an online Instagram web viewer

#noruz medias

Photos

برای پسرم:

ﻣﺮدِ ﮐﻮچکِ من

ﻓﺪﺍﯼ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﯾﺖ

ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ مادرت ﮔﻮﺵ ﮐﻦ

ﺣﺮﻓﻬﺎﯼِ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻠﺦ ﻭ سنگینی باشه

ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﺕ

ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ

آﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻥ!

ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﯼ

ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯿﺴﺖ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ

ﺻﺪﺍﯾﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ

ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﮑﺸﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ

ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯽ... ﻋﺰیزِ ﺩلِ مادر:

ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﺴﺖ

ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽ

ﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﻘﺖ

ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ

ﺣﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ : مامانی

و ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ : ﺟﺎنم

ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﺴﺖ

ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ

ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ

ﺧﻮﺩﻡ ﻋﺎﺩﺗﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ " دوستت ﺩﺍﺭﻡ "

ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ

ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ

ﻭ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ... ﭘﺴﺮﻡ:
ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ، ﺟﺪﯾﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﺕ .... اما تو عجله نکن برای بزرگ شدن ، وقتش که برسد تو هم بزرگ میشوی و گرفتار... ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ...
ودوستت دارم❤
.
.
.
عکس از آتلیه: بلوشات
مرسی از عکسای همیشه خوبتون🙏❤💪💝💝💝 @blueshot_kids @blueshot.studio
.
لباسای خوشگلمون از فروشگاه بامی کیدز 😍😍😍😍
@bamikids

#pasha #new #iran #stylish #modeling #photomodel #photoghraphy #tabriz #1397 #baby #boy #kidsgallery #curlyhair #cute #lovely  #bestfriends #noruz #eydane #happyday #farvardin97 #kids #children #çocukgiyim #artist #actor #👑 #📷 #keke #7sin #ariyayi
برای پسرم: ﻣﺮدِ ﮐﻮچکِ من ﻓﺪﺍﯼ ﻗﺪ ﻭ ﺑﺎﻻﯾﺖ ﺧﻮﺏ ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼ مادرت ﮔﻮﺵ ﮐﻦ ﺣﺮﻓﻬﺎﯼِ ﺷﺎﯾﺪ ﺗﻠﺦ ﻭ سنگینی باشه ﺍﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺍﺯ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﺕ ﺑﺮﺍﯾﺖ ﺑﮕﻮﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﺭ ﺁﯾﻨﺪﻩ آﻣﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺮﺩ ﺷﺪﻥ! ﺗﻮ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺑﯽ ﺷﻮﯼ ﻣﺮﺩ ﺧﻮﺏ ﺑﻮﺩﻥ ﮐﺎﺭ ﺳﺨﺘﯿﺴﺖ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﻗﻮﯼ ﺑﺎﺷﯽ ﺍﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺻﺪﺍﯾﺖ ﭘﺮ ﺟﺬﺑﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﻧﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻠﯿﻢ ﺧﻮﺩﺕ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﮑﺸﯽ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻭ ﻣﻬﻢ ﺗﺮ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﺎﺷﯽ... ﻋﺰیزِ ﺩلِ مادر: ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﺨﺖ ﺗﺮﯾﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯿﺴﺖ ﺍﻭﻝ ﺍﺯ ﻫﻤﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎﻩ ﺧﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﯽ ﻭ ﺑﻌﺪ ﻋﺸﻘﺖ ﻋﺸﻖ ﭼﯿﺰ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺴﯽ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﻣﻮﻗﻊ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺻﺪﺍﯾﻢ ﻣﯿﮑﻨﯽ : مامانی و ﻣﻦ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ : ﺟﺎنم ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻘﺪﺳﯿﺴﺖ ﻋﺎﺷﻘﯽ ﺭﺍ ﮐﻢ ﮐﻢ ﺧﻮﺩﻡ ﯾﺎﺩﺕ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﻻﺑﻪ ﻻﯼ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ ﻭ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﺧﻮﺩﻡ ﻋﺎﺩﺗﺖ ﻣﯽ ﺩﻫﻢ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻦ " دوستت ﺩﺍﺭﻡ " ﮔﻞ ﺧﺮﯾﺪﻥ ﻗﺪﻡ ﺯﺩﻥ ﻭ ﻏﺎﻓﻞ ﮔﯿﺮ ﮐﺮﺩﻥ... ﭘﺴﺮﻡ: ﺑﺰﺭﮒ ﺷﺪﻥ ، ﺟﺪﯾﺴﺖ ﻣﺜﻞ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﺎﺯﯾﻬﺎﯼ ﺑﭽﮕﯽ ﺍﺕ .... اما تو عجله نکن برای بزرگ شدن ، وقتش که برسد تو هم بزرگ میشوی و گرفتار... ﺗﻤﺎﻡ ﻋﺸﻘﻢ ﺩﺭ ﺗﻮ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ ... ودوستت دارم❤ . . . عکس از آتلیه: بلوشات مرسی از عکسای همیشه خوبتون🙏❤💪💝💝💝 @blueshot_kids @blueshot.studio . لباسای خوشگلمون از فروشگاه بامی کیدز 😍😍😍😍 @bamikids #pasha  #new  #iran  #stylish  #modeling  #photomodel  #photoghraphy  #tabriz  #1397  #baby  #boy  #kidsgallery  #curlyhair  #cute  #lovely  #bestfriends  #noruz  #eydane  #happyday  #farvardin97  #kids  #children  #çocukgiyim  #artist  #actor  #👑 #📷 #keke  #7sin  #ariyayi 
چه سالی شدش امسال...🐶 #shot_on_iphone #old_pic #mobilegraphy #home #noruz
سلامممممممممم چطور مطورينننن؟ما خوبيم چون شمارو داريم😍😍💜بياين يه مدت بيخيالى طى كنيم و خوشحال باشيم🙈بلاخره كه چي؟بار حس خوبمونه كه ميتونه فقط كمكمون كنه بياين از همين امشب برعكس زندگي كنيم كارايي كه هميشه دلمون ميخواسته رو انجام بديم😝كيا پايه هستن؟😍قلب بنفش كامنت كنيد واسمون تا شروع كنيم💜💜💜كيييى گفته جمعه ها دلگيره هااان؟فردا پاشين بياين روزتونو پيش ما شروع كنيد و يه صبحونه هيجان انگيزو امتحان كنيد اگه خفن ترين جمعه نشد بگيد نشد🙈🦄❤️
كلى دوستتون داريم با كلي انرژي فردا صب منتظرتونيم🌟🖐🏼🤩
شبتون رويايى🌟💜😇🦄
كامنت: فقط 💜💜💜💜
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامممممممممم چطور مطورينننن؟ما خوبيم چون شمارو داريم😍😍💜بياين يه مدت بيخيالى طى كنيم و خوشحال باشيم🙈بلاخره كه چي؟بار حس خوبمونه كه ميتونه فقط كمكمون كنه بياين از همين امشب برعكس زندگي كنيم كارايي كه هميشه دلمون ميخواسته رو انجام بديم😝كيا پايه هستن؟😍قلب بنفش كامنت كنيد واسمون تا شروع كنيم💜💜💜كيييى گفته جمعه ها دلگيره هااان؟فردا پاشين بياين روزتونو پيش ما شروع كنيد و يه صبحونه هيجان انگيزو امتحان كنيد اگه خفن ترين جمعه نشد بگيد نشد🙈🦄❤️ كلى دوستتون داريم با كلي انرژي فردا صب منتظرتونيم🌟🖐🏼🤩 شبتون رويايى🌟💜😇🦄 كامنت: فقط 💜💜💜💜 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
"استاله کفته" ؛ جایی که می گویند #ستاره افتاده 
Photo by : @asghar.besharati 
عکسهای بیشتر در سایت : 
Qeshm.ir
qeshmisland.net
____________________
#قشم #جزیره_قشم #هرمزگان #هیجان #جنوب #دره #دیدنی #گردشگر #توریست #تفریح #ایران_من #ایران_را_باید_دید #مسافر #مسافرت #نوروز #qeshmisland #qeshm #natural #star #valley #island #hormozgan #holiday #iran #noruz
"استاله کفته" ؛ جایی که می گویند #ستاره  افتاده Photo by : @asghar.besharati عکسهای بیشتر در سایت : Qeshm.ir qeshmisland.net ____________________ #قشم  #جزیره_قشم  #هرمزگان  #هیجان  #جنوب  #دره  #دیدنی  #گردشگر  #توریست  #تفریح  #ایران_من  #ایران_را_باید_دید  #مسافر  #مسافرت  #نوروز  #qeshmisland  #qeshm  #natural  #star  #valley  #island  #hormozgan  #holiday  #iran  #noruz 
يه جايي ميون ورقه هاي نوشته هام مي رقصي ....
مي رقصي و پاهات ميره رو شقيقه هام،بعد دوباره مي پري تو كلمه هام...
كلمه هام مي افتن رو زمين
ميرن تو هوا
بايد دنبالشون بگردم
بايد بگردم
تا تو رو بيشتر از اونچه كه هستي تو جمله هام پيدا كنم...
نوشته:#سوگند_رمضاني
.
.
.
.
. . #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
يه جايي ميون ورقه هاي نوشته هام مي رقصي .... مي رقصي و پاهات ميره رو شقيقه هام،بعد دوباره مي پري تو كلمه هام... كلمه هام مي افتن رو زمين ميرن تو هوا بايد دنبالشون بگردم بايد بگردم تا تو رو بيشتر از اونچه كه هستي تو جمله هام پيدا كنم... نوشته:#سوگند_رمضاني  . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
سلامممممم🙈😍 حالتون چطوره؟💜
وااى چقد داستان جديد داريم واستون بچه ها كلى درگيريم اصن نميدونيم از كجا شروع كنيم🙈🤣مسابقه داريم🚩ليواناى جديدمون داره ميرسه🎟كمپين حمايتى داريم🎪برنامه عكاسى داريم📸 و مهم تر از همه اينكه قراره يه سفر كوتاه باهم داشته باشيم كمپرى و خفن🚎🏕🗺قراره بريم ماهيگيرى🐠🎋😝كلي هيجان جديد تو راهه📟🎑ا
🚏شنبه ١٣مرداد ماه، از ساعت ١٨:٠٠ انتهاي خيابان ملك 📍
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامممممم🙈😍 حالتون چطوره؟💜 وااى چقد داستان جديد داريم واستون بچه ها كلى درگيريم اصن نميدونيم از كجا شروع كنيم🙈🤣مسابقه داريم🚩ليواناى جديدمون داره ميرسه🎟كمپين حمايتى داريم🎪برنامه عكاسى داريم📸 و مهم تر از همه اينكه قراره يه سفر كوتاه باهم داشته باشيم كمپرى و خفن🚎🏕🗺قراره بريم ماهيگيرى🐠🎋😝كلي هيجان جديد تو راهه📟🎑ا 🚏شنبه ١٣مرداد ماه، از ساعت ١٨:٠٠ انتهاي خيابان ملك 📍 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
🌟 بــــــــــــــاکـــــــــــو 🌟 .
☇هتل چهار ستاره
.
☇ويزا رايگان
.
☇هر روز گشت رايگان با نهار رایگان
.
☇۴شب و ۵ روز
.
☇حركت ۲۷ مرداد
.

09143407244
.
#urumçi #urum #urumiyeh #urumiye #orumiye #oromiye #orum #ارومیه #اروم #اورمیه #urumçi #urum #urumiyeh #urumiye #orumiye #oromiye #orum #ارومیه #اروم #urumiyeh #urumçi #اورمیه #اروم #orum #oromiye #orumiyeh #uromiye #urum #orom #urumiye #uromıye #noruz
#noruz97 #azerbayjan #azarbayjan #آذربایجان 🔹 تور #آذربایجان 🔸
🌟 بــــــــــــــاکـــــــــــو 🌟 . ☇هتل چهار ستاره . ☇ويزا رايگان . ☇هر روز گشت رايگان با نهار رایگان . ☇۴شب و ۵ روز . ☇حركت ۲۷ مرداد . 09143407244 . #urumçi  #urum  #urumiyeh  #urumiye  #orumiye  #oromiye  #orum  #ارومیه  #اروم  #اورمیه  #urumçi  #urum  #urumiyeh  #urumiye  #orumiye  #oromiye  #orum  #ارومیه  #اروم  #urumiyeh  #urumçi  #اورمیه  #اروم  #orum  #oromiye  #orumiyeh  #uromiye  #urum  #orom  #urumiye  #uromıye  #noruz  #noruz97  #azerbayjan  #azarbayjan  #آذربایجان  🔹 تور #آذربایجان  🔸
سلامممم سلامممم روزتون بخير 🙈😍
روزتون رو چجوري شروع كردين؟🦋ما چند روزه خيلي اوضاع پيچيده اي داشتيم واسه همين يكم خبري نبود ازمون🙈راستش همه چي خيلي سخت شده يه چيزايي اصلا ديگه نيس يه چيزايي هس خيلي گرونه و ازين داستانا🤨😐اما خب چه ميشه كرد فعلا كه همينه تا ببينيم چي پيش مياد🙏🏻🌈امروز صبح خيلي زود بيدار شدم گفتم امروز يه روز عاليه جالبه اما اگه عاليم نباشه عالي ميشه 😅بخدا جدي ميگم امتحان كنيد💜😊به اميد روزي كه همه چي رنگي و قشنگ شه تا اون روز راه دوري نيس اگه همه باهم حسمونو خوب كنيم🌸🌈🦄تنها دلخوشيه اين روزامون شماهايين بياين امروز باهم گپ بزنيم و بخيال اين دنيا قهومونو بخوريم☕️البته از نوع سردش چون واقعا گرمه😅☀️
امروز عصر:پت شاپ دكتر پت📍بلوار جهان پناه 
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامممم سلامممم روزتون بخير 🙈😍 روزتون رو چجوري شروع كردين؟🦋ما چند روزه خيلي اوضاع پيچيده اي داشتيم واسه همين يكم خبري نبود ازمون🙈راستش همه چي خيلي سخت شده يه چيزايي اصلا ديگه نيس يه چيزايي هس خيلي گرونه و ازين داستانا🤨😐اما خب چه ميشه كرد فعلا كه همينه تا ببينيم چي پيش مياد🙏🏻🌈امروز صبح خيلي زود بيدار شدم گفتم امروز يه روز عاليه جالبه اما اگه عاليم نباشه عالي ميشه 😅بخدا جدي ميگم امتحان كنيد💜😊به اميد روزي كه همه چي رنگي و قشنگ شه تا اون روز راه دوري نيس اگه همه باهم حسمونو خوب كنيم🌸🌈🦄تنها دلخوشيه اين روزامون شماهايين بياين امروز باهم گپ بزنيم و بخيال اين دنيا قهومونو بخوريم☕️البته از نوع سردش چون واقعا گرمه😅☀️ امروز عصر:پت شاپ دكتر پت📍بلوار جهان پناه #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
Video summary of last week's trip to @thewurstbiergarten ! We had a blast playing for you Lafayette, see you in early 2019! 
Shot & edited by our own @ben.k.music 🎸📹
#noruz #lafayette #lafayettemusic #livemusic @thewurstartmarket #wurstbiergarten
ديروز طرفاى ظهر تو يكى از كوچه پس كوچه هاي قديمى شهر زير افتاب گرم تابستون همينجوري كه منتظر يكي از دوستام بودم يهو يه پيرمرد خيلي مهربون با دوچرخه اومد تو كوچه همينطوري چشمام دنبالش رفت،ديدم كه زنگ يه خونرو زد و حدود ١٠دقيقه منتظر موند يهو ديدم يك بچه ي ١٠ ١١ساله با دوچرخش اومد بيرون پيرمردو ديدم كه بغلش كرد و يدونه بوسم از لپش برداشت و پسر سري لپش و پاك كرد😅متوجه شدم كه پدر بزرگشه و اومده روز جمعه نوه تپلشو ببره خونشون تو همين نگاها بود كه پدر  اون پسر بچرو ديدم كه اومد جلوي در اما هيچي توي دستاش نبود حتي يه ليوان اب معمولي كلي رفتم تو فكر كه چرا اخه پس تكليف شعورمون چي ميشه ؟؟😐گرماي سر ظهر،پيرمرد مهربون،بيشعوريه پدر ،كلي راه و با دوچرخه بياي سراغ نَوَت بعد اينجوري اخه؟خيلي ناراحت شدم چون وقتي خدافظي كرد و داشت بر ميگشت من درست سر كوچه بودمو كلي حرف تو نگاهش ديدم يه دست به پيشونيش كشيد، عرقشو پاك كرد و رفت...اما جواب اون دل مهربون باشه با اون پدر بي معرفت🙏🏻💜دلم نميخواست همچين چيزي واستون بنويسم اما تو دلم مونده بود☹️🌈❤️برين فردا به پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر بزنيد و بي هوا خوشحالشون كنيد🙏🏻اونا خيلي دلشون بزرگه💜🌈
نظرتون راجع به قهوه هاي دمي چيه؟☕️دوست دارين؟قهوه هاي اسپيشياليتي يه دنيايي دارن واسه خودشون😍نظرتونو كامنت كنيد💜
شبتون خوشگل🦋🦄
#بيشعور_نباشيم #با_معرفت_باشیم
ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorncake
ديروز طرفاى ظهر تو يكى از كوچه پس كوچه هاي قديمى شهر زير افتاب گرم تابستون همينجوري كه منتظر يكي از دوستام بودم يهو يه پيرمرد خيلي مهربون با دوچرخه اومد تو كوچه همينطوري چشمام دنبالش رفت،ديدم كه زنگ يه خونرو زد و حدود ١٠دقيقه منتظر موند يهو ديدم يك بچه ي ١٠ ١١ساله با دوچرخش اومد بيرون پيرمردو ديدم كه بغلش كرد و يدونه بوسم از لپش برداشت و پسر سري لپش و پاك كرد😅متوجه شدم كه پدر بزرگشه و اومده روز جمعه نوه تپلشو ببره خونشون تو همين نگاها بود كه پدر اون پسر بچرو ديدم كه اومد جلوي در اما هيچي توي دستاش نبود حتي يه ليوان اب معمولي كلي رفتم تو فكر كه چرا اخه پس تكليف شعورمون چي ميشه ؟؟😐گرماي سر ظهر،پيرمرد مهربون،بيشعوريه پدر ،كلي راه و با دوچرخه بياي سراغ نَوَت بعد اينجوري اخه؟خيلي ناراحت شدم چون وقتي خدافظي كرد و داشت بر ميگشت من درست سر كوچه بودمو كلي حرف تو نگاهش ديدم يه دست به پيشونيش كشيد، عرقشو پاك كرد و رفت...اما جواب اون دل مهربون باشه با اون پدر بي معرفت🙏🏻💜دلم نميخواست همچين چيزي واستون بنويسم اما تو دلم مونده بود☹️🌈❤️برين فردا به پدر بزرگ و مادر بزرگتون سر بزنيد و بي هوا خوشحالشون كنيد🙏🏻اونا خيلي دلشون بزرگه💜🌈 نظرتون راجع به قهوه هاي دمي چيه؟☕️دوست دارين؟قهوه هاي اسپيشياليتي يه دنيايي دارن واسه خودشون😍نظرتونو كامنت كنيد💜 شبتون خوشگل🦋🦄 #بيشعور_نباشيم  #با_معرفت_باشیم  ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorncake 
🐘NEXT SHOW🐘 8/23 @ Prime Example
(Broad & St. Bernard) 📝mark your calendars

