an online Instagram web viewer

#aprilstoreclothes medias

Photos

❤️Set
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 350k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 350k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Jumpsuit
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 270k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 250k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 240k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 230k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 230k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 250k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 240k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Chiếc váy dành cho Lazy day . Nếu ngủ dậy mà lười và không biết mặc gì thì hãy búi tóc cao rồi diện em này la song nhé 🤣
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 250k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Chiếc váy dành cho Lazy day . Nếu ngủ dậy mà lười và không biết mặc gì thì hãy búi tóc cao rồi diện em này la song nhé 🤣 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 250k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Kiểu vintage Hàn xẻng nè chị em úi
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 300k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Kiểu vintage Hàn xẻng nè chị em úi 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 300k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Lại tới giờ khủng bố new feeds của các cậu rồi 😭😭😭😭
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 280k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Lại tới giờ khủng bố new feeds của các cậu rồi 😭😭😭😭 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 280k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Có ai công nhận với tui là 2 đứa chơi với nhau lúc nào cũng có 1 đứa bánh bèo siêu cấp còn đứa còn lại như ngiu phải bảo vệ hem 🤣🤣🤣
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá Áo 260k
👉Váy 280k
👌🏻Best price khi mua cùng bạn thân nhennnn 😍
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Có ai công nhận với tui là 2 đứa chơi với nhau lúc nào cũng có 1 đứa bánh bèo siêu cấp còn đứa còn lại như ngiu phải bảo vệ hem 🤣🤣🤣 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá Áo 260k 👉Váy 280k 👌🏻Best price khi mua cùng bạn thân nhennnn 😍 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Quần form lửng nè. Lưng chun nên freesize nhenn
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Quần form lửng nè. Lưng chun nên freesize nhenn 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 290k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Áo chất vải thô
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 280k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo chất vải thô 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 280k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Váy form chữ A xinh thật sự luôn nè mấy bà 🤭
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Size S M L
💎Giá 260k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Váy form chữ A xinh thật sự luôn nè mấy bà 🤭 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Size S M L 💎Giá 260k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Hè thì tha hồ tung tăng với áo hoa thui các cậu ơi
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 260k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Hè thì tha hồ tung tăng với áo hoa thui các cậu ơi 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 260k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Mãi mới kiếm được form quần đẹp như này ý 😭
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 270k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Mãi mới kiếm được form quần đẹp như này ý 😭 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 270k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Hú bạn thân vào đây nào các bạn uiii 🤣
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Hú bạn thân vào đây nào các bạn uiii 🤣 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Mẫu này vừa có dạng váy vừa có dạng áo nè các bạn ui đơn giản mà xinh ghê
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Áo  240
Váy 250
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Mẫu này vừa có dạng váy vừa có dạng áo nè các bạn ui đơn giản mà xinh ghê 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Áo 240 Váy 250 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Váy 300k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 270k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set này mình có bán lẻ nhen
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá áo 210
💎Giá quần 250
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set này mình có bán lẻ nhen 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá áo 210 💎Giá quần 250 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Jumpsuit
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set này xinh ghê . Quần có 2 màu cho các cậu lựa nha
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 340/set
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set này xinh ghê . Quần có 2 màu cho các cậu lựa nha 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 340/set 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Quần
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 260k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 230k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Thêm 1 set xinh diện hè nữa nè
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá Áo 220
💎Giá Váy 250
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Thêm 1 set xinh diện hè nữa nè 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá Áo 220 💎Giá Váy 250 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Set này có bán lẻ từng món ý ạ
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set này có bán lẻ từng món ý ạ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 260k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 280k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 400k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 330k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Áo
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 350k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Váy
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 350k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Bạn nào đang cần tìm áo vừa vintage vừa tôn dáng thì là em này nhennn . 2 màu cực dễ mix đồ ạ
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 300k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Bạn nào đang cần tìm áo vừa vintage vừa tôn dáng thì là em này nhennn . 2 màu cực dễ mix đồ ạ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎 Size S M L 💎Giá 300k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Xinh xắn dị chàiii 🤣 có tua rua nữa mặc nhìn cưng lắm nhennn
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 300k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Xinh xắn dị chàiii 🤣 có tua rua nữa mặc nhìn cưng lắm nhennn 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎 Size S M L 💎Giá 300k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Set Zara tqxk xinh cựcccc
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 330k/áo/ quần
💡1 Set giá 650k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set Zara tqxk xinh cựcccc 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎 Size S M L 💎Giá 330k/áo/ quần 💡1 Set giá 650k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Set Zara tqxk xinh cựcccc
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎 Size S M L
💎Giá 330k/áo/ quần
💡1 Set giá 650k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao#zara#zarawoman#zaradress#zarabag#zarashoes#zaratqxk#tqxk
❤️Set Zara tqxk xinh cựcccc 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎 Size S M L 💎Giá 330k/áo/ quần 💡1 Set giá 650k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao #zara #zarawoman #zaradress #zarabag #zarashoes #zaratqxk #tqxk 
❤️Váy .
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 385k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao
❤️Áo này giá mình bán sẽ cao hơn so với thị trường vì chất thô đẹp và form áo to hơn rất nhiều ạ . Mình củng có giá thấp hơn nữa nhưng form bé quá...nhiều bạn mua về không vừa luôn ý nên mình chọn lựa rất kĩ và quyết định bán với giá cao hơn mấy chục nhưng vừa vặn hơn rất nhiều ạ
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes #kidosince2011#fashionista#fashionstyle#fashion#vietnamstreetstylegroup#vietnamesegirl#ulzzanggirl#ulzzang#ulzzangstyle#nhakholiti#thanhlysaigon#thanhly#thanhli#thanhliquanao
❤️Áo này giá mình bán sẽ cao hơn so với thị trường vì chất thô đẹp và form áo to hơn rất nhiều ạ . Mình củng có giá thấp hơn nữa nhưng form bé quá...nhiều bạn mua về không vừa luôn ý nên mình chọn lựa rất kĩ và quyết định bán với giá cao hơn mấy chục nhưng vừa vặn hơn rất nhiều ạ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 290k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes  #kidosince2011 #fashionista #fashionstyle #fashion #vietnamstreetstylegroup #vietnamesegirl #ulzzanggirl #ulzzang #ulzzangstyle #nhakholiti #thanhlysaigon #thanhly #thanhli #thanhliquanao 
❤️Tìm được mẫu váy phải nói ưng như của Hàn luôn ý . Có 2 màu xinh ngất nhenn 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 380k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclo
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Tìm được mẫu váy phải nói ưng như của Hàn luôn ý . Có 2 màu xinh ngất nhenn 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 380k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclo  #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Khỏi nói nhiều vì tớ đã xí trước một bộ rùi nha 🙂
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá áo 240k
👉👉Quần 250k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Khỏi nói nhiều vì tớ đã xí trước một bộ rùi nha 🙂 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá áo 240k 👉👉Quần 250k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Bữa giờ nhiều bạn direct nhờ mình kiếm mẫu này lắm ý . Xinh gheeeee mùa hè tinh nghịch mát mẻ . Không cần lăn tăn phải mix với những gì vì mình có bán cả set nhennn 🤣🤣🤣 . Có 2 màu ạ ❤️
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá áo 240k
👉👉Quần 260k .
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Bữa giờ nhiều bạn direct nhờ mình kiếm mẫu này lắm ý . Xinh gheeeee mùa hè tinh nghịch mát mẻ . Không cần lăn tăn phải mix với những gì vì mình có bán cả set nhennn 🤣🤣🤣 . Có 2 màu ạ ❤️ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá áo 240k 👉👉Quần 260k . 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Aww thêm 1 set xinh nữa ạ . Có bản lẻ áo riêng quần riêng nhennn
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá áo 220k
👉👉Quần 270k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Aww thêm 1 set xinh nữa ạ . Có bản lẻ áo riêng quần riêng nhennn 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá áo 220k 👉👉Quần 270k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Set này không tách lẻ nhennn và chỉ có duy nhất 1 màu thôi ạ
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Set này không tách lẻ nhennn và chỉ có duy nhất 1 màu thôi ạ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 290k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Set này mình có bán lẻ riêng từng món nhennn . Tất nhiên là mua cả set thì rất đẹp và giá rẻ hơn rùi ạ ❤️
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Set này mình có bán lẻ riêng từng món nhennn . Tất nhiên là mua cả set thì rất đẹp và giá rẻ hơn rùi ạ ❤️ 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Áo.
👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 250k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Áo. 👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 250k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
🌼🌼🌼Good morninggg 🌼🌼🌼
Set đồ xinh xắn dành cho mùa hè đây nè 🤣🤣. Áo vải linen xinh xắn quần lên form rất đẹp ạ . Có nếp gấp dọc nữa nhìn chân nhỏ đi nhìu lắm mà còn dài nữa ýyyy .
Các cậu kéo sang để xem cận cảnh chất vải nhennn ❤️❤️❤️ #aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay#aprilstore96_hangve
🌼🌼🌼Good morninggg 🌼🌼🌼 Set đồ xinh xắn dành cho mùa hè đây nè 🤣🤣. Áo vải linen xinh xắn quần lên form rất đẹp ạ . Có nếp gấp dọc nữa nhìn chân nhỏ đi nhìu lắm mà còn dài nữa ýyyy . Các cậu kéo sang để xem cận cảnh chất vải nhennn ❤️❤️❤️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay #aprilstore96_hangve 
Lại lựa ra những món ưng ý bày vẽ ra chụp choẹt ạ :)) . Giày xinh qué mang mùa hè rất hợp lí lun . Đế giả cối hot trend nhưng đế cao su mang chống trơn trợt nên k ngại ngã đâu ợ . Các cậu kéo qua để xem thêm mình chụp 360 góc độ luôn nhen 😂 . Giày có 2 màu Trắng Đen đơn giản thui nhưng là must have item đó nhennnn ❤️❤️❤️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay#aprilstore96_hangve
Lại lựa ra những món ưng ý bày vẽ ra chụp choẹt ạ :)) . Giày xinh qué mang mùa hè rất hợp lí lun . Đế giả cối hot trend nhưng đế cao su mang chống trơn trợt nên k ngại ngã đâu ợ . Các cậu kéo qua để xem thêm mình chụp 360 góc độ luôn nhen 😂 . Giày có 2 màu Trắng Đen đơn giản thui nhưng là must have item đó nhennnn ❤️❤️❤️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay #aprilstore96_hangve 
❤️Váy👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Size S M L
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 300k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Váy👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Size S M L 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 300k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤️Áo👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha
💎Size S M L
💎Các màu như ảnh .
