an online Instagram web viewer

#hanoians medias

Photos

Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳
.
.
.
.
.
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Bilingual relationship on point! 🇻🇳🇰🇷🇻🇳🇰🇷🇻🇳 . . . . . Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Lạnh ráo thế này có phải đẹp hơn không?. Cả quãng đường từ nhà đến công ty đầu óc chỉ nghĩ đến cuối tuần quẹo chỗ nào chơi, lựa món gì ăn....Nghĩ vậy chứ 2 đám cưới chốt chặn weekend của tôi rồi =.=!
.
.
.
Nhân tiện, ban công đẹp nhỉ?. Ngắm nhìn chỗ này tôi thấy mình những ngày còn thanh niên, mò mẫm loay hoay cái máy ảnh, tạch tạch chụp rồi xoá, chụp rồi xoá. Và cũng là tôi, thong thả tập dưỡng sinh, an nhàn chăm cây tỉa cành khi xế chiều:))
#balcony 
#tranquility 
#hanoi 
#ourhanoi 
#hanoians 
#hanoiinlove
Lạnh ráo thế này có phải đẹp hơn không?. Cả quãng đường từ nhà đến công ty đầu óc chỉ nghĩ đến cuối tuần quẹo chỗ nào chơi, lựa món gì ăn....Nghĩ vậy chứ 2 đám cưới chốt chặn weekend của tôi rồi =.=! . . . Nhân tiện, ban công đẹp nhỉ?. Ngắm nhìn chỗ này tôi thấy mình những ngày còn thanh niên, mò mẫm loay hoay cái máy ảnh, tạch tạch chụp rồi xoá, chụp rồi xoá. Và cũng là tôi, thong thả tập dưỡng sinh, an nhàn chăm cây tỉa cành khi xế chiều:)) #balcony  #tranquility  #hanoi  #ourhanoi  #hanoians  #hanoiinlove 
#1090k về tay CHỈ SALE DUY NHẤT HÔM NAY 💯 authentic
📞 0374947158 (zalo/viber/dr)
Cọc 75%
✈ hàng về sau 10-14 ngày
_________________________________
#hanoi#hanoians#order#shoes#sneakers#sneakernews#sneakerholics#sneakeraddict#lining#basic#onlysale
Nay tự dưng nhảy zô giấc mơ của người ta làm chi để cứ xao xuyến quài giữa cái mùa đã lắm xao xuyến này rồi 😤
Hôm nay mưa lạnh rét buốt cứng cả hàm, đỏ cả mũi lẫn bàn tay, mặt có thể cảm nhận được sự đông cứng, thế mà vẫn cứ là đi một vòng quanh phố. Hồ Gươm vắng lặng, im lìm giữa bầu trời xanh xám cùng màn mưa dày đặc. Trong phố im lìm hơn mọi ngày. Có chốn vẫn nhộn nhịp, nhưng đa phần người ta tranh thủ nhanh nhanh về nhà để tránh cơn mưa rét buốt thấu xương này.
Tuần này đi tập huấn An toàn sinh học. Như quay trở lại thời đi học luôn vậy, cùng một cung đường từ cấp 3 tới Đại học. Học cả ngày, chiều về sớm hơn giờ đi làm chút, cũng gần như giờ tan học ngày xưa. Hồi ấy tan học xong sẽ đi loanh quanh phố chụp ảnh, còn hứng thì sẽ ngồi quán cà phê nào đó, như quán nhỏ Hạ Hồi chẳng hạn. Hôm qua tranh thủ lên Đinh ngồi, nhưng vẫn chẳng thể nào có lại được cảm giác xưa cũ từng có.
Sắp Noel, mà những tháng có ngày đặc biệt luôn cảm thấy lười biếng, rồi bừng tỉnh thì nhận ra "nước đến chân" mất rồi.
Năm nay Christmas làm gì nhỉ?