#neworleansmusic #livemusic #noruz #elephant #primeexamplejazz
مصریان باستان اعتقاد داشتند
که پس از مرگ
از آنها تنها دو سوال پرسیده
می شود :
آیا شادی را یافتی ؟
آیا شادی را آفریدی ؟ .
.
.
.
. . . #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
مصریان باستان اعتقاد داشتند که پس از مرگ از آنها تنها دو سوال پرسیده می شود : آیا شادی را یافتی ؟ آیا شادی را آفریدی ؟ . . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
صبحونه هامون خيلي با صفاست😝🙈💜اصن نگم براتون همه ميان صميمي و پيك نيك طوررر روى پارچه هاي چهارخونه خوشگل ميشنن و واقعا يه دنيا انرژي رد ميشه بينمون و كل روز و سر حال و توپيم!😍💥اگر تا حالا نيمدين امشب زودتر بخوابين فردا پاشين بياين پيشمون🙈🌈🥪🥓🥞🍳قراره كلي چيزاي خوشمزه اضافه كنيم هر هفته😝با اينكه سياريم و سخته اين برنامه ها واسمون اما دوستون داريم و دلمون ميخواد به هر بهونه اي پيشتون باشيم😘🦄شبتون خوشگل مُشگل🎈🚎🌕🏳️‍🌈ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #breakfast #pancakes
صبحونه هامون خيلي با صفاست😝🙈💜اصن نگم براتون همه ميان صميمي و پيك نيك طوررر روى پارچه هاي چهارخونه خوشگل ميشنن و واقعا يه دنيا انرژي رد ميشه بينمون و كل روز و سر حال و توپيم!😍💥اگر تا حالا نيمدين امشب زودتر بخوابين فردا پاشين بياين پيشمون🙈🌈🥪🥓🥞🍳قراره كلي چيزاي خوشمزه اضافه كنيم هر هفته😝با اينكه سياريم و سخته اين برنامه ها واسمون اما دوستون داريم و دلمون ميخواد به هر بهونه اي پيشتون باشيم😘🦄شبتون خوشگل مُشگل🎈🚎🌕🏳️‍🌈ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #breakfast  #pancakes 
سلااااام سلامممم🙈🤠🎈حالتون چطوره چيكارا ميكنين؟😍🌈ما ديشب رفتيم كمپ زديم و كلي انرژي گرفتيم ⛰واسه يه اخر هفته خوب پيش شما🚎راسسيييييي داريم واستون دوناتاى كوچولوى خوشگل درست ميكنيم🍩💥😍قرار شده يروز در هفته مثه گل دادن شنبه ها🌹واستون دونات بياريم و كلي عكس خوشگل بگيريم باهاشون😍📸بچه ها زير اين پست نظرتونو واسه يك مسابقه جذاب واسمون كامنت كنيد🌸🙏🏻اگه بهمون ايده بدين زودتر ميتونيم مسابقه بذاريم و كلي هيجان بسازيم باهم😝🥇🎗شبتون پر روياپردازي هاي بزرگِ رنگى🌈💜🦄
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer #حمايت_حيوانات #حمايت_پرندگان
سلااااام سلامممم🙈🤠🎈حالتون چطوره چيكارا ميكنين؟😍🌈ما ديشب رفتيم كمپ زديم و كلي انرژي گرفتيم ⛰واسه يه اخر هفته خوب پيش شما🚎راسسيييييي داريم واستون دوناتاى كوچولوى خوشگل درست ميكنيم🍩💥😍قرار شده يروز در هفته مثه گل دادن شنبه ها🌹واستون دونات بياريم و كلي عكس خوشگل بگيريم باهاشون😍📸بچه ها زير اين پست نظرتونو واسه يك مسابقه جذاب واسمون كامنت كنيد🌸🙏🏻اگه بهمون ايده بدين زودتر ميتونيم مسابقه بذاريم و كلي هيجان بسازيم باهم😝🥇🎗شبتون پر روياپردازي هاي بزرگِ رنگى🌈💜🦄 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer  #حمايت_حيوانات  #حمايت_پرندگان 
آدمي بايد اتاق خاصي براي نوشتن داشته باشد.كتاب خاصي براي بارها مرور كردن و كافه خاصي كه روزهاي خوشحاليت را در آنجا قهوه نوشيده بودي😍
#بعد_سالها
#كافه ي تنهايي هاي من😍
.
.
.
.
.
. #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
آدمي بايد اتاق خاصي براي نوشتن داشته باشد.كتاب خاصي براي بارها مرور كردن و كافه خاصي كه روزهاي خوشحاليت را در آنجا قهوه نوشيده بودي😍 #بعد_سالها  #كافه  ي تنهايي هاي من😍 . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت... دوباره امروز متولد شدی "آدم"
پس خجسته باد هر روزت..
.
.
.
.
.
.
. . #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
لبخند خدا یعنی همین باز شدن پلک های هر روزت... دوباره امروز متولد شدی "آدم" پس خجسته باد هر روزت.. . . . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
كلا اگه چيزاي خوشمزه نداشته باشم،روز خوبم تبديل به روز معمولي ميشه😂. چيزا (چيتزا)براي من يه سمبل شاديه.💃🏻
البته خيلي اتفاقا تو زندگيت ميفته كه شايد خيلي شادي آور باشه اما به هر حال در طبقه اول هرم مزلو خوردني و نوشيدني قرار داره😂
.
.
.
.
.
.
. #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
كلا اگه چيزاي خوشمزه نداشته باشم،روز خوبم تبديل به روز معمولي ميشه😂. چيزا (چيتزا)براي من يه سمبل شاديه.💃🏻 البته خيلي اتفاقا تو زندگيت ميفته كه شايد خيلي شادي آور باشه اما به هر حال در طبقه اول هرم مزلو خوردني و نوشيدني قرار داره😂 . . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
سلامممم به همه يونيكرنياى خوبمون🦄😍🎊🎉🙈حاالتون خوبه؟😋من راسش حال عجيبى دارم نميدونم اما فكر كنم اكثريتمون اين شكلي ميشيم اخه فردا كه نه پس فردا تولدمه🥁🎉🎊🍻😅اره ديگه من يه مرداد ماهيم😅😝🎈يه حاليه كه هم خوشحالي هم نيستى من بيشتر كلي فكر مياد تو ذهنم كه تو يك سالي كه گذشت چكارا كردم و قرار سال جديد چكارايي كنم چون دوست دارم هر سال كلي هيجان جديد تو زندگيم باشه💪🏻🙈💜يادمه پارسال همين موقه ها بود كه بنفشرو خريده بودم و تازه داشتيم باهم رفيق ميشديم و شروع وابستگي هاي فولكسي😅با بهنام حسابي مشغول كاراي ماشين و تجهيزش بوديم🚎🛠⚙️⛓💡واااي فكنين تو اينه خودمو وقت نميكردم نگاه كنم تولد پارسالم كلي هپلي شده بودم😅چون همه فكر و زندگيم شده بود درست كردن ارزوي يونيكرني كه الان نزديك يكساله باهامونه🦄🎈☮️ارزوهاتونو دنبال كنيد بنظرم هيچ ارزو يا رويايي اوقدر بزرگ نيس كه نشه بهش رسيد قطعا بش ميرسيد پس بزرگ بزرگ رويا بسازيد🎈😍💫🌈
مرسي كه اين مدت و كنارمون بوديد💜گفتم تو حس تولدم شريكتون كنم بخاطر همين فردا واسه ي همتون كلي دونات🍩خوشگل مياريم😝😋🍩🍩
شبتون خوشِ خوش🎈🌈☮️ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer #حمايت_حيوانات #حمايت_پرندگان
سلامممم به همه يونيكرنياى خوبمون🦄😍🎊🎉🙈حاالتون خوبه؟😋من راسش حال عجيبى دارم نميدونم اما فكر كنم اكثريتمون اين شكلي ميشيم اخه فردا كه نه پس فردا تولدمه🥁🎉🎊🍻😅اره ديگه من يه مرداد ماهيم😅😝🎈يه حاليه كه هم خوشحالي هم نيستى من بيشتر كلي فكر مياد تو ذهنم كه تو يك سالي كه گذشت چكارا كردم و قرار سال جديد چكارايي كنم چون دوست دارم هر سال كلي هيجان جديد تو زندگيم باشه💪🏻🙈💜يادمه پارسال همين موقه ها بود كه بنفشرو خريده بودم و تازه داشتيم باهم رفيق ميشديم و شروع وابستگي هاي فولكسي😅با بهنام حسابي مشغول كاراي ماشين و تجهيزش بوديم🚎🛠⚙️⛓💡واااي فكنين تو اينه خودمو وقت نميكردم نگاه كنم تولد پارسالم كلي هپلي شده بودم😅چون همه فكر و زندگيم شده بود درست كردن ارزوي يونيكرني كه الان نزديك يكساله باهامونه🦄🎈☮️ارزوهاتونو دنبال كنيد بنظرم هيچ ارزو يا رويايي اوقدر بزرگ نيس كه نشه بهش رسيد قطعا بش ميرسيد پس بزرگ بزرگ رويا بسازيد🎈😍💫🌈 مرسي كه اين مدت و كنارمون بوديد💜گفتم تو حس تولدم شريكتون كنم بخاطر همين فردا واسه ي همتون كلي دونات🍩خوشگل مياريم😝😋🍩🍩 شبتون خوشِ خوش🎈🌈☮️ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer  #حمايت_حيوانات  #حمايت_پرندگان 
پیتزا لقمه مامان پز خونگی ِ گلشن سفارش مشتری عزیزمون 😊 😊
👇👉 #سفارش #خوشمزه #خونگی #پیتزا #پیتزا_لقمه #گلشن#تهران#ایران#خامه#sweet#yummy#cupcakes #cake #tehran#shirini #handmade #noruz#happy#happy new years
يادتونه اولين روزايى كه كارمونو و شروع كرديم؟😍ازون روز كه خواستيم بشيم باعث رنگى شدن شهرمون🌈و شاد كردن دل مردممون تا همين امروزِ امروز كلى دوست خوب و باحال داريم كه با هر كدومشون كلى خاطره ساختيم واقعا لذت بخش ترين قسمت كارمون دوستى با شماهاست😍💜🙈هميشه دوست داشتيم يجوري سر راهتون سبز كه نه،بنفش شيم و خيلي غير منتظره حس خوبى بهتون بديم دلمون ميخواد هميشه يه خاطر خوشگل بنفش تو ذهنتون باشيم و بدونيد كه هميشه بخاطر شماها بوديم و هستيم🤗🍭دوستون داريم كلى🦄💜بچه ها ميخوايم يه طرح حمايتى خيلى خوب بذاريم كه مربوط به پرنده هاي شهر ميشه بيشتر🐧 و به حمايت همتون نياز داريم هستين يا نه؟😍اگه هستين واسمون يه قلب بنفش كامنت كنيد💜🦄ا

