an online Instagram web viewer

#skywardsword medias

Photos

Streaming in about 15 minutes! Come hang out! We’re going to try Skyward Sword again! Also, I have a BIG ANNOUNCEMENT! Hope y’all can make it. I love you all. Link in my bio. 💜
.
.
.
.
Follow my friends! @turbosnack_tv @ironroadgaming @thepixelviking @just.us.gaming @crimsonending @anangrydwarfking & @1saturdaygamer!
Streaming in about 15 minutes! Come hang out! We’re going to try Skyward Sword again! Also, I have a BIG ANNOUNCEMENT! Hope y’all can make it. I love you all. Link in my bio. 💜 . . . . Follow my friends! @turbosnack_tv @ironroadgaming @thepixelviking @just.us.gaming @crimsonending @anangrydwarfking & @1saturdaygamer!
THIS IS THE BEST FUCKING THING IVE SEEN ALL DAY OH MY GOD IM-
-
cr: ??
via: @hylianstribe
-
[tags]
#zelda #link #loz #tloz #linkle #thelegendofzelda #ss #botw #oot #ww #tp #breathofthewild #skywardsword #ocarinaoftime #windwaker #twilightprincess #legendofzelda #nintendo #nintendoswitch #wii #wiiu #game #gamer #videogames #minishcap #fourswords #legendoflink #dankmeme #dankmemes
This was the softest experience I've ever had. @crunchyroll had a #bananya pit! I could have slept there forever.
.
#cosplay #cosplayer #cosplaying  #zelda #zeldacosplay #legendofzelda #nintendo #nintendocosplay #skywardsword #legendofzeldacosplay #sszelda
| Her Grace |
'
'
'
աҽ հɑѵҽ ցɾօաղ ϲӀօՏҽ Եօ ҽɑϲհ օԵհҽɾ օմɾ ҍօղժ íԵ íՏ ՏԵɾօղց մղҍɾҽɑƘɑҍӀҽ ʍվ հҽɾօ վօմ հɑѵҽ ҍҽҽղ աíԵհ ʍҽ Եհҽ ӀօղցҽՏԵ ɑӀաɑվՏ ԹɾօԵҽϲԵíղց ʍҽ ɑղժ í հɑѵҽ  ϲօʍҽ Եօ ƒɑӀӀíղց íղ Ӏօѵҽ աíԵհ վօմ
'
'
'
∴━━━♡━━━∴
♡ #zelda #link #ganondorf #legendofzelda #princesszelda #hyrule #hylia #botw #twilightprincess #ocarinaoftime #skywardsword #goddesshylia #hyrulewarriors ♡
| Her Grace | ' ' ' աҽ հɑѵҽ ցɾօաղ ϲӀօՏҽ Եօ ҽɑϲհ օԵհҽɾ օմɾ ҍօղժ íԵ íՏ ՏԵɾօղց մղҍɾҽɑƘɑҍӀҽ ʍվ հҽɾօ վօմ հɑѵҽ ҍҽҽղ աíԵհ ʍҽ Եհҽ ӀօղցҽՏԵ ɑӀաɑվՏ ԹɾօԵҽϲԵíղց ʍҽ ɑղժ í հɑѵҽ ϲօʍҽ Եօ ƒɑӀӀíղց íղ Ӏօѵҽ աíԵհ վօմ ' ' ' ∴━━━♡━━━∴ ♡ #zelda  #link  #ganondorf  #legendofzelda  #princesszelda  #hyrule  #hylia  #botw  #twilightprincess  #ocarinaoftime  #skywardsword  #goddesshylia  #hyrulewarriors  ♡
Just finished mounting a bunch of my props to the walls in my home office. I did not expect that to take all day, but damn I’m pleased with the result! Now to declutter the room to make it presentable again. >_>
•
#cosplay #costume #props #propmaking #propbuilding #propreplica #homedecor #legendofzelda #breathofthewild #skywardsword #nintendo #nintendoswitch #wiiu #theelderscrolls #skyrim #diy #moldmaking #resincasting #woodworking #3dprinting #makersgonnamake #makersmovement
Just finished mounting a bunch of my props to the walls in my home office. I did not expect that to take all day, but damn I’m pleased with the result! Now to declutter the room to make it presentable again. >_> • #cosplay  #costume  #props  #propmaking  #propbuilding  #propreplica  #homedecor  #legendofzelda  #breathofthewild  #skywardsword  #nintendo  #nintendoswitch  #wiiu  #theelderscrolls  #skyrim  #diy  #moldmaking  #resincasting  #woodworking  #3dprinting  #makersgonnamake  #makersmovement 