#tbt #throwback #facelessphoto #photography #hanoians #hanoiphoto #hanoiwander #December #wonderfulseason #canon #canonphoto #canonphotography #ombrehair #blonde #orgage #longhair #streetphoto #rainyday #socold #moonsoon #winterishere #winterinhanoi
Nay tự dưng nhảy zô giấc mơ của người ta làm chi để cứ xao xuyến quài giữa cái mùa đã lắm xao xuyến này rồi 😤 Hôm nay mưa lạnh rét buốt cứng cả hàm, đỏ cả mũi lẫn bàn tay, mặt có thể cảm nhận được sự đông cứng, thế mà vẫn cứ là đi một vòng quanh phố. Hồ Gươm vắng lặng, im lìm giữa bầu trời xanh xám cùng màn mưa dày đặc. Trong phố im lìm hơn mọi ngày. Có chốn vẫn nhộn nhịp, nhưng đa phần người ta tranh thủ nhanh nhanh về nhà để tránh cơn mưa rét buốt thấu xương này. Tuần này đi tập huấn An toàn sinh học. Như quay trở lại thời đi học luôn vậy, cùng một cung đường từ cấp 3 tới Đại học. Học cả ngày, chiều về sớm hơn giờ đi làm chút, cũng gần như giờ tan học ngày xưa. Hồi ấy tan học xong sẽ đi loanh quanh phố chụp ảnh, còn hứng thì sẽ ngồi quán cà phê nào đó, như quán nhỏ Hạ Hồi chẳng hạn. Hôm qua tranh thủ lên Đinh ngồi, nhưng vẫn chẳng thể nào có lại được cảm giác xưa cũ từng có. Sắp Noel, mà những tháng có ngày đặc biệt luôn cảm thấy lười biếng, rồi bừng tỉnh thì nhận ra "nước đến chân" mất rồi. Năm nay Christmas làm gì nhỉ? #tbt  #throwback  #facelessphoto  #photography  #hanoians  #hanoiphoto  #hanoiwander  #December  #wonderfulseason  #canon  #canonphoto  #canonphotography  #ombrehair  #blonde  #orgage  #longhair  #streetphoto  #rainyday  #socold  #moonsoon  #winterishere  #winterinhanoi 
Bây tu giờ sích =)) nói tóm lại là basic
Đôi này basic dễ đi dễ phối ôm chân obly #710k thì trong ngày 12/12. Sau 12/12 giá về như cũ k giảm. 💯 authentic
📞 0374947158 (zalo/viber/dr)
Cọc 75%
✈ hàng về sau 10-14 ngày
_________________________________
#hanoi#hanoians#order#shoes#sneakers#sneakernews#sneakerholics#sneakeraddict#lining#basic#onlysale
Tiếp tục nữa ạ ...
Chỉ #850k là sở hữu em nó rùi còn chần chừ gì nữa . Chất ra nước cất
💯 authentic 📞 0374947158 (viber/zalo/dr)
✔ Ck 75% để đặt hàng
✈ hàng về sau 10-14 hôm
________________________________
#hanoi #hanoians #shoes #sneakers #sneakerholics #sneakernews #release #sale #onsale #lining #style #trendy #attract
Quá trời rẻ luôn chỉ #510k về tay còn chờ gì mà chưa mua đây ạ. Giày rẻ nhưng xịn tội gì mua mấy đôi VNXK đi mấy tháng lại há mõm. E mua Lining cách đây 3 năm mà bg vẫn chưa hỏng cơ các bác ạ chuyện thật không xạo hihii
Yên tâm authentic không sợ trời đất luôn
📞 0374947158 (viber/zalo/dr)
➡ Ck 75% để đặt hàng
✔ Hàng về 10-14 hôm 
_________________________________
#hanoians#hanoi#flykicks #peepmysneaks #fresh #adidas #sneakerporn #sneakerfiles #sneakeraddict #fashion #sneaker #lining #sneakershouts #kicksonfire #sneakerfiend #nicekicks
Quá trời rẻ luôn chỉ #510k  về tay còn chờ gì mà chưa mua đây ạ. Giày rẻ nhưng xịn tội gì mua mấy đôi VNXK đi mấy tháng lại há mõm. E mua Lining cách đây 3 năm mà bg vẫn chưa hỏng cơ các bác ạ chuyện thật không xạo hihii Yên tâm authentic không sợ trời đất luôn 📞 0374947158 (viber/zalo/dr) ➡ Ck 75% để đặt hàng ✔ Hàng về 10-14 hôm _________________________________ #hanoians #hanoi #flykicks  #peepmysneaks  #fresh  #adidas  #sneakerporn  #sneakerfiles  #sneakeraddict  #fashion  #sneaker  #lining  #sneakershouts  #kicksonfire  #sneakerfiend  #nicekicks 
Crab noodle. Simple but elegant. Hot and tasty.
They even added some nice pork. A bunch of herb, banana blossoms. 
Address at Hang Cot street and surprisingly it costs 20K. ~.9 USD
#Crabnoodle #Hotnoodle #Hanoians #hanoifood #theoldquarter #foodie #Winterfood #Oldquartertour #Walkingtour #Nick
Để bù đắp lại Hà Nội của tôi 1 ngày mưa rơi tầm tã, tôi xin gửi lại 1 tình bạn giữa bác xe ôm và cậu trông xe quán Cộng Caphe phố Hàng Nón trong 1 ngày thủ đô đầy nắng nhé.
#congcaphe #congcaphehanoi #cộngcàphê #hanoi #hanoian #hanoians #love #friendship #vietnam #vietnamlife #vietnamlifestyle #life #lifeinhanoi #photoshoot #photographer #photography #invietnam #photography
It is 15 Cel Degree right now in Hanoi and for #Hanoians, it is very cold. We will be relax with the hot and humid weather but not this. And this noodle is the reason I came out. A hot rich bowl of noodle ~ classic Bun Bo Hue. The thick soft #noodle go with tender beef, rich and flavorful #broth, herbs, chilli, lime give you a taste of nature.