شبتون رنگى رنگى🌈😘🍀🚎🌸
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer #حمايت_حيوانات #حمايت_پرندگان
يادتونه اولين روزايى كه كارمونو و شروع كرديم؟😍ازون روز كه خواستيم بشيم باعث رنگى شدن شهرمون🌈و شاد كردن دل مردممون تا همين امروزِ امروز كلى دوست خوب و باحال داريم كه با هر كدومشون كلى خاطره ساختيم واقعا لذت بخش ترين قسمت كارمون دوستى با شماهاست😍💜🙈هميشه دوست داشتيم يجوري سر راهتون سبز كه نه،بنفش شيم و خيلي غير منتظره حس خوبى بهتون بديم دلمون ميخواد هميشه يه خاطر خوشگل بنفش تو ذهنتون باشيم و بدونيد كه هميشه بخاطر شماها بوديم و هستيم🤗🍭دوستون داريم كلى🦄💜بچه ها ميخوايم يه طرح حمايتى خيلى خوب بذاريم كه مربوط به پرنده هاي شهر ميشه بيشتر🐧 و به حمايت همتون نياز داريم هستين يا نه؟😍اگه هستين واسمون يه قلب بنفش كامنت كنيد💜🦄ا شبتون رنگى رنگى🌈😘🍀🚎🌸 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer  #حمايت_حيوانات  #حمايت_پرندگان 
@thebandnoruz at @couchesnola a while back (winter 2017?) ft. @mykiajovan ...the song is Alchemy, the single off our recent release 'The Witching Hour'
🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘🐘
#noruz #neworleansmusic #alchemy #thewitchinghour #trumpetsolo #couchesnola #norules #livemusic #mykiajovan
از روزهاي گرم تابستاني
بعد از  آمدن برق
اين روزا يه اضطراب عجيبي دارم كه براي از بين بردنش دارم تمام تلاشمو مي كنم.شما هم برام دعا كنيد
.
.
.
.
.
.
.
. #food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #غذا#دكتر
از روزهاي گرم تابستاني بعد از آمدن برق اين روزا يه اضطراب عجيبي دارم كه براي از بين بردنش دارم تمام تلاشمو مي كنم.شما هم برام دعا كنيد . . . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #غذا #دكتر 
ازين شربتامون خوردين تا حالا؟خيلي خنكيجاته هيجان طوريه😅🍓🙈ا
چندتا چيز ميخواستيم بهتون بگيم ما هميشه تو همه ى انتخابامون دوست داريم شماهارو هم شريك كنيم😍قراره بزودي يه مسابقه داشته باشيم ،تازه يه جايزه خفنه دلبر بنفش🔮🎟 واسش در نظر گرفتيم نظراتونو راجع به اين كه چطوري مسابقه بذاريم جذاب تره واسمون كامنت كنيد🤹🏼‍♂️🥇🍭بعدشم اينكه هفته پيش صبحونه خيليييي حال داد كلي صبح پر شور و حالى بود اونايي كه نيمدن اين هفته جمعه حتما بياين🥫🥐🍉🍳🥨دوست داريم هر هفته جذاب ترش كنيم برنامرو😍🌈نظراتونو در اين باره ام بهمون بگين🦄💜
شبتون رنگى رنگى🌈😘🍀🚎🌸
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
ازين شربتامون خوردين تا حالا؟خيلي خنكيجاته هيجان طوريه😅🍓🙈ا چندتا چيز ميخواستيم بهتون بگيم ما هميشه تو همه ى انتخابامون دوست داريم شماهارو هم شريك كنيم😍قراره بزودي يه مسابقه داشته باشيم ،تازه يه جايزه خفنه دلبر بنفش🔮🎟 واسش در نظر گرفتيم نظراتونو راجع به اين كه چطوري مسابقه بذاريم جذاب تره واسمون كامنت كنيد🤹🏼‍♂️🥇🍭بعدشم اينكه هفته پيش صبحونه خيليييي حال داد كلي صبح پر شور و حالى بود اونايي كه نيمدن اين هفته جمعه حتما بياين🥫🥐🍉🍳🥨دوست داريم هر هفته جذاب ترش كنيم برنامرو😍🌈نظراتونو در اين باره ام بهمون بگين🦄💜 شبتون رنگى رنگى🌈😘🍀🚎🌸 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
Highly recommend anyone checking out @the_soft_hills - My talented buddy Garrett makes such stunning timeless music and he’s a great painter too! I can’t wait to hear the next LP that they’re currently working on! 🙌
Highly recommend anyone checking out @the_soft_hills - My talented buddy Garrett makes such stunning timeless music and he’s a great painter too! I can’t wait to hear the next LP that they’re currently working on! 🙌
همه عشق و همه عشق ❤😌👌
@leilaforouhar 😍😍❤️😍😍
" عاشق شدم "

از آلبوم بهانه

اجرا شده در نوروز ۱۳۹۲

با

شعر : مهدی سهیلی
و
آهنگ : انوشیروان روحانی
🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #leila_forouhar‌ #leila #leilaforouhar‌ #concert #music #classicalsinger #bahane #concert #tv #noruz #art #artist‌ #voice
#لیلا #لیلا_فروهر #لیلافروهر #هنرمند #آلبوم #بهانه #عاشق_شدم #موسیقی #نوروز #عشق 
#hollywood #singer #la #love #gem #iran #bbc #persian
همه عشق و همه عشق ❤😌👌 @leilaforouhar 😍😍❤️😍😍 " عاشق شدم " از آلبوم بهانه اجرا شده در نوروز ۱۳۹۲ با شعر : مهدی سهیلی و آهنگ : انوشیروان روحانی 🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹 #leila_forouhar ‌ #leila  #leilaforouhar ‌ #concert  #music  #classicalsinger  #bahane  #concert  #tv  #noruz  #art  #artist ‌ #voice  #لیلا  #لیلا_فروهر  #لیلافروهر  #هنرمند  #آلبوم  #بهانه  #عاشق_شدم  #موسیقی  #نوروز  #عشق  #hollywood  #singer  #la  #love  #gem  #iran  #bbc  #persian 
همه عشق و همه عشق ❤😌👌
@leilaforouhar 💙
" عاشق شدم "

از آلبوم بهانه

اجرا شده در نوروز ۱۳۹۲

با

شعر : مهدی سهیلی
و
آهنگ : انوشیروان روحانی
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼
@anoushiravanrohani
#faribaforouhar
@behzadbolour
@mohammadsattarimusic @ali.tavallali @arefshakouri @alielahimusic
#leila_forouhar‌ #leila #leilaforouhar‌ #banoleilaforouhar #leilaforouharconcert #music #classicalsinger #asheghshodam #bahane #concert #tv #noruz #art #artist‌ #voice
#لیلا #لیلا_فروهر #لیلافروهر #هنرمند #آلبوم #بهانه #عاشق_شدم #موسیقی #نوروز #۱۳۹۲ #هنر #عشق #صدا
همه عشق و همه عشق ❤😌👌 @leilaforouhar 💙 " عاشق شدم " از آلبوم بهانه اجرا شده در نوروز ۱۳۹۲ با شعر : مهدی سهیلی و آهنگ : انوشیروان روحانی 🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼 @anoushiravanrohani #faribaforouhar  @behzadbolour @mohammadsattarimusic @ali.tavallali @arefshakouri @alielahimusic #leila_forouhar ‌ #leila  #leilaforouhar ‌ #banoleilaforouhar  #leilaforouharconcert  #music  #classicalsinger  #asheghshodam  #bahane  #concert  #tv  #noruz  #art  #artist ‌ #voice  #لیلا  #لیلا_فروهر  #لیلافروهر  #هنرمند  #آلبوم  #بهانه  #عاشق_شدم  #موسیقی  #نوروز  #۱۳۹۲  #هنر  #عشق  #صدا 
سلاممم سلامم حال و احوالتوون خوب هست؟🙈💜❤️چه اخر هفته خفنى بود ما كه كلى بهمون خوش گذشت اونايى كه امروز پيشمون بودن واقعا حس خيلى خوبى دادن بهمون 😍🌈چه صبحي بود چه صبحونه اى بود واقعا همش واسمون انرژى بود كلى خوش گذشت ازين پس هروز جمعه پيشتونيم واسه صبحونه😅🥓🍳🍓شايدم بيشتر چون كلي درخواست داشتيم🙈💜فردا با كلى رز خوشگل واسه شروع يه اول هفته خفن منتظرتونيم🌸🦄🍓🌹شبتون پر از روياهاي رنگي🌈🌸🦄
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلاممم سلامم حال و احوالتوون خوب هست؟🙈💜❤️چه اخر هفته خفنى بود ما كه كلى بهمون خوش گذشت اونايى كه امروز پيشمون بودن واقعا حس خيلى خوبى دادن بهمون 😍🌈چه صبحي بود چه صبحونه اى بود واقعا همش واسمون انرژى بود كلى خوش گذشت ازين پس هروز جمعه پيشتونيم واسه صبحونه😅🥓🍳🍓شايدم بيشتر چون كلي درخواست داشتيم🙈💜فردا با كلى رز خوشگل واسه شروع يه اول هفته خفن منتظرتونيم🌸🦄🍓🌹شبتون پر از روياهاي رنگي🌈🌸🦄 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
يادمون بياد كه چطوري تو بچگيامون ميزديم زير خنده🍭سر يه چيز كوچولو مثه يه مداد تراش رنگى🎈 اونقد حالمون خوب ميشد كه بالا پايين ميپريديم 😍نگين دغدغه زياده مشغله فراوونه 📰💵در هر صورت داره ميگذره و عمرمونه پس چرا يادمون نياد چطوري ميخنديديم!🙈❤️ بايد يادمون بياد🦄ميخنديم اونقدر بلند كه دنيا كم بياره پيش خنده هامون💜☺️🌸
راسيييى سلاممم🙈💜
شبتون پر از روياهاي رنگي🌈🦄🍭🎈
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
يادمون بياد كه چطوري تو بچگيامون ميزديم زير خنده🍭سر يه چيز كوچولو مثه يه مداد تراش رنگى🎈 اونقد حالمون خوب ميشد كه بالا پايين ميپريديم 😍نگين دغدغه زياده مشغله فراوونه 📰💵در هر صورت داره ميگذره و عمرمونه پس چرا يادمون نياد چطوري ميخنديديم!🙈❤️ بايد يادمون بياد🦄ميخنديم اونقدر بلند كه دنيا كم بياره پيش خنده هامون💜☺️🌸 راسيييى سلاممم🙈💜 شبتون پر از روياهاي رنگي🌈🦄🍭🎈 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلامممممممم 🙈💜حس همتون خوب خوب خوب هست؟🙈🌈آرزومون واستون اينه كه انقدر حستون خوب باشه و تو زندگيتون شاد باشين كه زندگي كردن و تشبيه كنيد به يه رقص و آنچنان در لحظه برقصين كه از اين جماعت و اين دنيا جدا شين!💜🌈مرسي ازين كه اينهمه دايركت خفن داريم ازتون 😍🍭واقعا دلخوشيه اينروزاى ما شماهايين و بس🙈🍓بزودي يه خبر خيلى خفن داريم واستون ولى الان نميگيم🙈😅حستون و به عكس كامنت كنيد واسمون🙏🏻🦄💜🚎ا

