an online Instagram web viewer

#banhkeothailangiasi medias

Photos

Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen.

Sale #250k / full bịch 1OOviên ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen. Sale #250k  / full bịch 1OOviên ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen.

Sale #250k / full bịch 1OOviên ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen. Sale #250k  / full bịch 1OOviên ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen.

Sale #250k / full bịch 1OOviên

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Milo cube đc nhập tại Thái nhưng là hàng của malay nhé, phải order sll từ mối buôn sĩ bên đây, đợi ngta nhập về mới có hàng chứ ko bán tràn lan ở đây đâu, em bảo đảm dân du lịch ko thể kím ra nếu ko biết nguồn lấy, và cái gì hot thì luôn đi kèm với hàng nhái nên mng cẩn thận trong việc ăn uống nhé, nay đã có hàng china rồi nhen. Sale #250k  / full bịch 1OOviên Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun 
#350k/1 hộp. Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun #350k /1 hộp. Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun 
#350k/1 hộp. Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun #350k /1 hộp. Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun 
#350k/1 hộp. 
Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh Oreo phủ socola trắng & đen ngon lắm lun #350k /1 hộp. Bánh này rất hiếm mới mua đc chứ ko bán rộng rãi ở các siêu thị đâu ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍 Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Sốt me đang làm mưa làm gió tại bangkok đây mấy chị ơi. Khách order mà Bangkok cháy hàng rồi, phải đi thật xa để lấy cho khách nhé. Ai đặt inbox em gấp nè 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭
#28Ok/gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭 #28Ok /gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭
#28Ok/gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭 #28Ok /gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍 Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭
#28Ok/gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em đã nhẹ nhàng xơi hết nửa túi cá chỉ vàng tẩm ướp siêu ngonnn của Thái 🤣 Ngon nức nở, mặc dù đang nhiệt thì em vẫn cứ phải ăn thuiii huhu vì ngon quá màaa 😭😭😭 #28Ok /gói to phải 4-5 ng ăn cơ ạhh.. món này nhậu thì hết ý 😍 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k / 1 bịch nửa cân 
Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. 
Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k  / 1 bịch nửa cân Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k / 1 bịch nửa cân 
Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. 
Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k  / 1 bịch nửa cân Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k / 1 bịch nửa cân 
Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. 
Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Kẹo dừa và lá dứa của Gourmet Thái ai ăn cũng nghiền đảm bảo luôn từ trẻ nhỏ tới người già, làm quà tặng cũng hợp lí lắm nhé!!! Đặc sản Thái Lan ngon lắm í ạ!!! Mua 1 ăn thử ngon mua 3-5-7 là chuyện bt luôn í ak!!! 💰Giá : #330k  / 1 bịch nửa cân Có vị dừa truyền thống - vị lá dứa - vị mix trái cây. Ăn khác 100% kẹo dừa mình luôn ạ mềm mềm dẻo dẻo thơm thơm ăn k nghiện cho kiện e lun nhé Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Chocopie Euro Thái

Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k/1hộp

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Chocopie Euro Thái Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k /1hộp Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Chocopie Euro Thái

Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k/1hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Chocopie Euro Thái Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k /1hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Chocopie Euro Thái

Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k/1hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Chocopie Euro Thái Cái lớp kem socola nó ngon làm sao 😝ko thể tả được độ ngon của e nó, ăn tan lun trong miệng lun chứ k bứ như bánh ở mình. Bánh của thái ngon số 1 lun, tin e đi, ko ngon hoàn xiền lun. Chocopie Thái em thấy vị socola vs truyền thống là ngon nhứt í #80k /1hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Nước sốt Gà Thái
👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k/ 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k 
Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Nước sốt Gà Thái 👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k / 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k  Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Nước sốt Gà Thái
👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k/ 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k 
Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Nước sốt Gà Thái 👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k / 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k  Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Nước sốt Gà Thái
👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k/ 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k 
Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Nước sốt Gà Thái 👉 Chỉ cần trộn chung với sườn đã chiên qua 1 lần mỡ ngâm 15 phút rồi xào qua là được món sườn xào chưa ngọt ngon tuyệt vời, ko cần phải tỏi băm ớt băm đường và bất cứ 1 gia vị nào nữa. Vừa vặn, nhanh gọn lại chuẩn vị 👉 Chấm thịt luộc, thịt nướng, hãi sản quá ngon à trộn với cơm nóng ăn k cũng quá ngon í 😋 👉 Giá #280k / 1 chai to đùng nhé 👉Chai nhỏ #180k  Hàng mua trong siêu thị chuẩn luôn 😂 Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . 
Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k
👉🏻 Size vừa #280k 👉🏻 Size đại #390k