#Feelingcold
#Hotnoodle
#Foodie
#BunBoHue
It is 15 Cel Degree right now in Hanoi and for #Hanoians , it is very cold. We will be relax with the hot and humid weather but not this. And this noodle is the reason I came out. A hot rich bowl of noodle ~ classic Bun Bo Hue. The thick soft #noodle  go with tender beef, rich and flavorful #broth , herbs, chilli, lime give you a taste of nature. #Feelingcold  #Hotnoodle  #Foodie  #BunBoHue 
🇻🇳"Việt Nam chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines, tiến thẳng vào chung kết AFF Cup 2018"
.
.
🎲 "theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TW, từ ngày 09.12 Hà Nội trời trở rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ" 📢loa loa...loa loa📢
.
.
Hy vọng bà con/cô bác/anh chị em không bị lừa một vố như Công Phượng đã làm với 90 triệu dân Việt Nam trong trận lượt đi gặp Philippines tuần vừa rồi:))
#hanoi 
#hanoiinlove 
#hanoians 
#hanoioldquarter 
#ourhanoi 
#news
🇻🇳"Việt Nam chiến thắng 2-1 trước đội tuyển Philippines, tiến thẳng vào chung kết AFF Cup 2018" . . 🎲 "theo trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn TW, từ ngày 09.12 Hà Nội trời trở rét đậm với nền nhiệt thấp nhất phổ biến từ 12-14 độ" 📢loa loa...loa loa📢 . . Hy vọng bà con/cô bác/anh chị em không bị lừa một vố như Công Phượng đã làm với 90 triệu dân Việt Nam trong trận lượt đi gặp Philippines tuần vừa rồi:)) #hanoi  #hanoiinlove  #hanoians  #hanoioldquarter  #ourhanoi  #news 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #Operahouse
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #Operahouse 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #đibão #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit #traffic
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #đibão  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit  #traffic 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #view #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #view  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #view #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merierthanNationalDay #street #crowd #light #lit
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #view  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merierthanNationalDay  #street  #crowd  #light  #lit 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #view #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merrierthanNationalDay
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #view  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merrierthanNationalDay 
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoi #love #colors #affsuzukicup2018 #affsuzukicup #affsuzukicup18 #ppl #flags #light #hanoian #nice #beautiful #vietnam #travel #instatravel #travelgram #view #city #view #colorful #cheerful #photooftheday #hanoians #celebration #merrierthanNationalDay
Vietnam Woohoooooo!! 🙌🏻 🙌🏻 🎉 🎉 🥳 🥳🇻🇳🇻🇳🇻🇳 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . #Hanoi  #love  #colors  #affsuzukicup2018  #affsuzukicup  #affsuzukicup18  #ppl  #flags  #light  #hanoian  #nice  #beautiful  #vietnam  #travel  #instatravel  #travelgram  #view  #city  #view  #colorful  #cheerful  #photooftheday  #hanoians  #celebration  #merrierthanNationalDay 
Alice's in wonderland👩🏻👩🏻👩🏻
#alittlegirl 
#daisyflowers 
#cuchoami 
#hanoi 
#hanoiinlove 
#ourhanoi 
#hanoians
tổng hợp hồn hoang hồ têi, cho những người lỡ bị bỏ bùa mê thuốc lú cái chốn nài :")) như huy zậy...
.
.
.
#tdh171 #hanoi #hanoians #hanoianstotravel #ig_vietnam #mayhanoi #myhanoi #ourhanoi #hanoiinlove #hanoiportrait #hanoiinmyeyes #hanoiwander #photooftheday #phonegraphy #life #streetlife #vsco #vscocam #vscogood #vietnam
#instagood #instagoldens #matcaspotlight #vietnam
Hôm nay tôi biết sẽ gặp cậu.
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Người từ chối là tôi. Người im lặng là tôi. Vậy mà sao người ngóng trông cậu mỗi ngày cũng là tôi vậy?
Chiều nay tôi đã đứng rất lâu trên hành lang tầng 3 để nhìn xuống dưới sân chỗ cậu đang ngồi. Cậu bấm điện thoại. Cậu nhìn dọc ngang. Cậu cười. Cậu bắt chuyện. Và cậu di chuyển ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao và mình đang làm gì nữa.
Tôi biết, thói quen thực đáng sợ. Giống với những lần trước thôi, nhưng chỉ khác là cậu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, thi thoảng lại khuấy lên những cảm xúc xa lạ trong tôi, xong sau đó mất hút.
