an online Instagram web viewer

#quantom medias

Photos

یک نظریه فوق ساده، غیرکوانتومی از آگاهی ابدی:

ذهن یا ماده، کدام بنیادی تر هستند؟ شاید گمان کنید که در این عصر فوق ماده گرایی که در آن حضور داریم این بحث دیگر جایی ندارد. اما هنوز هم تعداد شگفت انگیزی از فیلسوف ها و دانشمندان وجود دارند که در برابر این ایده که ذهن کاملا به بعد از پیدایش ماده تعلق دارد، مقاومت می کنند. یکی از آن ها برناردو کستراپ است، مهندس کامپیوتر و نویسنده چندین کتاب از جمله "چرا ماتریالیسم مهمل است." در مطلب "آیا بایستی ناهنجاری های کوانتومی ما را وادار به بازنگری در مورد واقعیت کند؟" که اخیرا در این وب سایت آمده است، کستراپ ادعا می کند که مکانیک کوانتومی- ودر کنار آن، علوم شناختی با دلالت بر اینکه ذهن به جای بازتاب منفعلانه واقعیت، آن را ایجاد می کند- این فرضیه که جهان فیزیکی به صورت مستقل بر مشاهدات ما استوار است، را تضعیف می کند. او خواهان الگوی جدیدی است که در آن ذهن" نه تنها از نظر شناختی بلکه از نظر فیزیکی نیز، اساس آنچه از جهان اطرافمان مشاهده و درک می کنیم را تشکیل می دهد." در توئیتر، شان کارول فیزیکدان در انتقاد به ادعای کستراپ از آن به عنوان مقاله ای بد در مکانیک کوانتومی نام برد و مایکل مویر، دانشمند و روزنامه نگار، آن را جادوی سیاه نامید. تا حدودی تند و تیز به نظر می رسد. تفسیر کستراپ از مکانیک کوانتومی من را به یاد فیزیکدان بزرگ جان ویلر انداخت. دهه ها پیش، ویلر متوجه شباهت هایی میان مکانیک کوانتومی و نظریه اطلاعات شد. یک الکترون بسته به نحوه آزمایش ما، رفتاری مشابه یک ذره یا موج از خود نشان می دهد. به گونه ای مشابه، نظریه اطلاعات تمامی پیام ها را به "واحد های دودویی" یا بیت خلاصه می کند که پاسخ به سوال های بلی و خیر هستند.

ویلر پیشنهاد می کند که فیزیک با دیدگاه نظریه اطلاعات بازنگری شود، ایده ای که او در اصطلاح “it from bit” جمع بندی می کند. او در سال 1989 اینگونه نظریه پردازی کرد که "هر شئ--هر ذره، هر میدان از انرژی، حتی خود پیوستگی فضا زمان--عملکرد خود، مفهموم خود و موجودیت حقیقی خود را به طور کامل و شاید در مواردی غیر مستقیم از پاسخ به سوالات بلی و خیر یا همان انتخاب های دو گانه یا بیت ها می گیرد."
ویلر اشاره می کند که ما در "دنیایی مشارکتی" زندگی می کنیم که از فعل و انفعالات هوشیاری ذهنی و واقعیت فیزیکی، قلمروهای درونی و بیرونی، پدید می آید.