💎Giá 290k
💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#ultraboost#ulzzangstyle#ulzzangcouple#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#thanhlyre#thanhlymypham#thanhlynhanh#thanhlygap#thanhlisg #thanhligiay
❤️Áo👉Kéo qua để xem thêm ảnh nha 💎Size S M L 💎Các màu như ảnh . 💎Giá 290k 💎Zalo | Viber | Imess : 0933818371 hay Direct mình để biết thêm chi tiết nhé ☺️ #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #ultraboost #ulzzangstyle #ulzzangcouple #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #thanhlyre #thanhlymypham #thanhlynhanh #thanhlygap #thanhlisg  #thanhligiay 
❤Set đồ ngủ .
💎Các màu như ảnh
💎Giá 400k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ .
💎Các màu như ảnh
💎Giá 290k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ .
💎Các màu như ảnh
💎Size S M L XL
💎Giá 300k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :)))
💎Các màu như ảnh
💎Giá 310k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :))) 💎Các màu như ảnh 💎Giá 310k 💎Order 7-12 ngày . 💎Cọc 100% 💎Viber | Zalo | Mes :0933818371 #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #ootd #ootdvietnam #tbt #tbt ❤️#tbthursday 
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :)))
💎Các màu như ảnh
💎Size S M L
💎Giá 320k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :))) 💎Các màu như ảnh 💎Size S M L 💎Giá 320k 💎Order 7-12 ngày . 💎Cọc 100% 💎Viber | Zalo | Mes :0933818371 #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #ootd #ootdvietnam #tbt #tbt ❤️#tbthursday 
❤Set đồ ngủ toàn màu pastel thui nhìn đã thấy cưng rùi ý 🍭🍭🍭.
💎Các màu như ảnh
💎Giá 270k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ toàn màu pastel thui nhìn đã thấy cưng rùi ý 🍭🍭🍭. 💎Các màu như ảnh 💎Giá 270k 💎Order 7-12 ngày . 💎Cọc 100% 💎Viber | Zalo | Mes :0933818371 #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #ootd #ootdvietnam #tbt #tbt ❤️#tbthursday 
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :)))
💎Các màu như ảnh
💎Size S M L
💎Giá 370k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Set đồ ngủ mẫu siêu lạ và cực xinh. Ngủ củng phải đẹp nha ce :))) 💎Các màu như ảnh 💎Size S M L 💎Giá 370k 💎Order 7-12 ngày . 💎Cọc 100% 💎Viber | Zalo | Mes :0933818371 #aprilstoreclothes #aprilstorehairpin #accessories #april #clothes #clothing #freesize #ulzzang #ulzzanggirl #thanhli #thanhlisg #like4like #likeforfollow #foodysaigon #likeforfollow #like4follow #tuyenctv #freesize #f4f #f4 #thanhly #giveaway #ootd #ootdvietnam #tbt #tbt ❤️#tbthursday 
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 170k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 170k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 180k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 160k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 170k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 180k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 160k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Dép dành cho mùa hè 🌻🌻🌻
💎Các màu như ảnh
💎Size 36-40
💎Giá 160k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Áo
💎Các màu như ảnh
💎Giá 250k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Áo
💎Các màu như ảnh
💎Giá 250k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Váy ( k kèm áo )
💎Các màu như ảnh
💎Giá 310k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Short
💎Các màu như ảnh
💎S M L XL
💎Giá 260k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Áo
💎Các màu như ảnh
💎Giá 310k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Chân Váy Jean
💎Các màu như ảnh
💎S M L XL
💎Giá 260k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Yếm jean ( ko kèm áo nhen)
💎Các màu như ảnh
💎S M L
💎Giá 290k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Váy
💎Các màu như ảnh
💎Giá 370k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Váy
💎Các màu như ảnh
💎S M L
💎Giá 370k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday
❤Áo
💎Các màu như ảnh
💎S M L
💎Giá 330k
💎Order 7-12 ngày .
💎Cọc 100%
💎Viber | Zalo | Mes :0933818371
#aprilstoreclothes#aprilstorehairpin#accessories#april#clothes#clothing#freesize#ulzzang#ulzzanggirl#thanhli#thanhlisg#like4like#likeforfollow#foodysaigon#likeforfollow#like4follow#tuyenctv#freesize#f4f#f4#thanhly#giveaway#ootd#ootdvietnam#tbt#tbt❤️#tbthursday