Lúc thấy cậu bấm điện thoại, chắc là nhắn tin, tôi nhớ, có lần khi cậu gửi tin nhắn đến, tôi cũng đứng ở hành lang nơi tôi làm việc và nhìn xuống sân, nhắn lại, thấy cậu mở ra và hí hoáy nhắn. Lúc sau tin nhắn gửi đến máy tôi "ting ting". Còn giờ, cậu vẫn hí hoáy nhắn tin nhưng điện thoại tôi chẳng còn báo tin nhắn tới nữa. Có lẽ cậu đã có đối tượng khác rồi.
Lúc ý nghĩ ấy vụt qua, tôi chỉ biết cười khổ.
Đấy, hôm qua vừa kêu nhạt xong thì hôm nay đã có chuyện để đíp rồi. Hơn nữa hôm nay còn bị cà khịa 😅 Nhưng thôi, Huỳn đang hiền, để im cho Huỳn hiền nhé 🔥
#myphoto #hanoi #hanoiphoto #hanoians #hanoiwander #wanderlust #canonphotography #nikon #takenbyM #photodiary #photojourney #dailylife #photoshoot #ombrehair #longhair #blonde #curly #takeashoot #umbrella #colorfulumbrella #umbrellastreet #VanPhucsilk #silkvillage #tbt #moody #deepthought #deeptime #overthinking
Hôm nay tôi biết sẽ gặp cậu. Tôi cũng cảm thấy bản thân mình thật kì lạ. Người từ chối là tôi. Người im lặng là tôi. Vậy mà sao người ngóng trông cậu mỗi ngày cũng là tôi vậy? Chiều nay tôi đã đứng rất lâu trên hành lang tầng 3 để nhìn xuống dưới sân chỗ cậu đang ngồi. Cậu bấm điện thoại. Cậu nhìn dọc ngang. Cậu cười. Cậu bắt chuyện. Và cậu di chuyển ra khỏi tầm mắt tôi. Tôi cũng không hiểu mình bị làm sao và mình đang làm gì nữa. Tôi biết, thói quen thực đáng sợ. Giống với những lần trước thôi, nhưng chỉ khác là cậu cứ thỉnh thoảng lại xuất hiện, thi thoảng lại khuấy lên những cảm xúc xa lạ trong tôi, xong sau đó mất hút. Lúc thấy cậu bấm điện thoại, chắc là nhắn tin, tôi nhớ, có lần khi cậu gửi tin nhắn đến, tôi cũng đứng ở hành lang nơi tôi làm việc và nhìn xuống sân, nhắn lại, thấy cậu mở ra và hí hoáy nhắn. Lúc sau tin nhắn gửi đến máy tôi "ting ting". Còn giờ, cậu vẫn hí hoáy nhắn tin nhưng điện thoại tôi chẳng còn báo tin nhắn tới nữa. Có lẽ cậu đã có đối tượng khác rồi. Lúc ý nghĩ ấy vụt qua, tôi chỉ biết cười khổ. Đấy, hôm qua vừa kêu nhạt xong thì hôm nay đã có chuyện để đíp rồi. Hơn nữa hôm nay còn bị cà khịa 😅 Nhưng thôi, Huỳn đang hiền, để im cho Huỳn hiền nhé 🔥 #myphoto  #hanoi  #hanoiphoto  #hanoians  #hanoiwander  #wanderlust  #canonphotography  #nikon  #takenbyM  #photodiary  #photojourney  #dailylife  #photoshoot  #ombrehair  #longhair  #blonde  #curly  #takeashoot  #umbrella  #colorfulumbrella  #umbrellastreet  #VanPhucsilk  #silkvillage  #tbt  #moody  #deepthought  #deeptime  #overthinking 
[REVIEW]DON CHICKEN- 09 VŨ PHẠM HÀM CẦU GIẤY HÀ NỘI
Ngoại hình: Món ăn được bày trí rất hấp dẫn. Gà mất 20-30 phút mới ra.
Trong lúc chờ quán có bày ra một số món ăn phụ đi kèm, có salad bắp cải với sốt mù tạt vàng rất ngon, kèm với salad núi trộn mayo. Trong lúc chờ ăn cũng đỡ buồn mồm.
Mình gọi món gà rán sốt nước tương, gà không xương nướng hành baro, khoai tây chiên sốt hành.
Món gà rán rất ngon, vỏ giòn giòn thịt bên trong rất mềm và không bị bở. Nước tương vừa vặn, không quá mặn. Nhà hàng rất tinh tế khi đặt một cái bát riêng để bỏ xương
Gà nướng mềm, không bị nở. Mình ăn thì thấy giống gà nướng bình thường. Hành như chỉ để trang trí.
Món khoai tây chiên tưởng chừng chỉ giống như khoai tất chiên bình thường nhưng thực ra đây là một trong những món ăn mình thích ăn nhất tại Don. Cái sốt hành của nó vừa thơm vừa ngậy mà ăn lại không thấy vị hắc của hành. Ngoài ra nhà hàng cũng có khoai tây chiên sốt mật ong và cà ri cũng đều ngon nhé😘😘😘🥰🥰🥰
Gà ở đây mình thấy ngon hơn so với cơ sở chở Royal City.
