram: @socks.sg 💁Shopee: shopee.vn/tobanvo2
______________
👉Nếu bạn không tiện đường, ngại nắng mưa, đừng lo, TỚ BÁN VỚ ship tận nơi
💥Đặc biệt 🎁 FREESHIP khi order tại shopee
👉HCM & HN: Freeship với bill > 99k
👉Tỉnh/tp khác: Freeship với bill > 200k
🚀 Ship toàn quốc, nhận COD (dịch vụ thanh toán khi nhận hàng)

#vớhànquốc #vớtim #myhearts #tất #vớ #vớcao #saigon #saigonese #helloweekendmarket #tnd #thenewdistrict #theboxmarket #shoppevn
Chất ngất như thế này đã hài lòng bạn chưa ??😝😝😝😝😝 Hàng đang có sẵn ở shop nhá ❤️❤️ Mua trực tiếp tại đây: 💁226 Nguyễn Công Trứ, Q1 (lầu 3 - SAIGON WAO) 💁35 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận Mua online tại đây: 💁Facebook: fb.com/tobanvo 💁Instagram: @socks.sg 💁Shopee: shopee.vn/tobanvo2 ______________ 👉Nếu bạn không tiện đường, ngại nắng mưa, đừng lo, TỚ BÁN VỚ ship tận nơi 💥Đặc biệt 🎁 FREESHIP khi order tại shopee 👉HCM & HN: Freeship với bill > 99k 👉Tỉnh/tp khác: Freeship với bill > 200k 🚀 Ship toàn quốc, nhận COD (dịch vụ thanh toán khi nhận hàng) #vớhànquốc  #vớtim  #myhearts  #tất  #vớ  #vớcao  #saigon  #saigonese  #helloweekendmarket  #tnd  #thenewdistrict  #theboxmarket  #shoppevn 
Chấm bi như thế này quá vintage đúng k ạ ❤️❤️❤️❤️. Hãy lên cho mình một outfit thật đẹp để diện ra phố nhá 😘😘😘💃💃💃
Mua trực tiếp tại đây:
💁226 Nguyễn Công Trứ, Q1 (lầu 3 - SAIGON WAO)
💁35 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận

Mua online tại đây:
💁Facebook: fb.com/tobanvo
💁Instagram: @socks.sg 💁Shopee: shopee.vn/tobanvo2
______________
👉Nếu bạn không tiện đường, ngại nắng mưa, đừng lo, TỚ BÁN VỚ ship tận nơi
💥Đặc biệt 🎁 FREESHIP khi order tại shopee
👉HCM & HN: Freeship với bill > 99k
👉Tỉnh/tp khác: Freeship với bill > 200k
🚀 Ship toàn quốc, nhận COD (dịch vụ thanh toán khi nhận hàng)

#vớhànquốc #vớtim #myhearts #tất #vớ #vớcao #saigon #saigonese #helloweekendmarket #tnd #thenewdistrict #theboxmarket #shoppevn
Chấm bi như thế này quá vintage đúng k ạ ❤️❤️❤️❤️. Hãy lên cho mình một outfit thật đẹp để diện ra phố nhá 😘😘😘💃💃💃 Mua trực tiếp tại đây: 💁226 Nguyễn Công Trứ, Q1 (lầu 3 - SAIGON WAO) 💁35 Thích Quảng Đức, Q.Phú Nhuận Mua online tại đây: 💁Facebook: fb.com/tobanvo 💁Instagram: @socks.sg 💁Shopee: shopee.vn/tobanvo2 ______________ 👉Nếu bạn không tiện đường, ngại nắng mưa, đừng lo, TỚ BÁN VỚ ship tận nơi 💥Đặc biệt 🎁 FREESHIP khi order tại shopee 👉HCM & HN: Freeship với bill > 99k 👉Tỉnh/tp khác: Freeship với bill > 200k 🚀 Ship toàn quốc, nhận COD (dịch vụ thanh toán khi nhận hàng) #vớhànquốc  #vớtim  #myhearts  #tất  #vớ  #vớcao  #saigon  #saigonese  #helloweekendmarket  #tnd  #thenewdistrict  #theboxmarket  #shoppevn 
Meet @141notes at @theboxmarket ✌️✌️✌️
_________________________________________
Art - Fashion - handmade market
_________________________________________
Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30
Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30
.
Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ )
_________________________________________
#theboxmarket #artmarket #saigon #vietnam #tripadvisor #vintage #fashion #fleamarket #weekend #travel #handmade
_________________________________________
Sunday at @theboxmarket , come and join with us
✌️✌️✌️
_________________________________________
Art - Fashion - handmade market
_________________________________________
Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30
Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30
.
Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ )
_________________________________________
#theboxmarket #artmarket #saigon #vietnam #tripadvisor #vintage #fashion #fleamarket #weekend #travel #handmade
_________________________________________
Sunday at @theboxmarket , come and join with us ✌️✌️✌️ _________________________________________ Art - Fashion - handmade market _________________________________________ Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30 Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30 . Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ ) _________________________________________ #theboxmarket  #artmarket  #saigon  #vietnam  #tripadvisor  #vintage  #fashion  #fleamarket  #weekend  #travel  #handmade  _________________________________________
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #340k
Size : S , M , L ( 1 màu đỏ)
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #340k  Size : S , M , L ( 1 màu đỏ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #350k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #320k
Size : S , M , l ( 1 màu vàng )
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #320k  Size : S , M , l ( 1 màu vàng ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #380k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #270k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
😴😴😴😴Ai biểu lúc ngủ là lúc hình tượng fail nhất mọi thời đại. #inthing1046 mách cho các nàng cách ngủ mà vẫn phát mị lực tung tóe công kích bằng cách mua một Bịt Mắt Kỳ Lân Sừng Vàng🦄🦄 đeo lên vừa che mắt đỡ chói vừa "quyến rũ".
#phụkiệndulịch_inthing1046
#bịtmắt_inthing1046
#kỳlânconcept_inthing1046
----------
⭕Facebook: https://www.facebook.com/pg/inthing1046/
⛔Instagram: https://www.instagram.com/inthing1046/
📳Mobile: 0908780182
#helloweekendmarket 
#sontungmtp 
#theboxmarket
#thenewdistrict 
#thenewplayground 
#saigonstation
😴😴😴😴Ai biểu lúc ngủ là lúc hình tượng fail nhất mọi thời đại. #inthing1046  mách cho các nàng cách ngủ mà vẫn phát mị lực tung tóe công kích bằng cách mua một Bịt Mắt Kỳ Lân Sừng Vàng🦄🦄 đeo lên vừa che mắt đỡ chói vừa "quyến rũ". #phụkiệndulịch_inthing1046  #bịtmắt_inthing1046  #kỳlânconcept_inthing1046  ---------- ⭕Facebook: https://www.facebook.com/pg/inthing1046/ ⛔Instagram: https://www.instagram.com/inthing1046/ 📳Mobile: 0908780182 #helloweekendmarket  #sontungmtp  #theboxmarket  #thenewdistrict  #thenewplayground  #saigonstation 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #320k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Váy : #310k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Váy : #385k ( S , M )
Áo : #350k( freesize)
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Váy : #385k  ( S , M ) Áo : #350k ( freesize) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #350k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #280k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #290k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #280k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Jumpsuit : #300k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #350k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nha
Full set
Size S M
Price 290
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direcr insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo
🎈Price 230
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo 🎈Price 230 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Váy
🎈Price 300
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Váy 🎈Price 300 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Váy 🎈Price 335
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Váy 🎈Price 335 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #230k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo
🎈Price 220
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo 🎈Price 220 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #280k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo-240
🎈Váy-260
🎈Fullset 480
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo-240 🎈Váy-260 🎈Fullset 480 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Full set
🎈Price 290
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Full set 🎈Price 290 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo-240
🎈Quần-250
🎈Full set 440
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo-240 🎈Quần-250 🎈Full set 440 Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo
🎈Price 215
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo 🎈Price 215 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Áo
🎈Price 300
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Áo 🎈Price 300 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa
🎈Jumsuit
🎈Price 300
🎈Freesize
Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ

Không cần cọc ạ.
Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa.
