an online Instagram web viewer

#שכבת_יב medias

Photos

כתביכם בשטח נהנים בכביש 90! 🚘
#שכבת_יב
כתביכם בשטח נהנים בכביש 90! 🚘 #שכבת_יב 
הכתרה היה פנאןן❤👏
#שכבת_יב
שכבה יקרה שלי אני יכולה לסכם את הטיול הזה חד משמעית כמושלם, ובזכותכם.. נהנתי מכל רגע בחברתכם וקשה לי להאמין שזה הסוף, שעוד 4 חודשים זה נגמר וכל אחד מכם מתחיל חיים חדשים משלו, ובנפרד. טיול שנתי אחרון ועדיין לא נתפס שנגמר.. כל התלונות והתירוצים, כל ה״אבל למה אנחנו לא ישנים כל יום באכסניה יקמצניםם״, כל הבכי מהפחד שבמסלולים, כל השיחות נפש עם אנשים מדהימים שאף פעם לא באמת התייחסנו אליהם וכל הזמן הזה היו תמיד איתנו, ממש מתחת לאף..כל זה קרה בפעם האחרונה במשך ארבעה ימים משמעותיים ועוצמתיים שעברנו יחד. בטיול הזה הבנתי כמה התבגרנו.. אם בשנים קודמות דפקנו בדלתות של חדרים וברחנו היום רק זרקנו אבנים מלמעלה על אלו שעלו את ההר.. למרות הכל אתם מדהימים, כל אחד ואחת מכם, כמו משפחה שנייה בשבילי, אוהבת אתכם מעפולה עד הרי אילת ובחזרה ❤️ #מחזור_נד #שכבת_יב #נצרת_עילית
שכבה יקרה שלי אני יכולה לסכם את הטיול הזה חד משמעית כמושלם, ובזכותכם.. נהנתי מכל רגע בחברתכם וקשה לי להאמין שזה הסוף, שעוד 4 חודשים זה נגמר וכל אחד מכם מתחיל חיים חדשים משלו, ובנפרד. טיול שנתי אחרון ועדיין לא נתפס שנגמר.. כל התלונות והתירוצים, כל ה״אבל למה אנחנו לא ישנים כל יום באכסניה יקמצניםם״, כל הבכי מהפחד שבמסלולים, כל השיחות נפש עם אנשים מדהימים שאף פעם לא באמת התייחסנו אליהם וכל הזמן הזה היו תמיד איתנו, ממש מתחת לאף..כל זה קרה בפעם האחרונה במשך ארבעה ימים משמעותיים ועוצמתיים שעברנו יחד. בטיול הזה הבנתי כמה התבגרנו.. אם בשנים קודמות דפקנו בדלתות של חדרים וברחנו היום רק זרקנו אבנים מלמעלה על אלו שעלו את ההר.. למרות הכל אתם מדהימים, כל אחד ואחת מכם, כמו משפחה שנייה בשבילי, אוהבת אתכם מעפולה עד הרי אילת ובחזרה ❤️ #מחזור_נד  #שכבת_יב  #נצרת_עילית