an online Instagram web viewer

#ThaiStyle medias

Photos

เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย
อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท
อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท
อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท
อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #ป้าทอลาย #เสื้อคลุม #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
เสื้อคลุมผ้าฝ้ายชินมันเนื้อดีสีไม่ตกแต่งผ้าทอลาย อก 36" ไหล่ 14" รอบต้นแขน 18" ราคา 290 บาท อก 40" ไหล่ 15" รอบต้นแขน 20" ราคา 290 บาท อก 44" ไหล่ 16" รอบต้นแขน 21" ราคา 350 บาท อก 48" ไหล่ 17" รอบต้นแขน 22" ราคา 390 บาท Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #ป ้าทอลาย #เส ื้อคลุม #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย
Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว
ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ 
เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34"
(เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ)
สะโพก free
ยาวรวม 36"
Price : 390 
Line : fukfang_api
^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^
.
.
#ชุดผ้าไทย #ผ้าไทย #ผ้าถุง #ผ้าทอมือ #ผ้าฝ้าย #ชุดผ้าฝ้าย #ผ้าถุงจีบย้วย #ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ้าพื้นเมือง #dress #shopping #sale #thailand #thaistyle #working #workingdress
ผ้าถุงจีบย้วย ผ้าฝ้ายพิมพ์ลาย Free size แบบพันเอว มีตะขอเกี่ยว ลูกค้าเลื่อนตะขอตาม size เองได้เลยค่ะ เอวใหญ่สุดที่ใส่ได้คือ 34" (เอวใหญ่กว่านี้ใส่ได้แต่ปลายกระโปรงจะเหลื่อมกันไม่สวยค่ะ) สะโพก free ยาวรวม 36" Price : 390 Line : fukfang_api ^^สินค้าทุกชิ้นถ่ายจากงานจริง อาจจะมีสีแตกต่างจากภาพไปบ้างเนื่องจากการตั้งค่าของแต่ละเครื่อง หรือปริมานแสงของสถานที่ถ่ายภาพจ้า^^ . . #ช ุดผ้าไทย #ผ ้าไทย #ผ ้าถุง #ผ ้าทอมือ #ผ ้าฝ้าย #ช ุดผ้าฝ้าย #ผ ้าถุงจีบย้วย #ผ ้าฝ้ายพิมพ์ลาย #ผ ้าพื้นเมือง #dress  #shopping  #sale  #thailand  #thaistyle  #working  #workingdress 
ช้าหมด อดน่ะจ๊ะ
●●ราคา 149 บาท●●
❂ มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก
❂ สินค้าพร้อมส่งทุกวัน / มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 20+
❂ เราคือผู้ผลิตเอง และ จำหน่ายเอง ไม่ผ่านตัวแทน
❂ คุณภาพเท่าสินค้าส่งออกต่างประเทศ / เย็บ 2 รอบคุณภาพดีที่สุด
http://line.me/ti/p/%40prt9332m
✚ Line : 0835666896
✚ IG : Bangkok_Clothing
❂ สนใจสินค้า ปลีก/ส่ง/สอบถาม ✔Inbox ได้เลยน้าาา
#กางเกงลายช้าง #กางเกงขายาว #กางเกงเที่ยวทะเล #ชุดเที่ยวทะเล #ชุดเที่ยว #ชุดเดรส #เชียงใหม่ #chiangmai #reviewchiangmai #boho #bohostyle #bohopants #hipster #hippie #hip #thailand #thaistreet #thaistyle #ราคาส่ง #ราคาถูก #fashion #phuket #bohimian #bohiemian #wholesale #wholesaler #indy
ช้าหมด อดน่ะจ๊ะ ●●ราคา 149 บาท●● ❂ มีหลายสี หลายไซส์ให้เลือก ❂ สินค้าพร้อมส่งทุกวัน / มีสินค้าให้เลือกมากกว่า 20+ ❂ เราคือผู้ผลิตเอง และ จำหน่ายเอง ไม่ผ่านตัวแทน ❂ คุณภาพเท่าสินค้าส่งออกต่างประเทศ / เย็บ 2 รอบคุณภาพดีที่สุด http://line.me/ti/p/%40prt9332m ✚ Line : 0835666896 ✚ IG : Bangkok_Clothing ❂ สนใจสินค้า ปลีก/ส่ง/สอบถาม ✔Inbox ได้เลยน้าาา #กางเกงลายช ้าง #กางเกงขายาว  #กางเกงเท ี่ยวทะเล #ช ุดเที่ยวทะเล #ช ุดเที่ยว #ช ุดเดรส #เช ียงใหม่ #chiangmai  #reviewchiangmai  #boho  #bohostyle  #bohopants  #hipster  #hippie  #hip  #thailand  #thaistreet  #thaistyle  #ราคาส ่ง #ราคาถ ูก #fashion  #phuket  #bohimian  #bohiemian  #wholesale  #wholesaler  #indy 
White Feather Kimono | $29.99 | 🌏 Free worldwide shipping | 🍃 Always vegan and fair trade |

Kimonos are the perfect staple layering piece! We love that we can transition them straight from summer into fall 🍂

#hippiepants #kimono #veganstyle #veganfashion #womensfashion #fashion #bohostyle #festivalfashion #whitekimono #comfortablestyle #comfystyle #thaistyle #beachwear #poolside #poolfashion #coverup #featherpattern #layering #summertofall
..Bride..
www.facebook.com/Charweephotograph
Line : charwee Tel : 0841664941 
#engaement #ceremony #love #portrait #wedding #photograph #portraitphotography #happyday #feeling #weddingday #photo #portraitart #bride #bridedress #portrait_shots #portraitphotography 
#bride #beautiful #nikon #thaistyle
#ช่างภาพ #ช่างภาพงานแต่ง #งานแต่ง #ชุดงานแต่งงาน #หาช่างภาพ #รับถ่ายภาพ #ช่างภาพ #pastel
..Bride.. www.facebook.com/Charweephotograph Line : charwee Tel : 0841664941 #engaement  #ceremony  #love  #portrait  #wedding  #photograph  #portraitphotography  #happyday  #feeling  #weddingday  #photo  #portraitart  #bride  #bridedress  #portrait_shots  #portraitphotography  #bride  #beautiful  #nikon  #thaistyle  #ช ่างภาพ #ช ่างภาพงานแต่ง #งานแต ่ง #ช ุดงานแต่งงาน #หาช ่างภาพ #ร ับถ่ายภาพ #ช ่างภาพ #pastel 
@natpessoa na missão... vídeo de um tempo atrás 👊👊
#muaythai #training #boxing #thaistyle
Behind Brooklyn's most colorful entrance 🌈 is Fort Green Thai's stylish kitchen, showcasing a menu rooted in organic, locally-sourced ingredients for Asian cuisine. 🥢
#allset_nyc
Behind Brooklyn's most colorful entrance 🌈 is Fort Green Thai's stylish kitchen, showcasing a menu rooted in organic, locally-sourced ingredients for Asian cuisine. 🥢 #allset_nyc 
Happy MONDAY Class for Guts Over Fear Muay Thai Boxing at Raw Strength Gym Tonight.