#ootd #hlwk #tnd #vsco #vscocam #like4like #analogphotography #photography #gingham #skort #beautiful #quanao #theboxmarket #themuse #summergoals #summervibes #floral #quanao #helloweekendmarket #hlwk #tnd #hangorder #shopee
✨Kéo sang trái để xem được nhiều hình chi tiết hơn nhaaaaaaa 🎈Jumsuit 🎈Price 300 🎈Freesize Hàng order 10-12 ngày về hàng ạ Không cần cọc ạ. Mọi thắc mắc các bạn cứ imess 0936847249 hoặc direct insta cho mình nhaa. #ootd  #hlwk  #tnd  #vsco  #vscocam  #like4like  #analogphotography  #photography  #gingham  #skort  #beautiful  #quanao  #theboxmarket  #themuse  #summergoals  #summervibes  #floral  #quanao  #helloweekendmarket  #hlwk  #tnd  #hangorder  #shopee 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #230k
Áo khoác : #200k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #230k  Áo khoác : #200k  Size : freesize 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #290k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #290k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
Xinh hông nè, kiểu dạng giống jumpsuit nhé
Size: S -> 5XL
Giá: 250k
------------------------------------
👉Direct để đặt hàng cũng như nhận được sự tư vấn, tránh cmt shop sẽ ko nhìn thấy do bị trôi bài.
⚠️ HÀNG ORDER 10 - 12 ngày
💢Cam kết hàng chuẩn hình 100% 🔆🔆🔆'' Catris - Catching Trendy Is Easy '' 🔆🔆🔆
------------------------------------
#catrisclothes #dambaudep #damdichoi #đầmđẹp #damxinh #damdep #damdepgiare #helloweekendmarket #theboxmarket #thenewdistrict #jumpsuitjeans 
#thenewplayground #damsuong #dambabydoll #damdethuong #vietnambazaar #vayduoica #đầm #đầmxinh #damcaro #dammaxi #vayhoa #damhoa #thenewplayground
#ootdvietnam #đầmcaro #damfreesize #damngan #dampolo #dambasic #damcongchua
Xinh hông nè, kiểu dạng giống jumpsuit nhé Size: S -> 5XL Giá: 250k ------------------------------------ 👉Direct để đặt hàng cũng như nhận được sự tư vấn, tránh cmt shop sẽ ko nhìn thấy do bị trôi bài. ⚠️ HÀNG ORDER 10 - 12 ngày 💢Cam kết hàng chuẩn hình 100% 🔆🔆🔆'' Catris - Catching Trendy Is Easy '' 🔆🔆🔆 ------------------------------------ #catrisclothes  #dambaudep  #damdichoi  #đầmđẹp  #damxinh  #damdep  #damdepgiare  #helloweekendmarket  #theboxmarket  #thenewdistrict  #jumpsuitjeans  #thenewplayground  #damsuong  #dambabydoll  #damdethuong  #vietnambazaar  #vayduoica  #đầm  #đầmxinh  #damcaro  #dammaxi  #vayhoa  #damhoa  #thenewplayground  #ootdvietnam  #đầmcaro  #damfreesize  #damngan  #dampolo  #dambasic  #damcongchua 
Thong vừa về nè man, màu tây lắm, về nhiêu hết nhiêu ko đủ hàng mà bán 😂
❤️Size S cho vòng 2 từ 75-85cm
❤️Giá: 80k
❤️ 114/3 YERSIN P NG THÁI BÌNH Q1, 10-22H HÀNG NGÀY
❤️DIRECT ĐỂ MUA ONLINE
❤️SHIP COD TOÀN QUỐC
#aolotren #aolotkhonggong #aonguckhonggong #aobra #aolotsexy #congaithichgi #dolotdep #noiy #noiydep #dolotren #dolotthietke #dolotsexy #bralettesaigon #helloweekendmarket #thenewdistrict #thenewplayground #enrose #1spot #theboxmarket #saigonstationmarket #nhaga3a #foodie #foodysaigon #saigonholidaymarket #junvu #lozisaigon #lozihanoi #foodysaigon #diadiemanuong #ncchanoi