| Her Grace |
'
'
'
հҽӀӀօ ʍվ ϲհíӀժɾҽղ, í ɑʍ հվӀíɑ Եհҽ ահíԵҽ ցօժժҽՏՏ օƒ հվɾմӀҽ íԵ íՏ Տմϲհ ɑ ҍӀҽՏՏíղց Եօ Տҽҽ ʍվ ҍҽӀօѵҽժ Ƙíղցժօʍ ցɾօա Տօ ʍմϲհ, í ɑʍ Թɾօմժ օƒ ʍվ ɾҽҍօɾղ ϲհíӀժɾҽղ ɑղժ ահɑԵ Եհҽվ հɑѵҽ ժօղҽ Եօ ʍɑƘҽ íԵ Եօ ահɑԵ í Տҽҽ íԵ Եօ ԵհíՏ ժɑվ
'
'
'
∴━━━♡━━━∴
♡ #zelda #link #ganondorf #legendofzelda #princesszelda #hyrule #hylia #botw #twilightprincess #ocarinaoftime #skywardsword #goddesshylia #hyrulewarriors ♡
| Her Grace | ' ' ' հҽӀӀօ ʍվ ϲհíӀժɾҽղ, í ɑʍ հվӀíɑ Եհҽ ահíԵҽ ցօժժҽՏՏ օƒ հվɾմӀҽ íԵ íՏ Տմϲհ ɑ ҍӀҽՏՏíղց Եօ Տҽҽ ʍվ ҍҽӀօѵҽժ Ƙíղցժօʍ ցɾօա Տօ ʍմϲհ, í ɑʍ Թɾօմժ օƒ ʍվ ɾҽҍօɾղ ϲհíӀժɾҽղ ɑղժ ահɑԵ Եհҽվ հɑѵҽ ժօղҽ Եօ ʍɑƘҽ íԵ Եօ ահɑԵ í Տҽҽ íԵ Եօ ԵհíՏ ժɑվ ' ' ' ∴━━━♡━━━∴ ♡ #zelda  #link  #ganondorf  #legendofzelda  #princesszelda  #hyrule  #hylia  #botw  #twilightprincess  #ocarinaoftime  #skywardsword  #goddesshylia  #hyrulewarriors  ♡
's post! 📸
#question hot or cold milk? 😂🥛
■□■□■□■
Credit to Mellalyss 🎨
Follow for more! @casual.urbosa
↫↫↫ ɦαѵε α ɠσσ∂ ∂αყ ↬↬↬
.
《Tags》
#thelegendofzelda #legendofzelda #breathofthewild #ocarinaoftime #twilightprincess #skywardsword #windwaker #zelda #tloz #loz #botw #hyrule #triforce #link #urbosa #mipha #revali #daruk #ganon #ganondorf
Just so adorable! 😂💕✨
© nimelya
Request by @miss_frisettes
___________________________________________________
#skywardsword#zelink#tloz#tlozlink#botw#botwlink#breathofthewild#art#love#loveart#lovelyart#lovely#botwchampions#thelegendofzelda#legendofzelda#championsballad#tlozcosplay#cosplay#zeldacosplay#tlozepona#epona#zeldajoke#zeldameme#zeldamanga
y'all tryna tell me link ain't sailor moon, SOMEONE PLEASE DRAW A LINK TRANSFORMATION THANKS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:ME BITCH
>>IDC JUST DON'T SAY IT WAS YOU LOL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
>>#thelegendofzelda #zelda #link #botwlink #botw #oot #majorasmask #ocarinaoftime #breathofthewild #twilightprincess #skywardsword #windwaker #princesidon #sidon #midna #fi #navi #gerudolink #gerudo #zora #gorons #lol #darklink #shadowlink #zeldamemes #zeldameme #spirittracks #sailormoon
y'all tryna tell me link ain't sailor moon, SOMEONE PLEASE DRAW A LINK TRANSFORMATION THANKS ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:ME BITCH >>IDC JUST DON'T SAY IT WAS YOU LOL ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>#thelegendofzelda  #zelda  #link  #botwlink  #botw  #oot  #majorasmask  #ocarinaoftime  #breathofthewild  #twilightprincess  #skywardsword  #windwaker  #princesidon  #sidon  #midna  #fi  #navi  #gerudolink  #gerudo  #zora  #gorons  #lol  #darklink  #shadowlink  #zeldamemes  #zeldameme  #spirittracks  #sailormoon 
link ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:^^ on tumblr
>>please dm to remove if wished♡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
>>#thelegendofzelda #zelda #link #botwlink #botw #oot #majorasmask #ocarinaoftime #breathofthewild #twilightprincess #skywardsword #windwaker #princesidon #sidon #midna #fi #navi #gerudolink #gerudo #zora #gorons #lol #darklink #shadowlink #zeldamemes #zeldameme #spirittracks
link ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:^^ on tumblr >>please dm to remove if wished♡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>#thelegendofzelda  #zelda  #link  #botwlink  #botw  #oot  #majorasmask  #ocarinaoftime  #breathofthewild  #twilightprincess  #skywardsword  #windwaker  #princesidon  #sidon  #midna  #fi  #navi  #gerudolink  #gerudo  #zora  #gorons  #lol  #darklink  #shadowlink  #zeldamemes  #zeldameme  #spirittracks 
guys I'm sorry I didn't post again a lot of things have happened over these past weeks, SOME GOOD THINGS BUT I MEAN- I'M GENERALLY CONSIDERING TAKING A BREAK BUT THAT'S JUST ANNOYING SO JXICUUC ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:^^ on tumblr
>>please dm to remove if wished♡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
>>#thelegendofzelda #zelda #link #botwlink #botw #oot #majorasmask #ocarinaoftime #breathofthewild #twilightprincess #skywardsword #windwaker #princesidon #sidon #midna #fi #navi #gerudolink #gerudo #zora #gorons #lol #darklink #shadowlink #zeldamemes #zeldameme #spirittracks
guys I'm sorry I didn't post again a lot of things have happened over these past weeks, SOME GOOD THINGS BUT I MEAN- I'M GENERALLY CONSIDERING TAKING A BREAK BUT THAT'S JUST ANNOYING SO JXICUUC ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>credit to:^^ on tumblr >>please dm to remove if wished♡ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ >>#thelegendofzelda  #zelda  #link  #botwlink  #botw  #oot  #majorasmask  #ocarinaoftime  #breathofthewild  #twilightprincess  #skywardsword  #windwaker  #princesidon  #sidon  #midna  #fi  #navi  #gerudolink  #gerudo  #zora  #gorons  #lol  #darklink  #shadowlink  #zeldamemes  #zeldameme  #spirittracks 
How are you guys? .
.
.
.
(Credits to: ???)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#legendofzelda #zelda #link #mipha #urbosa #revali #daruk
- [x] #midna #twilightprincess #game #windwaker #skywardsword #breathofthewild #ganon #fun #fanart #l4l #f4f #ocarinaoftime #botw #oot #majorasmask #spirittracks #phantomhourglass #loz #albw #riju #teba #sidon
Ils sont chou😍
Epona ou le celestrier?🤔
•
•
Artiste: Whispwill
•
•
Hashtag: {#zelda #link #thelegendofzelda #thelegendoflink #tloz #skywardsword}
The clothes of the legendary hero...
.
Credit to: berds&nerds
.
.
.
[tags] #zelda #tloz #botw #twilightprincess #oot #ocarinaoftime #skywardsword #windwaker  #zeldaart #zeldafanart #zeldapictures #princesszelda #link #midna #ganondorf #sheik #nintendo #fanart
Ollie: Good job, Barry. Now we’ve got to go out again.😠
Barry: But... how? 😦
Diana: 😡
Hikaru/Marinette: NO, Diana!!
Marc: There, there little dragon.

Sky: 😫
🍉
#kirby #marinette #miraculousladybug #link #skywardsword #flash #theflash #barryallen #oliverqueen #greenarrow #moonknight #marcspector #dragon #bjd #cuartosdolls #hikarushidou #magicknightrayearth
My beloved loftwing... #tloz #skywardsword #loftwing #link #triforce #gamer
The Legend of Zelda Demon Lord Ghirahim #thelegendofzelda #ghirahim #skywardsword
TLoZ Skyward Sword; Link and Zelda.