Đánh giá tổng kết: 
Không gian: 10/10
Ngoại hình món ăn: 10/10
Mùi bị: 10/10
Giá cả: Cao, hơi đắt.
Sẽ quay lại nữa hay không? Có để khám phá thêm nhiều món nữa😚😚😚 #lozisaigon #foodbloggers #foodblogger #foodyvietnam #hanoi #hanoifood #hanoiwander #hanoians #vietnamstreetfood #review #vietnam #friedchicken #doanvat #donchicken #foodydongda #foodyhanoi #foodyvn #lozi #lozivn #lozihanoi #likeforlikes #likeforfollow #foodphotography #cookathome
[REVIEW]DON CHICKEN- 09 VŨ PHẠM HÀM CẦU GIẤY HÀ NỘI Ngoại hình: Món ăn được bày trí rất hấp dẫn. Gà mất 20-30 phút mới ra. Trong lúc chờ quán có bày ra một số món ăn phụ đi kèm, có salad bắp cải với sốt mù tạt vàng rất ngon, kèm với salad núi trộn mayo. Trong lúc chờ ăn cũng đỡ buồn mồm. Mình gọi món gà rán sốt nước tương, gà không xương nướng hành baro, khoai tây chiên sốt hành. Món gà rán rất ngon, vỏ giòn giòn thịt bên trong rất mềm và không bị bở. Nước tương vừa vặn, không quá mặn. Nhà hàng rất tinh tế khi đặt một cái bát riêng để bỏ xương Gà nướng mềm, không bị nở. Mình ăn thì thấy giống gà nướng bình thường. Hành như chỉ để trang trí. Món khoai tây chiên tưởng chừng chỉ giống như khoai tất chiên bình thường nhưng thực ra đây là một trong những món ăn mình thích ăn nhất tại Don. Cái sốt hành của nó vừa thơm vừa ngậy mà ăn lại không thấy vị hắc của hành. Ngoài ra nhà hàng cũng có khoai tây chiên sốt mật ong và cà ri cũng đều ngon nhé😘😘😘🥰🥰🥰 Gà ở đây mình thấy ngon hơn so với cơ sở chở Royal City. Đánh giá tổng kết: Không gian: 10/10 Ngoại hình món ăn: 10/10 Mùi bị: 10/10 Giá cả: Cao, hơi đắt. Sẽ quay lại nữa hay không? Có để khám phá thêm nhiều món nữa😚😚😚 #lozisaigon  #foodbloggers  #foodblogger  #foodyvietnam  #hanoi  #hanoifood  #hanoiwander  #hanoians  #vietnamstreetfood  #review  #vietnam  #friedchicken  #doanvat  #donchicken  #foodydongda  #foodyhanoi  #foodyvn  #lozi  #lozivn  #lozihanoi  #likeforlikes  #likeforfollow  #foodphotography  #cookathome 
How a housewife starts a new dayyy
#hanoiinlove 
#hanoi
#ourhanoi 
#hanoians
#dailylife
Một con ngõ dẫn ra chợ đã gắn bó từ ngày đầu tiên chào đời. Có lẽ đi đâu, chụp gì cũng được, nhưng con ngõ này nhất định phải chụp thật nhiều. 
#hanoian #hanoiwander #hanoistreet #hanoi #hanoians #life #home #vietnam #photography #photographers #photographerslife #photoshoot #photograpy
.
Vài ba chủ nhật nữa hết năm
Ngẩng lên nhìn xuống mới giật mình
Tiền đến tiền đi bất thình lình
Đau lòng oà khóc hỡi thần linhhhh
.
.
.
Thơ ca văn vẻ tí cho đời thắm tươi thôi chứ thật ra úa lắm rồi các ông ơi 🤧🤧🤧
#sundaymorning 
#hanoiinlove 
#hanoi 
#ourhanoi 
#hanoians 
#dailylife
. Vài ba chủ nhật nữa hết năm Ngẩng lên nhìn xuống mới giật mình Tiền đến tiền đi bất thình lình Đau lòng oà khóc hỡi thần linhhhh . . . Thơ ca văn vẻ tí cho đời thắm tươi thôi chứ thật ra úa lắm rồi các ông ơi 🤧🤧🤧 #sundaymorning  #hanoiinlove  #hanoi  #ourhanoi  #hanoians  #dailylife 
Cả vườn có mỗi tôi và cô này. Cô chụp hoa, tôi chụp cô. Cô lườm tôi, tôi kệ cô:))
#cuchoami 
#hanoi 
#ourhanoi 
#hanoiinlove 
#hanoians
#canon70d
The first photograph at the church and I loved it form the first sight. -----------------------------------------
.my camera: nikon D700
.my lens: 50mm f1.8G -----------------------------------------
#hanoi #hanoians #hanoistreet #street #nhatho #streetphotograph #streetlife #streetstyle #outdoor #greatoutdoor #photos #exploreobserveshare #noicemag #mỳeatureshot #life_is_street #lifephotography #mvcthinh #lightroom #snapseed #nikond700 #likeforlikes #like4follow #followmenow #gôdinsta #odaucungchup
The first photograph at the church and I loved it form the first sight. ----------------------------------------- .my camera: nikon D700 .my lens: 50mm f1.8G ----------------------------------------- #hanoi  #hanoians  #hanoistreet  #street  #nhatho  #streetphotograph  #streetlife  #streetstyle  #outdoor  #greatoutdoor  #photos  #exploreobserveshare  #noicemag  #mỳeatureshot  #life_is_street  #lifephotography  #mvcthinh  #lightroom  #snapseed  #nikond700  #likeforlikes  #like4follow  #followmenow  #gôdinsta  #odaucungchup 
Hôm nay trời trở lạnh.
Từ tối qua những cơn gió mạnh tràn về, thổi tung cả cành cây tán lá, xào xạc mỗi lúc một mạnh. Tờ mờ sáng tỉnh dậy, lấp ló sau khung rèm là một màu xanh xám nhạt, một vài cơn gió thổi qua làm đung đưa rèm cửa. Không khó để nhận ra ngoài trời đang mưa. Dù có hơi muộn giờ làm, vẫn cứ cuộn chăn quanh người, ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài, cảm nhận rõ rệt cái rét lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay.
Trên đường đi làm vẫn lất phất vài hạt mưa lạnh. Mùa đông ở Hà Nội có những lúc khô nứt nẻ cả da dẻ, nhưng lại có những lúc mưa bụi lạnh buốt thấu xương. Hồi còn nhỏ, được bố mẹ bọc cho đủ thứ giữ ấm nên không hiểu lạnh buốt là như thế nào, nhưng qua vài cái mùa đông gần đây thì biết rồi 😄
Lại nhớ, tháng 7 ở Đà Lạt cũng mưa, cũng gió rét rít từng cơn mạnh. Ở Hà Nội đỏng đảnh hơn nhiều. Cứ hôm rét, rồi hôm sau nắng ráo, rồi sau đó lại mưa rồi kèm rét hơn nữa, để người ta không kịp trở tay, để người ta phải tận dụng từng chút thời gian một để hoà mình vào cảm giác se lạnh đầu mùa, không thì chẳng ai có thể biết được ngày mai còn lạnh như hôm nay nữa không?
Và để có đúng vị lạnh thì đã lên Đinh gọi một cốc nâu ít đá to nhiều đá vụn để hưởng trọn vẹn cái rét đầu mùa này 😆
#moonsoon #winteriscoming #winterinhanoi #hanoiseasons #hanoi #hanoians #hanoiphoto #hanoiwander #wanderlust #photography #streetphoto #streetphotography #photoofme #photoshoot #photodiary #dailylife #photojourney #retouch #bluegrey #cold #ice #coffeetime #enjoylittlemoments #enjoylittlethings #canon #canonphoto #canonphotography
Hôm nay trời trở lạnh. Từ tối qua những cơn gió mạnh tràn về, thổi tung cả cành cây tán lá, xào xạc mỗi lúc một mạnh. Tờ mờ sáng tỉnh dậy, lấp ló sau khung rèm là một màu xanh xám nhạt, một vài cơn gió thổi qua làm đung đưa rèm cửa. Không khó để nhận ra ngoài trời đang mưa. Dù có hơi muộn giờ làm, vẫn cứ cuộn chăn quanh người, ngẩn ngơ ngồi nhìn ra ngoài, cảm nhận rõ rệt cái rét lạnh đầu tiên của mùa đông năm nay. Trên đường đi làm vẫn lất phất vài hạt mưa lạnh. Mùa đông ở Hà Nội có những lúc khô nứt nẻ cả da dẻ, nhưng lại có những lúc mưa bụi lạnh buốt thấu xương. Hồi còn nhỏ, được bố mẹ bọc cho đủ thứ giữ ấm nên không hiểu lạnh buốt là như thế nào, nhưng qua vài cái mùa đông gần đây thì biết rồi 😄 Lại nhớ, tháng 7 ở Đà Lạt cũng mưa, cũng gió rét rít từng cơn mạnh. Ở Hà Nội đỏng đảnh hơn nhiều. Cứ hôm rét, rồi hôm sau nắng ráo, rồi sau đó lại mưa rồi kèm rét hơn nữa, để người ta không kịp trở tay, để người ta