Thong vừa về nè man, màu tây lắm, về nhiêu hết nhiêu ko đủ hàng mà bán 😂 ❤️Size S cho vòng 2 từ 75-85cm ❤️Giá: 80k ❤️ 114/3 YERSIN P NG THÁI BÌNH Q1, 10-22H HÀNG NGÀY ❤️DIRECT ĐỂ MUA ONLINE ❤️SHIP COD TOÀN QUỐC #aolotren  #aolotkhonggong  #aonguckhonggong  #aobra  #aolotsexy  #congaithichgi  #dolotdep  #noiy  #noiydep  #dolotren  #dolotthietke  #dolotsexy  #bralettesaigon  #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #thenewplayground  #enrose  #1spot  #theboxmarket  #saigonstationmarket  #nhaga3a  #foodie  #foodysaigon  #saigonholidaymarket  #junvu  #lozisaigon  #lozihanoi  #foodysaigon  #diadiemanuong  #ncchanoi 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #375k( không kèm áo lót)
Size : S , M , L , XL (1 màu như hình) 🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #375k ( không kèm áo lót) Size : S , M , L , XL (1 màu như hình) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #395k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Váy : #270k
Size : S , M ,L ( 1 màu như hình )
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Váy : #270k  Size : S , M ,L ( 1 màu như hình ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
🌟🌟TÚI CHÉO NỮ NẸP VÀNG SANG TRỌNG - GIÁ CHỈ #125k 🌟🌟
Mẫu túi đẹp từ chất liệu sờ mịn cực kì, thiết kế kiểu dáng vô cùng hài hoà tinh tế cới nẹp vàng ngay nắp tạo điểm nhấn!
Được khoá nắp bằng nút khoá nam châm, túi được phân thành 2 ngăn kèm 1 ngăn dây kéo an toàn.
PHÙ HỢP MANG ĐI CHƠI, ĐI LÀM, ĐI HỌC LUÔN NHÉ! CỰC KÌ TÔN TRANG PHỤC CỦA CÁC BẠN NỮ ❌CHẤT LIỆU: da PU bóng mờ mịn
❌KÍCH THƯỚC: 20x15x7
❌HÀNG CÓ SẴN: ĐEN, ĐỎ ĐÔ 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻
----------------------------------
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực
🔆SHOPEE: chophukien
---------------------------------------------
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #cho3tu #saigonholidaymarket #saigonfleamarket #chosale #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuida #tuinu #tuideocheo #tuixach #tuixinh #tuidep #tuinuthoitrang #tuithoitrang #tuixinhgiare #tuisaigon #tuixachxuatkhau
🌟🌟TÚI CHÉO NỮ NẸP VÀNG SANG TRỌNG - GIÁ CHỈ #125k  🌟🌟 Mẫu túi đẹp từ chất liệu sờ mịn cực kì, thiết kế kiểu dáng vô cùng hài hoà tinh tế cới nẹp vàng ngay nắp tạo điểm nhấn! Được khoá nắp bằng nút khoá nam châm, túi được phân thành 2 ngăn kèm 1 ngăn dây kéo an toàn. PHÙ HỢP MANG ĐI CHƠI, ĐI LÀM, ĐI HỌC LUÔN NHÉ! CỰC KÌ TÔN TRANG PHỤC CỦA CÁC BẠN NỮ ❌CHẤT LIỆU: da PU bóng mờ mịn ❌KÍCH THƯỚC: 20x15x7 ❌HÀNG CÓ SẴN: ĐEN, ĐỎ ĐÔ 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻 ---------------------------------- 🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S 🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực 🔆SHOPEE: chophukien --------------------------------------------- #sunshinevintagesg  #chophukien  #helloweekendmarket  #theboxmarket  #cho3tu  #saigonholidaymarket  #saigonfleamarket  #chosale  #phukien  #phukiennu  #phukienthoitrang  #túi  #tuida  #tuinu  #tuideocheo  #tuixach  #tuixinh  #tuidep  #tuinuthoitrang  #tuithoitrang  #tuixinhgiare  #tuisaigon  #tuixachxuatkhau 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Váy : #295k
Áo :#260k
Size : S , M , l ,xl ( xanh )
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Váy : #295k  Áo :#260k  Size : S , M , l ,xl ( xanh ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
🍒🍒TÚI DA CHÉO THÂN PHỐI MÀU - GIÁ CHỈ #125k 🍒🍒
Kiểu dáng thoạt nhìn như chiếc bì thư màu sắc, vô cùng trẻ trung năng động nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính
TÚI CỰC TÔN DÙ BẤT KÌ BỘ TRANG PHỤC NÀO NHÉ!
