an online Instagram web viewer

#范國威 medias

Photos

昨天和陳惠達議員辦事處合辦影證件相服務,逾三百人參加,我客串做攝影師,最難拍攝的莫過於嬰兒及幼童,要父母及陳惠達議員參扶著才能拍攝,更要放個小玩具在鏡頭上去集中嬰兒注意力,又吃力又搞笑又好玩。
#范國威 #咖哩飯🍛 #新民主同盟
昨天和陳惠達議員辦事處合辦影證件相服務,逾三百人參加,我客串做攝影師,最難拍攝的莫過於嬰兒及幼童,要父母及陳惠達議員參扶著才能拍攝,更要放個小玩具在鏡頭上去集中嬰兒注意力,又吃力又搞笑又好玩。 #范國威  #咖哩飯 🍛 #新民主同盟 
今日議員辦事處有影證件相服務,逾三百人參加,我客串做攝影師,影到手都軟。
#范國威 #咖哩飯🍛 #新民主同盟
明天又有影證件相服務啦,歡迎大家參加。
#范國威 #咖哩飯🍛 #新民主同盟
地區辦事處舉辦父親節一天遊,抽獎環節中,導遊大聲叫出幸運兒的號碼。
#與眾同樂 #范國威
地區辦事處舉辦父親節一天遊,抽獎環節中,導遊大聲叫出幸運兒的號碼。 #與眾同樂  #范國威 
中聯辦扼殺言論自由 特區政府奉迎叩頭

中聯辦透過旗下公司,全資擁有和控制香港連鎖書店「三中商」集團,壟斷出版市場,可能破壞一國兩制下香港人的出版及言論自由。例如,浸會大學黃國鉅教授為哲學書寫序,提及「雨傘革命」、「政治敗壞」等詞語,教授拒絕修改,商務印書館索性抽起整篇文章。

今日我在立法會,向特區政府提出質詢,要求政府交代中聯辦是否違反《基本法》第22條,即中央不得干預香港自行管理的事務。政制及內地事務局局長聶德權,竟然話「中聯辦在香港進行符合他們運作及宗旨的工作,只要是依法,我們都不會干預」。而「三中商」拒絕讓有關雨傘運動、民主運動及相關議題的書籍在轄下書店出售,聶局長指這不過是書商的「商業考慮的自主行為」,特區政府不會干預。

聶德權的說法,將中聯辦的政治審查,包裝成商業行為;而特區政府理應捍衛香港人出版自由,卻狡辯為不應干預市場,完完全全係偷換概念!特區政府,已淪為奉迎中聯辦、扼殺言論自由的幫兇!基本法第22條,變成一紙空文!

#范國威 #出版自由 #基本法第22條 #中央不得干預香港事務 #特區高官奉迎叩頭 #政治審查 #言論自由
中聯辦扼殺言論自由 特區政府奉迎叩頭 中聯辦透過旗下公司,全資擁有和控制香港連鎖書店「三中商」集團,壟斷出版市場,可能破壞一國兩制下香港人的出版及言論自由。例如,浸會大學黃國鉅教授為哲學書寫序,提及「雨傘革命」、「政治敗壞」等詞語,教授拒絕修改,商務印書館索性抽起整篇文章。 今日我在立法會,向特區政府提出質詢,要求政府交代中聯辦是否違反《基本法》第22條,即中央不得干預香港自行管理的事務。政制及內地事務局局長聶德權,竟然話「中聯辦在香港進行符合他們運作及宗旨的工作,只要是依法,我們都不會干預」。而「三中商」拒絕讓有關雨傘運動、民主運動及相關議題的書籍在轄下書店出售,聶局長指這不過是書商的「商業考慮的自主行為」,特區政府不會干預。 聶德權的說法,將中聯辦的政治審查,包裝成商業行為;而特區政府理應捍衛香港人出版自由,卻狡辯為不應干預市場,完完全全係偷換概念!特區政府,已淪為奉迎中聯辦、扼殺言論自由的幫兇!基本法第22條,變成一紙空文! #范國威  #出版自由  #基本法第22條  #中央不得干預香港事務  #特區高官奉迎叩頭  #政治審查  #言論自由 
中聯辦扼殺言論自由 特區政府奉迎叩頭

中聯辦透過旗下公司,全資擁有和控制香港連鎖書店「三中商」集團,壟斷出版市場,可能破壞一國兩制下香港人的出版及言論自由。例如,浸會大學黃國鉅教授為哲學書寫序,提及「雨傘革命」、「政治敗壞」等詞語,教授拒絕修改,商務印書館索性抽起整篇文章。

今日我在立法會,向特區政府提出質詢,要求政府交代中聯辦是否違反《基本法》第22條,即中央不得干預香港自行管理的事務。政制及內地事務局局長聶德權,竟然話「中聯辦在香港進行符合他們運作及宗旨的工作,只要是依法,我們都不會干預」。而「三中商」拒絕讓有關雨傘運動、民主運動及相關議題的書籍在轄下書店出售,聶局長指這不過是書商的「商業考慮的自主行為」,特區政府不會干預。

聶德權的說法,將中聯辦的政治審查,包裝成商業行為;而特區政府理應捍衛香港人出版自由,卻狡辯為不應干預市場,完完全全係偷換概念!特區政府,已淪為奉迎中聯辦、扼殺言論自由的幫兇!基本法第22條,變成一紙空文!
#范國威 #出版自由 #基本法第22條 #中央不得干預香港事務 #特區高官奉迎叩頭 #政治審查 #言論自由 #新民主同盟
中聯辦扼殺言論自由 特區政府奉迎叩頭 中聯辦透過旗下公司,全資擁有和控制香港連鎖書店「三中商」集團,壟斷出版市場,可能破壞一國兩制下香港人的出版及言論自由。例如,浸會大學黃國鉅教授為哲學書寫序,提及「雨傘革命」、「政治敗壞」等詞語,教授拒絕修改,商務印書館索性抽起整篇文章。 今日我在立法會,向特區政府提出質詢,要求政府交代中聯辦是否違反《基本法》第22條,即中央不得干預香港自行管理的事務。政制及內地事務局局長聶德權,竟然話「中聯辦在香港進行符合他們運作及宗旨的工作,只要是依法,我們都不會干預」。而「三中商」拒絕讓有關雨傘運動、民主運動及相關議題的書籍在轄下書店出售,聶局長指這不過是書商的「商業考慮的自主行為」,特區政府不會干預。 聶德權的說法,將中聯辦的政治審查,包裝成商業行為;而特區政府理應捍衛香港人出版自由,卻狡辯為不應干預市場,完完全全係偷換概念!特區政府,已淪為奉迎中聯辦、扼殺言論自由的幫兇!基本法第22條,變成一紙空文! #范國威  #出版自由  #基本法第22條  #中央不得干預香港事務  #特區高官奉迎叩頭  #政治審查  #言論自由  #新民主同盟 
端午節快到,派發紙龍舟模型,讓小朋友認識傳統及區內的龍舟競渡時間表。
#啱小朋友玩 #范國威 #新民主同盟
感謝Roy Tam今晚做客席主持。
#范國威 #政治咖哩飯 #城寨
今日我在立法會內務委員會,支持譚文豪議員將個別公職人員違反機場保安規定一事提出休會辯論。馬逢國以議員身份向機場保安人員施壓,攜帶超出限量的髮膠登機,我形容事件是梁振英機場行李門、特事特辦的翻版,馬逢國議員的行為是濫用職權,不單止影響香港社會對機場保安的信心,亦都破壞立法會聲譽。