#tloz #thelegendofzelda #nintenozelda #nintendolink #skywardsword
Skyward Sword Link WIP: this is the progress so far, trousers are fully finished,the base of the tunic is sewn only the stitching parts are missing. The belt has is front details,the back is missing and the sword belt is sewn but also not finished. #skywardsword #skywardswordlink #skywardswordlinkcosplay #legendofzelda #legendofzeldacosplay #cosplaywip #wip #stitching #link
[1/3]
• Credit to Ferisan on Deviantart •
🍃
⬇ᴏᴛʜᴇʀ ᴀᴄᴄᴏᴜɴᴛ⬇
【 втs ⇝ @cupxftae 】
【 αмv ⇝ @hixikomori 】
🍃
#zelda #link #thelegendofzelda #legendofzelda #ocarinaoftime #majorasmask #skywardsword #twilightprincess #windwaker #breathofthewild #nintendo #zeldafan #alinkbetweenworlds #triforce #zelink #mastersword #tloz #loz #videogame #game #fireemblem #hylian #funnytolz #supersmashbros
~He is My Son,Link!😻
•▪Link or Zelda?▪•
*
*
*
✏Credit to The Artist✏
🌟Xuân^^ on Pinterest🌟
*
*
*
Follow me💛@triforce.legend_
 And @piccioni.life 
Follow My Family❄@zelda_italia 
Follow My Friend❤@triforce_.of._wisdom @triforce.of.hero @all.of.zelda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #tags 
#thelegendofzelda #thelegendoflink #zelda #link #breathofthewild #skywardsword #hyrulewarriors #twilightprincess #windwaker #ocarinaoftime #hyrule #kashiwa #urbosa #revali #daruk #mipha #champions #nintendo#nintendoswitch#switch#botw#ss#tp #oot #ww #hw ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~He is My Son,Link!😻 •▪Link or Zelda?▪• * * * ✏Credit to The Artist✏ 🌟Xuân^^ on Pinterest🌟 * * * Follow me💛@triforce.legend_ And @piccioni.life Follow My Family❄@zelda_italia Follow My Friend❤@triforce_.of._wisdom @triforce.of.hero @all.of.zelda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #tags  #thelegendofzelda  #thelegendoflink  #zelda  #link  #breathofthewild  #skywardsword  #hyrulewarriors  #twilightprincess  #windwaker  #ocarinaoftime  #hyrule  #kashiwa  #urbosa  #revali  #daruk  #mipha  #champions  #nintendo #nintendoswitch #switch #botw #ss #tp  #oot  #ww  #hw  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ik this isn't zelda related but i love this so much oml😩
-
cr: @everest.inkling
via: @everest.inkling
-
[tags]
#zelda #link #loz #tloz #linkle #thelegendofzelda #ss #botw #oot #ww #tp #breathofthewild #skywardsword #ocarinaoftime #windwaker #twilightprincess #legendofzelda #nintendo #nintendoswitch #wii #wiiu #game #gamer #videogames #minishcap #fourswords #legendoflink #splatoon #splatoon2
Like September I Fall
Like September I Fall
Bien joué  Fay😂
•
•
Artiste: Z-Raid
•
•
Hashtag: {#zelda #link #thelegendofzelda #thelegendoflink #tloz #skywardsword}
's post🍃
I love this🙈❤
#question Daruk or Revali?
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Credit to the artist🖌
-found on Tumblr
-sarcastic-sketches
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💕[Partnersites]💕
@hyrule_facts 💜
@_legend_of_zelda_fans_ 💙
@thelinkofzelda 💚
@_.link_.legend_ 💛
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
[TAGS]
#thelegendofzelda #breathofthewild #twilightprincess #ocarinaoftime #skywardsword #thewindwaker #zelda #link #ganondorf #tloz #nintendo #zelink #triforce #hyrule #mastersword #hylianshield #epona #rito #zora #goron #gerudo #sheikah
's post🍃 I love this🙈❤ #question  Daruk or Revali? ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Credit to the artist🖌 -found on Tumblr -sarcastic-sketches ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💕[Partnersites]💕 @hyrule_facts 💜 @_legend_of_zelda_fans_ 💙 @thelinkofzelda 💚 @_.link_.legend_ 💛 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ [TAGS] #thelegendofzelda  #breathofthewild  #twilightprincess  #ocarinaoftime  #skywardsword  #thewindwaker  #zelda  #link  #ganondorf  #tloz  #nintendo  #zelink  #triforce  #hyrule  #mastersword  #hylianshield  #epona  #rito  #zora  #goron  #gerudo  #sheikah 
Look at this bitty Tatdone! He's very, very cute. This was another emote I worked on for @seselis625!⠀
⠀
See all of his emotes and overlays in one place. Visit my Patreon by clicking the link in my bio!⠀
⠀
#art #commissionsopen #emote #drawing #painting #twitch #twitchstreamer #instaart #instaartist #tadtone #legendofzelda #skywardsword #loz
LEAVE A LIKE, A FOLLOW, AND A COMMENT IF YOU BECAME ADDICTED TO SAVING UP RUPEES!!!! Rupees... isn't it weird how the currency changed throughout the games?
