an online Instagram web viewer

במהלך הטיול השנתי של שכבה ט', ברמת הגולן, קיימה השכבה טקס באנדרטת אסון המסוקים, אשר בשאר ישוב. שעת הדימדומים, השירים, שהושמעו וסיפורי חייהם של הנופלים, כל אלה, יצרו טקס מרגש עד מאד. ג'ינג'י הרחיב על הלחימה בלבנון באותן שנים ואף שיתף בזכרונותיו משני בוגרי בית הספר, תום ותומר, שנפלו באסון. לסיום עלה סבה של חניכה מהשכבה וסיפר על בנו שנפל באסון ועל רגע הדפיקה שבדלת, מנקודת מבטו של אב שכול. הסיפורים האישיים של הנופלים מכל רבדי החברה הישראלית והסיפורים על המאבקים להקמת האנדרטה, עניינו ביותר. חניכי השכבה ישבו סביב הבריכה ברוב קשב ובהתנהגות מופתית. ענבל ענבר - רכזת שכבת ט'

0 Comments:

    291 Likes (last 100 likes only):