an online Instagram web viewer

#shpirt medias

Photos

#Ajo #Flen ne #Mendjen time gjate #Dites dhe ne #Shpirt gjate #Nates 😜😜😍😍
#Mirmgjesi 👋👋🌟🌟😘😘
Bukuriii 😘😘😘😘💙💙💙 #toto #noizy #zinatoret #boy #gang #shpirt #bukuri
Egal was auch ist, du hältst immer zu mir. Und bete, dass ich dich auch nicht mehr verliere. Du bist jetzt Familie, und ich töte für dich, guck ich töte für dich. Öffne dein Herz und ich bin für dich da, ganz egal was auch für eine Krise zwischen uns war. Lass dich fallen, und ich fange dich auf, das schwöre ich dir. Vergesse die Vergangenheit, gib mir dein Lächeln, du bist jetzt bei mir. Alles was war ist vorbei, was zählt ist nur heute und hier. Und immer wenn du bei mir bist, fällt die Last von meinen Schultern ja, und du nimmst mir den Schmerz. Und immer wenn du bei mir bist geht es mir gut ich vergesse all den Stress, denn immer wenn du bei mir bist verliert alles um mich herum sein Wert. Ich bin oft unterwegs und das sehe ich auch ein, es tut mir so leid denn du fühlst dich allein, doch egal wo ich bin,ich bin immer bei dir, und egal wo du bist, du bist immer bei mir. Du kannst mir vertrauen, ich bin für dich da, und lass dich niemals im Stich. Ich will dass du dir die Worte hier einprägst, und sie auch niemals vergisst. Jeder der dir schaden möchte ist & bleibt mein Feind. Ich nimm jeder Zeit dein Platz ein! Mein Leben für deins💍
#tëdua #ly #tiamo #bestfriend #lover #bro #oneandonly #babyboy #bestboy #thankyouforeverything #shpirt
Egal was auch ist, du hältst immer zu mir. Und bete, dass ich dich auch nicht mehr verliere. Du bist jetzt Familie, und ich töte für dich, guck ich töte für dich. Öffne dein Herz und ich bin für dich da, ganz egal was auch für eine Krise zwischen uns war. Lass dich fallen, und ich fange dich auf, das schwöre ich dir. Vergesse die Vergangenheit, gib mir dein Lächeln, du bist jetzt bei mir. Alles was war ist vorbei, was zählt ist nur heute und hier. Und immer wenn du bei mir bist, fällt die Last von meinen Schultern ja, und du nimmst mir den Schmerz. Und immer wenn du bei mir bist geht es mir gut ich vergesse all den Stress, denn immer wenn du bei mir bist verliert alles um mich herum sein Wert. Ich bin oft unterwegs und das sehe ich auch ein, es tut mir so leid denn du fühlst dich allein, doch egal wo ich bin,ich bin immer bei dir, und egal wo du bist, du bist immer bei mir. Du kannst mir vertrauen, ich bin für dich da, und lass dich niemals im Stich. Ich will dass du dir die Worte hier einprägst, und sie auch niemals vergisst. Jeder der dir schaden möchte ist & bleibt mein Feind. Ich nimm jeder Zeit dein Platz ein! Mein Leben für deins💍 #tëdua  #ly  #tiamo  #bestfriend  #lover  #bro  #oneandonly  #babyboy  #bestboy  #thankyouforeverything  #shpirt 
Dhikri është begati dhe dhunti e madhe, me të arrihen të mirat, largohen të këqijat, ai është force e zemrës, qetësi dhe prehje e shpirtit, është shpirt i jetës dhe jeti e shpirtit. Dhikri ka të mira të shumta porse ne –me lejen e Allahut- do të përmendim atë që është më me rëndësi. – Dhikri shkak qe Allahu të të përkujtoj ty duke ngritur pozitën tënde lart tek melaiket. Thotë Allahu:

Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shprëblim). Më falënderoni e mos Më mohoni”. (el Bekare, 152)

Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se Muhammedi, alejhi’s selam në një hadith kudsijj ka thënë: “(Thotë Allahu) Unë jam tek robi Im ashtu siç më mendon, dhe jam me të kur më përkujton; nëse më përkujton në vete, e përkujtoj në Vete, nëse më përkujton në ndonjë grup njerëzish, do ta përkujtojë në ndonjë grup edhe më të mirë”. Bazuar në këtë themi se me vend e ka patur Ibnu’l Kajjimi kur ka thënë: Sikur dhikri te mos kishte asnjë të mirë tjetër përveç kësaj do të mjaftonte. – Dhikri të dhuron jetë dhe nga zemra e vdekur të bën një tjetër të gjallë përplot hare, gëzim, lumturi, dhembshuri, butësi e mirësi. Thotë Allahu:

28. Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se me të përmendur All-llahun zemrat stabilizohen” (err Rra’d, 28)

Thotë Muhammedi, alejhi’s selam:

Shembulli i atij që përkujton Allahut dhe atij që nuk e bën këtë është sikurse shembulli i njeriut të gjallë dhe njeriut të vdekur”. (Transmeton Buhariu) – Dhikri të ruan prej atij, që dëshiron ta shkatërrojë ardhmërinë tënde, jo vetëm në këtë por edhe në botën tjetër. Ai është djalli i mallkuar, mjet mbrojtës kundër të cilit Allahu caktoi dhikrin. Thotë Allahu:

36. E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej djallit, ti kërko mbrojtje prej All-llahut, se vërtet Ai është dëgjuesi, i dijshmi!”. (Fussilet, 36) – Dhikri është më i mirë se sa duaja ngase me dua njeriu kërkon dhe lyp prej Allahut ndërsa me dhikr njeriu falënderon, lëvdon dhe madhëron Allahun.

Të mirat dhe dobitë e dhikrit nuk kanë fund. Ka prej dijetarëve që në librat e tyre kanë numëruar më se 100 dobi, e që natyrisht nuk kanë patur për qëllimin përkufizimin e tyre, që nuk është as qëllimi ynë
Dhikri është begati dhe dhunti e madhe, me të arrihen të mirat, largohen të këqijat, ai është force e zemrës, qetësi dhe prehje e shpirtit, është shpirt i jetës dhe jeti e shpirtit. Dhikri ka të mira të shumta porse ne –me lejen e Allahut- do të përmendim atë që është më me rëndësi. – Dhikri shkak qe Allahu të të përkujtoj ty duke ngritur pozitën tënde lart tek melaiket. Thotë Allahu: Pra ju më kujtoni Mua (me adhurime), Unë ju kujtoj juve (me shprëblim). Më falënderoni e mos Më mohoni”. (el Bekare, 152) Buhariu dhe Muslimi transmetojnë se Muhammedi, alejhi’s selam në një hadith kudsijj ka thënë: “(Thotë Allahu) Unë jam tek robi Im ashtu siç më mendon, dhe jam me të kur më përkujton; nëse më përkujton në vete, e përkujtoj në Vete, nëse më përkujton në ndonjë grup njerëzish, do ta përkujtojë në ndonjë grup edhe më të mirë”. Bazuar në këtë themi se me vend e ka patur Ibnu’l Kajjimi kur ka thënë: Sikur dhikri te mos kishte asnjë të mirë tjetër përveç kësaj do të mjaftonte. – Dhikri të dhuron jetë dhe nga zemra e vdekur të bën një tjetër të gjallë përplot hare, gëzim, lumturi, dhembshuri, butësi e mirësi. Thotë Allahu: 28. Ata që besuan dhe me të përmendur All-llahun zemrat e tyre qetësohen; pra ta dini se me të përmendur All-llahun zemrat stabilizohen” (err Rra’d, 28) Thotë Muhammedi, alejhi’s selam: Shembulli i atij që përkujton Allahut dhe atij që nuk e bën këtë është sikurse shembulli i njeriut të gjallë dhe njeriut të vdekur”. (Transmeton Buhariu) – Dhikri të ruan prej atij, që dëshiron ta shkatërrojë ardhmërinë tënde, jo vetëm në këtë por edhe në botën tjetër. Ai është djalli i mallkuar, mjet mbrojtës kundër të cilit Allahu caktoi dhikrin. Thotë Allahu: 36. E nëse ty të ngacmon ndonjë ngacmim prej djallit, ti kërko mbrojtje prej All-llahut, se vërtet Ai është dëgjuesi, i dijshmi!”. (Fussilet, 36) – Dhikri është më i mirë se sa duaja ngase me dua njeriu kërkon dhe lyp prej Allahut ndërsa me dhikr njeriu falënderon, lëvdon dhe madhëron Allahun. Të mirat dhe dobitë e dhikrit nuk kanë fund. Ka prej dijetarëve që në librat e tyre kanë numëruar më se 100 dobi, e që natyrisht nuk kanë patur për qëllimin përkufizimin e tyre, që nuk është as qëllimi ynë