Tough work for everyone. Well done. More NEW people Joining Our club again. Awesome. 
Raw Strength Fitness Gym & Martial Arts Gym 
Train to Compete or just for Fun and Fitness. 
Great Atmosphere and very welcoming to ALL

For BOTH beginners and advanced
For ALL your Fitness  and Well-Being needs; ▪ Weight Loss
▪ Fitness
▪ Confidence
▪ Speed
▪ Power
▪ Strength
▪ Agility
▪ Balance
▪ Flexibility
▪ Technique
▪ Stamina  #muaythai #thaiboxing #MartialArts #boxing #ThaiStyle #fight #fighting #fightclub #personaltraining #classes #fitness #MMA #sweeps #k1 #kickboxing #knees #elbows #kicks #clinch #wakefield #weighttraining #ufc #cardio #diet #gym #power
Happy MONDAY Class for Guts Over Fear Muay Thai Boxing at Raw Strength Gym Tonight. Tough work for everyone. Well done. More NEW people Joining Our club again. Awesome. Raw Strength Fitness Gym & Martial Arts Gym Train to Compete or just for Fun and Fitness. Great Atmosphere and very welcoming to ALL For BOTH beginners and advanced For ALL your Fitness  and Well-Being needs; ▪ Weight Loss ▪ Fitness ▪ Confidence ▪ Speed ▪ Power ▪ Strength ▪ Agility ▪ Balance ▪ Flexibility ▪ Technique ▪ Stamina  #muaythai  #thaiboxing  #MartialArts  #boxing  #ThaiStyle  #fight  #fighting  #fightclub  #personaltraining  #classes  #fitness  #MMA  #sweeps  #k1  #kickboxing  #knees  #elbows  #kicks  #clinch  #wakefield  #weighttraining  #ufc  #cardio  #diet  #gym  #power 
Making a Batch Of Green Kimchi for our @ssgc_13 October 16th Event. Limited to 20 seats available. DM to reserve seats! #kimchi #tasty #pickled #veggies #healthyfood #truecooks #artisankimchi #craftfood #cheflife #cheffin #chef #yum #spicy #garlicky #garlic #fermented #chillis #thai #thaistyle #nomnomnom
ซุปไก่อีกแล้ววันนี้ แต่คราวนี้แอบตำพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อย จะได้ไม่เซ็ง อร่อยจริงๆค่ะ 
Chicken soup 💕
#soupdiet #chickensoupwithrice #chickensoupforthesoul #thaistyle #thaifoodstyle #thaifoodlove #homecookedsoup #homecookingisbest #lovemyfoodtoomuch 
#ซุป #ซุปไก่ #ซุปไก่มันฝรั่ง #น่องไก่ #ทำกับข้าว #กับข้าวบ้านๆ #อาหารไทยโบราณ #กินอะไรดี #กินข้าวกัน #รักอาหารไทย #ทำเองกินเองอร่อยเอง #ทำเองกินเอง😋
ซุปไก่อีกแล้ววันนี้ แต่คราวนี้แอบตำพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปหน่อย จะได้ไม่เซ็ง อร่อยจริงๆค่ะ Chicken soup 💕 #soupdiet  #chickensoupwithrice  #chickensoupforthesoul  #thaistyle  #thaifoodstyle  #thaifoodlove  #homecookedsoup  #homecookingisbest  #lovemyfoodtoomuch  #ซ ุป #ซ ุปไก่ #ซ ุปไก่มันฝรั่ง #น ่องไก่ #ทำก ับข้าว #ก ับข้าวบ้านๆ #อาหารไทยโบราณ  #ก ินอะไรดี #ก ินข้าวกัน #ร ักอาหารไทย #ทำเองก ินเองอร่อยเอง #ทำเองก ินเอง😋
Just having a little fun after practice hitting pads with @m_alin15 after training today working boxing for kickboxing and some Thai boxing for MMA that @bazookajoestrip taught last week. If anyone is trying to fight him, or train with me.. let me know. I’m the only person holding for pro kick boxers and Pro-MMA fighters everyday on the eastern shore as well. #kickboxing #mma #padwork #muaythai #ecmt #chokdeeathletics #cdafamily #dutchstyle #thaistyle #infinitymartialarts #oceancity
Just having a little fun after practice hitting pads with @m_alin15 after training today working boxing for kickboxing and some Thai boxing for MMA that @bazookajoestrip taught last week. If anyone is trying to fight him, or train with me.. let me know. I’m the only person holding for pro kick boxers and Pro-MMA fighters everyday on the eastern shore as well. #kickboxing  #mma  #padwork  #muaythai  #ecmt  #chokdeeathletics  #cdafamily  #dutchstyle  #thaistyle  #infinitymartialarts  #oceancity 
Roasted Chili Tofu “นํ้าพริกเต้าหู้”
.
.
.
.
#homecooking #jsomcooking #thaispicyfood #thaifood #yummy #delicious #thaipasta #thaistyle #thaifoodinstagram #instathaifood #foodblogger #foodlover #foodinsta #lovefood
More duck 🦆😋😋😋#duckbreast #thaistyle
Another night in Krabi another live band. 