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k  👉🏻 Size vừa #280k  👉🏻 Size đại #390k  Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . 
Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k
👉🏻 Size vừa #280k 👉🏻 Size đại #390k ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k  👉🏻 Size vừa #280k  👉🏻 Size đại #390k  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . 
Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k
👉🏻 Size vừa #280k 👉🏻 Size đại #390k ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍪 BÁNH HẠNH NHÂN THAILAND 🍪 🙋🏻‍♀️Bánh này lúc đầu ăn thử thấy bình thường mà tự nhiên vừa cắn vào nó tan vào miệng thơm thơm mùi bơ, ngọt thanh & còn có hạnh nhân trên bánh nữa. Cắn vào nghe giòn rụm luôn . Em tự tin nếu bánh này ăn ai chê em hoàn tiền lại luôn. Được bán trong mall lớn chứ big C hông có đâu ạ 😘😘 👉🏻 Size nhỏ #150k  👉🏻 Size vừa #280k  👉🏻 Size đại #390k  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền
✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘
Only #180k / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền ✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘 Only #180k  / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền
✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘
Only #180k / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền ✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘 Only #180k  / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền
✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘
Only #180k / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Măng cụt sấy Thailand. Khẳng định siêu ngon luôn. Mặc dù sấy nhưng vẫn giữ đc độ tươi ngon như trái tươi, ăn 1 lần là ghiền ✖️ 1 hộp đc gần khoảng 100 múi, giòn giòn ngọt ngọt dùng để mời khách cũng rất OK đó ạ 😘 Only #180k  / hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi
Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate 
Price: #130k / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate Price: #130k  / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi
Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate 
Price: #130k / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate Price: #130k  / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi
Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate 
Price: #130k / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🍭🍬 KẸO TRÁI CÂY MỀM 🍬🍭 Kẹo mềm, thơm ngon. Ăn là thích - thiệt luôn hihi Vị nào cũng ngon, riêng dưa hấu vừa thơm dưa hấu vừa thơm mùi dưa gang nữa ^^ Có: 🍠Môn - 🍓Dâu - 🍏Táo - 🌽Bắp - 🍈Dưa Hấu - 🍫Chocolate Price: #130k  / bịch lớn ( 100v ) ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok / hộp lớn 10 gói
💰#9Ok/ hộp nhỏ 4 gói
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok  / hộp lớn 10 gói 💰#9Ok / hộp nhỏ 4 gói ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok / hộp lớn 10 gói
💰#9Ok/ hộp nhỏ 4 gói
‼️‼️‼️ MAI EM CHỐT ORDER NGHEN ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok  / hộp lớn 10 gói 💰#9Ok / hộp nhỏ 4 gói ‼️‼️‼️ MAI EM CHỐT ORDER NGHEN ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok / hộp lớn 10 gói
💰#9Ok/ hộp nhỏ 4 gói
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
✨ CAPHE NESCAFE ✨ ➖ Có 2 vị : cappuchi , white espresso 💰#18Ok  / hộp lớn 10 gói 💰#9Ok / hộp nhỏ 4 gói ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê

Giá : #190k /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê Giá : #190k  /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê

Giá : #190k /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê Giá : #190k  /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê

Giá : #190k /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh cookie hình thú ngộ nghĩnh của Thái Gourmet siêu dễ thương,và cực kì an toàn, màu sắc đều là màu tự nhiên ko có phẩm màu độc hại, mua về cho các bé ở nhà ăn là thích mê Giá : #190k  /1 hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴 MAI EM CHỐT ORDER - 17.9 TRẢ HÀNG 🔴 #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍
👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet
💰💰 #480k (tiền nào của đó thôi nhé mn)

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍 👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet 💰💰 #480k  (tiền nào của đó thôi nhé mn) Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍
👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet
💰💰 #480k (tiền nào của đó thôi nhé mn)

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍 👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet 💰💰 #480k  (tiền nào của đó thôi nhé mn) Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍
👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet
💰💰 #480k (tiền nào của đó thôi nhé mn)

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Phải nói là chất lượng hơn tất cả đó ạ👍👍 👉Sầu riêng nguyên múi sấy khô của Gourmet 💰💰 #480k  (tiền nào của đó thôi nhé mn) Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua...
🌀 hũ nhỏ #200k
🌀 hũ lớn #280k

