an online Instagram web viewer

Images at Vasamuseet / The Vasa Museum

RVR - restvärdesräddning,  kanske det mest angelägna för bevarande av kulturarv? En maxad heldag för stora delar av samlingspersonalen på våra fyra muséer ledd av Lisa Nilsen. #bakommuseernaskulisser #restvärdesräddning #rvr #bevarandeavkulturarvet
Var på Vasa museet i helga
Var på Vasa museet i helga