an online Instagram web viewer

Images at Su-ngai Kolok Railway Station

ที่ไม่หวังก็เพราะกลัวผิดหวัง!!😇
ที่ไม่หวังก็เพราะกลัวผิดหวัง!!😇
🌀 ชีวิตก้อเหมือนกับการเดินทาง
ไปเร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามจังหวะของเวลา

_เรื่องราวระหว่างทาง
จะสนุก หรือทุกข์ใจ

_มันมักเติมเต็มเรื่องราว
ให้ชีวิตมีความหมายเสมอ ‼️ #Muzaffar👦🏻 ๑๕|๐๘|๖๑  #รถไฟปู๊นปู๊น🚃
🌀 ชีวิตก้อเหมือนกับการเดินทาง ไปเร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามจังหวะของเวลา _เรื่องราวระหว่างทาง จะสนุก หรือทุกข์ใจ _มันมักเติมเต็มเรื่องราว ให้ชีวิตมีความหมายเสมอ ‼️ #Muzaffar 👦🏻 ๑๕|๐๘|๖๑ #รถไฟป ู๊นปู๊น🚃