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua... 🌀 hũ nhỏ #200k  🌀 hũ lớn #280k  Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua...
🌀 hũ nhỏ #200k
🌀 hũ lớn #280k

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua... 🌀 hũ nhỏ #200k  🌀 hũ lớn #280k  Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua...
🌀 hũ nhỏ #200k
🌀 hũ lớn #280k

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Mứt xoài cuộn hình hoa hồng cực soang choảnh nha khách ơi!! Vừa ăn, tặng cũng quý nữa, thiết kế đẹp lắm, mứt được sấy từ 100% trái cây thật, cuộn tròn thành hình hoa hồng.. nhìn là đã thèm, ăn còn ngon hơn!! 🤤🤤🤤: xoài, chuối, cà chua... 🌀 hũ nhỏ #200k  🌀 hũ lớn #280k  Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái
KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂
Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá :
#90k bịch 90gr
#220k/ hộp 250gr 
#270k/ hộp 300gr

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂 Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá : #90k  bịch 90gr #220k / hộp 250gr #270k / hộp 300gr Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái
KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂
Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá :
#90k bịch 90gr
#220k/ hộp 250gr 
#270k/ hộp 300gr

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂 Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá : #90k  bịch 90gr #220k / hộp 250gr #270k / hộp 300gr Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái
KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂
Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá :
#90k bịch 90gr
#220k/ hộp 250gr 
#270k/ hộp 300gr

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
🌮 Chuối kẹp me 🍌🍌🍌 Đặc sản của Thái KHÔNG NGON EM HOÀN TIỀN LUÔN 😂😂 Ngon mà lạ, lát chuối sấy giòn lên, kẹp ở giữa là lớp sốt me keo dẻo, ăn vừa thơm của chuối chua dịu của me kèm theo ngọt nhẹ. 💵 Giá : #90k  bịch 90gr #220k / hộp 250gr #270k / hộp 300gr Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ
Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜
💰#80k / gói
Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay *

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜 💰#80k  / gói Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay * #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ
Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜
💰#80k / gói
Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay *

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜 💰#80k  / gói Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay * #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ
Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜
💰#80k / gói
Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay *

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
MÓN MỚI BAO ĐỘC LẠ Côn trùng nhộng dế sấy các kiểu, giòn rụm, giòn tan 😜 💰#80k  / gói Đủ vị khách ơi: rang mè, cay, lẩu thái, BBQ, phô mai, rong biển & vị đặc trưng * Hàng Thái xách tay * #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
BÁNH SNACK THÁI 🔸Gọi món này là gì nhỉ? Em chả biết tả như nào đâu vì nó lạ miệng, bùi bùi xong nó tẩm ướp nữa ý nên ăn lạ lắm, nó giống đậu phộng của mình nhưng tẩm các vị, đại loại thế 😂
Có các vị: rong biển , vị trà xanh , vị mentaiko , vị mù tạt , vị sò điệp .
#180k /bịch 200gam

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
BÁNH SNACK THÁI 🔸Gọi món này là gì nhỉ? Em chả biết tả như nào đâu vì nó lạ miệng, bùi bùi xong nó tẩm ướp nữa ý nên ăn lạ lắm, nó giống đậu phộng của mình nhưng tẩm các vị, đại loại thế 😂 Có các vị: rong biển , vị trà xanh , vị mentaiko , vị mù tạt , vị sò điệp . #180k  /bịch 200gam Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
BÁNH SNACK THÁI 🔸Gọi món này là gì nhỉ? Em chả biết tả như nào đâu vì nó lạ miệng, bùi bùi xong nó tẩm ướp nữa ý nên ăn lạ lắm, nó giống đậu phộng của mình nhưng tẩm các vị, đại loại thế 😂
Có các vị: rong biển , vị trà xanh , vị mentaiko , vị mù tạt , vị sò điệp .
#180k /bịch 200gam

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
BÁNH SNACK THÁI 🔸Gọi món này là gì nhỉ? Em chả biết tả như nào đâu vì nó lạ miệng, bùi bùi xong nó tẩm ướp nữa ý nên ăn lạ lắm, nó giống đậu phộng của mình nhưng tẩm các vị, đại loại thế 😂 Có các vị: rong biển , vị trà xanh , vị mentaiko , vị mù tạt , vị sò điệp . #180k  /bịch 200gam Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh mì sấy Little Farm 🍞🍞🍞
Mở bịch ra thơm phức mùi luôn ạ!! Chừi ơiii, cắn miếng nó dzòn rụm ngon lắm, ăn thử miếng đầu ngon quá quất hết bịch vẫn thèm.
Đủ vị luôn mọi người nha: chuối, tomyum, pizza, tiêu, bơ sữa.
#90k/ 1 gói