ادامه در کامنت.... #consciousness #neuroscience #quantom #materialism #philosophy
#آگاهی #کوانتوم #نوروساینس #ماده_گرایی #فلسفه 
t.me/Dryousefzade
یک نظریه فوق ساده، غیرکوانتومی از آگاهی ابدی: ذهن یا ماده، کدام بنیادی تر هستند؟ شاید گمان کنید که در این عصر فوق ماده گرایی که در آن حضور داریم این بحث دیگر جایی ندارد. اما هنوز هم تعداد شگفت انگیزی از فیلسوف ها و دانشمندان وجود دارند که در برابر این ایده که ذهن کاملا به بعد از پیدایش ماده تعلق دارد، مقاومت می کنند. یکی از آن ها برناردو کستراپ است، مهندس کامپیوتر و نویسنده چندین کتاب از جمله "چرا ماتریالیسم مهمل است." در مطلب "آیا بایستی ناهنجاری های کوانتومی ما را وادار به بازنگری در مورد واقعیت کند؟" که اخیرا در این وب سایت آمده است، کستراپ ادعا می کند که مکانیک کوانتومی- ودر کنار آن، علوم شناختی با دلالت بر اینکه ذهن به جای بازتاب منفعلانه واقعیت، آن را ایجاد می کند- این فرضیه که جهان فیزیکی به صورت مستقل بر مشاهدات ما استوار است، را تضعیف می کند. او خواهان الگوی جدیدی است که در آن ذهن" نه تنها از نظر شناختی بلکه از نظر فیزیکی نیز، اساس آنچه از جهان اطرافمان مشاهده و درک می کنیم را تشکیل می دهد." در توئیتر، شان کارول فیزیکدان در انتقاد به ادعای کستراپ از آن به عنوان مقاله ای بد در مکانیک کوانتومی نام برد و مایکل مویر، دانشمند و روزنامه نگار، آن را جادوی سیاه نامید. تا حدودی تند و تیز به نظر می رسد. تفسیر کستراپ از مکانیک کوانتومی من را به یاد فیزیکدان بزرگ جان ویلر انداخت. دهه ها پیش، ویلر متوجه شباهت هایی میان مکانیک کوانتومی و نظریه اطلاعات شد. یک الکترون بسته به نحوه آزمایش ما، رفتاری مشابه یک ذره یا موج از خود نشان می دهد. به گونه ای مشابه، نظریه اطلاعات تمامی پیام ها را به "واحد های دودویی" یا بیت خلاصه می کند که پاسخ به سوال های بلی و خیر هستند. ویلر پیشنهاد می کند که فیزیک با دیدگاه نظریه اطلاعات بازنگری شود، ایده ای که او در اصطلاح “it from bit” جمع بندی می کند. او در سال 1989 اینگونه نظریه پردازی کرد که "هر شئ--هر ذره، هر میدان از انرژی، حتی خود پیوستگی فضا زمان--عملکرد خود، مفهموم خود و موجودیت حقیقی خود را به طور کامل و شاید در مواردی غیر مستقیم از پاسخ به سوالات بلی و خیر یا همان انتخاب های دو گانه یا بیت ها می گیرد." ویلر اشاره می کند که ما در "دنیایی مشارکتی" زندگی می کنیم که از فعل و انفعالات هوشیاری ذهنی و واقعیت فیزیکی، قلمروهای درونی و بیرونی، پدید می آید. ادامه در کامنت.... #consciousness  #neuroscience  #quantom  #materialism  #philosophy  #آگاهی  #کوانتوم  #نوروساینس  #ماده_گرایی  #فلسفه  t.me/Dryousefzade
Magic archer!
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
💪 @ms123games
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Magic archer! -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale 💪 @ms123games -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Princess!🔥
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
💪 @ms123games
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Princess!🔥 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale 💪 @ms123games -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Witch or P.E.K.K.A?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
💪 @ms123games
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Witch or P.E.K.K.A? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale 💪 @ms123games -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Rage spell in real life😂
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
💪 @ms123games
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Rage spell in real life😂 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale 💪 @ms123games -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
New technology in perfusion
💎 Quantum Perfusion Technologies💎

Following five years of intensive Research and Development, Spectrum Medical proudly presents an exciting new generation of Perfusion Technologies and Integrated Patient Safety Systems designed to support a wide range of clinical therapies that use extracorporeal circulation for patient support.