#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامممممممم 🙈💜حس همتون خوب خوب خوب هست؟🙈🌈آرزومون واستون اينه كه انقدر حستون خوب باشه و تو زندگيتون شاد باشين كه زندگي كردن و تشبيه كنيد به يه رقص و آنچنان در لحظه برقصين كه از اين جماعت و اين دنيا جدا شين!💜🌈مرسي ازين كه اينهمه دايركت خفن داريم ازتون 😍🍭واقعا دلخوشيه اينروزاى ما شماهايين و بس🙈🍓بزودي يه خبر خيلى خفن داريم واستون ولى الان نميگيم🙈😅حستون و به عكس كامنت كنيد واسمون🙏🏻🦄💜🚎ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلااااام به همه ى شما دلبرا😍💜چطورين؟خوببب هست حالتون؟اخر هفته چطور بود؟خوش گذشت؟🙈💜به ما خيلى چون شما رو داريم🚎🦄فردا كه ميدونين چه روزيه مگه نه؟🍓🌹بازم اول هفتس و قراره با كلي حس خوب شروعش كنيم و كلي رز خوشگل واستون مياريم كه حسابى حال دلامون خوب شه🙈🌹💜شبتون پر از رويا هاى رنگى💜☮️🚎🍭🦄#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلااااام به همه ى شما دلبرا😍💜چطورين؟خوببب هست حالتون؟اخر هفته چطور بود؟خوش گذشت؟🙈💜به ما خيلى چون شما رو داريم🚎🦄فردا كه ميدونين چه روزيه مگه نه؟🍓🌹بازم اول هفتس و قراره با كلي حس خوب شروعش كنيم و كلي رز خوشگل واستون مياريم كه حسابى حال دلامون خوب شه🙈🌹💜شبتون پر از رويا هاى رنگى💜☮️🚎🍭🦄#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
ما هيچي نميگيم هيچ كپشنيم نميذاريم اين بار شما فقط حستونو بگين💜🙈
كلي دوستون داريم❤️🚎🦄☮️
PD.by @ranjbaralirez 
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
ما هيچي نميگيم هيچ كپشنيم نميذاريم اين بار شما فقط حستونو بگين💜🙈 كلي دوستون داريم❤️🚎🦄☮️ PD.by @ranjbaralirez #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلاااااام به همه يونيكرنياى عزيزمونن😍💜يونيكرنى بودن🦄تو خيلى چيزا خلاصه ميشه اما واسه ما همش هميشه و همواره به معناى با حس خوب زندگى كردن بوده به اميد روزى كه تو كشورمون بشيم سفير يونيكرن 😅💜اخه ما و بنفشه اومديم كه حس خوب بديم بهتون،دوست داريم روزى برسه كه هر نقطه ى ايران بدونن كه ما فقط يه كافه سيار معمولى نيستيم و وظيفه اصليمون ايجاد حس خوب تو دلاى قشنگتونه🙈💜فردا بازم يه اخر هفته خفن داريم پاشين بياين باهم بتركونيم🌠☮️🌈فردا يامى برگر خيابون شريعتى منتظريم💥📍شبتون پر از حس و حال خفن باشه🌠🌈🌸🦄ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلاااااام به همه يونيكرنياى عزيزمونن😍💜يونيكرنى بودن🦄تو خيلى چيزا خلاصه ميشه اما واسه ما همش هميشه و همواره به معناى با حس خوب زندگى كردن بوده به اميد روزى كه تو كشورمون بشيم سفير يونيكرن 😅💜اخه ما و بنفشه اومديم كه حس خوب بديم بهتون،دوست داريم روزى برسه كه هر نقطه ى ايران بدونن كه ما فقط يه كافه سيار معمولى نيستيم و وظيفه اصليمون ايجاد حس خوب تو دلاى قشنگتونه🙈💜فردا بازم يه اخر هفته خفن داريم پاشين بياين باهم بتركونيم🌠☮️🌈فردا يامى برگر خيابون شريعتى منتظريم💥📍شبتون پر از حس و حال خفن باشه🌠🌈🌸🦄ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلاااااااام😍🙈بخدا كه نميدونيد چقدر حالمون خوبه😅نميدونم چطوري بهتون بگم خيلي سال ميشه كه اينجوريم وسطاى تير ماه كه ميشه اصن انگار يه حس خفن همه چيو در بر ميگيره اصن گرما و اين اوضاع و همه چى از يادم ميره شمام ازين حسا دارين واسه خودتون؟🙈⭐️☮️چطورين خفن ترين ها؟خوبه حالتون؟امروز با بچه هاى دوچرخه سوار كلى خوش گذرونديم😝🚲🚴🏼‍♀️🚴🏻‍♂️ادمايى كه دوچرخشون زندگيشونه واقعا يه انرژى خالص مثبت دارن😍خوشحاليم و افتخار ميكنيم كه همچين دوستاى خوبى داريم🚲⭐️💜
فردا ١٣و مين روز از تير ماه رو بلوار جهان پناهيم🚦پت شاپ دكتر پت ميبينيمتون🌈🐶
شبتون رنگى دلتون شاد⭐️🎟🍭🌠 حستون به عكس چيه؟؟🦄🌈
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلاااااااام😍🙈بخدا كه نميدونيد چقدر حالمون خوبه😅نميدونم چطوري بهتون بگم خيلي سال ميشه كه اينجوريم وسطاى تير ماه كه ميشه اصن انگار يه حس خفن همه چيو در بر ميگيره اصن گرما و اين اوضاع و همه چى از يادم ميره شمام ازين حسا دارين واسه خودتون؟🙈⭐️☮️چطورين خفن ترين ها؟خوبه حالتون؟امروز با بچه هاى دوچرخه سوار كلى خوش گذرونديم😝🚲🚴🏼‍♀️🚴🏻‍♂️ادمايى كه دوچرخشون زندگيشونه واقعا يه انرژى خالص مثبت دارن😍خوشحاليم و افتخار ميكنيم كه همچين دوستاى خوبى داريم🚲⭐️💜 فردا ١٣و مين روز از تير ماه رو بلوار جهان پناهيم🚦پت شاپ دكتر پت ميبينيمتون🌈🐶 شبتون رنگى دلتون شاد⭐️🎟🍭🌠 حستون به عكس چيه؟؟🦄🌈 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
شما تصور كنيد دوبار موقع خوردنش برق رفت😐خودم اضطراب تيغ ماهي رو تو ذهنم پرورونده بودم با خاموشي بيشتر استرس گرفتم😂
پ.ن: ترشي قارچ سوغات رودباره تند و خوشمزه هم هست♥️
.
.
.
.
.
.
.
#food
#keto#love#paris#iran#sari#tehran#babol#چالش #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه#چالش_لاغری#turkish#france#londan#cookies#friends #غذا#شيريني#lara#noruz#fish#resturan#coffe#دوستي#خبر #گوينده
شما تصور كنيد دوبار موقع خوردنش برق رفت😐خودم اضطراب تيغ ماهي رو تو ذهنم پرورونده بودم با خاموشي بيشتر استرس گرفتم😂 پ.ن: ترشي قارچ سوغات رودباره تند و خوشمزه هم هست♥️ . . . . . . . #food  #keto #love #paris #iran #sari #tehran #babol #چالش  #چالش_مادام_العمر_ديسيپلين_رژيم_لاغري_فیتنس_ورزش_تندرستی_زیبایی_صبخانه_آهسته_تا_همیشه #چالش_لاغری #turkish #france #londan #cookies #friends  #غذا #شيريني #lara #noruz #fish #resturan #coffe #دوستي #خبر  #گوينده 
#MasihMazloum #Photo #Noruz #91
صبورانه در انتظار زمان بمان
هر چیز در زمان خودش رخ می دهد
باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند
درختان خارج از فصل خود میوه نخواهند داد ...
#MasihMazloum  #Photo  #Noruz  #91  صبورانه در انتظار زمان بمان هر چیز در زمان خودش رخ می دهد باغبان حتی اگر باغش را غرق آب هم کند درختان خارج از فصل خود میوه نخواهند داد ...
سلام سلامممم 😍🙈امروز واقعا سورپراز شديم خيلياتون اومدين پيشمون و كلى باهم تعريف كرديم واقعا خوش گذشت بهمون 💜💜امروز قهوتونو خوردين؟😋😍نظرتون راجع به طعم قهوه ما چيه؟ما خيلي سعى كرديم بتونيم به يه تركيب عالى برسيم🙈😊و فكر كنم رسيديم چون خيليا ميان پيشمون و ميگن عطر و طعم قهوه شما واقعا عاليه🙈💜واقعا مرسى ،امروز يكى اومد پيشمون بهمون گفت از كلى اونطرف تر عطر قهوتونو متوجه شدم😝🦄خيلى خوشحال شديم چون ما واسه دونه ى قهومون خيلي زحمت كشيديم كه خاص باشه☕️🍪مرسى كه درك ميكنيد⭐️💜🦄
شبتون به خوشگل ترين حالت ممكن به صبح برسه ⭐️🍭💜🦄🌈ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلام سلامممم 😍🙈امروز واقعا سورپراز شديم خيلياتون اومدين پيشمون و كلى باهم تعريف كرديم واقعا خوش گذشت بهمون 💜💜امروز قهوتونو خوردين؟😋😍نظرتون راجع به طعم قهوه ما چيه؟ما خيلي سعى كرديم بتونيم به يه تركيب عالى برسيم🙈😊و فكر كنم رسيديم چون خيليا ميان پيشمون و ميگن عطر و طعم قهوه شما واقعا عاليه🙈💜واقعا مرسى ،امروز يكى اومد پيشمون بهمون گفت از كلى اونطرف تر عطر قهوتونو متوجه شدم😝🦄خيلى خوشحال شديم چون ما واسه دونه ى قهومون خيلي زحمت كشيديم كه خاص باشه☕️🍪مرسى كه درك ميكنيد⭐️💜🦄 شبتون به خوشگل ترين حالت ممكن به صبح برسه ⭐️🍭💜🦄🌈ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلامم✋🏻حال و احوالتون چطوره؟💜بخدا انقد آشفته بازاره دلم نميخواد بنويسم حال و احوالتون چطوره🙃
اما سعي كنيد تو هر شرايطي حستونو خوب نگه داريد فقط حس خوبمونه كه ميتونه قوي نگهمون داره💪🏻💜🌈ماهم كه ميدونيد ديگه دلخوشيمون فقط شماهايين و عشق روزمون اينه كه باشما گپ و گفت ميكنيم☘️☮️🌹فردا هم تو خيابون ملك ميبينيمتون🍭
اين روزا عجيب دلمون ميخواد پيشمون باشيد و باهم فارغ ازين دنيا بي هيچ دليل خاصى بگيم و بخنديم🍦🙈😘
شبتون پر از روياهاى خوشگل و رنگي🦄🌈ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامم✋🏻حال و احوالتون چطوره؟💜بخدا انقد آشفته بازاره دلم نميخواد بنويسم حال و احوالتون چطوره🙃 اما سعي كنيد تو هر شرايطي حستونو خوب نگه داريد فقط حس خوبمونه كه ميتونه قوي نگهمون داره💪🏻💜🌈ماهم كه ميدونيد ديگه دلخوشيمون فقط شماهايين و عشق روزمون اينه كه باشما گپ و گفت ميكنيم☘️☮️🌹فردا هم تو خيابون ملك ميبينيمتون🍭 اين روزا عجيب دلمون ميخواد پيشمون باشيد و باهم فارغ ازين دنيا بي هيچ دليل خاصى بگيم و بخنديم🍦🙈😘 شبتون پر از روياهاى خوشگل و رنگي🦄🌈ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلاممم به همه ى يونيكرنياى خفنمون💜🌈حالتون خوب هست؟بچه ها قراره كه سعيمونو كنيم اين هفته جمعه برنامه صبحونرو اوكي كنيم اگه بشه😍😋داريم نهايت تلاشمونو ميكنيم كه اين هفته داشته باشيمش 🥧☕️🍱قرار ٣مدل صبحونه مختلف خفن داشته باشيم ميخوايم يه نظر سنجي كنيم كسايي كه حتما ميان واسمون كامنت بذارن و سليقه صبحونشو بهمون بگن😍مرسى كليييى كه هميشه بودين دوستون داريم💜🙏🏻شبتون پر از رويا پردازي🌈🎈⭐️☘️ا