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh mì sấy Little Farm 🍞🍞🍞 Mở bịch ra thơm phức mùi luôn ạ!! Chừi ơiii, cắn miếng nó dzòn rụm ngon lắm, ăn thử miếng đầu ngon quá quất hết bịch vẫn thèm. Đủ vị luôn mọi người nha: chuối, tomyum, pizza, tiêu, bơ sữa. #90k / 1 gói Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh mì sấy Little Farm 🍞🍞🍞
Mở bịch ra thơm phức mùi luôn ạ!! Chừi ơiii, cắn miếng nó dzòn rụm ngon lắm, ăn thử miếng đầu ngon quá quất hết bịch vẫn thèm.
Đủ vị luôn mọi người nha: chuối, tomyum, pizza, tiêu, bơ sữa.
#90k/ 1 gói

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh mì sấy Little Farm 🍞🍞🍞 Mở bịch ra thơm phức mùi luôn ạ!! Chừi ơiii, cắn miếng nó dzòn rụm ngon lắm, ăn thử miếng đầu ngon quá quất hết bịch vẫn thèm. Đủ vị luôn mọi người nha: chuối, tomyum, pizza, tiêu, bơ sữa. #90k / 1 gói Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi
Thơm và ngon lắm
#180K hộp đầy ắp lun nha

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi Thơm và ngon lắm #180K  hộp đầy ắp lun nha Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi
Thơm và ngon lắm
#180K hộp đầy ắp lun nha

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi Thơm và ngon lắm #180K  hộp đầy ắp lun nha Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi
Thơm và ngon lắm
#180K hộp đầy ắp lun nha

Order 16/09 trả hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Cơm cháy vị cay cay chà bông của Thái Lan nha khách ơi Thơm và ngon lắm #180K  hộp đầy ắp lun nha Order 16/09 trả hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Kẹo cuốn Play quá nổi tiếng rồi ko cần pr nhiều nữa ạ, chuyến này e lại gom tiếp cho mọi người.
Kẹo có 4 vị: nho, táo, coca, dâu. Vị nào cũng ngon nhưng em thích táo - nho nhất ạ 🍏🍇
Nó cuốn lại như vậy cứ ăn tới đâu xé ra tới đó ko hết bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp ^^
👉🏼#60k/ 3 cuộn
#90k / 5 cuộn (tuỳ chọn mùi!) Hàng order 16/09 có hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Kẹo cuốn Play quá nổi tiếng rồi ko cần pr nhiều nữa ạ, chuyến này e lại gom tiếp cho mọi người. Kẹo có 4 vị: nho, táo, coca, dâu. Vị nào cũng ngon nhưng em thích táo - nho nhất ạ 🍏🍇 Nó cuốn lại như vậy cứ ăn tới đâu xé ra tới đó ko hết bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp ^^ 👉🏼#60k / 3 cuộn #90k  / 5 cuộn (tuỳ chọn mùi!) Hàng order 16/09 có hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Kẹo cuốn Play quá nổi tiếng rồi ko cần pr nhiều nữa ạ, chuyến này e lại gom tiếp cho mọi người.
Kẹo có 4 vị: nho, táo, coca, dâu. Vị nào cũng ngon nhưng em thích táo - nho nhất ạ 🍏🍇
Nó cuốn lại như vậy cứ ăn tới đâu xé ra tới đó ko hết bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp ^^
👉🏼#60k/ 3 cuộn
#90k / 5 cuộn (tuỳ chọn mùi!) Hàng order 16/09 có hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Kẹo cuốn Play quá nổi tiếng rồi ko cần pr nhiều nữa ạ, chuyến này e lại gom tiếp cho mọi người. Kẹo có 4 vị: nho, táo, coca, dâu. Vị nào cũng ngon nhưng em thích táo - nho nhất ạ 🍏🍇 Nó cuốn lại như vậy cứ ăn tới đâu xé ra tới đó ko hết bỏ tủ lạnh mai ăn tiếp ^^ 👉🏼#60k / 3 cuộn #90k  / 5 cuộn (tuỳ chọn mùi!) Hàng order 16/09 có hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
KẸO NGẬM XÍ MUỘI PLAY
‼️ Kẹo PLAY ngoài kẹo the dưa hấu đình đám ra còn có kẹo xí muội ngon ko kém nha. Ai fan kẹo nhất định phải ăn thử kẻo hối hận 😍
‼️ Kẹo ngậm xí muội chua chua mặn mặn ngọt ngọt, bao bì màu hồng siêu cute 😍
‼️ Kẹo xí muội nhưng ko phải dạng mặn lè mặn lét đâu ạ, vị vừa ăn ngon lắm, chị e đặt gạch ngay bây giờ nha 😘 #20k/gói. Order từ 5 gói. 10 gói #180k
 #45k/ hũ. 5 hũ #200k

