an online Instagram web viewer
הפקות יא׳ (בגרות פנימית במגמת תיאטרון) התקיימו השנה באופן קצת שונה מבדרך כלל. תלמידי כיתה יא׳ במגמה התבקשו לבחור מחזה העוסק בסוגיות שונות של החברה הישראלית, ולהציגן בחלל לא קונבנציונאלי ברחבי ביה״ס, מה שהוביל בסופו של דבר לחוויה בלתי רגילה של הצופה. הקהל הסתובב ברחבי בית סהפר בין חדרים שונים בהם התקיימו ההצגות הקטנות, וזכה לראות את ההצגות מזויות שונות. אני יכולה להגיד שמלבד שיטות המשחק והבימוי - שבהחלט הפרויקט העשיר אותן מבחינה זו - הבחירות שהם עשו לגבי המיקום הנכון של ההצגות, והחלל דרכו יהיה הכי מעניין והכי נכון אומנותית לחוות את הקטע - הובילו אותם ללמידה משמעותית, והתנסות בלתי רגילה המחייבת יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא. 
אלו דברים שבתור יוצר, חשוב מאוד לממש.
הייתם נהדרים! כל הכבוד, מחכים לראות את הישגיכם הבאים!

תמר שאול, והפקת תיאטרון יב׳ ❤

הפקות יא׳ (בגרות פנימית במגמת תיאטרון) התקיימו השנה באופן קצת שונה מבדרך כלל. תלמידי כיתה יא׳ במגמה התבקשו לבחור מחזה העוסק בסוגיות שונות של החברה הישראלית, ולהציגן בחלל לא קונבנציונאלי ברחבי ביה״ס, מה שהוביל בסופו של דבר לחוויה בלתי רגילה של הצופה. הקהל הסתובב ברחבי בית סהפר בין חדרים שונים בהם התקיימו ההצגות הקטנות, וזכה לראות את ההצגות מזויות שונות. אני יכולה להגיד שמלבד שיטות המשחק והבימוי - שבהחלט הפרויקט העשיר אותן מבחינה זו - הבחירות שהם עשו לגבי המיקום הנכון של ההצגות, והחלל דרכו יהיה הכי מעניין והכי נכון אומנותית לחוות את הקטע - הובילו אותם ללמידה משמעותית, והתנסות בלתי רגילה המחייבת יצירתיות וחשיבה מחוץ לקופסא. אלו דברים שבתור יוצר, חשוב מאוד לממש. הייתם נהדרים! כל הכבוד, מחכים לראות את הישגיכם הבאים! תמר שאול, והפקת תיאטרון יב׳ ❤

2 Comments:

  1. yonatangabai1

    היה טוב

  2. neta_zarviv

    מעולים!!👏❤

341 Likes (last 100 likes only):