#morethannightmarkets #krabi #livemusic #aonang #boogiebar #leobeer #thaistyle #ilovethenightlife #fulloflife #barscenekrabi #👊🏼❤️
In progress.. Design by black coffin tattoo th. #fullbacktattoo #hanuman #jark #thaistyle #fusion #biomachanical
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ]
• ขอบยางยืดช่วยให้สวมใส่สบาย พร้อมเชือกทำให้สามารถขยายหรือเพิ่มความกระชับได้ตามความต้องการ
• ซิปข้าง ออกแบบมาเพื่อรองรับการใส่โทรศัพท์ หรือสิ่งของต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการตกหล่น เสียหาย หรือสูญหายในขณะที่เรานั่ง ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ
• ซิปปลายขา เผื่อความสะดวกในการสวมใส่และไม่ทำให้ปลายขาขยาย ทำให้ปลายขากางเกงอยู่ในทรงที่สวยงามสมบูรณ์ TAG เลข ๑ มีเฉพาะ ๑๐๐ ตัวแรกเท่านั้น
• COLORS : BLACK
• SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ]
• PRICE : 990.- [ FREE EMS ]
• แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ] • ขอบยางยืดช่วยให้สวมใส่สบาย พร้อมเชือกทำให้สามารถขยายหรือเพิ่มความกระชับได้ตามความต้องการ • ซิปข้าง ออกแบบมาเพื่อรองรับการใส่โทรศัพท์ หรือสิ่งของต่างๆ โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการตกหล่น เสียหาย หรือสูญหายในขณะที่เรานั่ง ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมต่างๆ • ซิปปลายขา เผื่อความสะดวกในการสวมใส่และไม่ทำให้ปลายขาขยาย ทำให้ปลายขากางเกงอยู่ในทรงที่สวยงามสมบูรณ์ TAG เลข ๑ มีเฉพาะ ๑๐๐ ตัวแรกเท่านั้น • COLORS : BLACK • SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ] • PRICE : 990.- [ FREE EMS ] • แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
Not quite what I expected from the name of this new product (Where is the curry taste 🤔? , more like carrot soup with a little kick). It would be a great soup 🌶 to have when you have a cold 🤧 Don’t forget, TJ’s Fearless Flyer is dropping today! Happy shopping! #traderjoes #newitem #soup #thaistyle #carrot #sweetpotato #coconutmilk #redcurry
Not quite what I expected from the name of this new product (Where is the curry taste 🤔? , more like carrot soup with a little kick). It would be a great soup 🌶 to have when you have a cold 🤧 Don’t forget, TJ’s Fearless Flyer is dropping today! Happy shopping! #traderjoes  #newitem  #soup  #thaistyle  #carrot  #sweetpotato  #coconutmilk  #redcurry 
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ]
• กางเกงแนว STREET & SPORT WEAR ทรงไม่เหมือนใคร ออกแบบมาอย่างเพื่อให้เหมาะกับ ทุกกิจกรรม จะใส่เที่ยว ใส่ออกกำลังกาย ใส่เข้ายิม ใส่เล่นฟิตเนส ทั้งหมดได้ในตัวเดียว
• กระเป๋าเจาะด้านหลัง เพิ่มความหนาตรงขอบเล็กน้อย เพื่อให้อยู่ทรงเวลาใส่ของ ออกแบบมาเพื่อใส่กระเป๋าเงินหรือสิ่งที่ต้องการโดยไม่ให้เกิดอาการย้วย พร้อมกับ TAG LOGO [ JUST U LIKE ]
• COLORS : BLACK
• SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ]
• PRICE : 990.- [ FREE EMS ]
• แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ] • กางเกงแนว STREET & SPORT WEAR ทรงไม่เหมือนใคร ออกแบบมาอย่างเพื่อให้เหมาะกับ ทุกกิจกรรม จะใส่เที่ยว ใส่ออกกำลังกาย ใส่เข้ายิม ใส่เล่นฟิตเนส ทั้งหมดได้ในตัวเดียว • กระเป๋าเจาะด้านหลัง เพิ่มความหนาตรงขอบเล็กน้อย เพื่อให้อยู่ทรงเวลาใส่ของ ออกแบบมาเพื่อใส่กระเป๋าเงินหรือสิ่งที่ต้องการโดยไม่ให้เกิดอาการย้วย พร้อมกับ TAG LOGO [ JUST U LIKE ] • COLORS : BLACK • SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ] • PRICE : 990.- [ FREE EMS ] • แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ]
• TAG ๑ มีเฉพาะ ๑๐๐ ตัวแรก
• LOGO ปักอย่างดี พร้อมระบุ SIZE • [ S ] •• [ M ]
• เชือกอย่างดีพร้อมตุ้มโลหะรมดำปลายเชือก
• COLORS : BLACK
• SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ]
• PRICE : 990.- [ FREE EMS ]
• แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
• U’R PANTS LIMITED [ ๑ ] • TAG ๑ มีเฉพาะ ๑๐๐ ตัวแรก • LOGO ปักอย่างดี พร้อมระบุ SIZE • [ S ] •• [ M ] • เชือกอย่างดีพร้อมตุ้มโลหะรมดำปลายเชือก • COLORS : BLACK • SIZE : • [ S 🔥SOLD OUT🔥 ] •• [ M ] • PRICE : 990.- [ FREE EMS ] • แค่" คุณ " ชอบ ... เราก็ดีใจแล้ว*🙏🏻
review by @champ_silk
.
.