Photo from @Guan_zhu_shi_ & @ita_perfu & @salernogiuseppe83

#nurse #nursing #medical #surgery #surgical #opration_room #heart #cabg #medical_center #anestesia #hospital #medtronic #dideco #quantom #quantom_perfusion
#pump #heart_transplantation #heartlungmachine #lung #cellsaver
New technology in perfusion 💎 Quantum Perfusion Technologies💎 Following five years of intensive Research and Development, Spectrum Medical proudly presents an exciting new generation of Perfusion Technologies and Integrated Patient Safety Systems designed to support a wide range of clinical therapies that use extracorporeal circulation for patient support. Photo from @Guan_zhu_shi_ & @ita_perfu & @salernogiuseppe83 #nurse  #nursing  #medical  #surgery  #surgical  #opration_room  #heart  #cabg  #medical_center  #anestesia  #hospital  #medtronic  #dideco  #quantom  #quantom_perfusion  #pump  #heart_transplantation  #heartlungmachine  #lung  #cellsaver 
Regrann from @eduardoventurapersonal - Sei que é difícil acreditar, mas essa ainda é um dúvida que frequentemente ouço nas academias em que ministro minhas aulas de personal. Então... Faz parte do senso comum achar que se fizermos muitas repetições com pouco peso vamos definir e emagrecer e se fizermos muito peso e poucas repetições vamos hipertrofiar e não vamos emagrecer. Ora pessoal, isso tudo não passa de um grande mito!!
.
Em 2015, Schoenfeld e seu grupo compararam, em relação a hipertrofia muscular, a realização de muitas repetições com pouca carga vs  poucas repetições com muita carga. Os resultados demonstraram que o ganho de massa muscular foi o mesmo entre os grupos. Ou seja, desde que se treine com intensidade, não parece importar essa questão de mais ou menos repetições e mais ou menos carga no que tange a hipertrofia.
.
Em relação ao Emagrecimento treinos com mais repetições e com maiores volumes não tem se demonstrados mais eficientes para aumentar a oxidação de gorduras (Paoli et al, 2012) e nem em perda de massa gorda (Paoli et al, 2013). Nós dois estudos citados nesse parágrafo, os grupos que treinaram com maior intensidade obtiveram maior Emagrecimento e Oxidação de Gorduras Independente de quem fez mais ou menos repetições.
.
A conclusão que podemos chegar pessoal é que, sempre que possível, devemos treinar de forma intensa independente do objetivo ou do número de repetições ou ainda da quantidade de carga. Só assim estaremos garantindo o máximo de resultados tanto a nível de Hipertrofia quanto a nível de Emagrecimento.
.
@rodolfo_raiol 
#aquiéciência
.
Schoenfeld BJ et al. Effects of low-Versus High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men. J Strength Cond Res. 2015; 29(10):2954-63.
.
Paoli A et al. High-Intensity Interval Resistance Training (HIRT) influences resting energy expenditure and respiratory ratio in non-dieting individuals. J Transl Med. 2012, 24;10:237.
.
Paoli et al. Effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training on blood pressure and lipoproteins in middle-aged overweight men. Lipids in Hea - #regrann
.
.
.
#palestrante #palestra #quantom
Regrann from @eduardoventurapersonal - Sei que é difícil acreditar, mas essa ainda é um dúvida que frequentemente ouço nas academias em que ministro minhas aulas de personal. Então... Faz parte do senso comum achar que se fizermos muitas repetições com pouco peso vamos definir e emagrecer e se fizermos muito peso e poucas repetições vamos hipertrofiar e não vamos emagrecer. Ora pessoal, isso tudo não passa de um grande mito!! . Em 2015, Schoenfeld e seu grupo compararam, em relação a hipertrofia muscular, a realização de muitas repetições com pouca carga vs  poucas repetições com muita carga. Os resultados demonstraram que o ganho de massa muscular foi o mesmo entre os grupos. Ou seja, desde que se treine com intensidade, não parece importar essa questão de mais ou menos repetições e mais ou menos carga no que tange a hipertrofia. . Em relação ao Emagrecimento treinos com mais repetições e com maiores volumes não tem se demonstrados mais eficientes para aumentar a oxidação de gorduras (Paoli et al, 2012) e nem em perda de massa gorda (Paoli et al, 2013). Nós dois estudos citados nesse parágrafo, os grupos que treinaram com maior intensidade obtiveram maior Emagrecimento e Oxidação de Gorduras Independente de quem fez mais ou menos repetições. . A conclusão que podemos chegar pessoal é que, sempre que possível, devemos treinar de forma intensa independente do objetivo ou do número de repetições ou ainda da quantidade de carga. Só assim estaremos garantindo o máximo de resultados tanto a nível de Hipertrofia quanto a nível de Emagrecimento. . @rodolfo_raiol #aquiéciência  . Schoenfeld BJ et al. Effects of low-Versus High-Load Resistance Training on Muscle Strength and Hypertrophy in Well-Trained Men. J Strength Cond Res. 2015; 29(10):2954-63. . Paoli A et al. High-Intensity Interval Resistance Training (HIRT) influences resting energy expenditure and respiratory ratio in non-dieting individuals. J Transl Med. 2012, 24;10:237. . Paoli et al. Effects of high-intensity circuit training, low-intensity circuit training and endurance training on blood pressure and lipoproteins in middle-aged overweight men. Lipids in Hea - #regrann  . . . #palestrante  #palestra  #quantom 
#hanoi
#miss
#QuanTom 
#***** **
This is what i got from epic chest, comment what you think about them!
