an online Instagram web viewer
https://youtu.be/1o00BysoM_I

ביום שבו שר הביטחון המליץ להחרים את תושבי ואדי ערה לאחר זריקת האבנים בשבת, הגיע יוצר הסרט, בדראן בדראן מאום אל פחם כדי להרצות לתלמידי שכבה ט' על הפקת הסרט הדוקומנטרי, "אגורות". הסרט מתעד ילדים פלשתינים, מקבצי נדבות בכביש ואדי ערה.  בדראן סיפר על תהליך הצילום (ארך 10 שנים). במהלך השיחה עלו שאלות רבות (מי אשם? האם זו ישראל, ערביי ישראל או הרשות הפלשתינית?) ומה תפקדנו כחברה.
החבר'ה היו מרותקים והתנהגו נפלא.
ענבל ענבר

https://youtu.be/1o00BysoM_I ביום שבו שר הביטחון המליץ להחרים את תושבי ואדי ערה לאחר זריקת האבנים בשבת, הגיע יוצר הסרט, בדראן בדראן מאום אל פחם כדי להרצות לתלמידי שכבה ט' על הפקת הסרט הדוקומנטרי, "אגורות". הסרט מתעד ילדים פלשתינים, מקבצי נדבות בכביש ואדי ערה. בדראן סיפר על תהליך הצילום (ארך 10 שנים). במהלך השיחה עלו שאלות רבות (מי אשם? האם זו ישראל, ערביי ישראל או הרשות הפלשתינית?) ומה תפקדנו כחברה. החבר'ה היו מרותקים והתנהגו נפלא. ענבל ענבר

1 Comments:

  1. zafitnik

    10/12 היום שבו התפרסמה ההכרזה לכל באי עולם והפך ליום זכויות האדם.

161 Likes (last 100 likes only):