✔️
review by @champ_silk . . ✔️
AZUL es el color del cielo y del mar • Representa estabilidad y profundidad • Es un color beneficioso para el cuerpo y la mente • Mantas de Mandala 100% en algodón 🐳💦💙
•
•
#BohoHome
#LifeinColors
#HippieChic
#LoveAsia
•
•
#thaistyle #thaicolors #bohostyle #bohochic #bolsosbordados #embroidery #colores #texturas #kaleidoscopio #hippiestyle #bohemianlifestyle #boholover #bohodecor #bohohome #thaibags #newbohemian #bohovibes #mandalas #mandalalovers #yoga #yogalover #meditation 🐳💦💙
AZUL es el color del cielo y del mar • Representa estabilidad y profundidad • Es un color beneficioso para el cuerpo y la mente • Mantas de Mandala 100% en algodón 🐳💦💙 • • #BohoHome  #LifeinColors  #HippieChic  #LoveAsia  • • #thaistyle  #thaicolors  #bohostyle  #bohochic  #bolsosbordados  #embroidery  #colores  #texturas  #kaleidoscopio  #hippiestyle  #bohemianlifestyle  #boholover  #bohodecor  #bohohome  #thaibags  #newbohemian  #bohovibes  #mandalas  #mandalalovers  #yoga  #yogalover  #meditation  🐳💦💙
เมื่อมีคนทักว่าแก่ 😆💓แก่แล้วรักป่ะล่ะ 
cr.Facebook เจ้าป่าเข้าเมือง 😂 5555
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
#model #thaimodel 
#泰劇 #泰剧 #thailakorn 
#thaiseries 
#เมีย2018 
#F4 
#555 
#แท็กเพื่อนมาดู
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#ติ๊กเจษฎาภรณ์ 
#ติ๊กเจษฎาภรณ์ผลดี 
#tikjesdaporn 
#tik_jesdaporn 
#tik_pholdee 
#thaisuperstar 
#傑西達邦 #杰西达邦
เมื่อมีคนทักว่าแก่ 😆💓แก่แล้วรักป่ะล่ะ cr.Facebook เจ้าป่าเข้าเมือง 😂 5555 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #model  #thaimodel  #泰劇  #泰剧  #thailakorn  #thaiseries  #เม ีย2018 #F4  #555  #แท ็กเพื่อนมาดู #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #ต ิ๊กเจษฎาภรณ์ #ต ิ๊กเจษฎาภรณ์ผลดี #tikjesdaporn  #tik_jesdaporn  #tik_pholdee  #thaisuperstar  #傑西達邦  #杰西达邦 
Boater Back to Basic ติดตาม Promotion ดีๆได้ที่ร้าน @cornerhats ด้านหน้าบริเวณร้าน Mozza 👒

Ab Fab Lullaby เตรียมมาช้อปกระหน่ำ ทานของอร่อยที่ @Abfabmarket พบกันที่ชั้น G Quartier Avenue, The Emquartier 
10-15 October 2018
10.00 - 22.00
ลานน้ำตกชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์
Quartier Avenue G Fl.THE EMQUATIER 
Tel: 084-555-6263 
Line ID: @abfab
#abfabmarket #bkk #bangkok #thai #thailand #thaievents #thaimarket
#thaishopping #thaistyle #bangkoklife #shoppingthailand #shopping #방콕 #fashionporn #fashion #sbn #popupstores # #Emquartier #thaitourist #thaidesigner 曼谷 #タイ #バンコク #태국 #购物 #쇼핑 #ショッピング
Boater Back to Basic ติดตาม Promotion ดีๆได้ที่ร้าน @cornerhats ด้านหน้าบริเวณร้าน Mozza 👒 Ab Fab Lullaby เตรียมมาช้อปกระหน่ำ ทานของอร่อยที่ @Abfabmarket พบกันที่ชั้น G Quartier Avenue, The Emquartier 10-15 October 2018 10.00 - 22.00 ลานน้ำตกชั้น G ดิ เอ็มควอเทียร์ Quartier Avenue G Fl.THE EMQUATIER Tel: 084-555-6263 Line ID: @abfab #abfabmarket  #bkk  #bangkok  #thai  #thailand  #thaievents  #thaimarket  #thaishopping  #thaistyle  #bangkoklife  #shoppingthailand  #shopping  #방콕  #fashionporn  #fashion  #sbn  #popupstores  # #Emquartier  #thaitourist  #thaidesigner  曼谷 #タイ  #バンコク  #태국  #购物  #쇼핑  #ショッピング 
พักโฆษณาค่ะ😁😅 มาดื่มด่ำความหวานแบบไทยๆ และศิลปะตกแต่ง ผสมผสานขนมและ วัตถุดิบแบบไทยๆได้ลงตัวสุดๆ 
#thailand_allshots @giftthita ศิลป์ #thaistyle #desserts
พักโฆษณาค่ะ😁😅 มาดื่มด่ำความหวานแบบไทยๆ และศิลปะตกแต่ง ผสมผสานขนมและ วัตถุดิบแบบไทยๆได้ลงตัวสุดๆ #thailand_allshots  @giftthita ศิลป์ #thaistyle  #desserts 
ถ้าร้อนต้องเปิดแอร์ถ้าต้องการคนดูแลต้องเปิดใจ...มุขนี้ผ่านค่ะ 😂 5555
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : iamsom_9 ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
#model #thaimodel 
#泰劇 #泰剧 #thailakorn 
#thaiseries #series 
#เมีย2018 
#F4 
#555 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
#ติ๊กเจษฎาภรณ์ ละมุน
#tik_pholdee #tikjesdaporn
ถ้าร้อนต้องเปิดแอร์ถ้าต้องการคนดูแลต้องเปิดใจ...มุขนี้ผ่านค่ะ 😂 5555 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : iamsom_9 ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #model  #thaimodel  #泰劇  #泰剧  #thailakorn  #thaiseries  #series  #เม ีย2018 #F4  #555  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand  #ต ิ๊กเจษฎาภรณ์ ละมุน #tik_pholdee  #tikjesdaporn 
จอละกา!!! @ja_ratchanon @tighthardware @realskatethailand #THAISTYLE
จอละกา!!! @ja_ratchanon @tighthardware @realskatethailand #THAISTYLE 
Tom yum noodle 🍜
Price : 85.฿
📌 : Jocho Noodle ,The Promenade, Bangkok Thailand 
#eatingwithdearyk #bangkok #thailand #foodstagram #coffeeshop #coffeelover #cafe #태국맛집 #커피숍 #태국여행 #태국음식 #태국 #방콕 #방콕카페 #방콕여행 #먹스타그램 #맛스타그램 #혼자여행 #foodie #foodblogger #foodporn #foodtruck #thaifood #thaistagram #thaistyle #태국쌀국수 #อร่อยบอกต่อ #อร่อยไปแดก #ก๋วยเตี๋ยว #ก๋วยเตี๋ยวต้มยำ
Tom yum noodle 🍜 Price : 85.฿ 📌 : Jocho Noodle ,The Promenade, Bangkok Thailand #eatingwithdearyk  #bangkok  #thailand  #foodstagram  #coffeeshop  #coffeelover  #cafe  #태국맛집  #커피숍  #태국여행  #태국음식  #태국  #방콕  #방콕카페  #방콕여행  #먹스타그램  #맛스타그램  #혼자여행  #foodie  #foodblogger  #foodporn  #foodtruck  #thaifood  #thaistagram  #thaistyle  #태국쌀국수  #อร ่อยบอกต่อ #อร ่อยไปแดก #ก ๋วยเตี๋ยว #ก ๋วยเตี๋ยวต้มยำ
"Pra Khun Pean Prai kunya " 
The correct way to worship Deva Kanya and the incantation for pouring ceremonial water (transfer merits) to Deva Kanya.