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
💪 @ms123games
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
This is what i got from epic chest, comment what you think about them! -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale 💪 @ms123games -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Double tap to spin!
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Double tap to spin! -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
I only got shitty cards from it, the only good one was witch
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
I only got shitty cards from it, the only good one was witch -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
#اورانگوتان_بنفش 
میخوام راجع به انیمه ای بگم که باعث کشیدن این نقاشی شد، انیمه ی "fullmetal alchemist". اینجوری که من فهمیدم هیچ کسی نیست که تو اپیزود ده سیزن"brotherhood" گریه نکرده باشه، یکیشون هم منم. این انبمه راجع به کیمیاگری و جادو هست و تو دنیایی اتفاق میفته که همه چی بر اساس کیمیاگری و جادو کنترل میشه و همین باعث علاقه من به کیمیاگری و جادو شد و راجع به انواع نمادها و فال تاروت خوندم که اینا روی بدن زن میتونین ببینین این یه فن آرت از این انیمه اس، انیمه ای که تقریبا همه چیو بهم ربط داد، خب اصل این داستان تو جهانهای موازی هست، هر دو تا سیزن دقیقا یه داستانو روایت میکنن منتها ترتیب اتفاقا جابجا شده و به نظر من"brotherhood" قشنگ تر بود و داستان روون تری داشت، راجع به دو تا برادره که کار ممنوعه ایو انجام میدن و قسمتی از بدنهاشونو از دست میدن و چیز جالب اینجاست که اون دو تا با وجود دعواهای معمول ببن دو تا برادر، همیشه پشت همدیگه ان، حالا برمیگردیم به جمله ی اول"تقریبا همه چیو بهم ربط داد" من تا کلاس نهم مدرسه ی خصوصی بودم، همیشه تبعیضی بین من و دیگران قائل میشدن، کساییو میشناسم که ذره ای شعور ندارن، اما میشه لقب مولتی میلیاردر و بورژوا رو روی اونا گذاشت، همیشه خودمو معرفی میکردم و هر کاری از دستم برمیومد انجام میدادم تا منو به مسابقات علمی و هنری معرفی کنن، اما همیشه کسی انتخاب میشد که از همه پولدارتر و البته بدتر بود، همیشه هم به گریه ی من و احساس نفرت من ختم میشد، کلاس دهم اومدم مدرسه ی عمومی یا دولتی، از اونجایی به جهاتهای موازی و فیزیک کوانتوم علاقه مند شدم و البته معلم فیزیکم هم بی تاثیر نبود، عضو کمیته علمی شدم و خب، مقام آوردم! به همین راحتی و حتی voice گرفتم که برای مدیر مدرسه قبلی بفرستم و بگم که من هم استعداد داشتم و تو درک نکردی! اما نفرستادم، دلیلش هم به خودم ربط داره میدونین چیه،اگه از اول، مدرسه ی دولتی بودم، هرگز، قدر این مقامو نمیدونستم، چون همیشه تو مدارس دولتی بچه ها رو تشویق به کار هنری، علمی یا فرهنگی میکنن، اما تو مدارس خصوصی، اینطور نیست، پول فوق العاده زیادی میگیرن، از بچه ها کار سخت، خیلی سخت میخوان و هرکی پولدارتر باشه مقام بالاتری داره تو مدرسه، اینجور نیست؟همیشه بین بچه ها این حرف هست که بابای کی پولدارتره،کی xbox جدیدتری داره و ماشین بابا و خونه ی کی لوکس تره؟و همیشه حس حسادت بین بچه ها هست، همیشه حس اینکه چون بابای من پولدارتره، حق هر کاریو دارم، هست، قانع شدین بچه هارو نذارین مدرسه خصوصی؟
