an online Instagram web viewer

Images at Fusion Suites Sai Gon

17 days, 10 flights, 7 hotels, 2 countries and some bloody fantastic company - Vietnam & Cambodia its been a pleasure to tick you off the list.
17 days, 10 flights, 7 hotels, 2 countries and some bloody fantastic company - Vietnam & Cambodia its been a pleasure to tick you off the list.
So well-designed place w pastel tone all around ☁️ #saigon 
#fusionsuites 
#snap 
#summer
Phòng của Fusion Suit có những chiếc góc sống ảo thật đã 💃🏻 Sáng mở mắt ngủ dậy lia máy quanh phòng là ra tỉ bức ảnh đc luôn 💃🏻💃🏻
Phòng của Fusion Suit có những chiếc góc sống ảo thật đã 💃🏻 Sáng mở mắt ngủ dậy lia máy quanh phòng là ra tỉ bức ảnh đc luôn 💃🏻💃🏻
마사지 쳬고야!
마사지 쳬고야!
剛看完電影回來的我們🎬🍷 #vietnam#saigon#hcm#hcmc#hcmcity#hochiminh#fusionsuites#july#🇻🇳
언니가 예약해준 
#퓨전스위트사이공 호텔
호치민 1군이라 위치 좋구😊
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
오늘도 조식먹고🍳🥓🍜
방에서 뒹굴뒹굴😂쥬타
언니가 예약해준 #퓨전스위트사이공  호텔 호치민 1군이라 위치 좋구😊 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 오늘도 조식먹고🍳🥓🍜 방에서 뒹굴뒹굴😂쥬타
Lovely hotel in Ho Chi Minh
Lovely hotel in Ho Chi Minh