#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلاممم به همه ى يونيكرنياى خفنمون💜🌈حالتون خوب هست؟بچه ها قراره كه سعيمونو كنيم اين هفته جمعه برنامه صبحونرو اوكي كنيم اگه بشه😍😋داريم نهايت تلاشمونو ميكنيم كه اين هفته داشته باشيمش 🥧☕️🍱قرار ٣مدل صبحونه مختلف خفن داشته باشيم ميخوايم يه نظر سنجي كنيم كسايي كه حتما ميان واسمون كامنت بذارن و سليقه صبحونشو بهمون بگن😍مرسى كليييى كه هميشه بودين دوستون داريم💜🙏🏻شبتون پر از رويا پردازي🌈🎈⭐️☘️ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلامممم سلاممم🙈💜رو به راهين؟😍اخر هفته چطور بود؟چيكارا كردين؟😎ما امروز سعي كرديم با بچه هاي تيم رُز فكتورى عزيزمون حستون و خوب كنيم دوست داشتيم مرهمى باشيم واسه حال و روز اينروزامون🎈🦄🌹تو عكس داره برف مياد اينو درست كرديم تا قدر هر چيزيو همون موقع بدونيم و كيفشو بگيريم🙈اگه سرده همونجوري سرد دوسش داشته باشيم اگه الان گرمه ام همينطوري كيف گرمارو بگيريم و غر نزنيم😅😝💜تا حالا عكس از كابين بنفشه نذاشته بوديم🤩☘️
حستون و به عكس كامنت كنيد واسمون☘️☮️🙏🏻🌺
شبتون پر از حس قشنگ⭐️🌙🌕 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلامممم سلاممم🙈💜رو به راهين؟😍اخر هفته چطور بود؟چيكارا كردين؟😎ما امروز سعي كرديم با بچه هاي تيم رُز فكتورى عزيزمون حستون و خوب كنيم دوست داشتيم مرهمى باشيم واسه حال و روز اينروزامون🎈🦄🌹تو عكس داره برف مياد اينو درست كرديم تا قدر هر چيزيو همون موقع بدونيم و كيفشو بگيريم🙈اگه سرده همونجوري سرد دوسش داشته باشيم اگه الان گرمه ام همينطوري كيف گرمارو بگيريم و غر نزنيم😅😝💜تا حالا عكس از كابين بنفشه نذاشته بوديم🤩☘️ حستون و به عكس كامنت كنيد واسمون☘️☮️🙏🏻🌺 شبتون پر از حس قشنگ⭐️🌙🌕 #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
سلاممم به رفقاى خفنمونن🙈💜چطورين؟ما آشفته ايم دلمون آرامش ميخواد!😶كاش تموم شه اين روزا☺️💜☘️امتحاناتون و چيكار كردين؟ما واستون آرزو ميكنيم كه با بهترين رتبه ها قبول شين تا بتونيد تابستونتونو بتركونيد🌈😝
بچه ها داريم يه كليپ خفن واستون آماده ميكنيم🙈همون ثبت خاطره اى كه گفتيم اونروز بياين😋😎
دلمون تو اين اوضا فقط به شماها خوشه♥️
دوستون داريم كلييى🌈💜شبتون پر از قشنگيجات☘️🌸🌝☮️🦄ا

#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#hello_summer
سلاممم به رفقاى خفنمونن🙈💜چطورين؟ما آشفته ايم دلمون آرامش ميخواد!😶كاش تموم شه اين روزا☺️💜☘️امتحاناتون و چيكار كردين؟ما واستون آرزو ميكنيم كه با بهترين رتبه ها قبول شين تا بتونيد تابستونتونو بتركونيد🌈😝 بچه ها داريم يه كليپ خفن واستون آماده ميكنيم🙈همون ثبت خاطره اى كه گفتيم اونروز بياين😋😎 دلمون تو اين اوضا فقط به شماها خوشه♥️ دوستون داريم كلييى🌈💜شبتون پر از قشنگيجات☘️🌸🌝☮️🦄ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #hello_summer 
دوووودووووررررووووو دوووووو ايراااااانن🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷قهرمانانه بازي كردن خداوكيليييي واقعا خفن بود دمتون گرم بچه هاي ايران إى خفنااااا 🤩خسته نباشن♥️♥️ 💚💚ايشالا بتونيم روزاي سخت و پيش و رو بذاريم بچه ها و روزي صداي تك تكمون تو راه علاقمون به گوش دنيا برسه و ايران و ايراني واسه هر ملتي تو دنيا عزيز بشمار بياد💜🇮🇷😎🙈
خيلي دوستون داريم 🌈🎈
راسي سلام😅خيلي تو حال خودمون نيسيم كلي انرژي بالا پايين كرديم🙈💜شبتون پر از عشقق و عشق و عشق🌈⭐️🌙☘️ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnutsفوتبال #جام_جهانی #فوتبال_ایران
دوووودووووررررووووو دوووووو ايراااااانن🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷قهرمانانه بازي كردن خداوكيليييي واقعا خفن بود دمتون گرم بچه هاي ايران إى خفنااااا 🤩خسته نباشن♥️♥️ 💚💚ايشالا بتونيم روزاي سخت و پيش و رو بذاريم بچه ها و روزي صداي تك تكمون تو راه علاقمون به گوش دنيا برسه و ايران و ايراني واسه هر ملتي تو دنيا عزيز بشمار بياد💜🇮🇷😎🙈 خيلي دوستون داريم 🌈🎈 راسي سلام😅خيلي تو حال خودمون نيسيم كلي انرژي بالا پايين كرديم🙈💜شبتون پر از عشقق و عشق و عشق🌈⭐️🌙☘️ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnutsفوتبال  #جام_جهانی  #فوتبال_ایران 
سلام سلامم چطور مطورين؟حالتون چطوره ما خوبيم اما خب!☺️😶💜ا
فهميدين برنامه چيه؟قرار فردا پرده نمايش بذاريم و بازيه فردارو باهم دسته جمعي ببينيم و كِيف كنيم😍دلخوشيا كم شده درست اما ديگه چيكار ميشه كرد🎈♥️وااي ولي كلي هيجان داره دور هميش و قراره كلي خوش بگذره و خوشحالي كنيم 😝🏳️‍🌈🇮🇷⚽️
بچه ها اونايي كه صد در صد ميان تو نظر سنجيا شركت كنن كه بتونيم اماره درستي داشته باشيم و برناممونو خوب پيش ببريم🤩⚽️🙏🏻
كلي ذوق فردارو داريم🙈
شبتون قشنگ🎈🌙💫🌺ا