Được thiết kế khoá nắp kèm dây kéo khoá an toàn, đường may kĩ và cực chắc chắn!
PHÙ HỢP MANG ĐI CHƠI, ĐI LÀM VÀ CẢ ĐI HỌC ❌CHẤT LIỆU: da PU gân mịn tay
❌KÍCH THƯỚC: 19.5 x 16 x 7
❌HÀNG CÓ SẴN: ĐỎ, XANH LÁ, XANH DƯƠNG 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻
----------------------------------
🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S
🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực
🔆SHOPEE: chophukien
---------------------------------------------
#sunshinevintagesg #chophukien #helloweekendmarket #theboxmarket #cho3tu #saigonholidaymarket #saigonfleamarket #chosale #phukien #phukiennu #phukienthoitrang #túi #tuivi #tuixach #tuideocheo #tuixinh #tuidep #tuinuthoitrang #tuixinhgiare #tuixachsaigon #tuithoitrang #tuida
🍒🍒TÚI DA CHÉO THÂN PHỐI MÀU - GIÁ CHỈ #125k  🍒🍒 Kiểu dáng thoạt nhìn như chiếc bì thư màu sắc, vô cùng trẻ trung năng động nhưng không kém phần dịu dàng nữ tính TÚI CỰC TÔN DÙ BẤT KÌ BỘ TRANG PHỤC NÀO NHÉ! Được thiết kế khoá nắp kèm dây kéo khoá an toàn, đường may kĩ và cực chắc chắn! PHÙ HỢP MANG ĐI CHƠI, ĐI LÀM VÀ CẢ ĐI HỌC ❌CHẤT LIỆU: da PU gân mịn tay ❌KÍCH THƯỚC: 19.5 x 16 x 7 ❌HÀNG CÓ SẴN: ĐỎ, XANH LÁ, XANH DƯƠNG 👉🏻👉🏻VUỐT ẢNH TỪ PHẢI SANG TRÁI ĐỂ XEM CHI TIẾT SẢN PHẨM👈🏻👈🏻 ---------------------------------- 🔆 Các bạn có thắc mắc cứ cmt dưới hình hoặc inbox trực tiếp cho S 🔆Ship COD toàn quốc -phí ship tuỳ khu vực 🔆SHOPEE: chophukien --------------------------------------------- #sunshinevintagesg  #chophukien  #helloweekendmarket  #theboxmarket  #cho3tu  #saigonholidaymarket  #saigonfleamarket  #chosale  #phukien  #phukiennu  #phukienthoitrang  #túi  #tuivi  #tuixach  #tuideocheo  #tuixinh  #tuidep  #tuinuthoitrang  #tuixinhgiare  #tuixachsaigon  #tuithoitrang  #tuida 
Cuối tuần mấy chú thím làm gì? Tiệm đây ngồi nghe thử mớ băng cát xét này coi thử lỗi tả gì hông để đầu tuần gửi chú khách ruột...chắc tới sáng :))), thế mà vui, sẵn tiện đây nói cho chú thím biết Tiệm tui có bán băng cát xét à nghen, loại băng SONY HF dới băng Mát xeo u rờ ( MAXELL UR) có kèm hộp đựng, hai loại bình dân mà cũng nẩu tiếng của Nhựt Bổn...ai có thú thưởng nhạc cát xét những bản nhạc đúng chất 75 thì đây, Tiệm tui có đầy đủ hai loại cho chú thím lựa, muốn biết giá cả thì ới Tiệm tui nói nhỏ cho mà nghe...đảm bảo hợp túi tiền mà lại chất lượng nhứt vùng này, dậy nghen.