#اورانگوتان_بنفش  میخوام راجع به انیمه ای بگم که باعث کشیدن این نقاشی شد، انیمه ی "fullmetal alchemist". اینجوری که من فهمیدم هیچ کسی نیست که تو اپیزود ده سیزن"brotherhood" گریه نکرده باشه، یکیشون هم منم. این انبمه راجع به کیمیاگری و جادو هست و تو دنیایی اتفاق میفته که همه چی بر اساس کیمیاگری و جادو کنترل میشه و همین باعث علاقه من به کیمیاگری و جادو شد و راجع به انواع نمادها و فال تاروت خوندم که اینا روی بدن زن میتونین ببینین این یه فن آرت از این انیمه اس، انیمه ای که تقریبا همه چیو بهم ربط داد، خب اصل این داستان تو جهانهای موازی هست، هر دو تا سیزن دقیقا یه داستانو روایت میکنن منتها ترتیب اتفاقا جابجا شده و به نظر من"brotherhood" قشنگ تر بود و داستان روون تری داشت، راجع به دو تا برادره که کار ممنوعه ایو انجام میدن و قسمتی از بدنهاشونو از دست میدن و چیز جالب اینجاست که اون دو تا با وجود دعواهای معمول ببن دو تا برادر، همیشه پشت همدیگه ان، حالا برمیگردیم به جمله ی اول"تقریبا همه چیو بهم ربط داد" من تا کلاس نهم مدرسه ی خصوصی بودم، همیشه تبعیضی بین من و دیگران قائل میشدن، کساییو میشناسم که ذره ای شعور ندارن، اما میشه لقب مولتی میلیاردر و بورژوا رو روی اونا گذاشت، همیشه خودمو معرفی میکردم و هر کاری از دستم برمیومد انجام میدادم تا منو به مسابقات علمی و هنری معرفی کنن، اما همیشه کسی انتخاب میشد که از همه پولدارتر و البته بدتر بود، همیشه هم به گریه ی من و احساس نفرت من ختم میشد، کلاس دهم اومدم مدرسه ی عمومی یا دولتی، از اونجایی به جهاتهای موازی و فیزیک کوانتوم علاقه مند شدم و البته معلم فیزیکم هم بی تاثیر نبود، عضو کمیته علمی شدم و خب، مقام آوردم! به همین راحتی و حتی voice گرفتم که برای مدیر مدرسه قبلی بفرستم و بگم که من هم استعداد داشتم و تو درک نکردی! اما نفرستادم، دلیلش هم به خودم ربط داره میدونین چیه،اگه از اول، مدرسه ی دولتی بودم، هرگز، قدر این مقامو نمیدونستم، چون همیشه تو مدارس دولتی بچه ها رو تشویق به کار هنری، علمی یا فرهنگی میکنن، اما تو مدارس خصوصی، اینطور نیست، پول فوق العاده زیادی میگیرن، از بچه ها کار سخت، خیلی سخت میخوان و هرکی پولدارتر باشه مقام بالاتری داره تو مدرسه، اینجور نیست؟همیشه بین بچه ها این حرف هست که بابای کی پولدارتره،کی xbox جدیدتری داره و ماشین بابا و خونه ی کی لوکس تره؟و همیشه حس حسادت بین بچه ها هست، همیشه حس اینکه چون بابای من پولدارتره، حق هر کاریو دارم، هست، قانع شدین بچه هارو نذارین مدرسه خصوصی؟
Elite barbarian
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Elite barbarian -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Yessss
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Yessss -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
🐊Crocodile🐊 @zmanaustralia @river_n_reef #bigfella #blackmagictackle #wilson #quantom #madting
Oh, it's so funny 😄
Physical chem lovers hands up 🙋
.
این کلیپ خیلی بامزه اس( و البته مفید و آموزشی)
طرفدارای شیمی فیزیک دستا بالا 🙋
#chemistry#physicalchemistry#quantom#chemist#chemlover
Builder!