For example: for 100 rupees, we had Silver in Majora's Mask/A Link Between Worlds/Skyward Sword, Orange in Twilight Princess/Wind Waker, Big Greens in Phantom Hourglass/Spirit Tracks, Big Blue in Minish Cap/Four Swords, and HUGE Blue in the Oracle series.
It doesn't say for Breath of the Wild, but I think it is silver too!

#rupees #zelda #phantomhourglass #twilightprincess #skywardsword #majorasmask #windwaker #minishcap #loz #legendofzelda #zeldaencyclopedia #awesome #fourswords #followmeforqualitycontent #pleasefollowme #zeldacontent #zeldanation #zeldabreathofthewild
LEAVE A LIKE, A FOLLOW, AND A COMMENT IF YOU BECAME ADDICTED TO SAVING UP RUPEES!!!! Rupees... isn't it weird how the currency changed throughout the games? For example: for 100 rupees, we had Silver in Majora's Mask/A Link Between Worlds/Skyward Sword, Orange in Twilight Princess/Wind Waker, Big Greens in Phantom Hourglass/Spirit Tracks, Big Blue in Minish Cap/Four Swords, and HUGE Blue in the Oracle series. It doesn't say for Breath of the Wild, but I think it is silver too! #rupees  #zelda  #phantomhourglass  #twilightprincess  #skywardsword  #majorasmask  #windwaker  #minishcap  #loz  #legendofzelda  #zeldaencyclopedia  #awesome  #fourswords  #followmeforqualitycontent  #pleasefollowme  #zeldacontent  #zeldanation  #zeldabreathofthewild 
I know that so many people love this overworld theme, but to me it's not one of my favorites. Maybe it might be since I dont have any strong nostalgia to this game because I beat it about a year ago. For a DS game however it had some great music selections such as this one

Favorite way to travel? (i.e. epona, loftwing)
I know that so many people love this overworld theme, but to me it's not one of my favorites. Maybe it might be since I dont have any strong nostalgia to this game because I beat it about a year ago. For a DS game however it had some great music selections such as this one Favorite way to travel? (i.e. epona, loftwing)
Goodmorning! .
.
.
.
(Credits to: ???)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#legendofzelda #zelda #link #mipha #urbosa #revali #daruk
- [x] #midna #twilightprincess #game #windwaker #skywardsword #breathofthewild #ganon #fun #fanart #l4l #f4f #ocarinaoftime #botw #oot #majorasmask #spirittracks #phantomhourglass #loz #albw #riju #teba #sidon
Skyward Sword ⚔️🛡
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Got both of these from my babe, @debbietromper 🖤
They are só amazing! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Skyward Sword always gets alot of negative criticism. I don’t really get why. The only thing I can think of that I don’t like are the motion controls. So it’s about time it gets a remaster on the Switch! Who’s with me? 🙌🏼
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
FRIENDS:
@the_ngamefreak
@retro_overdrive
@alice_automata
@thelegendofmaaike
@igersgamer
•
•
•
#TheLegendOfZelda #SkywardSword #Link #Servo #TheLegendOfZeldaSkywardSword #Zelda #Wii #Skyloft #MasterSword #Nintendo #videogames #nintendoswitch #toyphotography #statue #figurine
Skyward Sword ⚔️🛡 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Got both of these from my babe, @debbietromper 🖤 They are só amazing! ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Skyward Sword always gets alot of negative criticism. I don’t really get why. The only thing I can think of that I don’t like are the motion controls. So it’s about time it gets a remaster on the Switch! Who’s with me? 🙌🏼 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ FRIENDS: @the_ngamefreak @retro_overdrive @alice_automata @thelegendofmaaike @igersgamer • • • #TheLegendOfZelda  #SkywardSword  #Link  #Servo  #TheLegendOfZeldaSkywardSword  #Zelda  #Wii  #Skyloft  #MasterSword  #Nintendo  #videogames  #nintendoswitch  #toyphotography  #statue  #figurine 