1. Make food offering to monk's alms bowl in the morning or make an offering of grilled chicken and papaya salad to any temple for lunch to monks, then pour ceremonial water to Deva Kanya. The incantation for pouring ceremonial water to Deva Kanya is at the bottom of the page.
2. Chant Itipiso: Please search in Youtube Chanting Itipiso Katha 9x (Full Version) 回忆三宝经 or chant Jinabunchorn: Please search in Youtube Chanting Jinabunchorn (บัญชร) 9x times 
3. Make an offering of fresh flowers

Very important
1. Do not make any kind of food offering in front of Deva Kanya shrine.
2. Do not worship Deva Kanya with any women's clothing apparel, women's jewelry, perfume, make-up or comb.
3. Do not light-up candles or burn incense stick in front of Deva Kanya shrine.
The incantation for pouring ceremonial water to Deva Kanya.
อิทังเมนิตตะมาตาเทวะกัญญังมะหาภูติสุวันณังพุทธสาวิกาสะระคะมะนังโหตุ
eit tung may nit dhah maa taa tay wah gun yung mah haa pu dhit zu wan nung Buddha sa wi kha sa ra na ka ma nung ho tuu

The English translation is longer than the original Thai version because I tried to elaborate on it from the Thai version for easy understanding for a non Thai. I do not claimed my translation is a perfect translation and word for word but that is expected from all translation. I would highly suggest you to take the Thai original version, to a Thai temple in your country or someone who has knowledge of Thai language and traditions for the correct pronunciation of the incantations and to assist you in making the offering. The Thai original version is at the bottom of the page. If you still have question about this post please ask and I'll try my best to help you from my busy schedule.
I would like #handmade#sale #jewelry #sold #thailand #fashion #style #beautiful #sukhothai #temples #gold #thaistyle #chainaamulet #temple #hongkongamulet #thaitemple #malaysiaamulet #theworldguru #singaporeamulet #amulet #thaiamulet #amulettedecartier #amuletsthailand #thaiamulet #thaiamulets #singaporeamulet #praykunya #loopom
"Pra Khun Pean Prai kunya " The correct way to worship Deva Kanya and the incantation for pouring ceremonial water (transfer merits) to Deva Kanya. 1. Make food offering to monk's alms bowl in the morning or make an offering of grilled chicken and papaya salad to any temple for lunch to monks, then pour ceremonial water to Deva Kanya. The incantation for pouring ceremonial water to Deva Kanya is at the bottom of the page. 2. Chant Itipiso: Please search in Youtube Chanting Itipiso Katha 9x (Full Version) 回忆三宝经 or chant Jinabunchorn: Please search in Youtube Chanting Jinabunchorn (บัญชร) 9x times 3. Make an offering of fresh flowers Very important 1. Do not make any kind of food offering in front of Deva Kanya shrine. 2. Do not worship Deva Kanya with any women's clothing apparel, women's jewelry, perfume, make-up or comb. 3. Do not light-up candles or burn incense stick in front of Deva Kanya shrine. The incantation for pouring ceremonial water to Deva Kanya. อิทังเมนิตตะมาตาเทวะกัญญังมะหาภูติสุวันณังพุทธสาวิกาสะระคะมะนังโหตุ eit tung may nit dhah maa taa tay wah gun yung mah haa pu dhit zu wan nung Buddha sa wi kha sa ra na ka ma nung ho tuu The English translation is longer than the original Thai version because I tried to elaborate on it from the Thai version for easy understanding for a non Thai. I do not claimed my translation is a perfect translation and word for word but that is expected from all translation. I would highly suggest you to take the Thai original version, to a Thai temple in your country or someone who has knowledge of Thai language and traditions for the correct pronunciation of the incantations and to assist you in making the offering. The Thai original version is at the bottom of the page. If you still have question about this post please ask and I'll try my best to help you from my busy schedule. I would like #handmade #sale  #jewelry  #sold  #thailand  #fashion  #style  #beautiful  #sukhothai  #temples  #gold  #thaistyle  #chainaamulet  #temple  #hongkongamulet  #thaitemple  #malaysiaamulet  #theworldguru  #singaporeamulet  #amulet  #thaiamulet  #amulettedecartier  #amuletsthailand  #thaiamulet  #thaiamulets  #singaporeamulet  #praykunya  #loopom 
มื้อเย็นวันนี้ เป่ายิงฉุบ เด็กชนะ✌🏻🖐🏻 ....ตามใจเด็ก#ชาบู#ต้มยำกุ้ง #ต้มยำน้ำข้น #มาม่าต้มยำ #chabu #delicious #dessert #aroi#yummy#thaistyle #thaifood #spicy#spicyfood#seafood#tomyum #tomyumsoup #foodblogger #sukiyaki
หมูรวมลวกจิ้ม
Price : 85.฿
📌 : Jocho Noodle ,The Promenade, Bangkok Thailand 
#eatingwithdearyk #bangkok #thailand #foodstagram #coffeeshop #coffeelover #cafe #태국맛집 #커피숍 #태국여행 #태국음식 #태국 #방콕 #방콕카페 #방콕여행 #먹스타그램 #맛스타그램 #혼자여행 #foodie #foodblogger #foodporn #foodtruck #thaifood #thaistagram #thaistyle #태국쌀국수 #อร่อยบอกต่อ #อร่อยไปแดก #ก๋วยเตี๋ยว #หมูรวมลวกจิ้ม
หมูรวมลวกจิ้ม Price : 85.฿ 📌 : Jocho Noodle ,The Promenade, Bangkok Thailand #eatingwithdearyk  #bangkok  #thailand  #foodstagram  #coffeeshop  #coffeelover  #cafe  #태국맛집  #커피숍  #태국여행  #태국음식  #태국  #방콕  #방콕카페  #방콕여행  #먹스타그램  #맛스타그램  #혼자여행  #foodie  #foodblogger  #foodporn  #foodtruck  #thaifood  #thaistagram  #thaistyle  #태국쌀국수  #อร ่อยบอกต่อ #อร ่อยไปแดก #ก ๋วยเตี๋ยว #หม ูรวมลวกจิ้ม
💮7,500.-/ ผืน💮
ผ้าไหมมัดหมี่สามตะกรอ
ลายศรธนู
โทนสีม่วงเหลือบชมพู่มะเหมี่ยว
เชิงผ้าระย้าแผงสน
โทนสีเขียวประกายเงิน 😉🙏🏻
.