From @angry_clash
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Builder! From @angry_clash -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Quantum Space. Interactive video room/installation.

Entering this room you are disintegrating into quantums of light and communicating with universe.
This is a digital meditation.
Walls in this room are full covered by interactive projections.
Abstract visualizations generated realtime from all movements
of participants and from some automated parameters.

Tech details: 3 computers, 6 projectors, 6 depth cameras Asus Xtion, 
Custom software:
Tracker and render modules were made with openFrameworks,
Module for automation of all parameters and presets was made with Max6.

More videos on ∆ kuflex.com

#kuflex #universe #quantom #space #videoart #generativeart #interactiveart #realtime
Quantum Space. Interactive video room/installation. Entering this room you are disintegrating into quantums of light and communicating with universe. This is a digital meditation. Walls in this room are full covered by interactive projections. Abstract visualizations generated realtime from all movements of participants and from some automated parameters. Tech details: 3 computers, 6 projectors, 6 depth cameras Asus Xtion, Custom software: Tracker and render modules were made with openFrameworks, Module for automation of all parameters and presets was made with Max6. More videos on ∆ kuflex.com #kuflex  #universe  #quantom  #space  #videoart  #generativeart  #interactiveart  #realtime 
Who else loves a nice Duncan, I got these at two heads 16 months ago now there’s easy 30. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
Wich one?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Wich one? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Still less than 0.25 nitrates and that’s with increased feeding. I may need to start dosing Nitrate into the tank. First world reefing problems .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
Gift perfection level:- #Quantom 😊
Gift perfection level:- #Quantom  😊
I have owned this fish less than a week and it’s already one of my favourites. It’s still very skinny but I’m hoping it will soon fatten up as he gorges pods .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #madarin #mandaringoby #mandarindragonet #dragonet
I have owned this fish less than a week and it’s already one of my favourites. It’s still very skinny but I’m hoping it will soon fatten up as he gorges pods . . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #madarin  #mandaringoby  #mandarindragonet  #dragonet 
This little guy has bags of character. Holds his own in a tank with fish 5 times its size. Would highly recommend tailspot blenny to anyone. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #tailspotblenny #blenny
If you haven’t guessed by now I love my wrasses and here’s a short clip of my peacock leopard wrasse. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #leopardwrasse #peacockwrasse #peacockleopard #wrasse
Well what can I say, this delinquent is my wife’s fish. They really are as stupid as dory makes out. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #dory #regal #regaltang #findingdory #findingnemo #tang
I don’t think you can have a reef tank without having memo, lovely pair of clowns. Still waiting for them to start laying eggs. Don’t think it will be long. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #clown #clownfish #nemo #foundnemo
I don’t think you can have a reef tank without having memo, lovely pair of clowns. Still waiting for them to start laying eggs. Don’t think it will be long. . . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #clown  #clownfish  #nemo  #foundnemo 
My gorgeous yellowtail tamarin wrasse, I am very fortunate to have gotten this lovely specimen eating frozen. Multiple feeds a day keeps this active feed plump. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #yellowtailtamarin #tamarin #wrasse
My gorgeous yellowtail tamarin wrasse, I am very fortunate to have gotten this lovely specimen eating frozen. Multiple feeds a day keeps this active feed plump. . . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #yellowtailtamarin  #tamarin  #wrasse 
Can they get the P.E.K.K.A.?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Can they get the P.E.K.K.A.? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Short Clip of my Radiant Wrasse, this was my first Wrasse in my system and she was tiny less than an inch long. 18 months later she is now a he and over tripled in size. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #radiant #radiantwrasse #wrasse
Short Clip of my Radiant Wrasse, this was my first Wrasse in my system and she was tiny less than an inch long. 18 months later she is now a he and over tripled in size. . . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #radiant  #radiantwrasse  #wrasse 
Short clip of my lovely Choati Wrasse. She’s only small but is constantly on the hunt. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #choati #choatiwrasse #wrasse
Thought I would share a video of my corals. Hope you enjoy. What’s he full video on 
YouTube https://youtu.be/F2iwrP7MhIc .
