an online Instagram web viewer

#saleupto40 medias

Photos

WELCOME TO OUR SUMMER SALE @ Our Store -  For Limited Period
🔛🔛Upto 40% Off 🔛🔛 Discounts on Fresh New Stock too ! 🔜🔜Visit  soon🔜🔜 CLOTHES CODE
110 Akshar Complex 1st Floor 
Near Shivranjani char rasta,
Satellite, Ahmedabad.
Tel. 07926926993.
Wtsapp : 7043336993.

#sale #saleinahmedabad #saleupto40 #saleupto40off  #clothescode #storeinahmedabad #brandedcollection #fashion  #trendyclothes #friends
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc sẽ #SALEUPTO40% rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend được giảm giá kịch liệt nhé !
Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau :
✅ #BenBenAcc không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng
- Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng
✅ Hàng sale không được đổi trả.
✅Cụ thể chương trình Sale:
- Bông tai: 30%
- Bông tai titanium: 20%
- Vòng tay titanium: 20%
- Dây chuyền titan: 20%
- Vòng Hàn quốc: 20%
- Lắc titanium: 20%
- Cài áo: 40%
- Dây chuyền: 10%
- Set bông tai + nhẫn: 10%
✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé !
➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like #Share và #Tag ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
TRONG 3 NGÀY KỂ TỪ NGÀY MAI [ 12/5 - 14/5 ] , #BenBenAcc  sẽ #SALEUPTO40 % rất nhiều sản phẩm nhân dịp tri ân khách hàng và rất nhiều mẫu #hottrend  được giảm giá kịch liệt nhé ! Khách hàng mua đồ lưu ý một số thông tin sau : ✅ #BenBenAcc  không sale online mà sale trực tiếp tại : - Address 1: 12 Trần Bình Trọng, Đà Nẵng - Address 2: 46 Lê Đình Dương, Đà Nẵng ✅ Hàng sale không được đổi trả. ✅Cụ thể chương trình Sale: - Bông tai: 30% - Bông tai titanium: 20% - Vòng tay titanium: 20% - Dây chuyền titan: 20% - Vòng Hàn quốc: 20% - Lắc titanium: 20% - Cài áo: 40% - Dây chuyền: 10% - Set bông tai + nhẫn: 10% ✅ Các sản phẩm hiện không còn nhiều nên các khách hàng hãy thật nhanh tay nhanh mắt cộng với một chút may mắn sở hữu cho mình những items ưng ý nhất nhé ! ➡️Giá đã rẻ, sale lại càng rẻ hơn !!! Sẽ úp hình dần dần cho các nàng ngắm nghía trước.. siêu nhiều mẫu cực cute. Hãy #Like  #Share  và #Tag  ngay hội chị em bạn dì để tậu ngay nào, sắm đồ thôi 🤗
.........................╔═════════════════╗................................
---------------------📛📛SALE UP TO 40%📛📛---------------------------
.........................╚═════════════════╝.................................
‼️‼️ CẤP BÁO!! CẤP BÁO!! BÃO SALE UP TO 40% ĐANG ĐỔ BỘ VÀO NHÀ CHOU CHOU VỚI CƯỜNG ĐỘ MẠNH HƠN BAO GIỜ HẾT ‼️‼️
‼️Nhân dịp nhà Chou dọn qua cơ sở mới cũng như là tri ân khách hàng đã ủng hộ Chou Chou Shop trong thời gian vừa qua thì hôm nay team nhà Chou quyết định mở một đợt SALE UP TO 40% vào 3 NGÀY DUY NHẤT 13,14 VÀ 15 (nhằm ngày thứ 6,7 và chủ nhật tuần này) cho các sản phẩm tại chi nhánh 🚩471, HUỲNH VĂN BÁNH, PHÚ NHUẬN🚩
📛SALE UP TO 10% TOÀN BỘ SẢN PHẨM CHI NHÁNH 🚩 339/25 LÊ VĂN SỸ🚩
📛 SALE 5% CHO KHÁCH HÀNG ONLINE ‼️‼️ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH SALE THÌ MẤY NÀNG NHỚ LIKE + SHARE + TAG BẠN BÈ VÀO NGAY NHÉ‼️‼️
📛 Đợt sale này siêu bự nha các nàng ơi, nên các nàng hãy tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé Chou săn hàng nhé!! Vì các sản phẩm sale với số lượng có hạn nên ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhaaaaa ‼️‼️ BUY NOW OR CRY LATER ‼️‼️ #hotsale #hot #sale #saleoff #saleupto40% #saledonggia #donggia89k #hochiminh #hochiminhcity #phunhuan #photooftheday #chouchoushop #ChouChou #chouchou
.........................╔═════════════════╗................................ ---------------------📛📛SALE UP TO 40%📛📛--------------------------- .........................╚═════════════════╝................................. ‼️‼️ CẤP BÁO!! CẤP BÁO!! BÃO SALE UP TO 40% ĐANG ĐỔ BỘ VÀO NHÀ CHOU CHOU VỚI CƯỜNG ĐỘ MẠNH HƠN BAO GIỜ HẾT ‼️‼️ ‼️Nhân dịp nhà Chou dọn qua cơ sở mới cũng như là tri ân khách hàng đã ủng hộ Chou Chou Shop trong thời gian vừa qua thì hôm nay team nhà Chou quyết định mở một đợt SALE UP TO 40% vào 3 NGÀY DUY NHẤT 13,14 VÀ 15 (nhằm ngày thứ 6,7 và chủ nhật tuần này) cho các sản phẩm tại chi nhánh 🚩471, HUỲNH VĂN BÁNH, PHÚ NHUẬN🚩 📛SALE UP TO 10% TOÀN BỘ SẢN PHẨM CHI NHÁNH 🚩 339/25 LÊ VĂN SỸ🚩 📛 SALE 5% CHO KHÁCH HÀNG ONLINE ‼️‼️ ĐỂ ĐƯỢC HƯỞNG CHƯƠNG TRÌNH SALE THÌ MẤY NÀNG NHỚ LIKE + SHARE + TAG BẠN BÈ VÀO NGAY NHÉ‼️‼️ 📛 Đợt sale này siêu bự nha các nàng ơi, nên các nàng hãy tranh thủ sắp xếp thời gian để ghé Chou săn hàng nhé!! Vì các sản phẩm sale với số lượng có hạn nên ai nhanh tay thì còn, chậm tay thì hết nhaaaaa ‼️‼️ BUY NOW OR CRY LATER ‼️‼️ #hotsale  #hot  #sale  #saleoff  #saleupto40 % #saledonggia  #donggia89k  #hochiminh  #hochiminhcity  #phunhuan  #photooftheday  #chouchoushop  #ChouChou  #chouchou 
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อม
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. 
now - April 8, ,2018
@Challenger Hall , Impact Muangthong Thani
Factory Gear Thailand 
The right place, The best tools.

#motorshow18 #challenger #saleupto40% #bigsale #snapon #bluepoint #deen #bahco #hazet #Knipex #nes #Groz #milwalkee #Elcatorq #AEG #bigbike #nederman #equipment #ลิฟท์ยกรถ #ตั้งศุนย์ #ถ่วงล้อ #ตู้เครื่องมือ #เครื่องมือช่าง #ลดราคา #ประแจ #คีม #ซ่อมรถ #ช่างซ่อมเครื่องบิน
Meet us at The Bangkok international Motor Show 2018. now - April 8, ,2018 @Challenger Hall , Impact Muangthong Thani Factory Gear Thailand The right place, The best tools. #motorshow18  #challenger  #saleupto40 % #bigsale  #snapon  #bluepoint  #deen  #bahco  #hazet  #Knipex  #nes  #Groz  #milwalkee  #Elcatorq  #AEG  #bigbike  #nederman  #equipment  #ล ิฟท์ยกรถ #ต ั้งศุนย์ #ถ ่วงล้อ #ต ู้เครื่องมือ #เคร ื่องมือช่าง #ลดราคา  #ประแจ  #ค ีม #ซ ่อมรถ #ช ่างซ่อมเครื่องบิน
📌Friday mood with 🆕 arrivals on ✂️sale ✂️up to 40%!
Check here➡️www.prettylittlesecrets.gr
#prettylittlesecrets #plscollection #newins #nowonline #onlineshopping #saleupto40 #fridaymood #shopnow #orcrylater #moodoftheday
Распродажа в @corner_shop_samara ❗️Элегантный пуховик от премиального бренда Aeronautica Militare - 40%❗️ #sale #shoppingsamara #aeronautica_cristianodithiene #winterjacket #corner_shop_samara #saleupto40
🔔SALE OFF🔔

Để đáp ứng nhu cầu phục vụ mua sắm dịp Tết, Copine sale off đến 40% all tiems nhé mọi người, chương trình bắt đầu từ ngày 07/01 nhé mọi người ♥️♥️
#saleoff #saleupto40  #copine #ootd #outfitpost #outfitoftheday #stylediary
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
▪️Online: inbox page www.facebook.com/copine.daybyday
▪️Instagram: instagram.com/copine.daybyday/
Contact us: 0908.966.350
▪️Address: Lầu 1, BOX1 296 Huỳnh Văn Bánh, Q Phú Nhuận
🔔SALE OFF🔔 Để đáp ứng nhu cầu phục vụ mua sắm dịp Tết, Copine sale off đến 40% all tiems nhé mọi người, chương trình bắt đầu từ ngày 07/01 nhé mọi người ♥️♥️ #saleoff  #saleupto40  #copine  #ootd  #outfitpost  #outfitoftheday  #stylediary  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ▪️Online: inbox page www.facebook.com/copine.daybyday ▪️Instagram: instagram.com/copine.daybyday/ Contact us: 0908.966.350 ▪️Address: Lầu 1, BOX1 296 Huỳnh Văn Bánh, Q Phú Nhuận
✨ END OF YEAR ✨
Sale nhẹ nhàng những ngày cuối năm nhé ❤️❤️
➖ TEE BASIC, TEE THÁI: 5%
➖ LEGGING F21: 10%
➖ SWEATER: 20%
➖ LEGGING 2 LINE: 40%
Bill >180k free ship toàn quốc nhé
P/s: do dịp ngỉ lễ nên sẽ trả hàng vào đầu năm mới luôn nhé cả nhà 😝
#saleoff #saleupto40 #saleupto40off #vnxk
✨ END OF YEAR ✨ Sale nhẹ nhàng những ngày cuối năm nhé ❤️❤️ ➖ TEE BASIC, TEE THÁI: 5% ➖ LEGGING F21: 10% ➖ SWEATER: 20% ➖ LEGGING 2 LINE: 40% Bill >180k free ship toàn quốc nhé P/s: do dịp ngỉ lễ nên sẽ trả hàng vào đầu năm mới luôn nhé cả nhà 😝 #saleoff  #saleupto40  #saleupto40off  #vnxk 
Parka lót lông sale sập sàn ấm vch #13xx +kg
#Ord #Saleupto40% #parka #aokhoac #nữ
Check out từ sáng đen giờ mấy chục đôi này =))) dã mann nhanh đi ạ #5xx +kg
#Ord #Saleupto40% #boot #giày
Gile lông sale còn #5xx +kg yêu qá nè

#Ord #Saleupto40% #gile