🚩 รับจองทาง📱LINE : @thaisilk
.
⚠️ เพราะเป็นสินค้า handmade💯
สีสันและความสดใสที่ปรากฏบนรูป
อาจมีคลาดเคลื่อนโดยค่าเฉลี่ย +-10% 
ขึ้นอยู่กับการประมวลบนหน้าจอโทรฯ
แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ ของแต่ละบุคคล
(ผ้าไหมมัดหมี่ทุกผืนถ่ายด้วย iPhoneX)
.
⛔️ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน
หรือเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี
.
.
✔️
💮7,500.-/ ผืน💮 ผ้าไหมมัดหมี่สามตะกรอ ลายศรธนู โทนสีม่วงเหลือบชมพู่มะเหมี่ยว เชิงผ้าระย้าแผงสน โทนสีเขียวประกายเงิน 😉🙏🏻 . 🚩 รับจองทาง📱LINE : @thaisilk . ⚠️ เพราะเป็นสินค้า handmade💯 สีสันและความสดใสที่ปรากฏบนรูป อาจมีคลาดเคลื่อนโดยค่าเฉลี่ย +-10% ขึ้นอยู่กับการประมวลบนหน้าจอโทรฯ แต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ ของแต่ละบุคคล (ผ้าไหมมัดหมี่ทุกผืนถ่ายด้วย iPhoneX) . ⛔️ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืน หรือเปลี่ยนสินค้าในทุกกรณี . . ✔️
Stir fried minced pork #pork #thaifood #thaistyle #peterfoodstyle
เมื่อใกลัสิ้นเดือนและหิวกลางดึก สิ่งนี้ช่วยได้ 🍜🤤 #boomba #delicious #instafood #thaifood #thaistyle #thaicooking #chilli #foodgasm #foodpage #foodporn #aroi #aroii #chillioil #instafood #bkbites #bkkfatty #foodstagram #บูมบ้า #ทำอาหาร #อาหารไทย #กินกับอะไรก็อร่อย #เผ็ดขั้นเทพ #บ้านบูมบ้า #ทีมบูมบ้า #ครัวบูมบ้า #อาหารบูมบ้า #อาหาร #อร่อย
เมื่อใกลัสิ้นเดือนและหิวกลางดึก สิ่งนี้ช่วยได้ 🍜🤤 #boomba  #delicious  #instafood  #thaifood  #thaistyle  #thaicooking  #chilli  #foodgasm  #foodpage  #foodporn  #aroi  #aroii  #chillioil  #instafood  #bkbites  #bkkfatty  #foodstagram  #บ ูมบ้า #ทำอาหาร  #อาหารไทย  #ก ินกับอะไรก็อร่อย #เผ ็ดขั้นเทพ #บ ้านบูมบ้า #ท ีมบูมบ้า #คร ัวบูมบ้า #อาหารบ ูมบ้า #อาหาร  #อร ่อย
- SEAFOOD -
Hope you guys enjoy this set of seafoods (;
1. Deep fried sea mantis with garlic
2. Oyster dish
3. Thai steamed fish curry (Hor-mok)
4. Deep fried mullet with garlic
5. Sour tamarind soup with sea-bass and young coconut shoot (gang-som)
#food #seafood #thaifood #menu #enjoyeating #foodlover #thaistyle #delicious #deliciousfood #thailand #allaboutthingsiate
แอน ทองประสม คือชื่อจริงนี่เอง 😳😳 #annethong
แอน ทองประสม คือชื่อจริงนี่เอง 😳😳 #annethong 
นนกุล ชานน สันตินธรกุล เค้า ในวันซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 😍💕 📷: Tong Sutipat Pinchum
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ]
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 
#Bangkok #バンコク #泰國 
#asian #southeastasia
#model #thaimodel 
#น้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear
#sunny_suwanmethanont 
#nichkhun #นิชคุณ #khun #khunnie 
#ニックン 
#นนกุล #nonkul
#thaimovie #태국배우 
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#เอ็นดู
#ตามนั้น
นนกุล ชานน สันตินธรกุล เค้า ในวันซ้อมรับปริญญา มหาวิทยาลัยมหิดล 😍💕 📷: Tong Sutipat Pinchum . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ] #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국   #Bangkok  #バンコク  #泰國   #asian  #southeastasia  #model  #thaimodel   #น ้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear  #sunny_suwanmethanont   #nichkhun  #น ิชคุณ #khun  #khunnie   #ニックン   #นนก ุล #nonkul  #thaimovie  #태국배우  #แบบน ี้ก็ได้หรอ #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #เอ ็นดู #ตามน ั้น
ผิวหน้าของเราต้องรับการบำรุงนะคะ
นวดๆ วนๆ แบบนี้ จะทำให้ครีมซึมเข้าใบหน้าดียิ่งขึ้นค่ะ
Via.priwpriww
ผิวหน้าของเราต้องรับการบำรุงนะคะ นวดๆ วนๆ แบบนี้ จะทำให้ครีมซึมเข้าใบหน้าดียิ่งขึ้นค่ะ Via.priwpriww
พี่คุณ!รักกกกก 😍😍 ขอบคุณเจ้าของคลิป🙏
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit 🙏🏻 📸 : On Pic ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ]
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 
#Bangkok #バンコク #泰國 
#asian #southeastasia
#model #thaimodel 
#น้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear
#urassayas
#sunny_suwanmethanont 
#nichkhun #นิชคุณ #khun #khunnie 
#ニックン 
#thaimovie #태국배우 
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#เอ็นดู
#ตามนั้น
#555
พี่คุณ!รักกกกก 😍😍 ขอบคุณเจ้าของคลิป🙏 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit 🙏🏻 📸 : On Pic ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ] #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국   #Bangkok  #バンコク  #泰國   #asian  #southeastasia  #model  #thaimodel   #น ้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear  #urassayas  #sunny_suwanmethanont   #nichkhun  #น ิชคุณ #khun  #khunnie   #ニックン   #thaimovie  #태국배우  #แบบน ี้ก็ได้หรอ #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #เอ ็นดู #ตามน ั้น #555 
ทาส คือพี่ยอมแล้ว พี่ไม่ดื้อแล้ว55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 
Via.animalsmm_
555555 😂😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #Thailand🇹🇭 #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia
#น่ารัก #narak #かわいい #Cute 
#petstagram 
#catoftheday 