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
⚠balance update⚠
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
⚠balance update⚠ -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Clearly I was excited 😆 #whysoserious #tarpon #florida #13fishing #quantom #compound @compoundboardshop rocking the new shirt 🤙🏻
#quantom + his moto = 1000000000000000000000 km
#quantom  + his moto = 1000000000000000000000 km
Larry💀
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Larry💀 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
There’s something about emptying a stinky dirty skimmer cup that gives me so much satisfaction.
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
Helping my pal Alex of @bluelakeaquatics frag some corals for the shop this evening. I’m sure we could of fragged twice as much if we hadn’t ordered pizza and talked so much crap.
.
.
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
Another through back to the 4x2x2 loved this tank and wish I kept some of the corals especially my orange hammer and bounce shrooms. Also at the top was my first ever Acro I managed to keep alive. Pleased to say I was one of the first batch of reefers to run LEDs with my eco lamp KR91 nothing compared to nowadays LEDs but still one hell of a unit. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #LED #ecolamp #KR91 ecolampkr91 #tbt #throwbackthursday
Another through back to the 4x2x2 loved this tank and wish I kept some of the corals especially my orange hammer and bounce shrooms. Also at the top was my first ever Acro I managed to keep alive. Pleased to say I was one of the first batch of reefers to run LEDs with my eco lamp KR91 nothing compared to nowadays LEDs but still one hell of a unit. . . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #LED  #ecolamp  #KR91  ecolampkr91 #tbt  #throwbackthursday 
Throw Back Thursday, from where it began. 10 years ago I started my salty journey and how much things have changed within the hobby. One thing that hasn’t changed I still can’t take decent photos. .
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef #throwbackthursday #tbt #firstreeftank
Throw Back Thursday, from where it began. 10 years ago I started my salty journey and how much things have changed within the hobby. One thing that hasn’t changed I still can’t take decent photos. . . . #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef  #throwbackthursday  #tbt  #firstreeftank 
I love my wrasses however taking decent photos of them is difficult however managed to capture a picture of both my Radiant and Choati wrasse .
.
.
.
#Radiant #Radiantwrasse #Choati #Choatiwrasse #wrasse
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
I love my wrasses however taking decent photos of them is difficult however managed to capture a picture of both my Radiant and Choati wrasse . . . . #Radiant  #Radiantwrasse  #Choati  #Choatiwrasse  #wrasse  #hedleysreef  #reef  #reeftank  #coral  #acro  #acropora  #zoa  #zoathid  #zoas  #saltlive  #reeflife  #reefaddict  #pieceofocean  #sliceofreef  #saltwater  #saltwateraquarium  #aquarium  #allmymoneygoestocoral  #aquarium  #quantom  #sps  #lps  #mixedreef  #spsreef 
The life support of Hedleys Reef. I’m a believer of the simplicity is key. Clarisea 5000, vertex Omega 200i and 16 litres of Siporax. .
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
Hello Dad..... I can’t take a photo of the tank without my sailfin photo bombing
.
.
.
.
#hedleysreef #reef #reeftank #coral #acro #acropora #zoa #zoathid #zoas #saltlive #reeflife #reefaddict #pieceofocean #sliceofreef #saltwater #saltwateraquarium #aquarium #allmymoneygoestocoral #aquarium #quantom #sps #lps #mixedreef #spsreef
He is back😍😍
Like if you remember him😄
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
💚youre amazing
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
He is back😍😍 Like if you remember him😄 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason 💚youre amazing -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Soon a mc opening from me!😋😍
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Soon a mc opening from me!😋😍 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
New arena (concept)
Credits: @ms123games
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth_mini
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
New arena (concept) Credits: @ms123games -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth_mini 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
New arena (concept)
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
New arena (concept) -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Key manager?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Key manager? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
We all know that feeling😣
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
We all know that feeling😣 -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Cool?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
Cool? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!