Cuối tuần mấy chú thím làm gì? Tiệm đây ngồi nghe thử mớ băng cát xét này coi thử lỗi tả gì hông để đầu tuần gửi chú khách ruột...chắc tới sáng :))), thế mà vui, sẵn tiện đây nói cho chú thím biết Tiệm tui có bán băng cát xét à nghen, loại băng SONY HF dới băng Mát xeo u rờ ( MAXELL UR) có kèm hộp đựng, hai loại bình dân mà cũng nẩu tiếng của Nhựt Bổn...ai có thú thưởng nhạc cát xét những bản nhạc đúng chất 75 thì đây, Tiệm tui có đầy đủ hai loại cho chú thím lựa, muốn biết giá cả thì ới Tiệm tui nói nhỏ cho mà nghe...đảm bảo hợp túi tiền mà lại chất lượng nhứt vùng này, dậy nghen.
🎒 Sandal ulzzang🎀
➖ Giá: #350k
➖ Size: 35-40
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblinggiay 
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🎒 Sandal ulzzang🎀 ➖ Giá: #350k  ➖ Size: 35-40 ➖ Màu: như hình #sugarblingblinggiay  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
🦄 Update lại mẫu vớ thú có tai này, hình thật việc thật người thật nhé ^^ items này thì siêu chu choe lạc lối, cả set 5 đôi ( có bán lẻ ) có cả màu pastel nhẹ nhàng trắng hồng rồi cả màu xám với xanh dương kiểu như gam màu tối cho những bạn ngại dơ nè .
🦄 Giá #25k /1 đôi . Khuyến khích mấy bạn mua cả set nha #100k/5 đôi .
🦄 Direct để được tư vấn và đặt hàng nha . #tất #socks #vớ #lovely #theboxmarket #saigonese #l4l #helloweekendmarket #tất #summer #ootd
🦄 Update lại mẫu vớ thú có tai này, hình thật việc thật người thật nhé ^^ items này thì siêu chu choe lạc lối, cả set 5 đôi ( có bán lẻ ) có cả màu pastel nhẹ nhàng trắng hồng rồi cả màu xám với xanh dương kiểu như gam màu tối cho những bạn ngại dơ nè . 🦄 Giá #25k  /1 đôi . Khuyến khích mấy bạn mua cả set nha #100k /5 đôi . 🦄 Direct để được tư vấn và đặt hàng nha . #tất  #socks  #vớ  #lovely  #theboxmarket  #saigonese  #l4l  #helloweekendmarket  #tất  #summer  #ootd 
🎒 Sandal
• Em này đi học, đi chơi đều phù hợp và xinh nhe. Giá lại cực kì phải chăng must have nhoé quí dzị oyyy💓💓
➖ Giá: #260k ➖ Size: 35-40
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblinggiay
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🎒 Sandal • Em này đi học, đi chơi đều phù hợp và xinh nhe. Giá lại cực kì phải chăng must have nhoé quí dzị oyyy💓💓 ➖ Giá: #260k  ➖ Size: 35-40 ➖ Màu: như hình #sugarblingblinggiay  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
Màu: trắng,đen,đỏ(đô/tươi), hồng, xanh(cobal/mint/pátel/navy/rêu),xám, vàng.
Có các loại hoạ tiết sọc luôn nhen ^^ direct shop để xem 
Size:S-XXL(40-80kg)
Giá: #370k 
#helloweekendmarket #theboxmarket #thenewdistrict #sale4share #saigonholidaymarket #saigonfleamarket #hộichợ #đầm #dress #xinh #rẻ #đẹp #bigsize #plussize #hangmay #hangthietke #datmay #maytheosodo #maytheosodobigsize #maytheomau #maytheosize
Màu: trắng,đen,đỏ(đô/tươi), hồng, xanh(cobal/mint/pátel/navy/rêu),xám, vàng.
Có các loại hoạ tiết sọc luôn nhen ^^ direct shop để xem 
Size:S-XXL(40-80kg)
Giá: #330k-vải trơn/#350k-vải sọc 
#helloweekendmarket #theboxmarket #thenewdistrict #sale4share #saigonholidaymarket #saigonfleamarket #hộichợ #đầm #dress #xinh #rẻ #đẹp #bigsize #plussize #hangmay #hangthietke #datmay #maytheosodo #maytheosodobigsize #maytheomau #maytheosize
Màu: trắng,đen,đỏ(đô/tươi), hồng, xanh(cobal/mint/pátel/navy/rêu),xám, vàng. Có các loại hoạ tiết sọc luôn nhen ^^ direct shop để xem Size:S-XXL(40-80kg) Giá: #330k -vải trơn/#350k -vải sọc #helloweekendmarket  #theboxmarket  #thenewdistrict  #sale4share  #saigonholidaymarket  #saigonfleamarket  #hộichợ  #đầm  #dress  #xinh  #rẻ  #đẹp  #bigsize  #plussize  #hangmay  #hangthietke  #datmay  #maytheosodo  #maytheosodobigsize  #maytheomau  #maytheosize 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #280k
Size : S , M , L ( xanh ,đen , trắng)
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #280k  Size : S , M , L ( xanh ,đen , trắng) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #240k
Váy : #260k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Áo : #240k  Váy : #260k  Size : freesize 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo : #260k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #285k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
Cute handmade dress from @kattie.vintage .
_________________________________________
Art - Fashion - handmade market
_________________________________________
Ngày 20 / 7 . 15:30-21:30
Ngày 21 - 22 / 7 . 10:30-21:30
.
Sân 126 . Cmt8 ( vòng xoay dân chủ )
_________________________________________
#theboxmarket #artmarket #saigon #vietnam #tripadvisor #vintage #fashion #fleamarket #weekend #travel #handmade
_________________________________________
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #330k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #280k
Size : S , M ( vàng , đen )
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #280k  Size : S , M ( vàng , đen ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #325k
Size : S , M ( 1 màu vàng )
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Đầm : #325k  Size : S , M ( 1 màu vàng ) 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Đầm : #295k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
🎒 Dép
➖ Giá: #165k
➖ Size: 35-40
➖ Màu: như hình 
#sugarblingblingdep
_______________________________________________
🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY
💯 Hàng y hình 100%
📦 Ship hàng toàn quốc
📥 Ngoại thành chuyển khoản 50%
‼️ Order hàng inbox FB/IG
🛒 BỎ SỈ SLL
📞 01217676223
#helloweekendmarket #thenewdistrict #vietnamese #saigonese #ootd #like4like #like4follow #ootdvietnam #lozi #vssg #u23vietnam #jelena #vietnamstreetstylegroup #foody #ulzzangvietnam #ulzzang #justinbieber #twice #bts #wannaone #winner #asiangirls #blackpink #yg #ikon #bigbang #ulzzangvietnam #theboxmarket #sugar_order
🎒 Dép ➖ Giá: #165k  ➖ Size: 35-40 ➖ Màu: như hình #sugarblingblingdep  _______________________________________________ 🔻HÀNG ORDER 10-12 NGÀY 💯 Hàng y hình 100% 📦 Ship hàng toàn quốc 📥 Ngoại thành chuyển khoản 50% ‼️ Order hàng inbox FB/IG 🛒 BỎ SỈ SLL 📞 01217676223 #helloweekendmarket  #thenewdistrict  #vietnamese  #saigonese  #ootd  #like4like  #like4follow  #ootdvietnam  #lozi  #vssg  #u23vietnam  #jelena  #vietnamstreetstylegroup  #foody  #ulzzangvietnam  #ulzzang  #justinbieber  #twice  #bts  #wannaone  #winner  #asiangirls  #blackpink  #yg  #ikon  #bigbang  #ulzzangvietnam  #theboxmarket  #sugar_order 
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé 
Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé
Áo :#235k
Quần : #250k
Size : freesize
🌼Oder không cần cọc 🌼
📞Zalo,Viber,imess :0936897834
Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe
#hangoder#quangchau#quanao#giaydep#tuixach#đầm#váy#phukien#bongtai#muasam#saigonese#vietnamese#followme#ootd#me#love#saigonshops
#thenewdistrict#helloweekend
#theboxmarket #peonyshop23
[HÀNG ODER] 12-14 ngày có hàng nhé Lướt sáng trái để xem hình chi tiết nhé Áo :#235k  Quần : #250k  Size : freesize 🌼Oder không cần cọc 🌼 📞Zalo,Viber,imess :0936897834 Có thể direct cho PEONY để được tư vấn và mua hàng nhe #hangoder #quangchau #quanao #giaydep #tuixach #đầm #váy #phukien #bongtai #muasam #saigonese #vietnamese #followme #ootd #me #love #saigonshops  #thenewdistrict #helloweekend  #theboxmarket  #peonyshop23