#instapet 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#ตามนั้น
#cats_of_instagram 
#catlover 
#animal 
#แมว #cat #猫 #ねこ #고양이
ทาส คือพี่ยอมแล้ว พี่ไม่ดื้อแล้ว55555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555 Via.animalsmm_ 555555 😂😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #Thailand 🇹🇭 #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia  #น ่ารัก #narak  #かわいい  #Cute  #petstagram  #catoftheday   #instapet   #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #ตามน ั้น #cats_of_instagram  #catlover   #animal  #แมว  #cat  #猫  #ねこ  #고양이 
😍😘 #นนกุล #nonkul
Via. Tong Sutipat Pinchum
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ]
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 
#Bangkok #バンコク #泰國 
#asian #southeastasia
#model #thaimodel 
#น้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear
#sunny_suwanmethanont 
#nichkhun #นิชคุณ #khun #khunnie 
#ニックン 
#thaimovie #태국배우 
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#เอ็นดู
#ตามนั้น
😍😘 #นนก ุล #nonkul  Via. Tong Sutipat Pinchum . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป ] #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국   #Bangkok  #バンコク  #泰國   #asian  #southeastasia  #model  #thaimodel   #น ้องพี่ที่รัก #BrotherOfTheYear  #sunny_suwanmethanont   #nichkhun  #น ิชคุณ #khun  #khunnie   #ニックン   #thaimovie  #태국배우  #แบบน ี้ก็ได้หรอ #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #เอ ็นดู #ตามน ั้น
เจ้ากรรมนายเวรกำลังมาแดกน้ำกรวด 😂
Via.kupenmaew
555555 😂😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #Thailand🇹🇭 #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia
#น่ารัก #narak #かわいい #Cute 
#petstagram 
#catoftheday 
#instapet 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#ตามนั้น
#cats_of_instagram 
#catlover 
#animal 
#แมว #cat #猫 #ねこ #고양이
เจ้ากรรมนายเวรกำลังมาแดกน้ำกรวด 😂 Via.kupenmaew 555555 😂😂 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit 🙏🏻 📸 : ขออนุญาต + ขอบคุณเจ้าของภาพ+คลิป 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #Thailand 🇹🇭 #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia  #น ่ารัก #narak  #かわいい  #Cute  #petstagram  #catoftheday   #instapet   #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #ตามน ั้น #cats_of_instagram  #catlover   #animal  #แมว  #cat  #猫  #ねこ  #고양이 
มองดูภาพนี้ทีไร มันมีความสุขทุกที 😊💕
ภาพนี้เกิดขึ้นตอนผมอยู่ ม.6 ซึ่งตัวผมกับเพื่อนๆ มาเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญให้กับเด็กยากไร้ ซึ่งในภาพ ชื่อเบนซ์ เป็นคนถือกล่องใส่ เห็นไหมครับขนาดคุณลุงแกยังมีจิตใจดีขนาดนี้ คนที่ทุกข์ยากกว่าเรายังมีอีกเยอะครับ สู้ๆ ✌🏻
ที่มา : Oakkharaphan Rangdee
มองดูภาพนี้ทีไร มันมีความสุขทุกที 😊💕 ภาพนี้เกิดขึ้นตอนผมอยู่ ม.6 ซึ่งตัวผมกับเพื่อนๆ มาเชิญชวนประชาชนร่วมทำบุญให้กับเด็กยากไร้ ซึ่งในภาพ ชื่อเบนซ์ เป็นคนถือกล่องใส่ เห็นไหมครับขนาดคุณลุงแกยังมีจิตใจดีขนาดนี้ คนที่ทุกข์ยากกว่าเรายังมีอีกเยอะครับ สู้ๆ ✌🏻 ที่มา : Oakkharaphan Rangdee
ที่สุด!!!++++
พี่ภาษามือช่อง 7 เขาเป๊ะมากเวอร์!!
ท่าทางจะซ้อมมาดีนะ 😂💕
ปล.ตอนจบพี่ยังอุตส่าห์ทำมือด้วยนะ
📸 : สนามข่าว | LUV BNK48
BNK48 ch7HD すごい人 すごい
ที่สุด!!!++++ พี่ภาษามือช่อง 7 เขาเป๊ะมากเวอร์!! ท่าทางจะซ้อมมาดีนะ 😂💕 ปล.ตอนจบพี่ยังอุตส่าห์ทำมือด้วยนะ 📸 : สนามข่าว | LUV BNK48 BNK48 ch7HD すごい人 すごい
มีเถียง!
เถียงคำไม่ตกฟาก55555
📸Via: Kung but 😂 | 😅
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : talokmai ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia
#555
#Dog #犬 #いぬ #개 
#instadog 
#animal 
#petstagram #instapet 
#puppies 
#dogoftheday 
#instapet #puppyoftheday
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
มีเถียง! เถียงคำไม่ตกฟาก55555 📸Via: Kung but 😂 | 😅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : talokmai ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand 🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia  #555  #Dog  #犬  #いぬ  #개   #instadog   #animal  #petstagram  #instapet  #puppies   #dogoftheday   #instapet  #puppyoftheday  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand 
มันใช่ไม!?พ่อมึงลืมซอส55555
📸Via: Gladius | talokmai 😅
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : talokmai ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia
#555
#Dog #犬 #いぬ #개 
#instadog 
#animal 
#petstagram #instapet 
#puppies 
#dogoftheday 
#instapet #puppyoftheday
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
มันใช่ไม!?พ่อมึงลืมซอส55555 📸Via: Gladius | talokmai 😅 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : talokmai ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand 🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia  #555  #Dog  #犬  #いぬ  #개   #instadog   #animal  #petstagram  #instapet  #puppies   #dogoftheday   #instapet  #puppyoftheday  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand 
ทักทาย!ตามประสาคนรู้จักกัน!