#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnutsفوتبال #جام_جهانی #فوتبال_ایران
سلام سلامم چطور مطورين؟حالتون چطوره ما خوبيم اما خب!☺️😶💜ا فهميدين برنامه چيه؟قرار فردا پرده نمايش بذاريم و بازيه فردارو باهم دسته جمعي ببينيم و كِيف كنيم😍دلخوشيا كم شده درست اما ديگه چيكار ميشه كرد🎈♥️وااي ولي كلي هيجان داره دور هميش و قراره كلي خوش بگذره و خوشحالي كنيم 😝🏳️‍🌈🇮🇷⚽️ بچه ها اونايي كه صد در صد ميان تو نظر سنجيا شركت كنن كه بتونيم اماره درستي داشته باشيم و برناممونو خوب پيش ببريم🤩⚽️🙏🏻 كلي ذوق فردارو داريم🙈 شبتون قشنگ🎈🌙💫🌺ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnutsفوتبال  #جام_جهانی  #فوتبال_ایران 
هفت سین نوروز۹۷،
در فرودگاه بین المللی شهید مدنی تبریز
#هفت_سین
#فرودگاه
#تبریز
#tabriz
#tabriz2018 
#air_plane
#noruz
#photo_caption_by_diana_pic_80
سلااام سلاممم 🤠💜اخر هفته خوبي هست آيا؟تعريف كنين واسمون🙈چيكارا كردين ؟كجاها رفتين؟وااااي بچه ها اين خوشگلارو ببينيد تورو خدا؟😍همشونو دوستاي مشهديمون بهمون يادگاري دادن اكثرشونم دست سازن و واقعا واسمون با ارزشن🙈🙏🏻نميدونسيم چطوري ازشون تشكر كنيم گفتيم اين پست و ميذاريم تا شماهام ببينيد چقد دوستامون با سليقه و خفن بودن💜💪🏻هميشه يادگارياشون پيش ما بنفشه جان ميمونه💜🌈🦄🚎
بچه ها فردا قرار روز خفني در كنارتون داشته باشيم خدايي اونايي كه امتحانم دارن بيان😂چون قراره يه خاطره خفن ثبت كنيم باهاتون💜📸نگين نگفتيما😝
فردا از ساعت ٥عصر انتهاي خيابان ملك پيش بچه هاي انزو گالري منتظرتونيممم🎈🙈♥️دير نكنيداااا😘
فردا بايد بعد كلي دلتنگي بتركونيييم🎈🤩ا
#هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم#رویاهاتو_دنبال_کن 
#vw #vwbus #vwlovers 
#unicorn_dounaght #unicorn_trip #unicorn #unicorncake #luxury #coffee #coffeetime #campervan #vwbeetle #vw #vwbus #vwclassic #classic #modernclassic #cafegardi #cafe #café#unicorn #unicornlover #unicorn_volkswagen #noruz #firegame #happy #friday#doghnuts#unicorn🦄 #smoothie#دلتنگی
سلااام سلاممم 🤠💜اخر هفته خوبي هست آيا؟تعريف كنين واسمون🙈چيكارا كردين ؟كجاها رفتين؟وااااي بچه ها اين خوشگلارو ببينيد تورو خدا؟😍همشونو دوستاي مشهديمون بهمون يادگاري دادن اكثرشونم دست سازن و واقعا واسمون با ارزشن🙈🙏🏻نميدونسيم چطوري ازشون تشكر كنيم گفتيم اين پست و ميذاريم تا شماهام ببينيد چقد دوستامون با سليقه و خفن بودن💜💪🏻هميشه يادگارياشون پيش ما بنفشه جان ميمونه💜🌈🦄🚎 بچه ها فردا قرار روز خفني در كنارتون داشته باشيم خدايي اونايي كه امتحانم دارن بيان😂چون قراره يه خاطره خفن ثبت كنيم باهاتون💜📸نگين نگفتيما😝 فردا از ساعت ٥عصر انتهاي خيابان ملك پيش بچه هاي انزو گالري منتظرتونيممم🎈🙈♥️دير نكنيداااا😘 فردا بايد بعد كلي دلتنگي بتركونيييم🎈🤩ا #هر_جایی_بتونیم_دنبال_خنده_هاتون_میایم #رویاهاتو_دنبال_کن  #vw  #vwbus  #vwlovers  #unicorn_dounaght  #unicorn_trip  #unicorn  #unicorncake  #luxury  #coffee  #coffeetime  #campervan  #vwbeetle  #vw  #vwbus  #vwclassic  #classic  #modernclassic  #cafegardi  #cafe  #café #unicorn  #unicornlover  #unicorn_volkswagen  #noruz  #firegame  #happy  #friday #doghnuts #unicorn 🦄 #smoothie #دلتنگی 
リポストを使って、ウェブトラベルが、海外旅行の魅力が伝わる写真を共有させていただいています。
#ウェブトラベル
.
━・・━・・━・・━・・━・・━・・━
#Repost @mami_y09
━・・━・・━・・━・・━・・━・・━
.
Shiraz✈︎Esfahan🇮🇷
.
1年ぶりのエスファハン🕌
.
天気も良くてポカポカ陽気です🧞‍♂️
.
シーラーズからの飛行機の景色も綺麗でした📸❤️
.
#iran #Shiraz #Esfahan 
#イラン #シーラーズ #エスファハーン 
#nowruz #trip #travel #travelgram 
#travelling #emamsquare #isfahan 
#旅女 #旅行 #中東 #middleeast #noruz
#japanese #テヘラン暮らし #photography 
#esfahanziba #ziba
#نوروز #ایران
عیدتون مبارکه
❤️🇮🇷❤️
リポストを使って、ウェブトラベルが、海外旅行の魅力が伝わる写真を共有させていただいています。 #ウェブトラベル  . ━・・━・・━・・━・・━・・━・・━ #Repost  @mami_y09 ━・・━・・━・・━・・━・・━・・━ . Shiraz✈︎Esfahan🇮🇷 . 1年ぶりのエスファハン🕌 . 天気も良くてポカポカ陽気です🧞‍♂️ . シーラーズからの飛行機の景色も綺麗でした📸❤️ . #iran  #Shiraz  #Esfahan  #イラン  #シーラーズ  #エスファハーン  #nowruz  #trip  #travel  #travelgram  #travelling  #emamsquare  #isfahan  #旅女  #旅行  #中東  #middleeast  #noruz  #japanese  #テヘラン暮らし  #photography  #esfahanziba  #ziba  #نوروز  #ایران  عیدتون مبارکه ❤️🇮🇷❤️
.
.
شب آرامی بود
 می روم در ایوان، تا بپرسم از خود
زندگی یعنی چه؟
مادرم سینی چایی در دست
گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من
خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا
لب پاشویه نشست
پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد
شعر زیبایی خواند، و مرا برد،  به آرامش زیبای یقین
:با خودم می گفتم
زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست
زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست
رود دنیا جاریست
زندگی ، آبتنی کردن در این رود است
وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم
دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟
!!!هیچ
زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند
شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری
شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت
زندگی درک همین اکنون است
زندگی شوق رسیدن به همان
فردایی است، که نخواهد آمد
تو نه در دیروزی، و نه در فردایی
ظرف امروز، پر از بودن توست
شاید این خنده که امروز، دریغش کردی
آخرین فرصت همراهی با، امید است
زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک
به جا می ماند
 زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ
زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود
زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر
زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ
زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق
زندگی، فهم نفهمیدن هاست
زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود
تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست
آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست
فرصت بازی این پنجره را دریابیم
در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم
پرده از ساحت دل برگیریم
رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم
زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است
وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست
زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند
چای مادر، که مرا گرم نمود
نان خواهر، که به ماهی ها داد
زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم
زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت
زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست
لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست
من دلم می خواهد
قدر این خاطره را دریابیم.  سهراب سپهری

#karvansara#shahabas#safavi#semnan#garmsar#aradan#jade_abrisham#jadeh_abrisham#noruz#eyd#tour#tourist#gardeshgari#mosaferat#eghamat
#کاروانسرا#دهنمک#معدن_نمک#سمنان#گرمسار#آرادان#جاده_ابریشم#تهران#کویر#گردشگری#کویرگردی#رصد#رصد_خانه#قلعه
. . شب آرامی بود می روم در ایوان، تا بپرسم از خود زندگی یعنی چه؟ مادرم سینی چایی در دست گل لبخندی چید، هدیه اش داد به من خواهرم تکه نانی آورد، آمد آنجا لب پاشویه نشست پدرم دفتر شعری آورد، تکيه بر پشتی داد شعر زیبایی خواند، و مرا برد، به آرامش زیبای یقین :با خودم می گفتم زندگی، راز بزرگی است که در ما جاریست زندگی فاصله آمدن و رفتن ماست رود دنیا جاریست زندگی ، آبتنی کردن در این رود است وقت رفتن به همان عریانی؛ که به هنگام ورود آمده ایم دست ما در کف این رود به دنبال چه می گردد؟ !!!هیچ زندگی، وزن نگاهی است که در خاطره ها می ماند شاید این حسرت بیهوده که بر دل داری شعله گرمی امید تو را، خواهد کشت زندگی درک همین اکنون است زندگی شوق رسیدن به همان فردایی است، که نخواهد آمد تو نه در دیروزی، و نه در فردایی ظرف امروز، پر از بودن توست شاید این خنده که امروز، دریغش کردی آخرین فرصت همراهی با، امید است زندگی یاد غریبی است که در سینه خاک به جا می ماند زندگی، سبزترین آیه، در اندیشه برگ زندگی، خاطر دریایی یک قطره، در آرامش رود زندگی، حس شکوفایی یک مزرعه، در باور بذر زندگی، باور دریاست در اندیشه ماهی، در تنگ زندگی، ترجمه روشن خاک است، در آیینه عشق زندگی، فهم نفهمیدن هاست زندگی، پنجره ای باز، به دنیای وجود تا که این پنجره باز است، جهانی با ماست آسمان، نور، خدا، عشق، سعادت با ماست فرصت بازی این پنجره را دریابیم در نبندیم به نور، در نبندیم به آرامش پر مهر نسیم پرده از ساحت دل برگیریم رو به این پنجره، با شوق، سلامی بکنیم زندگی، رسم پذیرایی از تقدیر است وزن خوشبختی من، وزن رضایتمندی ست زندگی، شاید شعر پدرم بود که خواند چای مادر، که مرا گرم نمود نان خواهر، که به ماهی ها داد زندگی شاید آن لبخندی ست، که دریغش کردیم زندگی زمزمه پاک حیات ست، میان دو سکوت زندگی، خاطره آمدن و رفتن ماست لحظه آمدن و رفتن ما، تنهایی ست من دلم می خواهد قدر این خاطره را دریابیم. سهراب سپهری #karvansara #shahabas #safavi #semnan #garmsar #aradan #jade_abrisham #jadeh_abrisham #noruz #eyd #tour #tourist #gardeshgari #mosaferat #eghamat  #کاروانسرا #دهنمک #معدن_نمک #سمنان #گرمسار #آرادان #جاده_ابریشم #تهران #کویر #گردشگری #کویرگردی #رصد #رصد_خانه #قلعه 
NeVeR GiVe UP🤟🏻💪🏻. #absfit #ronaldo #noruz #flowers #worldstar #worldcup #worldmusic #iran
From a past #ElephantintheRoom w/ @thebandnoruz 📸: @jccotto 
#trumpet #noruz #threekeysnola #edwardstrumpet @edwardsinstrumentco
دآریــ بیـصدا تو قلبمــ💙ــ میمیریـ 
حواستـ هستـ؟!
#heart #nur #noruz #beach #rain #baroon #نور #بارون #دریا