馬逢國身為代表體育、演藝、文化及出版界的立法會議員,當發生香港記者在大陸被公安、村官毆打,他一直置身事外,反而對空檢守則就不惜對前線人員「撻朵」。所以我支持要在立法會進行休會辯論。可惜,譚文豪的議案,在建制派護航下,議案以21票贊成,28票反對,1票棄權下遭否決,馬逢國事件無法於立法會大會中辯論。
#范國威 #馬逢國
今日我在立法會內務委員會,支持譚文豪議員將個別公職人員違反機場保安規定一事提出休會辯論。馬逢國以議員身份向機場保安人員施壓,攜帶超出限量的髮膠登機,我形容事件是梁振英機場行李門、特事特辦的翻版,馬逢國議員的行為是濫用職權,不單止影響香港社會對機場保安的信心,亦都破壞立法會聲譽。 馬逢國身為代表體育、演藝、文化及出版界的立法會議員,當發生香港記者在大陸被公安、村官毆打,他一直置身事外,反而對空檢守則就不惜對前線人員「撻朵」。所以我支持要在立法會進行休會辯論。可惜,譚文豪的議案,在建制派護航下,議案以21票贊成,28票反對,1票棄權下遭否決,馬逢國事件無法於立法會大會中辯論。 #范國威  #馬逢國 
今晚出席香港眾志兩周年會慶,年輕人加油!面對政府打壓仍然士氣高昂。
#范國威 #香港眾志兩周年會慶 #仍然勇敢
今晚出席香港眾志兩周年會慶,樂見羅冠聰面對政府打壓仍然士氣高昂,亦喜見大病初癒的雲海依然神彩飛揚。
#范國威 #香港眾志兩周年會慶 #仍然勇敢
今天(5月25日)范國威議員和其他議員一起在立法會申訴部,聆聽康城居民協會的申訴,居民反映住宅及公眾地方執漏問題仍未完成,申訴部和議員將積極跟進和提供協助,冀能盡快解決問題。
#范國威 #新民主同盟
今天(5月25日)范國威議員和其他議員一起在立法會申訴部,聆聽康城居民協會的申訴,居民反映住宅及公眾地方執漏問題仍未完成,申訴部和議員將積極跟進和提供協助,冀能盡快解決問題。 #范國威  #新民主同盟 
跟前立法局主席黃宏發(發叔)和他的高足何民傑(西貢區議員)到布袋澳吃午飯,發叔特別鍾情魚仔,何民傑指這反映發叔「治大國如烹小鮮」的政治信念。席間大家無所不談,由修改了議事規則後的立法會運作談到梁君彥主持會議的質素問題、由政治哲學談到大學內教授政治學再談到香港政治的第三條路線,發叔依舊思路敏捷。#范國威 #咖哩飯 #食小魚 #海鮮美味 #海鮮島海鮮餐廳
跟前立法局主席黃宏發(發叔)和他的高足何民傑(西貢區議員)到布袋澳吃午飯,發叔特別鍾情魚仔,何民傑指這反映發叔「治大國如烹小鮮」的政治信念。席間大家無所不談,由修改了議事規則後的立法會運作談到梁君彥主持會議的質素問題、由政治哲學談到大學內教授政治學再談到香港政治的第三條路線,發叔依舊思路敏捷。#范國威  #咖哩飯  #食小魚  #海鮮美味  #海鮮島海鮮餐廳 
今天下午到小西灣邨,撐民主派唯一補選候選人李鳳琼,Alice 加油!
#咖哩飯撐李鳳琼 #范國威
14.05.2018
議會陣綫投訴何君堯涉及漏報和利益衝突

議會陣綫今天下午召開記者會,指向立法會秘書處及議員個人利益監察委員會投訴何君堯涉及漏報和利益衝突。

#何君堯 #毛孟靜 #陳志全 #范國威 #區諾軒 #hkig #linepost #linepsotagram #利益衝突 #politics #legco
下午繼續和大埔區議員任啟邦及關永業派發母親節毛巾花,祝願各位媽媽母親節快樂!
#范國威 #新民主同盟 #母親節快樂🌹 #happymothersday #派到手軟 #媽媽開心就好 #媽媽辛苦了
今天和5車共300名位街坊,到薄台島及南丫島慶祝母親節。范國威議員一清早來送車。🌸🌼💐🌷 #母親節快樂 #破記錄 #范國威 #陳惠達
和社區主任張慶樺一齊派發番皂花給居民,預祝明天的母親節快樂。🌸🌼🌻
#母親節 #女士攞得 #囝囡又攞得 #番皂花 #皆大歡喜 #范國威 #新民主同盟
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,發言嘉賓有區諾軒、陳志全、梁國雄、羅冠聰和我。

活動希望喚醒世人,避免因為誤解而產生對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,並因性傾向及性別認同,而造成一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。

#國際不再恐同日 #范國威 #新民主同盟
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,發言嘉賓有區諾軒、陳志全、梁國雄、羅冠聰和我。 活動希望喚醒世人,避免因為誤解而產生對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,並因性傾向及性別認同,而造成一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。 #國際不再恐同日  #范國威  #新民主同盟 
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,發言嘉賓有區諾軒、陳志全及我。

活動希望喚醒世人,避免因為誤解而產生對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,並因性傾向及性別認同,而造成一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。

#國際不再恐同日 #范國威 #新民主同盟
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,發言嘉賓有區諾軒、陳志全及我。 活動希望喚醒世人,避免因為誤解而產生對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,並因性傾向及性別認同,而造成一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。 #國際不再恐同日  #范國威  #新民主同盟 
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,作為其中一位發言嘉賓。

活動希望喚醒世人關注對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,因性傾向及性別認同,而產生一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。

