an online Instagram web viewer
工聯會無貼郵票寄選舉單張,要人去郵局俾錢攞。點解鄧家彪有錢大賣廣告冇錢俾郵費?

#真係好嚴峻喎 #范國威 #幾經考驗仍然堅持 #齊撐咖哩飯  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
選舉廣告 自行製作 2018-2-21

3 Comments:

  1. yaumanshan

    😑😑😑

  2. we_daniel_brake

    Why Hong Kong people pay for Bill?

  3. diasimon2003

    貽笑大方

75 Likes: