an online Instagram web viewer
สาวมอบูเขาอยากหน้าใสกันนนนนนนนนนน💚 
น้องคนนี้สั่งมาจะหลอดที่ 4 แล้ว หน้าดีขึ้นเรื่อยๆ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ เคยนอกใจไปใช้แบรนด์อื่น แต่ก็ต้องกลับมาใช้เจล💚 
บอกแล้วว่าไม่ลองไม่รู้ ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ถูกตามนะจ๊ะ 🔥 
#เจลซ่อมผิว #บางแสน #buu

สาวมอบูเขาอยากหน้าใสกันนนนนนนนนนน💚 น้องคนนี้สั่งมาจะหลอดที่ 4 แล้ว หน้าดีขึ้นเรื่อยๆ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ ⠀ เคยนอกใจไปใช้แบรนด์อื่น แต่ก็ต้องกลับมาใช้เจล💚 บอกแล้วว่าไม่ลองไม่รู้ ราคาถูกแต่คุณภาพไม่ถูกตามนะจ๊ะ 🔥 #เจลซ ่อมผิว #บางแสน  #buu 

0 Comments:

    4 Likes: