an online Instagram web viewer

Images at Hanoi, Vietnam

You and me in lalalaland :))))
You and me in lalalaland :))))
Ờ thì lại trà đá vỉa hè😊😊😊
Ờ thì lại trà đá vỉa hè😊😊😊
What else? When u r visiting Vietnam 🤪
#iamjonwan #wadee #saigon#vietnam#hanoi#hcm#hochiminh #wear#clothes
#datewithher 👭
Ngày xưa thời sinh viên đi chung 1 bữa chụp với nhau 500 bức ảnh, bi giờ vài năm mới được gặp 1 lần nói chuyện khô cả họng mà chả chụp lại cái ảnh nào 🤣. Chỉ mong về sau mãi mãi được như bi giờ, dù ở xa nhau nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau, nhé ❤️.
#datewithher  👭 Ngày xưa thời sinh viên đi chung 1 bữa chụp với nhau 500 bức ảnh, bi giờ vài năm mới được gặp 1 lần nói chuyện khô cả họng mà chả chụp lại cái ảnh nào 🤣. Chỉ mong về sau mãi mãi được như bi giờ, dù ở xa nhau nhưng lòng vẫn luôn hướng về nhau, nhé ❤️.