Hàng order 16/09 có hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
KẸO NGẬM XÍ MUỘI PLAY ‼️ Kẹo PLAY ngoài kẹo the dưa hấu đình đám ra còn có kẹo xí muội ngon ko kém nha. Ai fan kẹo nhất định phải ăn thử kẻo hối hận 😍 ‼️ Kẹo ngậm xí muội chua chua mặn mặn ngọt ngọt, bao bì màu hồng siêu cute 😍 ‼️ Kẹo xí muội nhưng ko phải dạng mặn lè mặn lét đâu ạ, vị vừa ăn ngon lắm, chị e đặt gạch ngay bây giờ nha 😘 #20k /gói. Order từ 5 gói. 10 gói #180k  #45k / hũ. 5 hũ #200k  Hàng order 16/09 có hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
KẸO NGẬM XÍ MUỘI PLAY
‼️ Kẹo PLAY ngoài kẹo the dưa hấu đình đám ra còn có kẹo xí muội ngon ko kém nha. Ai fan kẹo nhất định phải ăn thử kẻo hối hận 😍
‼️ Kẹo ngậm xí muội chua chua mặn mặn ngọt ngọt, bao bì màu hồng siêu cute 😍
‼️ Kẹo xí muội nhưng ko phải dạng mặn lè mặn lét đâu ạ, vị vừa ăn ngon lắm, chị e đặt gạch ngay bây giờ nha 😘 #20k/gói. Order từ 5 gói. 10 gói #180k
 #45k/ hũ. 5 hũ #200k

Hàng order 16/09 có hàng

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
KẸO NGẬM XÍ MUỘI PLAY ‼️ Kẹo PLAY ngoài kẹo the dưa hấu đình đám ra còn có kẹo xí muội ngon ko kém nha. Ai fan kẹo nhất định phải ăn thử kẻo hối hận 😍 ‼️ Kẹo ngậm xí muội chua chua mặn mặn ngọt ngọt, bao bì màu hồng siêu cute 😍 ‼️ Kẹo xí muội nhưng ko phải dạng mặn lè mặn lét đâu ạ, vị vừa ăn ngon lắm, chị e đặt gạch ngay bây giờ nha 😘 #20k /gói. Order từ 5 gói. 10 gói #180k  #45k / hũ. 5 hũ #200k  Hàng order 16/09 có hàng #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh xốp phủ kem Loacker siêu ngon
Có 4 vị : cappuccino, sữa dừa, cam hạt điều, hạnh nhân 
#130k / hộp 100gr ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀

#cuahangthailan #chuyenhangthailan #hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh xốp phủ kem Loacker siêu ngon Có 4 vị : cappuccino, sữa dừa, cam hạt điều, hạnh nhân #130k  / hộp 100gr ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀 #cuahangthailan  #chuyenhangthailan  #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh xốp phủ kem Loacker siêu ngon
Có 4 vị : cappuccino, sữa dừa, cam hạt điều, hạnh nhân 
#130k / hộp 100gr ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀

#cuahangthailan #chuyenhangthailan #hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh xốp phủ kem Loacker siêu ngon Có 4 vị : cappuccino, sữa dừa, cam hạt điều, hạnh nhân #130k  / hộp 100gr ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀 #cuahangthailan  #chuyenhangthailan  #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í.
⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤
⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻
⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe
💰#250k/hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í. ⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤 ⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻 ⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe 💰#250k /hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎ #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í.
⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤
⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻
⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe
💰#250k/hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í. ⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤 ⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻 ⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe 💰#250k /hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎ #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í.
⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤
⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻
⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe
💰#250k/hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh KULLANARD Thailand - Kiểu như bánh dứa bên VN mình í. ⭕3 vị rất đặc trưng: xoài - măng cụt - sầu siêng ⭕Nhân dẻo, vỏ bánh mềm, cắn ngập chân răng dai dai 🤤 ⭕Vị ngọt nhẹ thanh thanh ⭕Uống với trà nữa thì chuẩn luôn nè👏🏻👏🏻👏🏻 ⭕Lớp vỏ bánh với nhân hòa quyện ngon tuyệt, ăn thử 1 lần sẽ nghiện luôn đó nhe 💰#250k /hộp ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❎ORDER THAILAND🌼16/09/2018 TRẢ HÀNG❎ #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂
Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. 
Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. 
Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k (giá gốc 320k) khách nhé 😘
Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂 Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k  (giá gốc 320k) khách nhé 😘 Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂
Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. 
Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. 
Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k (giá gốc 320k) khách nhé 😘
Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂 Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k  (giá gốc 320k) khách nhé 😘 Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂
Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. 
Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. 
Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k (giá gốc 320k) khách nhé 😘
Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Hôm trước nhà em mua phải trái sầu riêng, khui ra bỏ hết nguyên trái không ăn được múi nào, mới thấy sầu riêng sấy tuy đắt nhưng ăn miếng nào chắc miếng đó, hông sợ mất tiền oan như sầu tươi 😂😂😂 Thiệt sự hổng có rẻ, chính bản thân em ăn cũng rất xót tiền, nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa. Feedback của khách ❤️Không cần khen gì đâu, khách đặt lại là đủ hiểu. Em nhập sỉ nguyên thùng nên vẫn để giá tốt #280k  (giá gốc 320k) khách nhé 😘 Hàng có sẵn không cần đợi lâu nè #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh que khổng lồ nè
Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️
#280K/hộp

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh que khổng lồ nè Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️ #280K /hộp #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh que khổng lồ nè
Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️
#280K/hộp

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh que khổng lồ nè Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️ #280K /hộp #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Bánh que khổng lồ nè
Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️
#280K/hộp

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Bánh que khổng lồ nè Bánh que kem dừa của Taokenoi Thái mới ra nha. Thích bánh que thì ăn thử liền đi ạ ❤️ #280K /hộp #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. 
Chỉ có 1 vị truyền thống. 
10 cái #170k 
Loại hộp 4 cái #90k (loại này date được 10 ngày nhé)

Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀

#cuahangthailan #chuyenhangthailan #hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. Chỉ có 1 vị truyền thống. 10 cái #170k  Loại hộp 4 cái #90k  (loại này date được 10 ngày nhé) Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀 #cuahangthailan  #chuyenhangthailan  #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. 
Chỉ có 1 vị truyền thống. 
10 cái #170k 
Loại hộp 4 cái #90k (loại này date được 10 ngày nhé)

Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀

#cuahangthailan #chuyenhangthailan #hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. Chỉ có 1 vị truyền thống. 10 cái #170k  Loại hộp 4 cái #90k  (loại này date được 10 ngày nhé) Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀OD 16/09 TRẢ HÀNG 🍀 #cuahangthailan  #chuyenhangthailan  #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon 
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. 
Chỉ có 1 vị truyền thống. 
10 cái #170k 
Loại hộp 4 cái #90k (loại này date được 10 ngày nhé)

Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh

#hangthailanxach #thaifood #thailanstore #thailandfood #orderhangthailan #nguonhangsithailan #madeinthailand #banhkeothailangiasi #doanvatthailan #anvat #monanvathcm #lozi #diadiemanuong #lozisaigon #lozivn #lozier #lozihcm #ansapsaigon #anvatsaigon #freeshipping #freeship #anvatonline #snack #foody #foodysaigon
Em nhận bánh chuối ThaiLand nhé. Chỉ có 1 vị truyền thống. 10 cái #170k  Loại hộp 4 cái #90k  (loại này date được 10 ngày nhé) Bánh date ngắn ngày nhưng vừa về khách bỏ ngăn mát để cả tuần vẫn ăn được bình thường ạh #hangthailanxach  #thaifood  #thailanstore  #thailandfood  #orderhangthailan  #nguonhangsithailan  #madeinthailand  #banhkeothailangiasi  #doanvatthailan  #anvat  #monanvathcm  #lozi  #diadiemanuong  #lozisaigon  #lozivn  #lozier  #lozihcm  #ansapsaigon  #anvatsaigon  #freeshipping  #freeship  #anvatonline  #snack  #foody  #foodysaigon