Skyward Sword streams incoming 🤩✨
Time to unbox my old baby. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
💻TWITCH💻
www.twitch.tv/TheLegendOfMacs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🐦TWITTER🐦
www.twitter.com/TheLegendOfMacs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
👻SNAPCHAT👻
@thelegendofmacs
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🤖DISCORD 🤖
https://discord.gg/ePA7ZgH
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
ALL THE LINKS ARE IN MY BIO ❤️
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hey! I'm Macs, I'm a variety streamer on Twitch and I'm part of a wonderful community named TwitchKittens 🐱 #twitchkittens
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⌛ My schedule ⌛
Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday: 10:00 - 14:00 (PST) / 13:00 - 17:00 (EST) / 12:00 - 16:00 (CST)
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#nintendofan #nintendo #twitch #twitchtv #twitchstreamer #twitchstreamers #twitchgirls #games #gaming #videogame #videogames #gamer #gamergirl #gamergirls #selfie #me #twitchaffiliate #pc #cute #kawaii #goofygamers #gg #thetwitchbar #Ihatedoingtagswth #wiiu #Zelda #skywardsword
Skyward Sword streams incoming 🤩✨ Time to unbox my old baby. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ =≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 💻TWITCH💻 www.twitch.tv/TheLegendOfMacs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🐦TWITTER🐦 www.twitter.com/TheLegendOfMacs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 👻SNAPCHAT👻 @thelegendofmacs ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🤖DISCORD 🤖 https://discord.gg/ePA7ZgH ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ALL THE LINKS ARE IN MY BIO ❤️ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ =≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Hey! I'm Macs, I'm a variety streamer on Twitch and I'm part of a wonderful community named TwitchKittens 🐱 #twitchkittens  ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ =≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⌛ My schedule ⌛ Tuesday, Wednesday, Friday, Sunday: 10:00 - 14:00 (PST) / 13:00 - 17:00 (EST) / 12:00 - 16:00 (CST) ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ =≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠=≠ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #nintendofan  #nintendo  #twitch  #twitchtv  #twitchstreamer  #twitchstreamers  #twitchgirls  #games  #gaming  #videogame  #videogames  #gamer  #gamergirl  #gamergirls  #selfie  #me  #twitchaffiliate  #pc  #cute  #kawaii  #goofygamers  #gg  #thetwitchbar  #Ihatedoingtagswth  #wiiu  #Zelda  #skywardsword 
Youmacon and my wedding are about a month a way...crap...time to crunch for both!!!!! Learn from my mistakes kids...never plan your wedding for the weekend before a big con 😅.
.
So lets throw back to Jafax  this super great shot of my Zeldoot. .
.
Skyward Sword Zelda cosplay made by me.
.
📸 @studio.cosplay .
.
.
#lettheconcrunchbegin #weddingcrunch #youmacon #jafax #throwback #zeldacosplay #skywardswordcosplay #lozcosplay #loz #zelda #skywardsword #michigancosplay #diycosplay #sewing
Youmacon and my wedding are about a month a way...crap...time to crunch for both!!!!! Learn from my mistakes kids...never plan your wedding for the weekend before a big con 😅. . So lets throw back to Jafax this super great shot of my Zeldoot. . . Skyward Sword Zelda cosplay made by me. . 📸 @studio.cosplay . . . #lettheconcrunchbegin  #weddingcrunch  #youmacon  #jafax  #throwback  #zeldacosplay  #skywardswordcosplay  #lozcosplay  #loz  #zelda  #skywardsword  #michigancosplay  #diycosplay  #sewing 
#reorganizing the #legendofzelda Collection 🤪
.