phải tận dụng từng chút thời gian một để hoà mình vào cảm giác se lạnh đầu mùa, không thì chẳng ai có thể biết được ngày mai còn lạnh như hôm nay nữa không? Và để có đúng vị lạnh thì đã lên Đinh gọi một cốc nâu ít đá to nhiều đá vụn để hưởng trọn vẹn cái rét đầu mùa này 😆 #moonsoon  #winteriscoming  #winterinhanoi  #hanoiseasons  #hanoi  #hanoians  #hanoiphoto  #hanoiwander  #wanderlust  #photography  #streetphoto  #streetphotography  #photoofme  #photoshoot  #photodiary  #dailylife  #photojourney  #retouch  #bluegrey  #cold  #ice  #coffeetime  #enjoylittlemoments  #enjoylittlethings  #canon  #canonphoto  #canonphotography 
Sắp qua rồi cái tuổi nổi loạn 😆😆😆 #hanoi #hanoianstotravel #hanoicafe #hanoians #today #tuesday #young #foreveryoung #daoduytustreet
Cuộc sống vội vã khiến ta chạy theo hào nhoáng mà bỏ qua những điểu giản dị ----------------------------------------------------------
.my camere:nikon D700
.my lens: 50mm f1.8G ----------------------------------------------------------#hanoi #hanoians #hanoistreet #hanoistreetlife #hanoicity #portraitphotography #street #streetlife #outdoors #greatoutdoors #nikond700 #exploreobserveshare #noicemag #lightroom #snapseed #myfeatureshoot #mvcthinh #life_is_street #lifephotography #lifestyle #follow4followback #followmenow #likeforlikes #gôdinsta #odaucungchup
Cuộc sống vội vã khiến ta chạy theo hào nhoáng mà bỏ qua những điểu giản dị ---------------------------------------------------------- .my camere:nikon D700 .my lens: 50mm f1.8G ----------------------------------------------------------#hanoi  #hanoians  #hanoistreet  #hanoistreetlife  #hanoicity  #portraitphotography  #street  #streetlife  #outdoors  #greatoutdoors  #nikond700  #exploreobserveshare  #noicemag  #lightroom  #snapseed  #myfeatureshoot  #mvcthinh  #life_is_street  #lifephotography  #lifestyle  #follow4followback  #followmenow  #likeforlikes  #gôdinsta  #odaucungchup 
Hôm nay em gặp một cậu khá giống anh, giống từ phong cách cho đến kiểu tóc, nhưng không phải là anh. Em thoáng ngẩn người một lúc, rồi lại quay về với câu chuyện của bạn em.
Hôm qua vừa nhắc đến anh. Em luôn giấu biệt đi mọi cảm xúc của mình, nên để nói ra rằng mình thích một người nào đó rất nhiều là điều không hề dễ dàng gì. Thế mà em lại nói ra, nhưng người nghe không phải anh. Và câu trả lời thì cũng chẳng làm em bất ngờ, chỉ có điều hơi buồn thôi. Nó đánh thẳng vào sự thật rằng, em, chẳng thể nào có được yêu thương nếu như cứ mãi thế này. Nhìn lại những gì đã qua em lại càng thấm thía hơn.
Thỉnh thoảng, em vẫn nhớ những khoảnh khắc của mấy tháng trước, khi anh với em thật gần. Lúc anh cười, lúc anh nhìn em làm, lúc anh ngồi xuống cùng với em... Thật sự rất nhớ anh, nhưng em không biết phải làm gì nữa.
#westlake #hanoi #hanoians #hanoiwander #wanderlust #hiddenplace #sunset #moody #deepthought #missingsomeone #tbt #flashback #memories #someonelikeyou #dailylife #photodiary #photojourney #canon #canonphoto #canonphotography #facelessphoto
Hôm nay em gặp một cậu khá giống anh, giống từ phong cách cho đến kiểu tóc, nhưng không phải là anh. Em thoáng ngẩn người một lúc, rồi lại quay về với câu chuyện của bạn em. Hôm qua vừa nhắc đến anh. Em luôn giấu biệt đi mọi cảm xúc của mình, nên để nói ra rằng mình thích một người nào đó rất nhiều là điều không hề dễ dàng gì. Thế mà em lại nói ra, nhưng người nghe không phải anh. Và câu trả lời thì cũng chẳng làm em bất ngờ, chỉ có điều hơi buồn thôi. Nó đánh thẳng vào sự thật rằng, em, chẳng thể nào có được yêu thương nếu như cứ mãi thế này. Nhìn lại những gì đã qua em lại càng thấm thía hơn. Thỉnh thoảng, em vẫn nhớ những khoảnh khắc của mấy tháng trước, khi anh với em thật gần. Lúc anh cười, lúc anh nhìn em làm, lúc anh ngồi xuống cùng với em... Thật sự rất nhớ anh, nhưng em không biết phải làm gì nữa. #westlake  #hanoi  #hanoians  #hanoiwander  #wanderlust  #hiddenplace  #sunset  #moody  #deepthought  #missingsomeone  #tbt  #flashback  #memories  #someonelikeyou  #dailylife  #photodiary  #photojourney  #canon  #canonphoto  #canonphotography  #facelessphoto 
Trà đá đất Hà Thành, giản dị thôi mà đong đầy nỗi nhớ niềm thương!!!