#國際不再恐同日 #范國威 #新民主同盟
今天出席國際不再恐同日2018香港紀念活動,作為其中一位發言嘉賓。 活動希望喚醒世人關注對同性戀、跨性別與雙性戀的恐懼,因性傾向及性別認同,而產生一切加在肉體上及精神上的暴力及不公平對待。 #國際不再恐同日  #范國威  #新民主同盟 
上午完成立法會工務小組委員會會議後,急急腳趕去沙田大圍,和社區主任張慶樺一齊派發番皂花給居民,預祝明天的母親節快樂。🌸🌼🌻
#母親節 #女士攞得 #囝囡又攞得 #番皂花 #皆大歡喜 #范國威 #新民主同盟
今天下午舉辦平安紙講座,解答了不少將軍澳居民的疑難,非常感謝律師及各位同事的幫忙。
#范國威 #胡耀昌 #呂文光 #新民主同盟 #平安紙講座
【圖片集】范國威贈王志民畫:昨日信誓旦旦,今日背信棄義

立法會今日宴請中聯辦主任王志民,議員范國威講明會出席,並送水墨畫給中聯辦主任王志民,以「昨日信誓旦旦,今日背信棄義」贈興。王志足最終並未接收,被保安送離會場。

#范國威 #王志民 #中聯辦
【圖片集】范國威贈王志民畫:昨日信誓旦旦,今日背信棄義 立法會今日宴請中聯辦主任王志民,議員范國威講明會出席,並送水墨畫給中聯辦主任王志民,以「昨日信誓旦旦,今日背信棄義」贈興。王志足最終並未接收,被保安送離會場。 #范國威  #王志民  #中聯辦 
【國歌法之二】

1978年,中共曾經將義勇軍進行曲重新填詞,加入「偉大的共產黨」、「奔向共產主義明天」等字句,反映文革後的極左餘毒。這首極左國歌還出版了紀念郵票,通行全國。

敢問 @carrielam.hksar,如果今天有人唱這個版本的國歌又犯不犯法呢?

以下是1978-1982年的極左版國歌:

前進!各民族英雄的人民!
偉大的共產黨,領導我們繼續長征!
萬眾一心奔向共產主義明天,
建設祖國保衛祖國英勇的鬥爭。
前進!前進!前進!
我們千秋萬代,
高舉毛澤東旗幟,前進!
高舉毛澤東旗幟,前進!
前進!前進!進! @SimonStamps

#國歌法 #極左 #郵票 #新民主同盟 #范國威
【國歌法之二】 1978年,中共曾經將義勇軍進行曲重新填詞,加入「偉大的共產黨」、「奔向共產主義明天」等字句,反映文革後的極左餘毒。這首極左國歌還出版了紀念郵票,通行全國。 敢問 @carrielam.hksar,如果今天有人唱這個版本的國歌又犯不犯法呢? 以下是1978-1982年的極左版國歌: 前進!各民族英雄的人民! 偉大的共產黨,領導我們繼續長征! 萬眾一心奔向共產主義明天, 建設祖國保衛祖國英勇的鬥爭。 前進!前進!前進! 我們千秋萬代, 高舉毛澤東旗幟,前進! 高舉毛澤東旗幟,前進! 前進!前進!進! @SimonStamps #國歌法  #極左  #郵票  #新民主同盟  #范國威 
義工慰勞宴,由衷感謝Tracy及韓sir及義工們過去多月的付出及奔走,令選舉工程得以完成。多少個早上、多少個傍晚在街頭奮戰,面對保皇黨的人海戰術,義工們少一點意志也不能堅持到底。
#好開心 #無數開心大合照 #食物其次心意最重要 #義工問點解無咖哩飯 #我話成個咖哩飯企响度 #咖哩飯 #范國威 #新民主同盟
【爭取成立動物警察】

近日虐畜事件屢屢發生,警方卻未能把兇徒繩之於法。早於十多年前,社會上已經有保護動物權益的呼聲,政府卻遲遲未有修訂動物保護條例的行動,香港雖有《防止殘酷對待動物條例》,卻是以100年前英國的動物保護法為藍本,可見保護條例已經過時,我們已身處21世紀,但動物保護的法例卻停留在蒸汽火車時代。

動物與人類一樣,都是有生命的個體,應當得到適切的尊重及保護。

動物權益不但牽涉生命教育,更關乎道德倫理。一個輕視生命的社會,絕非我們樂見的。

#虐畜 #動物警察 #動物權益 #生命 #道德 #范國威 #陳惠達
【爭取成立動物警察】 近日虐畜事件屢屢發生,警方卻未能把兇徒繩之於法。早於十多年前,社會上已經有保護動物權益的呼聲,政府卻遲遲未有修訂動物保護條例的行動,香港雖有《防止殘酷對待動物條例》,卻是以100年前英國的動物保護法為藍本,可見保護條例已經過時,我們已身處21世紀,但動物保護的法例卻停留在蒸汽火車時代。 動物與人類一樣,都是有生命的個體,應當得到適切的尊重及保護。 動物權益不但牽涉生命教育,更關乎道德倫理。一個輕視生命的社會,絕非我們樂見的。 #虐畜  #動物警察  #動物權益  #生命  #道德  #范國威  #陳惠達 
今天是義工慰勞宴,由衷感謝同事及義工們過去多月的付出及奔走,令選舉工程得以完成。多少個早上、多少個傍晚在街頭奮戰,面對保皇黨的人海戰術,義工們少一點意志也不能堅持到底。
#好開心 #無數開心大合照 #食物其次心意最重要 #燒雞翼我鍾意食 #義工問點解無咖哩飯 #我話成個咖哩飯企响度 #咖哩飯 #范國威 #新民主同盟
選舉前答應了不少朋友及居民為他們的愛犬繪畫獨一無二的水墨造型,現在選舉過後及28場謝票完成後,今天終有時間可以償還畫債,畫到儍咗!!!今年可以暫時封筆了。
#咖哩飯 #范國威 #水墨畫
選舉前答應了不少朋友及居民為他們的愛犬繪畫獨一無二的水墨造型,現在選舉過後及28場謝票完成後,今天終有時間可以償還畫債,畫到儍咗!!!今年可以暫時封筆了。 #咖哩飯  #范國威  #水墨畫 
今天是義工慰勞宴,由衷感謝義工們過去多月的付出及奔走,令選舉工程得以完成。多少個早上、多少個傍晚在街頭奮戰,面對保皇黨的人海戰術,義工們少一點意志也不能堅持到底。
#好開心 #無數開心大合照 #食物其次心意最重要 #燒雞翼我鍾意食 #義工問點解無咖哩飯 #我話成個咖哩飯企响度 #咖哩飯 #范國威 #新民主同盟
今天是義工慰勞宴,由衷感謝義工們過去多月的付出及奔走,令選舉工程得以完成。多少個早上、多少個傍晚在街頭奮戰,面對保皇黨的人海戰術,義工們少一點意志也不能堅持到底。
#好開心 #無數開心大合照 #食物其次心意最重要 #燒雞翼我鍾意食 #義工問點解無咖哩飯 #我話成個咖哩飯企响度 #咖哩飯 #范國威 #新民主同盟
【國歌法系列之一】

大陸的愛國主義,說穿了,就是一種治國宗教。

北京為了爭取統治合法性,不惜大力推行洗腦式的愛國主義,要求人民做「愛國流氓」、「五毛」、「狹隘民族主義者」、「愛國小粉紅」

為了達到此政治目的,北京意圖將所有關乎國家的圖騰、歌曲、意識形態,變成宗教式的禁忌,誰敢觸碰他,誰就要受到國家機器的鎮壓。

黨的權威不能質疑;國旗不能褻瀆;革命先烈不能不尊敬;國歌不能亂唱⋯⋯ 總之,一切都國家至上、民族至上;個人的尊嚴、個人的權利,淪為只是存在於紙上的條文。

#國歌法 #愛國主義 #洗腦 #新民主同盟 #范國威
【國歌法系列之一】 大陸的愛國主義,說穿了,就是一種治國宗教。 北京為了爭取統治合法性,不惜大力推行洗腦式的愛國主義,要求人民做「愛國流氓」、「五毛」、「狹隘民族主義者」、「愛國小粉紅」 為了達到此政治目的,北京意圖將所有關乎國家的圖騰、歌曲、意識形態,變成宗教式的禁忌,誰敢觸碰他,誰就要受到國家機器的鎮壓。 黨的權威不能質疑;國旗不能褻瀆;革命先烈不能不尊敬;國歌不能亂唱⋯⋯ 總之,一切都國家至上、民族至上;個人的尊嚴、個人的權利,淪為只是存在於紙上的條文。 #國歌法  #愛國主義  #洗腦  #新民主同盟  #范國威 
四名立法會補選的當選議員,今早在大會宣誓就任,各人都按照《宣誓及聲明條例》,逐字讀出條例要求的誓詞。

首先宣誓的是新民主同盟范國威,之後是獲民主派支持的區諾軒,他們都沒有在誓詞「加料」,亦沒有帶同任何道具或穿著特別服飾。區諾軒準備宣誓時,新民黨的葉劉淑儀站起來,大叫「燒《基本法》可恥」,有其他在席議員和應。

#香港電台 #rthk #立法會 #立法會議員 #范國威 #立法會議員范國威 #區諾軒 #葉劉淑儀 #鄭泳舜 #謝偉銓 #立法會宣誓 #宣誓 #立法會補選 #基本法 #香港
四名立法會補選的當選議員,今早在大會宣誓就任,各人都按照《宣誓及聲明條例》,逐字讀出條例要求的誓詞。 首先宣誓的是新民主同盟范國威,之後是獲民主派支持的區諾軒,他們都沒有在誓詞「加料」,亦沒有帶同任何道具或穿著特別服飾。區諾軒準備宣誓時,新民黨的葉劉淑儀站起來,大叫「燒《基本法》可恥」,有其他在席議員和應。 #香港電台  #rthk  #立法會  #立法會議員  #范國威  #立法會議員范國威  #區諾軒  #葉劉淑儀  #鄭泳舜  #謝偉銓  #立法會宣誓  #宣誓  #立法會補選  #基本法  #香港 
【沒有在誓詞加插字句】
【四位新任立法會議員完成宣誓】

立法會四位新任議員完成宣誓,沒有人在誓詞中加插字句。

立法會目前有 68 位議員,4 人就職後,仍有兩席空缺等候補選。

#有線新聞 #立法會 #新任議員 #議員 #宣誓 #誓詞 #補選 #區諾軒 #鄭泳舜 #范國威 #謝偉銓
今天正式進駐立法會905室,尚有不少文件、書籍、辦公室設備需要搬入及整理。而明天便是新戰役的開始,同事們,衝呀!
#搬運用了半天 #立即便要做了兩個傳媒專訪 #范國威 #新民主同盟
【三月十一日,就係立法局補選。】 剛過去既補選,一反常態,完全係無人提,無人講,傳媒無報導、係街度無人叫咪,見唔到有人助選拉票,無旗海,連banner都唔多見。

鬼咩,望一望班候選人,全部畀人感覺係「未夠班」、「無料到」、「舊電池」、「敗軍之將」……根本揀唔落手! 
#西米Go短評 #WestRiceGoo #西米Goo #低端人口 #SociallyVulnerableGroups #香港 #HongKong #香港人 #Hongkonger #HongKongese #港奴 #立法局補選 #爛橙 #海軍鬥水兵 #LegislativeCouncil #20180311 #范國威 #GaryFan #TseWaiChuen #謝偉銓 #區諾軒 #AuNokHin #鄭泳舜 #TsoiTungChau
【三月十一日,就係立法局補選。】 剛過去既補選,一反常態,完全係無人提,無人講,傳媒無報導、係街度無人叫咪,見唔到有人助選拉票,無旗海,連banner都唔多見。 鬼咩,望一望班候選人,全部畀人感覺係「未夠班」、「無料到」、「舊電池」、「敗軍之將」……根本揀唔落手! #西米Go短評  #WestRiceGoo  #西米Goo  #低端人口  #SociallyVulnerableGroups  #香港  #HongKong  #香港人  #Hongkonger  #HongKongese  #港奴  #立法局補選  #爛橙  #海軍鬥水兵  #LegislativeCouncil  #20180311  #范國威  #GaryFan  #TseWaiChuen  #謝偉銓  #區諾軒  #AuNokHin  #鄭泳舜  #TsoiTungChau 
Gary Fan
.
范國威
.
.
.
.
.
.
#fanling #hongkong #hk #hksar
#nikon #photography
.
#2018LegislativeCouncilByelection
#legislativecouncil
#2018立法會補選 #補選 #新界東補選
#范國威 #garyfan
#newterritorieseast
.
#hongkongnews #news
#香港新聞 #新聞
.
#discoverhongkong 
#hongkonginsider
#ilovehk #hkig
.
#waikanews
.
.
.
.
.
.
Camera: nikon d810
Lens: nikkor 24-85mm
Aperture: f/5.6
Shutter: 1/160
ISO: 1000
Date: 20180311
#食與民生 #311立法會補選 
謝謝你們 👫👬👭
———————————————————
衷心感謝你們的決心和魄力,我們依然與你們同行。辛苦了,好好食番餐,以後的日子要繼續加油。
.
感謝愛吃又愛城市的選民!票票皆重要。
.
—
立法會補選結果
https://www.eac.gov.hk/ch/whatsnew/whatsnew.htm?1520815313718
.
香港島:
#區諾軒 137,181(當選)
.
九龍西:
#姚松炎 105,060
.
新界東:
#范國威 183,762(當選)
.
建築、測量、都市規劃及園境界:
#司馬文 2,345
.
—
#食與民生  #311立法會補選  謝謝你們 👫👬👭 ——————————————————— 衷心感謝你們的決心和魄力,我們依然與你們同行。辛苦了,好好食番餐,以後的日子要繼續加油。 . 感謝愛吃又愛城市的選民!票票皆重要。 . — 立法會補選結果 https://www.eac.gov.hk/ch/whatsnew/whatsnew.htm?1520815313718 . 香港島: #區諾軒  137,181(當選) . 九龍西: #姚松炎  105,060 . 新界東: #范國威  183,762(當選) . 建築、測量、都市規劃及園境界: #司馬文  2,345 . —
立法會補選新界東地方選區,由新民主同盟范國威,以18萬3762票勝出。

