an online Instagram web viewer

Images at มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC

พอต้องมาเป็นคนรอ มันก็ทำให้ได้เห็นในหลายๆสิ่งที่ไม่เคยได้เห็น ได้รู้สึกเลยเนอะ  #อยากให้เวลาเดินเร็ว⏰
พอต้องมาเป็นคนรอ มันก็ทำให้ได้เห็นในหลายๆสิ่งที่ไม่เคยได้เห็น ได้รู้สึกเลยเนอะ #อยากให ้เวลาเดินเร็ว⏰