#hanoitradaviahe 
#hanoians 
#sundaynight
Một căn nhà đã cùng Hà Nội đi qua những thăng trầm lịch sử ----------------------------------------------------------
.my camera: canon 700D .my lens: 18-55mm
----------------------------------------------------------
#house #housephoto #hanoi #hanoistreet #hanoians #hanoiphoto #street #streetstyle #streetphotography #streetlife #outdoors #greatoutdoors #outdoorphotography #photography #photos #snapseed #lightroom #noicemag #lifestyle #lifephotography #life_is_street #myfeatureshoot #mvcthinh
Một căn nhà đã cùng Hà Nội đi qua những thăng trầm lịch sử ---------------------------------------------------------- .my camera: canon 700D .my lens: 18-55mm ---------------------------------------------------------- #house  #housephoto  #hanoi  #hanoistreet  #hanoians  #hanoiphoto  #street  #streetstyle  #streetphotography  #streetlife  #outdoors  #greatoutdoors  #outdoorphotography  #photography  #photos  #snapseed  #lightroom  #noicemag  #lifestyle  #lifephotography  #life_is_street  #myfeatureshoot  #mvcthinh 
Những chiếc xe chở mùa qua phố. #hanoian #hanoians #hanoicycles #lovehanoi #flowers #floweronroad #flowerinmylife
I think this is one of my favourite photos yet in Vietnam. A night workers' world in Hà Nội; one man halfway down a hole and one looking at me (after having given me permission to take the picture). Despite the building site mess, there is still a beautiful teapot and delicate cups, waiting for breaktime. They sure know how to live ❤️ .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#Hanoians #Vietnamcharm #vietnam #travelgram #nighttime #workers #travelpic #photography #humanphotography #mysecrethanoi #beauty #urbanbeauty #guardiantravelsnaps #bbctravel #nightworkers #nocturnal #capture #photooftheday #camera #igers #throughthelens #moment #igworldclub #snapshot #photogram #instaphoto
I think this is one of my favourite photos yet in Vietnam. A night workers' world in Hà Nội; one man halfway down a hole and one looking at me (after having given me permission to take the picture). Despite the building site mess, there is still a beautiful teapot and delicate cups, waiting for breaktime. They sure know how to live ❤️ . . . . . . . . . . #Hanoians  #Vietnamcharm  #vietnam  #travelgram  #nighttime  #workers  #travelpic  #photography  #humanphotography  #mysecrethanoi  #beauty  #urbanbeauty  #guardiantravelsnaps  #bbctravel  #nightworkers  #nocturnal  #capture  #photooftheday  #camera  #igers  #throughthelens  #moment  #igworldclub  #snapshot  #photogram  #instaphoto 
-
Anh gọi điện, hỏi em đang ở nơi xa à. Em ngập ngừng, sau mới khẽ "vâng". Vẫn là chất giọng đàn ông rất trầm và quyến rũ ấy, anh hỏi em có nhớ anh không? Em cười, hỏi lại: "Nhớ thì có để làm gì không?". Lần này, đến lượt anh ngập ngừng.
Anh ơi, nhớ thì có để làm gì không anh nhỉ? Chắc là không đâu, phải không anh? Dù lúc ấy, em cũng nhớ anh rất nhiều...
#stories #myphoto #photojourney #photography #streetphoto #streetphotography #canon #canonphoto #canonphotography #tbt #sunnyday #longhair #ombrehair #blonde #filmcamera #facelessphoto #hanoi #hanoians #hanoiwander #wanderlust #photodiary #dailylife #photostories #inthemood #moody #missing #random
- Anh gọi điện, hỏi em đang ở nơi xa à. Em ngập ngừng, sau mới khẽ "vâng". Vẫn là chất giọng đàn ông rất trầm và quyến rũ ấy, anh hỏi em có nhớ anh không? Em cười, hỏi lại: "Nhớ thì có để làm gì không?". Lần này, đến lượt anh ngập ngừng. Anh ơi, nhớ thì có để làm gì không anh nhỉ? Chắc là không đâu, phải không anh? Dù lúc ấy, em cũng nhớ anh rất nhiều... #stories  #myphoto  #photojourney  #photography  #streetphoto  #streetphotography  #canon  #canonphoto  #canonphotography  #tbt  #sunnyday  #longhair  #ombrehair  #blonde  #filmcamera  #facelessphoto  #hanoi  #hanoians  #hanoiwander  #wanderlust  #photodiary  #dailylife  #photostories  #inthemood  #moody  #missing  #random