獲工聯會及民建聯支持的鄧家彪,得票15萬2904票,排第3的方國珊就有64905票。

#香港電台 
#rthk
#立法會補選 #立法會 #立法會選舉 #范國威 #鄧家彪 #方國珊 #黃成智 #陳玉娥 #趙佩玉 #新界東
當選了!Congratulations! 🎉🎉🎉🎉🎉
得票 183762

#新民主同盟 #范國威
#新東補選
【票站調查 新界東】
【鄧家彪 范國威 機會均等】

立法會補選投票結束,三個地方選區的票站調查有初步結果。

香港研究協會的票站調查顯示,截至晚上九時半的數據推算,在新界東的 6 個候選人中,民主派的范國威、與建制派支持的鄧家彪機會均等。

而方國珊、黃成智、陳玉娥及趙佩玉機會很小。 #有線新聞 #新界東 #補選 #立法會 #范國威 #鄧家彪 #方國珊 #黃成智 #陳玉娥 #趙佩玉
【票站調查 新界東】 【鄧家彪 范國威 機會均等】 立法會補選投票結束,三個地方選區的票站調查有初步結果。 香港研究協會的票站調查顯示,截至晚上九時半的數據推算,在新界東的 6 個候選人中,民主派的范國威、與建制派支持的鄧家彪機會均等。 而方國珊、黃成智、陳玉娥及趙佩玉機會很小。 #有線新聞  #新界東  #補選  #立法會  #范國威  #鄧家彪  #方國珊  #黃成智  #陳玉娥  #趙佩玉 
🗳.3.11 立法會補選 把握時間 立即投票
。
請投民主派候選人一票
。
香港,是香港人的
不是紅色的‼️
。
3月11日星期日 上午7:30-晚上10:30
記得帶備你的身分證正本投票
。
#upoint #立法會補選 #立法會補選2018 
#抗共要一齊抗 #民主派 #區諾軒 #姚松炎 #范國威 #司馬文 #四席全取 #香港 #hongkonger #hongkong #legcobyelection2018 #legislativecouncil
今日311立法會補選投票率相比2016選舉偏低,一班義工都拉左成日票做左成日未停過,敬請未投票既九龍西,香港島,新界東選民快啲去投票啦 夜晚10點半之前都可以去投票架!!! #區諾軒 #姚松炎 #范國威 #PaulZimmerman #雷動計劃 #快啲投票啦 #hk #hker
❴急急急❵三區投票率報跌,選情危急,請全力動員親友投票支持民主派候選人!★Call ★Whatsapp ★Tag 咩方法都要用。
#九龍西①#姚松炎 
#港島①#區諾軒
#新界東⑥#范國威
————————————— 九龍西
投票率:32.67%
累積投票人數:159,880 (選民人數489,451)
[2016年9月大選18:30投票率:40.37%(197,053)] 香港島
投票率:31.88%
累積投票人數:198,679 (選民人數623,273)
[2016年9月大選18:30投票率:41.58%(261,026)] 新界東
投票率:29.43%
累積投票人數:291,021 (選民人數988,986)
[2016年9月大選18:30投票率:40.29%(392,815)]
[2016年2月補選18:30投票率:32.75%(307,980)] #立法會選補選 #告急 
#投票率 #反DQ #抗專制
❴急急急❵三區投票率報跌,選情危急,請全力動員親友投票支持民主派候選人!★Call ★Whatsapp ★Tag 咩方法都要用。 #九龍西① #姚松炎  #港島① #區諾軒  #新界東⑥ #范國威  ————————————— 九龍西 投票率:32.67% 累積投票人數:159,880 (選民人數489,451) [2016年9月大選18:30投票率:40.37%(197,053)] 香港島 投票率:31.88% 累積投票人數:198,679 (選民人數623,273) [2016年9月大選18:30投票率:41.58%(261,026)] 新界東 投票率:29.43% 累積投票人數:291,021 (選民人數988,986) [2016年9月大選18:30投票率:40.29%(392,815)] [2016年2月補選18:30投票率:32.75%(307,980)] #立法會選補選  #告急  #投票率  #反DQ  #抗專制 
🗳.3.11 立法會補選 把握時間 立即投票
。
請投民主派候選人一票
。
香港,是香港人的
不是紅色的‼️
。
3月11日星期日 上午7:30-晚上10:30
記得帶備你的身分證正本投票
。
#upoint #立法會補選 #立法會補選2018 
#抗共要一齊抗 #民主派 #區諾軒 #姚松炎 #范國威 #司馬文 #四席全取 #香港 #hongkonger #hongkong #legcobyelection2018 #legislativecouncil
唔該出嚟投票ar!! 頭先見到有外國港人投票, 點解身為香港人嘅你哋放棄自己責任呢??? #非選舉廣告 #2018立法會補選 #公民責任 #投票 #四席全勝 #四席全取 #區諾軒 #司馬文 #姚松炎 #范國威 #311補選 #你今日投左票未 #立法會補選 
#立法會補選2018 #legcobyelection #legcobyelection2018
唔該出嚟投票ar!! 頭先見到有外國港人投票, 點解身為香港人嘅你哋放棄自己責任呢??? #非選舉廣告 #2018立法會補選 #公民責任 #投票 #四席全勝 #四席全取 #區諾軒 #司馬文 #姚松炎 #范國威 #311補選 #你今日投左票未 #立法會補選 #立法會補選2018 #legcobyelection #legcobyelection2018
某候選人以為遮住咗就發唔到聲咩😂
#范國威 #四席全贏 #加油
2018.03.11[艾文政治]
又或者用呢句 鬧建制派嘅人…
紙-鐳射打印紙 
筆-Lamy Alstar
墨-Waterman Serenity Blue 
字-楷書 
#孫文 #孫中山 #逸仙
#逆天者必受殃 #害人者終害已
圖-
#手寫字 #中文 #正體 #楷書 #隸書 #鋼筆 #艾文

#反保皇 #反DQ
#311 全民 #投票 俾
#loktinau #區諾軒
#garyfankwokwai #范國威
#姚松炎
#司馬文
2018.03.11[艾文政治]
#請廣傳 #良心免費廣告
呢個地方 需要人民
呢個地方 需要自由
呢個地方 需要希望

唔需要投票機器
唔需要南韓財閥
唔需要專制獨裁

你可能無想像過呢D説話由一位 #前藍絲 講

#佔中 個時 我寫文 #反佔中
我以為安穩就係一切
但係我依家 好後侮我所做嘅野
安穩…等如法治上倒退, 等如民主上倒退, 等如民生上倒退, 等如道德上倒退?唔係嘛… 咁嘅將來, 未來. 你要咩?

唔好同我講民主派只會拉布,所以就投建制. 一, 建制派都會拉布, 好似鉛水, 工時, TSA BCA, 同使用特權法查案嘅時候, 拖得就拖. 二, 民主派拉布, 唔會係民生方案拉, 而係大白象, 反民生反法治反自由議案度拉, 咁拉有咩錯啊?三, 政府可以將民生議案排最前㗎! 點解要用民生議案做人質呢? 
而建制派 除左保皇 抹黑/追擊/分化民主派 蛇齋餅粽 同保護私人財產權力之外 有咩建樹呢? 
佢地做嘅衰野 實在太多

所以 我求下你地 憑良心投票 為大眾福祉 投民主派

如果你無權力投票 勸家人朋友 投民主派

只係想要安穩就建制啦
(當然 我會毫不猶疑 話你係小人)

紙-鐳射打印紙 
筆-Lamy Alstar
墨-Waterman Serenity Blue 
字-楷書 
#孫文 #孫中山 #逸仙
#臨時大總統就職宣言
#盡掃專制之流毒確定共和普利民生
圖-
#手寫字 #中文 #正體 #楷書 #隸書 #鋼筆 #艾文
#民主 #民生 #民權 #自由 #公平 #公義

#反保皇 #反DQ
#311 全民 #投票 俾
#loktinau #區諾軒
#garyfankwokwai #范國威
#姚松炎
#司馬文

#我知我係遲左D…
2018.03.11[艾文政治] #請廣傳  #良心免費廣告  呢個地方 需要人民 呢個地方 需要自由 呢個地方 需要希望 唔需要投票機器 唔需要南韓財閥 唔需要專制獨裁 你可能無想像過呢D説話由一位 #前藍絲  講 #佔中  個時 我寫文 #反佔中  我以為安穩就係一切 但係我依家 好後侮我所做嘅野 安穩…等如法治上倒退, 等如民主上倒退, 等如民生上倒退, 等如道德上倒退?唔係嘛… 咁嘅將來, 未來. 你要咩? 唔好同我講民主派只會拉布,所以就投建制. 一, 建制派都會拉布, 好似鉛水, 工時, TSA BCA, 同使用特權法查案嘅時候, 拖得就拖. 二, 民主派拉布, 唔會係民生方案拉, 而係大白象, 反民生反法治反自由議案度拉, 咁拉有咩錯啊?三, 政府可以將民生議案排最前㗎! 點解要用民生議案做人質呢? 而建制派 除左保皇 抹黑/追擊/分化民主派 蛇齋餅粽 同保護私人財產權力之外 有咩建樹呢? 佢地做嘅衰野 實在太多 所以 我求下你地 憑良心投票 為大眾福祉 投民主派 如果你無權力投票 勸家人朋友 投民主派 只係想要安穩就建制啦 (當然 我會毫不猶疑 話你係小人) 紙-鐳射打印紙 筆-Lamy Alstar 墨-Waterman Serenity Blue 字-楷書 #孫文  #孫中山  #逸仙  #臨時大總統就職宣言  #盡掃專制之流毒確定共和普利民生  圖- #手寫字  #中文  #正體  #楷書  #隸書  #鋼筆  #艾文  #民主  #民生  #民權  #自由  #公平  #公義  #反保皇  #反DQ  #311  全民 #投票  俾 #loktinau  #區諾軒  #garyfankwokwai  #范國威  #姚松炎  #司馬文  #我知我係遲左D …
聽日記住投票!新東6號范國威,九西1號姚松炎,香港島1號區諾軒,建築測量界2號司馬文!叫晒啲朋友親戚屋企人出嚟投票!全投民主派!射落海就即係益左建制,所以記得出嚟投票呀!#司馬文 #區諾軒 #范國威 #姚松炎 #一定要送佢哋入議會
+感恩時間:聽日投6號+
舊年呢個時候要準備人生中代表住未來嘅功課,同老師傾client好耐決定左選擇---香港本土。當時其實有所保留,因為這個時代政治不好當,但做一份代表自己嘅信念同執着嘅功課比一份迎合大眾嘅功課更加重要。(前提,小弟老師不太喜歡傳統議員嘅廣告,而當時曾俊華工程做得異常出息。)呢三個月,小小山寨廠要自己一手一腳出邀請函,做訪問,自己拍。小弟忠心多謝所有幫過手嘅人!自己的目標完成了,但主角就要繼續為重返議員而努力。明天終於到Gary出成績表一天,我希望自己所信所支持的有收成嘅一日。聽日,希望大家新界東嘅人支持6號!要見到Miss Mo 同咖理范係議員重遇嘅一日。 @garyfankwokwai,香港明天贏翻次! 
#香港本土 #毛孟靜 #范國威 #咖哩范 #香港明天會更好 #立法會補選 #勿忘初衷 #司馬姚范區 #投6號 #幾經考驗仍然堅持 #多謝睇到呢度
+感恩時間:聽日投6號+ 舊年呢個時候要準備人生中代表住未來嘅功課,同老師傾client好耐決定左選擇---香港本土。當時其實有所保留,因為這個時代政治不好當,但做一份代表自己嘅信念同執着嘅功課比一份迎合大眾嘅功課更加重要。(前提,小弟老師不太喜歡傳統議員嘅廣告,而當時曾俊華工程做得異常出息。)呢三個月,小小山寨廠要自己一手一腳出邀請函,做訪問,自己拍。小弟忠心多謝所有幫過手嘅人!自己的目標完成了,但主角就要繼續為重返議員而努力。明天終於到Gary出成績表一天,我希望自己所信所支持的有收成嘅一日。聽日,希望大家新界東嘅人支持6號!要見到Miss Mo 同咖理范係議員重遇嘅一日。 @garyfankwokwai,香港明天贏翻次! #香港本土  #毛孟靜  #范國威  #咖哩范  #香港明天會更好  #立法會補選  #勿忘初衷  #司馬姚范區  #投6號  #幾經考驗仍然堅持  #多謝睇到呢度 
2018-3-10 新東補選撐 #范國威 街站(沙田街市)
#人民力量 #慢必 #新民主同盟 #四席全取 #四席全勝 #司馬姚范區
2018-3-10 新東補選撐 #范國威 街站(沙田街市)
#人民力量 #慢必 #新民主同盟 #四席全取 #四席全勝 #司馬姚范區
2018-3-10 <抗拒人治 票投民主>民主派候選人造勢大會
#四席全勝 #四席全取 #311補選 #2018立法會補選 #姚松炎 #司馬文 #區諾軒 #范國威 #司馬姚范區
2018-3-10 <抗拒人治 票投民主>民主派候選人造勢大會
#四席全勝 #四席全取 #311補選 #2018立法會補選 #范國威 #司馬姚范區
2018-3-10 <抗拒人治 票投民主>民主派候選人造勢大會
#四席全勝 #四席全取 #311補選 #2018立法會補選 #姚松炎 #司馬文 #區諾軒 #范國威 #司馬姚范區
【《#熱血時報》#立法會補選民意調查】3月4至3月9日