เดี๋ยวสอนให้
📸Via: 2175412562 | talokmai 😅
ทักทาย!ตามประสาคนรู้จักกัน! เดี๋ยวสอนให้ 📸Via: 2175412562 | talokmai 😅
รักในสิ่งเป็น😮
📸Via: ju_ar | talokmai 😘
รักในสิ่งเป็น😮 📸Via: ju_ar | talokmai 😘
ละมุนมาก
📸Via: เจ้าป่าเข้าเมือง | talokmai 😘
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : On Pic ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
#model #thaimodel 
#泰劇 #泰剧 #thailakorn 
#thaiseries #series 
#เมีย2018 
#F4 
#555 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
#ติ๊กเจษฎาภรณ์ ละมุน
#tik_pholdee #tikjesdaporn
ละมุนมาก 📸Via: เจ้าป่าเข้าเมือง | talokmai 😘 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : On Pic ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #model  #thaimodel  #泰劇  #泰剧  #thailakorn  #thaiseries  #series  #เม ีย2018 #F4  #555  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand  #ต ิ๊กเจษฎาภรณ์ ละมุน #tik_pholdee  #tikjesdaporn 
รักดิ 💕💕
📸Via: dong_blueblood | talokmai 😘
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
#model #thaimodel 
#泰劇 #泰剧 #thailakorn 
#thaiseries #series 
#เมีย2018 
#Feeling
#F4 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
รักดิ 💕💕 📸Via: dong_blueblood | talokmai 😘 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #model  #thaimodel  #泰劇  #泰剧  #thailakorn  #thaiseries  #series  #เม ีย2018 #Feeling  #F4  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand 
หน้ากากกกกก
📸Via: realpayu | talokmai 😘
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
[Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ]
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국
#Bangkok #バンコク  #泰國 
#asian #southeastasia⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀
#model #thaimodel 
#泰劇 #泰剧 #thailakorn 
#thaiseries #series 
#เมีย2018 
#Feeling
#F4 
#555 
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู 
#igthailand
หน้ากากกกกก 📸Via: realpayu | talokmai 😘 . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ [Credit🙏🏻📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국  #Bangkok  #バンコク   #泰國  #asian  #southeastasia ⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀ #model  #thaimodel  #泰劇  #泰剧  #thailakorn  #thaiseries  #series  #เม ีย2018 #Feeling  #F4  #555  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู #igthailand 
ก่อนฤดูฝน เวอร์น้องแมว
📸Via: theycallmemeaow
 talokmai 
____________________________
ก่อนฤดูฝน เวอร์น้องแมว 📸Via: theycallmemeaow talokmai ____________________________
เห้ยยน!555 
kradaea
เห้ยยน!555 kradaea
เอาไปใช้! kradaea
เอาไปใช้! kradaea
แบล็คพิ้ง 😂 
kradaea
🕺🏻Baby🎵 ddududdudu 🎶

แบบนี้ก็ได้หรอ!?😂555 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭
[CR📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] 
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 
#Bangkok #バンコク #泰國 
#asian #southeastasia 
#ลิซ่า #ลลิสามโนบาล #lalice 
#Lalisa #LISA #리사 #lalisamanobal 
#BLACKPINK 
#IgThailand 
#thailife
#skill
#Feeling
#ddududdudu #ddu_du_ddu_du
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู
แบล็คพิ้ง 😂 kradaea 🕺🏻Baby🎵 ddududdudu 🎶 แบบนี้ก็ได้หรอ!?😂555 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 [CR📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국   #Bangkok  #バンコク  #泰國   #asian  #southeastasia   #ล ิซ่า #ลล ิสามโนบาล #lalice   #Lalisa  #LISA  #리사  #lalisamanobal   #BLACKPINK  #IgThailand  #thailife  #skill  #Feeling  #ddududdudu  #ddu_du_ddu_du  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู
เต้นได้ละ555 
kradaea
🕺🏻Baby🎵 ddududdudu 🎶

แบบนี้ก็ได้หรอ!?😂555 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.
.
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭
[CR📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] 
#เคียว #ไทย #🇹🇭 #Thailand #タイ #태국 
#Bangkok #バンコク #泰國 
#asian #southeastasia 
#ลิซ่า #ลลิสามโนบาล #lalice 
#Lalisa #LISA #리사 #lalisamanobal 
#BLACKPINK 
#IgThailand 
#thailife
#skill
#Feeling
#ddududdudu #ddu_du_ddu_du
#แท็กเพื่อนมาดู
#ไม่พูดเยอะเจ็บคอ
#แบบนี้ก็ได้หรอ
#ตามนั้น
#เอ็นดู
เต้นได้ละ555 kradaea 🕺🏻Baby🎵 ddududdudu 🎶 แบบนี้ก็ได้หรอ!?😂555 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . . . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ . ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 🇹🇭 T H A I L A N D 🇹🇭 [CR📷 : ขออนุญาติ+ขอขอบคุณเจ้าของภาพคะ 🙇‍♀️ ] #เค ียว #ไทย  #🇹🇭 #Thailand  #タイ  #태국   #Bangkok  #バンコク  #泰國   #asian  #southeastasia   #ล ิซ่า #ลล ิสามโนบาล #lalice   #Lalisa  #LISA  #리사  #lalisamanobal   #BLACKPINK  #IgThailand  #thailife  #skill  #Feeling  #ddududdudu  #ddu_du_ddu_du  #แท ็กเพื่อนมาดู #ไม ่พูดเยอะเจ็บคอ #แบบน ี้ก็ได้หรอ #ตามน ั้น #เอ ็นดู
อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่มั้ย555 กูฮา แท็กเพื่อนมาดู 
kradaea
อยู่กันดีๆไม่ได้ใช่มั้ย555 กูฮา แท็กเพื่อนมาดู kradaea