Interested in Palmistry?? 🙌⚡🙌 Enjoy a Henna and Palmistry Party.🔥🙌🔥So Much FUN!!! ⚡🙏⚡..When you become aware that your Life line on your left hand is barely visible and the Life line on your right hand is definited?? Check out your lines!! ( DM for any questions) Play,🐒 Explore🐾 and Expand!!! 💥 Gifting Love, Light and Intuitive Healing by Pia 💫💫💫#palmistry #henna #hennatatoo #palmistryhand #love #light #intuitivehealingbypia #saturdaynight #vibratehigher #explore #imagine #empaths #lightworkers #alchemist #quantom #touch #energy #consciousness #sunday
Interested in Palmistry?? 🙌⚡🙌 Enjoy a Henna and Palmistry Party.🔥🙌🔥So Much FUN!!! ⚡🙏⚡..When you become aware that your Life line on your left hand is barely visible and the Life line on your right hand is definited?? Check out your lines!! ( DM for any questions) Play,🐒 Explore🐾 and Expand!!! 💥 Gifting Love, Light and Intuitive Healing by Pia 💫💫💫#palmistry  #henna  #hennatatoo  #palmistryhand  #love  #light  #intuitivehealingbypia  #saturdaynight  #vibratehigher  #explore  #imagine  #empaths  #lightworkers  #alchemist  #quantom  #touch  #energy  #consciousness  #sunday 
True?
-----☆-----☆-----☆-----☆--
💚follow me for more
❤Double tap
💜tag
💙Like
💛Follow
💚Share
❤dont be a ghost
💜want to repost? Tag me😄
💙turn on post notifications
💛dm for no reason
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tag your best friend😂
Lets count 1000 in the comments!😂
Goal: 500 followers!😂
Rate from 1 to 10
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Partners 💪@clashroyale_postsnl
💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub
💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik
💪@clashpower.nl
💪@king.frizzled
💪@clashroyale_clip
💪 @firecloth
💪@niklas_elite_cr
💪@koekhapper_cr
💪@royalghost_
💪@yanik_cr_
💪@witz.tv_cr
💪@gogod_cr
💪@pixel_miki
💪@Juanta_fanta
💪@war.team.royale
-dm for partnership, 300 followers+
👆Follow them!!👆
-----♡-----♡-----♡-----♡--
Special promote:
❎dm if you want and where
(Only in one post!)
No pay promos
《😇》open
《🔱》open
《😻》open
《💰》open
《💎》open
《💮》open
-----☆-----☆-----☆-----☆--
Tags ⚠ignore⚠
#cool #clash #clashroyale #royale #clashroyalego #coc #cr #like #clashkingdom #power #icewizard #legendary #squad #partners #goals #crea #comment #everywhere #insta #fine #mi #michailvcs #shit #posted #content #good #lit #quantom #clashpower special hashtags:
#quantomclash 
Use for maybe a shoutout!!
True? -----☆-----☆-----☆-----☆-- 💚follow me for more ❤Double tap 💜tag 💙Like 💛Follow 💚Share ❤dont be a ghost 💜want to repost? Tag me😄 💙turn on post notifications 💛dm for no reason -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tag your best friend😂 Lets count 1000 in the comments!😂 Goal: 500 followers!😂 Rate from 1 to 10 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Partners 💪@clashroyale_postsnl 💪@theroyalerocket 💪@long_dao_cao 💪@_clashroyale_fanclub 💪@cobomber4_cr 💪@clashing_with_kartik 💪@clashpower.nl 💪@king.frizzled 💪@clashroyale_clip 💪 @firecloth 💪@niklas_elite_cr 💪@koekhapper_cr 💪@royalghost_ 💪@yanik_cr_ 💪@witz.tv_cr 💪@gogod_cr 💪@pixel_miki 💪@Juanta_fanta 💪@war.team.royale -dm for partnership, 300 followers+ 👆Follow them!!👆 -----♡-----♡-----♡-----♡-- Special promote: ❎dm if you want and where (Only in one post!) No pay promos 《😇》open 《🔱》open 《😻》open 《💰》open 《💎》open 《💮》open -----☆-----☆-----☆-----☆-- Tags ⚠ignore⚠ #cool  #clash  #clashroyale  #royale  #clashroyalego  #coc  #cr  #like  #clashkingdom  #power  #icewizard  #legendary  #squad  #partners  #goals  #crea  #comment  #everywhere  #insta  #fine  #mi  #michailvcs  #shit  #posted  #content  #good  #lit  #quantom  #clashpower  special hashtags: #quantomclash  Use for maybe a shoutout!!