an online Instagram web viewer

Images at Bangkok, Thailand

Rose 🌹 🌹 Garden Set. By Times Wills #cocktails #cafe #bangkok #bartender#timeswillsvillagecafe
Open daily 17.00-24.00 น.
☎Tel. 085-935-2411,091-698-7992
In the toilet 🤣🤣
In the toilet 🤣🤣
อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่.🌞..
วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี.🙏.. ในความจริงของชีวิต
ไม่มีใคร..ที่มีความสุข สบายไปตลอด 
ไม่มีใคร..ที่มีความทุกข์ ลำบากอยู่ตลอด
ไม่มีใคร..สมหวัง หรือ ผิดหวังตลอดไป
ไม่ว่าจะเป็น..ส่วนที่ดี หรือ ส่วนที่แย่
ก็สลับขึ้นลง หมุนวนอยู่อย่างนี้ คนที่กำลังแย่ๆ ก็อย่าจมปลักกับความทุกข์
รู้ว่า..มันเหนื่อย มันท้อ
หาทางออกไม่ได้ หาทางเข้าไม่เจอ
แต่ก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมา
ให้ขับเคลื่อนต่อไปให้ได้
ถ้าปัญหามันเข้ามาหลายเรื่อง
ลองจัดลำดับความสำคัญที่ต้องแก้ไข
เราจะแก้ส่วนไหนก่อน

แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ ใจของเรา
ทำอย่างไร..ให้มันพอจะมีแรงสู้ต่อไป
เราปล่อยวางเรื่องทั้งหมดไม่ได้หรอก
แต่ลองตั้งสติจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามลำดับ

คนที่กำลังสุขสบายก็อย่าพึ่งหลงระเริง
มีทรัพย์ได้ ก็หมดได้ มีรักได้ ก็ชังได้ 
มีชื่อเสียงได้ ก็สิ้นชื่อลงได้ มียศได้ ก็เสื่อมยศได้ 
แข็งแรงได้ ก็เจ็บป่วยได้
อย่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาท

หมั่นเจริญสติเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญหน้า
วันที่ทุกข์มาเยือน เราก็ยังพอจะรับมือกับมันไหว
วันที่มีความสุข เราก็จะไม่ประมาทมัวเมาหลงจนไม่ลืมหูลืมตา

จงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย " ความเข้าใจ "
เพราะไม่ว่า..อะไรจะเกิดขึ้น ชีวิตก็สอนให้รู้ว่า..
ทุกสิ่งที่เข้ามา..สุดท้ายแล้ว " มันก็จะผ่านไป "

#ชีวิตอะดี๊ดีย์.ชีวิตนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก ๑ วันคือ.ชีวิตที่ยังได้ตื่นขึ้นมาทักทายกันในตอนเช้า..🤗..
..Somporn Coffee.☕️..
อรุณสวัสดิ์เช้าวันใหม่.🌞.. วันนี้วันพระ ธรรมะสวัสดี.🙏.. ในความจริงของชีวิต ไม่มีใคร..ที่มีความสุข สบายไปตลอด ไม่มีใคร..ที่มีความทุกข์ ลำบากอยู่ตลอด ไม่มีใคร..สมหวัง หรือ ผิดหวังตลอดไป ไม่ว่าจะเป็น..ส่วนที่ดี หรือ ส่วนที่แย่ ก็สลับขึ้นลง หมุนวนอยู่อย่างนี้ คนที่กำลังแย่ๆ ก็อย่าจมปลักกับความทุกข์ รู้ว่า..มันเหนื่อย มันท้อ หาทางออกไม่ได้ หาทางเข้าไม่เจอ แต่ก็ต้องพยายามผลักดันตัวเองขึ้นมา ให้ขับเคลื่อนต่อไปให้ได้ ถ้าปัญหามันเข้ามาหลายเรื่อง ลองจัดลำดับความสำคัญที่ต้องแก้ไข เราจะแก้ส่วนไหนก่อน แต่ปัญหาที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ คือ ใจของเรา ทำอย่างไร..ให้มันพอจะมีแรงสู้ต่อไป เราปล่อยวางเรื่องทั้งหมดไม่ได้หรอก แต่ลองตั้งสติจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปตามลำดับ คนที่กำลังสุขสบายก็อย่าพึ่งหลงระเริง มีทรัพย์ได้ ก็หมดได้ มีรักได้ ก็ชังได้ มีชื่อเสียงได้ ก็สิ้นชื่อลงได้ มียศได้ ก็เสื่อมยศได้ แข็งแรงได้ ก็เจ็บป่วยได้ อย่าดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความประมาท หมั่นเจริญสติเตรียมตัวเตรียมใจเผชิญหน้า วันที่ทุกข์มาเยือน เราก็ยังพอจะรับมือกับมันไหว วันที่มีความสุข เราก็จะไม่ประมาทมัวเมาหลงจนไม่ลืมหูลืมตา จงใช้ชีวิตในแต่ละวันด้วย " ความเข้าใจ " เพราะไม่ว่า..อะไรจะเกิดขึ้น ชีวิตก็สอนให้รู้ว่า.. ทุกสิ่งที่เข้ามา..สุดท้ายแล้ว " มันก็จะผ่านไป " #ช ีวิตอะดี๊ดีย์.ชีวิตนี้มีกำไรเพิ่มขึ้นอีก ๑ วันคือ.ชีวิตที่ยังได้ตื่นขึ้นมาทักทายกันในตอนเช้า..🤗.. ..Somporn Coffee.☕️..