an online Instagram web viewer
היה זה עוד יום רגיל בחייו של הבחור הכי קשוח בעולם העתיק. יוליוס קיסר היה בדרכו אל התיאטרון ברומא, ביום בהיר של אמצע חודש מרץ. כשנכנס למקומו השמור, הוא הופתע לראות קבוצת פוליטיקאים וקציני צבא רמי דרג, ולפתע, ללא שום התראה מוקדמת, לא פחות מ23 דקירות סכין פילחו את גבו. "כך תמיד לרודנים!" צעקו הרוצחים מכל עבר. מי שהשמיד את הדמוקרטיה ברומי והפך את עצמו לדיקטטור מתבוסס עתה בתוך שלולית מלאה בדמו הוא. *** שום שלטון עריצות, המבוסס על דמגוגיה ושפיכות דמים, לא יכול להתקיים בזה העולם לנצח. וגם היום, לצעירים איראנים, שמאסו בשלטון האסלאמי, מאסו בהתערבויות צבאיות בלתי פוסקות בשמו של הנביא מוחמד ברחבי העולם (בסוריה, בתימן וגם כאן בגבולות ישראל) ומאסו בתשובות כמו "הציונים אשמים במצב הכלכלי שלנו" ויצאו למרוד. 
למרוד באומץ מול אימפריית רשע איסלמית, ועוד בתוך מה שאמור המגרש הפרטי שלה. אז מכאן, אני רוצה שאם אי פעם אתה, אזרח איראני, תראה את הכתבה הזו, אני רוצה שתדע דבר אחד: אני לא האויב שלך, ואני מייחל ליום בו נוכל לחזור לחיות יחד בשלווה, בשכונה המשוגעת שנקראת המזרח התיכון, במקום המשוגע שנקרא כדור הארץ.

יהונתן גרנט, י"ב

היה זה עוד יום רגיל בחייו של הבחור הכי קשוח בעולם העתיק. יוליוס קיסר היה בדרכו אל התיאטרון ברומא, ביום בהיר של אמצע חודש מרץ. כשנכנס למקומו השמור, הוא הופתע לראות קבוצת פוליטיקאים וקציני צבא רמי דרג, ולפתע, ללא שום התראה מוקדמת, לא פחות מ23 דקירות סכין פילחו את גבו. "כך תמיד לרודנים!" צעקו הרוצחים מכל עבר. מי שהשמיד את הדמוקרטיה ברומי והפך את עצמו לדיקטטור מתבוסס עתה בתוך שלולית מלאה בדמו הוא. *** שום שלטון עריצות, המבוסס על דמגוגיה ושפיכות דמים, לא יכול להתקיים בזה העולם לנצח. וגם היום, לצעירים איראנים, שמאסו בשלטון האסלאמי, מאסו בהתערבויות צבאיות בלתי פוסקות בשמו של הנביא מוחמד ברחבי העולם (בסוריה, בתימן וגם כאן בגבולות ישראל) ומאסו בתשובות כמו "הציונים אשמים במצב הכלכלי שלנו" ויצאו למרוד. למרוד באומץ מול אימפריית רשע איסלמית, ועוד בתוך מה שאמור המגרש הפרטי שלה. אז מכאן, אני רוצה שאם אי פעם אתה, אזרח איראני, תראה את הכתבה הזו, אני רוצה שתדע דבר אחד: אני לא האויב שלך, ואני מייחל ליום בו נוכל לחזור לחיות יחד בשלווה, בשכונה המשוגעת שנקראת המזרח התיכון, במקום המשוגע שנקרא כדור הארץ. יהונתן גרנט, י"ב

1 Comments:

  1. kroko_lior

    אני פשוט אוהב אותך

205 Likes (last 100 likes only):