Und schon wieder bin ich am umräumen und umgestallten 🙈😅
Das nächste Roomtourvideo wird dann 2019 wieder mal komplett anders sein 😁 Aber so beschäfftigt man sich zumindest mit der #sammlung 🤘
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#zeldasammlung #nintendosammlung #nintendocollection #zeldanation #hyrule #hylian #gaminglife #ocarinaoftime #skywardsword #twilightprincess #zeldastandee #worldofnintendo #zeldafigure #first4figures #nintendofigures #zeldamerchandise #nintendoroom #legendofgermany #letsplayzelda #jeuxvideo #videogamecollector #gamingroom
#reorganizing  the #legendofzelda  Collection 🤪 . Und schon wieder bin ich am umräumen und umgestallten 🙈😅 Das nächste Roomtourvideo wird dann 2019 wieder mal komplett anders sein 😁 Aber so beschäfftigt man sich zumindest mit der #sammlung  🤘 . . . . . . . . . . . . #zeldasammlung  #nintendosammlung  #nintendocollection  #zeldanation  #hyrule  #hylian  #gaminglife  #ocarinaoftime  #skywardsword  #twilightprincess  #zeldastandee  #worldofnintendo  #zeldafigure  #first4figures  #nintendofigures  #zeldamerchandise  #nintendoroom  #legendofgermany  #letsplayzelda  #jeuxvideo  #videogamecollector  #gamingroom 
A moment of silence for these two cosplays, which I had to sacrifice in order to get my baggage through the weight restrictions in Manchester airport. I didn't realize my bags were too heavy until it was too late for doing anything besides a) get rid of stuff or b) pay for the additional weight with money I don't have. I chose to throw away Ciel because it was an old cosplay that didn't fit me well anymore, and Zelda because it cost very little to make in the first place.

As I kept the wigs and contact lenses, I plan on revamp these characters with alternative outfits, that you can see in the second pic. I will get to them when I'm done with the projects of this year. Until then!

#cielphantomhive #skywardswordzelda #kuroshitsuji #kuroshitsuji2 #skywardsword #thelegendofzelda #cosplayproblems #cosplaytragedy #restinpieces #restinpepperoni #cosplayplans
A moment of silence for these two cosplays, which I had to sacrifice in order to get my baggage through the weight restrictions in Manchester airport. I didn't realize my bags were too heavy until it was too late for doing anything besides a) get rid of stuff or b) pay for the additional weight with money I don't have. I chose to throw away Ciel because it was an old cosplay that didn't fit me well anymore, and Zelda because it cost very little to make in the first place. As I kept the wigs and contact lenses, I plan on revamp these characters with alternative outfits, that you can see in the second pic. I will get to them when I'm done with the projects of this year. Until then! #cielphantomhive  #skywardswordzelda  #kuroshitsuji  #kuroshitsuji2  #skywardsword  #thelegendofzelda  #cosplayproblems  #cosplaytragedy  #restinpieces  #restinpepperoni  #cosplayplans 
Good morning hylians! 😍
Have a good day / evening for everyone 😘
💙 
The Legend of Zelda « Majora's Mask »
~ Follow me for more ~

@link.tp.wolflink
@hylianstagram
@zelda_hylianslink
@link_i_love_you
@i_love_link_
@zelda_fanatic
@thelegendofzelda_fanpage
@hylian_stuff
@i_love_you_link
@zelda_link_whatever

#thelegendofzelda #link #skywardsword  #thelegendofzeldalink #twilightprincess #loz #tloz #hyrulewarriors #ocarinaoftime #majorasmask #ilovelink #zelda #princesszelda #midna #zelink #beautiful #hylian #hyrule #love #triforce #cute #breathofthewild #botw #game #videogames #art #fanart #drawing #anime #manga
Good morning hylians! 😍 Have a good day / evening for everyone 😘 💙 The Legend of Zelda « Majora's Mask » ~ Follow me for more ~ @link.tp.wolflink @hylianstagram @zelda_hylianslink @link_i_love_you @i_love_link_ @zelda_fanatic @thelegendofzelda_fanpage @hylian_stuff @i_love_you_link @zelda_link_whatever #thelegendofzelda  #link  #skywardsword  #thelegendofzeldalink  #twilightprincess  #loz  #tloz  #hyrulewarriors  #ocarinaoftime  #majorasmask  #ilovelink  #zelda  #princesszelda  #midna  #zelink  #beautiful  #hylian  #hyrule  #love  #triforce  #cute  #breathofthewild  #botw  #game  #videogames  #art  #fanart  #drawing  #anime  #manga 