#香港島
1. #區諾軒 39.67% (-3.66%)
2. #伍廸希 9.92% (-0.08%)
3. #任亮憲 7.44% (-0.06%)
4. #陳家珮 42.98% (+3.81%) #九龍西
1. #姚松炎 38.46% (-1.37%)
2. #鄭泳舜 47.00% (+2.93%)
3. #蔡東洲 14.54% (-1.56%) #新界東
1. #黃成智 2.23% (-0.17%)
2. #方國珊 17.32% (+1.15%)
3. #陳玉娥 8.38% (無起跌)
4. #鄧家彪 35.75% (-0.78%)
5. #趙佩玉 1.68% (-0.12%)
6. #范國威 34.64% (-0.09%) 註:在3月4至3月9日期間,在95%可信度下,樣本誤差為 +/-5%。 -------------------- 背景
為了解2018年立法會地區補選選民的投票意向,反映當前時局,《熱血時報》於2018年3月起進行滾動民調,按地區人口比例以隨機方式抽選流動電話號碼,進行電話民意調查。

抽樣方法
是次調查通過電腦隨機產生流動電話號碼,然後打出向該號碼用戶進行調查。過往的民意調查是,通過隨機抽樣固網電話號碼進行;然而利用固網電話號碼進行調查,會遇上以下兩個根本問題:

第一,由於使用手提電話愈來愈普及,使用電話的方式已經趨向個人化,不少香港家庭更已放棄使用固網電話。

第二,香港人工時長,接聽固網電話的,多數是留家的長者、家庭主婦、小孩、或傭工,樣本容易偏差。雖然電話接通後可以進行第二輪抽樣,但近年大量電話廣告及民意調查,影響用戶耐性,故第二輪抽樣成功率偏低,未能解決樣本偏差問題。

另一方面,流動電話在香港的普及程度已超過100%,換言之其覆蓋率已遍及全香港,甚至有機會比固網電話更普及。不少流動電話普及率在 100% 以上的西方國家,也開始採用隨機方式抽選流動電話號碼,進行民意調查。

調查及分析方法
是次調查為滾動式調查,每日持續進行固定數目的訪問,以觀察特定時期內選民投票意向的改變。此外,我們亦會合併由調查開始以來所錄得的數據,並向外發佈調查結果。

受訪者及問卷內容
是次訪問的合資格受訪者,均為年齡18歲以上,具備立法會地區直選選舉資格,並表示會在2018年3月11日立法會選舉地區直選中投票的選民。

#立法會補選2018 #立法會選舉 #passiontimes
【《#熱血時報 》#立法會補選民意調查 】3月4至3月9日 #香港島  1. #區諾軒  39.67% (-3.66%) 2. #伍廸希  9.92% (-0.08%) 3. #任亮憲  7.44% (-0.06%) 4. #陳家珮  42.98% (+3.81%) #九龍西  1. #姚松炎  38.46% (-1.37%) 2. #鄭泳舜  47.00% (+2.93%) 3. #蔡東洲  14.54% (-1.56%) #新界東  1. #黃成智  2.23% (-0.17%) 2. #方國珊  17.32% (+1.15%) 3. #陳玉娥  8.38% (無起跌) 4. #鄧家彪  35.75% (-0.78%) 5. #趙佩玉  1.68% (-0.12%) 6. #范國威  34.64% (-0.09%) 註:在3月4至3月9日期間,在95%可信度下,樣本誤差為 +/-5%。 -------------------- 背景 為了解2018年立法會地區補選選民的投票意向,反映當前時局,《熱血時報》於2018年3月起進行滾動民調,按地區人口比例以隨機方式抽選流動電話號碼,進行電話民意調查。 抽樣方法 是次調查通過電腦隨機產生流動電話號碼,然後打出向該號碼用戶進行調查。過往的民意調查是,通過隨機抽樣固網電話號碼進行;然而利用固網電話號碼進行調查,會遇上以下兩個根本問題: 第一,由於使用手提電話愈來愈普及,使用電話的方式已經趨向個人化,不少香港家庭更已放棄使用固網電話。 第二,香港人工時長,接聽固網電話的,多數是留家的長者、家庭主婦、小孩、或傭工,樣本容易偏差。雖然電話接通後可以進行第二輪抽樣,但近年大量電話廣告及民意調查,影響用戶耐性,故第二輪抽樣成功率偏低,未能解決樣本偏差問題。 另一方面,流動電話在香港的普及程度已超過100%,換言之其覆蓋率已遍及全香港,甚至有機會比固網電話更普及。不少流動電話普及率在 100% 以上的西方國家,也開始採用隨機方式抽選流動電話號碼,進行民意調查。 調查及分析方法 是次調查為滾動式調查,每日持續進行固定數目的訪問,以觀察特定時期內選民投票意向的改變。此外,我們亦會合併由調查開始以來所錄得的數據,並向外發佈調查結果。 受訪者及問卷內容 是次訪問的合資格受訪者,均為年齡18歲以上,具備立法會地區直選選舉資格,並表示會在2018年3月11日立法會選舉地區直選中投票的選民。 #立法會補選2018  #立法會選舉  #passiontimes 
請前往公廁投下您神聖一漂!
#姚松炎 #選舉廣告 #區諾軒 #范國威 #司馬文
🗳.3.11 立法會補選 仲有3日
。
請投民主派候選人一票
。
香港,是香港人的
不是紅色的‼️
。
3月11日星期日 上午7:30-晚上10:30
記得帶備你的身分證正本投票
。
#upoint #立法會補選 #立法會補選2018 
#抗共要一齊抗 #民主派 #區諾軒 #姚松炎 #范國威 #司馬文 #四席全取 #香港 #hongkonger #hongkong #legcobyelection2018 #legislativecouncil
似顏繪 x 2018地方補選系列 (2)
Caricature x Elections Series II
#新界東候選人
#黃成智 #方國珊 #陳玉娥 #鄧家彪 
#趙佩玉 #范國威 
#投票 #地方補選 #立法會 
#似顔絵 #似顏繪 
#香港 #hongkong #caricaturehongkong #
後日就係311 #立法會補選,請大家無論如何動員親友 #投票。
今次的補選全因政府以莫須有的理由DQ議員引起,是對民意赤祼祼的踐踏。
越多人投票支持民主派,就越能用選票大大巴摑翻政府!
民意不容踐踏,#反DQ,#抗專權!

#九龍西 1號 #姚松炎
#港島 1號 #區諾軒
#新界東 6號 #范國威
#建測 2號 #司馬文

#油麻地 #社區前進 #胡穗珊
【《#熱血時報》#立法會補選民意調查】3月3至3月8日

#香港島
1. #區諾軒 43.33% (-0.18%)
2. #伍廸希 10.00% (+0.84%)
3. #任亮憲 7.50% (+0.63%)
4. #陳家珮 39.17% (-1.29%) #九龍西
1. #姚松炎 39.83% (+0.94%)
2. #鄭泳舜 44.07% (-1.17%)
3. #蔡東洲 16.10% (+0.23%) #新界東
1. #黃成智 2.40% (+0.21%)
2. #方國珊 16.17% (-0.77%)
3. #陳玉娥 8.38% (+0.73%)
4. #鄧家彪 36.53% (+1.01%)
5. #趙佩玉 1.80% (+0.71%)
6. #范國威 34.73% (-1.88%) 註:在3月3至3月8日期間,在95%可信度下,樣本誤差為 +/-5%。 -------------------- 背景
為了解2018年立法會地區補選選民的投票意向,反映當前時局,《熱血時報》於2018年3月起進行滾動民調,按地區人口比例以隨機方式抽選流動電話號碼,進行電話民意調查。

抽樣方法
是次調查通過電腦隨機產生流動電話號碼,然後打出向該號碼用戶進行調查。過往的民意調查是,通過隨機抽樣固網電話號碼進行;然而利用固網電話號碼進行調查,會遇上以下兩個根本問題:

第一,由於使用手提電話愈來愈普及,使用電話的方式已經趨向個人化,不少香港家庭更已放棄使用固網電話。

第二,香港人工時長,接聽固網電話的,多數是留家的長者、家庭主婦、小孩、或傭工,樣本容易偏差。雖然電話接通後可以進行第二輪抽樣,但近年大量電話廣告及民意調查,影響用戶耐性,故第二輪抽樣成功率偏低,未能解決樣本偏差問題。

另一方面,流動電話在香港的普及程度已超過100%,換言之其覆蓋率已遍及全香港,甚至有機會比固網電話更普及。不少流動電話普及率在 100% 以上的西方國家,也開始採用隨機方式抽選流動電話號碼,進行民意調查。

調查及分析方法
是次調查為滾動式調查,每日持續進行固定數目的訪問,以觀察特定時期內選民投票意向的改變。此外,我們亦會合併由調查開始以來所錄得的數據,並向外發佈調查結果。

受訪者及問卷內容
是次訪問的合資格受訪者,均為年齡18歲以上,具備立法會地區直選選舉資格,並表示會在2018年3月11日立法會選舉地區直選中投票的選民。

#立法會選舉 #立法會補選2018 #立法會補選 #passiontimes
【《#熱血時報 》#立法會補選民意調查 】3月3至3月8日 #香港島  1. #區諾軒  43.33% (-0.18%) 2. #伍廸希  10.00% (+0.84%) 3. #任亮憲  7.50% (+0.63%) 4. #陳家珮  39.17% (-1.29%) #九龍西  1. #姚松炎  39.83% (+0.94%) 2. #鄭泳舜  44.07% (-1.17%) 3. #蔡東洲  16.10% (+0.23%) #新界東  1. #黃成智  2.40% (+0.21%) 2. #方國珊  16.17% (-0.77%) 3. #陳玉娥  8.38% (+0.73%) 4. #鄧家彪  36.53% (+1.01%) 5. #趙佩玉  1.80% (+0.71%) 6. #范國威  34.73% (-1.88%) 註:在3月3至3月8日期間,在95%可信度下,樣本誤差為 +/-5%。 -------------------- 背景 為了解2018年立法會地區補選選民的投票意向,反映當前時局,《熱血時報》於2018年3月起進行滾動民調,按地區人口比例以隨機方式抽選流動電話號碼,進行電話民意調查。 抽樣方法 是次調查通過電腦隨機產生流動電話號碼,然後打出向該號碼用戶進行調查。過往的民意調查是,通過隨機抽樣固網電話號碼進行;然而利用固網電話號碼進行調查,會遇上以下兩個根本問題: 第一,由於使用手提電話愈來愈普及,使用電話的方式已經趨向個人化,不少香港家庭更已放棄使用固網電話。 第二,香港人工時長,接聽固網電話的,多數是留家的長者、家庭主婦、小孩、或傭工,樣本容易偏差。雖然電話接通後可以進行第二輪抽樣,但近年大量電話廣告及民意調查,影響用戶耐性,故第二輪抽樣成功率偏低,未能解決樣本偏差問題。 另一方面,流動電話在香港的普及程度已超過100%,換言之其覆蓋率已遍及全香港,甚至有機會比固網電話更普及。不少流動電話普及率在 100% 以上的西方國家,也開始採用隨機方式抽選流動電話號碼,進行民意調查。 調查及分析方法 是次調查為滾動式調查,每日持續進行固定數目的訪問,以觀察特定時期內選民投票意向的改變。此外,我們亦會合併由調查開始以來所錄得的數據,並向外發佈調查結果。 受訪者及問卷內容 是次訪問的合資格受訪者,均為年齡18歲以上,具備立法會地區直選選舉資格,並表示會在2018年3月11日立法會選舉地區直選中投票的選民。 #立法會選舉  #立法會補選2018  #立法會補選  #passiontimes 
全力撐泛民
三月十一齊投票,全取四席反DQ

#區諾軒 #范國威 #姚松炎 #司馬文 #立法會補選 #泛民 #DQ #反DQ #書法 #林敏志學寫字 #calligraphy #chinesecalligrahy
#范國威 重返議會 💪
#毛范本土 #香港本土
#GaryFan back at Legco 💪 
Our #HKFirst