his eye wants blood... 🔪
•
•
•
Subscriber of the day 🥇 : @ohm_nintendo
•
•
Artist 🎨 : @aikaxx_art
•
Tags ✨ :
#sheikah #hyrule #zelda #link #thelegendofzelda #triforceheroes #breathofthewild #ocarinaoftime #alinktothepast #twilightprincess #windwaker #phantomhourglass #skywardsword #majorasmask #alinkbetweenworlds #spirittracks #minishcap #nintendo #zeldavideo #zeldaanimation #zeldameme #zeldagif #zeldacosplay #zeldafanart
They probably should have given the Hylian Shield a different acronym in the gauntlet because of how it can be abbreviated. #legendofzelda #zelda #zeldaskywardsword #skywardsword
~Zelda and Link!⛱
•▪Favourite Season?▪•
*
*
*
✏Credit to The Artist✏
🌟Unknow on Pinterest🌟
*
*
*
Follow My Family❄@zelda_italia 
Follow My Friend❤@triforce_.of._wisdom @triforce.of.hero @all.of.zelda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #tags 
#thelegendofzelda #thelegendoflink #zelda #link #breathofthewild #skywardsword #hyrulewarriors #twilightprincess #windwaker #ocarinaoftime #hyrule #kashiwa #urbosa #revali #daruk #mipha #champions #nintendo#nintendoswitch#switch#botw#ss#tp #oot #ww #hw ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
~Zelda and Link!⛱ •▪Favourite Season?▪• * * * ✏Credit to The Artist✏ 🌟Unknow on Pinterest🌟 * * * Follow My Family❄@zelda_italia Follow My Friend❤@triforce_.of._wisdom @triforce.of.hero @all.of.zelda •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #tags  #thelegendofzelda  #thelegendoflink  #zelda  #link  #breathofthewild  #skywardsword  #hyrulewarriors  #twilightprincess  #windwaker  #ocarinaoftime  #hyrule  #kashiwa  #urbosa  #revali  #daruk  #mipha  #champions  #nintendo #nintendoswitch #switch #botw #ss #tp  #oot  #ww  #hw  ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Hey guys!
Welcome to my LOZ fanpage!
I started this page cuz I love loz and I wanna get to know more people so if you want to be friends you could always dm me!
✨
✨
Credit goes to the artist 🖌 .
✨
✨
#zelda #tloz #loz #thelegendofzelda #legendofzelda #nintendo #gaming #gamer #videogame #videogames #switch #nintendoswitch #botw #breathofthewild #fourswords #theadventureoflink #ocarinaoftime #majorasmask #alinktothepast #alinkbetweenworlds #oracleofages #oracleofseasons #twilightprincess #windwaker #spirittracks #phantomhourglass #skywardsword #championsballad #minishcap #linksawakening
Hey guys! Welcome to my LOZ fanpage! I started this page cuz I love loz and I wanna get to know more people so if you want to be friends you could always dm me! ✨ ✨ Credit goes to the artist 🖌 . ✨ ✨ #zelda  #tloz  #loz  #thelegendofzelda  #legendofzelda  #nintendo  #gaming  #gamer  #videogame  #videogames  #switch  #nintendoswitch  #botw  #breathofthewild  #fourswords  #theadventureoflink  #ocarinaoftime  #majorasmask  #alinktothepast  #alinkbetweenworlds  #oracleofages  #oracleofseasons  #twilightprincess  #windwaker  #spirittracks  #phantomhourglass  #skywardsword  #championsballad  #minishcap  #linksawakening 
NEW! LoZ SS Heart Container Crystal Charm Necklace! ONE OF A KIND!😱 We are now on POSHMARK!💜 Shop Link in Bio!👇
@magicpotionjewelry .
.
.
.
.
.
.
#Crystals #Jewelry #Poshmark #PoshmarkSeller #Healing #Zelda #LegendofZelda #SkywardSword #Nintendo #Wii #WiiU #NintendoSwitch #WireWrapped #Quartz #Red #Gold #GoodVibes #Steampunk #Handmade #HandmadeJewelry #Vintage #Wiccan #CrystalLove #CrystalJewelry #Cosplay #Charm #Witchcraft #Boho #Posh #Halloween
NEW! LoZ SS Heart Container Crystal Charm Necklace! ONE OF A KIND!😱 We are now on POSHMARK!💜 Shop Link in Bio!👇 @magicpotionjewelry . . . . . . . #Crystals  #Jewelry  #Poshmark  #PoshmarkSeller  #Healing  #Zelda  #LegendofZelda  #SkywardSword  #Nintendo  #Wii  #WiiU  #NintendoSwitch  #WireWrapped  #Quartz  #Red  #Gold  #GoodVibes  #Steampunk  #Handmade  #HandmadeJewelry  #Vintage  #Wiccan  #CrystalLove  #CrystalJewelry  #Cosplay  #Charm  #Witchcraft  #Boho  #Posh  #Halloween 
Looks like a trap #zelda #skywardsword